Sākums / Valodu joma (latviešu valoda, mazākumtautību valoda, svešvaloda)

Valodu joma (latviešu valoda, mazākumtautību valoda, svešvaloda)

Latviešu valodas un literatūras stundu plānošana un dažāda līmeņa uzdevumu izmantošana skolēnu lietpratības attīstīšanai

Valodu joma (latviešu valoda, mazākumtautību valoda, svešvaloda) Latviešu valodas un literatūras, latviešu kā otrās valodas skolotāji

Programmas mērķis ir  sagatavot latviešu valodas un liteartūras skolotājus  pārmaiņām izglītības procesā, pilnveidojot kompetences par mācību stundas plānošanu un struktūru, tās vadīšanu un skolēna mācīšanās prasmju attīstīšanu. Kursu dalībnieki  analizēs video mācību materiālus, izvirzīs sasniedzamo rezultātu mācību stundā, pārrunās dažāda līmeņa mācību uzdevumu izmantošanu un atgriezeniskās saites nozīmi. 

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 15.11.2019 līdz 04.12.2019

  12h

  0 (0 brīvas)

Atbalsts vācu valodas skolotājiem mācību procesa pilnveidošanai

Valodu joma (latviešu valoda, mazākumtautību valoda, svešvaloda) Vācu valodas skolotāji

Metodiskais seminārs sniegs pārskatu par vācu valodas pārbaudes darbu atgriezenisko saiti, caurviju prasmēm un pašvadītas mācīšanās attīstīšanu mācību stundās, vācu referente no Hueber Verlag izdevniecības dalīsies pieredzē, kā mācību grāmatas ir savstarpēji saistītas, balstās viena uz otru, un tādējādi īpaši attīsta vai paplašina skolēnu valodu kompetences, īpašu uzmanību pievēršot jaunākajām neirodidaktiskajām tendencēm un skolēnu vecumam. Pieteikšanās 1 pedagogs no skolas.

Uzzināt vairāk

  Metodiskā diena

  23.10.2019 09:00 - 15:00

  6h

  30 (9 brīvas)

Atbalsts angļu valodas skolotājiem mācību procesa pilnveidošanai

Valodu joma (latviešu valoda, mazākumtautību valoda, svešvaloda) Angļu valodas skolotāji

Metodiskais seminārs sniegs pārskatu par angļu valodas valsts pārbaudes darbu rezultātiem, prasmēm un kompetencēm angļu valodas stundās, izmantojot mācību materiālu, lasītprasmes veicināšanu un attīstīšanu mācību stundā, pašvadītas mācīšanās attīstīšanu mācību stundās u.c. aktualitātēm šajā mācību gadā. Pieteikšanās 1-2 pedagogi no skolas.

Uzzināt vairāk

  Metodiskā diena

  23.10.2019 10:00 - 15:00

  6h

  50 (5 brīvas)

Aktualitātes latviešu valodas un literatūras mācību jomā

Valodu joma (latviešu valoda, mazākumtautību valoda, svešvaloda) Latviešu valodas un literatūras, latviešu kā otrās valodas skolotāji

Darba kārtībā: eksāmena rezultātu analīze, informācija par RIIMC plānotajiem pasākumiem latviešu valodas skolotājiem, jaunās pamatskolas mācību programmas; latviešu valodas standarts vidusskolai: sasniedzamie rezultāti optimālajā līmenī, padziļinātais kurss "Latviešu valoda un literatūra II": kursa koncepcija un izstrāde u.c jautājumi. Darba kārtība šeit

Uzzināt vairāk

  Metodiskā diena

  22.10.2019 09:00 - 15:00

  6h

  100 (0 brīvas)

Atbalsts krievu valodas un literatūras skolotājiem mācību procesa pilnveidošanai

Valodu joma (latviešu valoda, mazākumtautību valoda, svešvaloda) Krievu valodas un literatūras skolotāji (mazākumtautību skolas)

Metodiskais seminārs sniegs pārskatu par krievu valodas un literatūras valsts pārbaudes darbu analīzi un metodiskajiem ieteikumiem, valodu jomā iekļauto mācību saturu, jauno mācīšanās pieeju, caurviju prasmēm un pašvadītas mācīšanās attīstīšanu mācību stundās u.c. aktualitātēm šajā mācību gadā. Pieteikšanās: 1-2 pedagogi no skolas.

Uzzināt vairāk

  Metodiskā diena

  21.10.2019 10:00 - 13:30

  4h

  50 (14 brīvas)

Atbalsts krievu valodas (svešvalodas) skolotājiem mācību procesa pilnveidošanai

Valodu joma (latviešu valoda, mazākumtautību valoda, svešvaloda) Krievu valodas (svešvalodas) skolotāji

Metodiskais seminārs sniegs pārskatu  par krievu valodas (svešvalodas) pārbaudes darbu atgriezenisko saiti , valodu jomā iekļauto mācību saturu, jauno mācīšanās pieeju, caurviju prasmēm un pašvadītas mācīšanās attīstīšanu mācību stundās u.c. aktualitātēm šajā mācību gadā. Pieteikšanās: 1 pedagogs no skolas.

Uzzināt vairāk

  Metodiskā diena

  21.10.2019 10:00 - 13:30

  4h

  30 (0 brīvas)

Efektīva latviešu valodas un literatūras stunda 5.-9.klasē mazākumtautības izglītības programmās

Valodu joma (latviešu valoda, mazākumtautību valoda, svešvaloda) Pamatskolas latviešu kā otrās valodas 5.-9. klašu skolotāji

Programmas mērķis ir  sagatavot 5.-9. klašu  latviešu valodas un literatūras (mazākumtautības izglītības programmās) pedagogus pārmaiņām izglītības procesā, pilnveidojot prasmes plānot un vadīt efektīvu mācību stundu un  attīstīt skolēna mācīšanās prasmes.
Kursu dalībnieki  mācīsies izvirzīt sasniedzamo rezultātu mācību stundā, iesaistīt skolēnus plānošanas procesā. Pedagogi izpratīs dziļās mācīšanās vadīšanu, zinās, kā attīstīt skolēnu mācīšanās stratēģijas.

 

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 17.10.2019 līdz 28.10.2019

  12h

  25 (6 brīvas)

Skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības (ZPD) kompetences attīstīšana vidusskolā (1. grupa)

Visi skolotāji,  Valodu joma (latviešu valoda, mazākumtautību valoda, svešvaloda),  Sociālā un pilsoniskā joma (sociālās zinības, vēsture, politika, ekonomika),  Kultūras izpratne un pašizpausmes mākslā joma (vizuālā māksla, mūzika, literatūra, drāma) vispārizglītojošo un profesionālo iestāžu humanitāro mācību priekšmetu pedagogi

Programma paredzēta vispārizglītojošo un profesionālo iestāžu pedagogiem, kuri iesaistīti skolēnu zinātniski pētniecisko darbu vadīšanā, vērtēšanā un recenzēšanā. Programmas ietvaros pedagogi pilnveidos kompetences skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības vadīšanā, izpratīs zinātniski pētnieciskā darba lomu kompetenču pieejas īstenošanā vidusskolā.  Dalībnieki izvērtēt skolēnu zinātniski pētnieciskās darbību šī brīža mācību situācijā un tās attīstību ilgtermiņā Dalībnieki pārrunās jaunākās tendences pētniecībā un pētījumu veidus, plānos tos izmantot darbā ar skolēniem ZPD vadīšanā. Pedagogi pilnveidos zināšanas par ZPD struktūru un satura prasībām, pielietojamām jaunākajām pētīšanas, datu ieguves un apstrādes metodēm,  bagātinās metodisko pieredzi un apgūs jaunas metodes un paņēmienus skolēnu pašvadīta pētnieciskā darba organizēšanai, kritiskās domāšanas, pētniecības un pētījuma izstrādes prasmju attīstīšanai. Kursu dalībnieki pilnveidos kompetences par dažādiem ZPD prezentēšanas veidiem, izvērtēts  ZPD recenzēšanas prasības un vērtēšanas procesu. E-mācību vidē: http://macibas.e-skola.lv tiks ievietoti kursu materiāli, pedagogi veidos jautājumu, atbilžu  forumu, ievietos labās prakses piemērus un sniegs atgriezenisko saiti par katru nodarbību, kā arī izvērtēs kursu programmu kopumā. (Izglītības un zinātnes ministrijas iepirkums, identifikācijas nr. IZM 2019/14).

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 12.08.2019 līdz 25.10.2019

  24h

  22 (0 brīvas)

Skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības (ZPD) kompetences attīstīšana vidusskolā (2. grupa)

Visi skolotāji,  Valodu joma (latviešu valoda, mazākumtautību valoda, svešvaloda),  Sociālā un pilsoniskā joma (sociālās zinības, vēsture, politika, ekonomika),  Kultūras izpratne un pašizpausmes mākslā joma (vizuālā māksla, mūzika, literatūra, drāma) vispārizglītojošo un profesionālo iestāžu humanitāro mācību priekšmetu pedagogi

Programma paredzēta vispārizglītojošo un profesionālo iestāžu pedagogiem, kuri iesaistīti skolēnu zinātniski pētniecisko darbu vadīšanā, vērtēšanā un recenzēšanā. Programmas ietvaros pedagogi pilnveidos kompetences skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības vadīšanā, izpratīs zinātniski pētnieciskā darba lomu kompetenču pieejas īstenošanā vidusskolā.  Dalībnieki izvērtēt skolēnu zinātniski pētnieciskās darbību šī brīža mācību situācijā un tās attīstību ilgtermiņā Dalībnieki pārrunās jaunākās tendences pētniecībā un pētījumu veidus, plānos tos izmantot darbā ar skolēniem ZPD vadīšanā. Pedagogi pilnveidos zināšanas par ZPD struktūru un satura prasībām, pielietojamām jaunākajām pētīšanas, datu ieguves un apstrādes metodēm,  bagātinās metodisko pieredzi un apgūs jaunas metodes un paņēmienus skolēnu pašvadīta pētnieciskā darba organizēšanai, kritiskās domāšanas, pētniecības un pētījuma izstrādes prasmju attīstīšanai. Kursu dalībnieki pilnveidos kompetences par dažādiem ZPD prezentēšanas veidiem, izvērtēts  ZPD recenzēšanas prasības un vērtēšanas procesu. E-mācību vidē: http://macibas.e-skola.lv tiks ievietoti kursu materiāli, pedagogi veidos jautājumu, atbilžu  forumu, ievietos labās prakses piemērus un sniegs atgriezenisko saiti par katru nodarbību, kā arī izvērtēs kursu programmu kopumā. (Izglītības un zinātnes ministrijas iepirkums, identifikācijas nr. IZM 2019/14).

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 14.08.2019 līdz 21.10.2019

  24h

  23 (0 brīvas)

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs

Kaņiera iela 15, Rīga
LV–1063, Latvija

67105580 67105547
Uzzināt vairāk

Šīs tīmekļa vietnes pārzinis ir Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments, elektroniskā pasta adrese: iksd@riga.lv.

Informējam, ka šajā vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Sīkdatne uzkrāj datus par vietnes apmeklējumu. Uzkrātās sīkdatnes var būt pieejamas arī mūsu pārbaudītiem un uzticamiem sadarbības partneriem (trešajām pusēm). Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes, taču Jums jāņem vērā, ka, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Papildus informācija šeit