Sākums / Kontakti

Kontakti

Amata nosaukums

Vārds, uzvārds

Telefoni

e-pasts

Direktores p.i.

Inga Draveniece

67105547

Inga.Draveniece@riga.lv

Biroja administratore

Ina Visocka

67105580

Ina.Visocka@riga.lv

Izglītības vadības un projektu nodaļa

Vadītājas p.i. 

Kitija Čipāne

67105546

Kitija.Cipane@riga.lv

Galvenā speciāliste 

Inga Liepniece 

67105544

Inga.Liepniece@riga.lv

Galvenā speciāliste

Sandra Cīrule

67105579

Sandra.Cirule@riga.lv

Galvenā speciāliste

Zane Namatēva

67105129

Zane.Namateva@riga.lv

Pedagogu kompetenču attīstības nodaļa

Vadītāja

Daina Kupča

67105543        

Daina.Kupca@riga.lv

Galvenā speciāliste

Dace Sondare

67105541      

Dace.Sondare@riga.lv

Galvenā speciāliste

Aija Krečko

67105545

Aija.Krecko@riga.lv

Galvenā speciāliste

Sandra Graudiņa

67105540

Sandra.Graudina@riga.lv

Galvenā speciāliste

Sarmīte Katkeviča

67105581

Sarmite.Katkevica@riga.lv

Galvenā speciāliste

Daina Keidāne

67105550

Daina.Keidane@riga.lv

Galvenā speciāliste

Iveta Razumovska

67105534

Iveta.Razumovska@riga.lv

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs

Kaņiera iela 15, Rīga
LV–1063, Latvija

Uzzināt vairāk