Sākums / Rīgā kopā

Rīgā kopā

Profesionālās pilnveides izglītības programma “Darba aizsardzība un drošība” (Ķengarags)

Ķengarags,  Rīgā kopā

Profesionālās izglītības programmas mērķis: izglītības procesa rezultātā izglītojamajiem sniegt pamatlīmeņa zināšanas, kas nepieciešamas darba aizsardzības speciālistiem, uzticības personām un darba aizsardzības koordinatoriem par darba vides riska faktoriem un citiem ar darba aizsardzību saistītiem jautājumiem, kā arī veidot darba aizsardzības speciālistu profesionālās kompetences, lai tie spētu vadīt un organizēt darba aizsardzības nodrošināšanai nepieciešamos pasākumus uzņēmumā.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 02.03.2020 līdz 18.11.2020

  60h

  20 (18 brīvas)

Videi draudzīga mājsaimniecība (Ķengarags)

Ķengarags,  Rīgā kopā

Programmas dalībnieki papildinās zināšanas par procesiem mājsaimniecībās – pārtiku, higiēnu, notekūdeņiem, atkritumiem, enerģijas patēriņu, ērtībām, tiks apgūta individuālā ietekme uz vidi dažādos, viegli uztveramos salīdzinājumos. Dalībnieki uzzinās metodes, kā analizēt savu radīto ietekmi uz vidi. Katrs individuāli radīs savas mājsaimniecības ietekmes uz vidi novērtējumu, domājot, kā to varētu samazināt. Nodarbībās notiks pieredzes apmaiņa ar atklātajām iespējām un katra indivīda iesaistes nozīmi ilgtspējīgā attīstībā.

Programmas praktiskajā daļā tiks darinātas vaska drānas, lai varētu samazināt plastmasas atkritumu daudzumu virtuvē, tiks apgūtas dabiskas iespējas sadzīves ķīmijas un personīgās higiēnas produktu pagatavošanai mājās.

Pieredzes apmaiņa un secinājumi par dažādām piedzīvotām situācijām sabiedrībā, par videi draudzīgu saimniekošanu iedrošinās kursu dalībniekus pievērst uzmanību saviem mājsaimniecības paradumiem un pieņemt vidi saudzējošus lēmumus.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  12.02.2020 18:00 - 21:00

  4h

  20 (18 brīvas)

Sevis iepazīšana ar koučinga un supervīzijas pieejām (Ķengarags)

Ķengarags,  Rīgā kopā

Programmas dalībnieki papildinās zināšanas par laika menedžmentu kā plānošanas uzlabošanas resursu. Mūsdienu steidzīgajā pasaulē lielākā vērtība nav nauda, bet laiks. Visam ir vajadzīgs laiks. Laiks darbam, laiks, atpūtai, laiks ģimenei, laiks sev, laiks sportam, laiks izaugsmei, laiks… Brīžiem varam visu pagūt mierīgi, bet dažkārt pienākumu, termiņu, uzdevumu, vajadzību un visa pārējā ir pārāk daudz, un iestājas stress, trauksme, izmisums un citas līdzīgas izjūtas. Pamazām stress sakrājas, rodas iztukšotības sajūta, atsvešināšanās no aktivitātēm, kas saistītas ar darbu, pazeminās izpildes kvalitāte gan darbā, gan var būt arī mājās. Zinātniskajā literatūrā kopš pagājušā gadsimta septiņdesmitajiem gadiem to dēvē par „izdegšanas sindromu”. Vai vajag laiku plānot, un ja plānot, tad kā? Kam dot priekšroku – darbam, ģimenei vai sev? Kā sastrukturēt prioritātes, kam veltīt savu laiku? Seminārā gūsim ieskatu par populārākajiem laika plānošanas paņēmieniem un praktiski izmēģināsim vienu no paņēmieniem pielietot praksē, ko iespējams izmantot, lai mazinātu stresu un profesionālās izdegšanas risku, kā arī gūtu atbalstu sev plānošanas uzlabošanā.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  12.02.2020 18:00 - 21:00

  4h

  17 (0 brīvas)

Rakstura līderība (Ķengarags)

Rīgā kopā,  Ķengarags

Nodarbību mērķis ir praktiski iepazīstināt dalībniekus ar izpratni par līderību viscēlākajā tās nozīmē.
Nodarbībās tiek praktiski parādīts, kas ir līderības pamats un būtība, un kur slēpjas līdera un jebkura cilvēka pilnība.
Nodarbību laikā dalībnieki iepazīst savas iedzimtās īpašības (temperaments) un saņem praktiskus instrumentus rakstura morālo ieradumu jeb tikumu (apdomība, mērenība, taisnīgums, drosme, cēlsirdība, pazemība) izkopšanai.
Seminārā dalībnieki uzzina, kādi ir galvenie izaicinājumi līderim audzinot savu raksturu un veidojot sevi kā personību, kas vēlāk spēs iedvesmot arī citus.
Izzinot katru rakstura tikumu, dalībnieki iepazīstas un iedvesmojas no izcilām vēsturiskām personībām-līderiem biznesā, politikā un kultūrā.
Semināra noslēgumā tiek doti praktiski un motivējoši norādījumi sava potenciāla atraisīšanai, talantu atklāšanai un tikumiskās līderības principu izkopšanai sevī.  

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 20.02.2020 līdz 27.02.2020

  6h

  20 (14 brīvas)

Izproti sevi un citus. Spirāles dinamika. (Ķengarags)

Ķengarags,  Rīgā kopā

Spirāles dinamika ir jauna metode ar plašu praktisku pielietojumu, kas pasaulē strauji iegūst popularitāti izglītības, biznesa un  sabiedrības vadības jomās. Spirāles dinamika ļauj labāk saprast citus cilvēkus, sabiedrības un valstu attīstības tendences, veikt pārsteidzoši precīzas prognozes.

Seminārā mēs runāsim par to, kā cilvēki domā par lietām, kāpēc dažādi pieņem lēmumus un reaģē uz motivatoriem, kāpēc mainās mūsu personiskie uzskati, vērtības un mērķi, kāpēc mēs vairs nesaprotamies ar seniem draugiem, kas notiek pārmaiņu un krīžu laikā. Un, galvenais, kādas ir tendences, ko gaidīt tālāk un kā tam sagatavoties.

Šis seminārs būs īpaši vērtīgs pedagogiem, personālvadības speciālistiem, ar pārdošanu un klientu apkalpošanu saistītiem cilvēkiem – visiem, kas ikdienā strādā ar cilvēku attiecībām, sabiedrības pārvaldību un personības attīstību.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  24.02.2020 18:00 - 21:00

  4h

  20 (8 brīvas)

Ādas kastītes un ādas vāciņu gatavošana (Ķengarags)

Ķengarags,  Rīgā kopā

Nodarbībās  dalībnieki iepazīsies ar ādas plastikas vēsturi un  dažādajiem materiāliem, kurus var izmantot darbos. Uzzinās vairāk par aplikācijas un ažūra tehnikām. Praktiski darbojoties katrs dalībnieks veidos nelielus ādas paraudziņus, pēc tam izveidojot  abus darbiņus - ādas kastīti un ādas apsveikuma vāciņus.

Līdzi jāņem: balta lapa, pildspalva, neliels lineāls, šķēres, nelieli kartona gabaliņi, ādas gabaliņi, PVA līme, ota.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  20.02.2020 18:00 - 21:00

  4h

  15 (10 brīvas)

Vācu valoda (A1 līmenis, bez priekšzināšanām) (Ķengarags)

Ķengarags,  Rīgā kopā

Programma paredzēta Rīgas iedzīvotāju vācu valodas apguvei, lai pilnveidotu dažādas valodas prasmes un kompetences, kas palīdzētu komunikatīvo vajadzību nodrošināšanai daudzveidīgās ikdienas situācijās un profesionālajā darbībā Latvijā un ārzemēs atbilstoši A1 valodas apguves līmenim.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 02.03.2020 līdz 29.04.2020

  50h

  17 (10 brīvas)

Angļu valoda, B1 līmenis (padziļināti) (Ķengarags)

Ķengarags,  Rīgā kopā

Programma paredzēta Rīgas iedzīvotāju angļu valodas apguvei, lai pilnveidotu  dažādas valodas prasmes un kompetences, kas palīdzētu  komunikatīvo vajadzību nodrošināšanai daudzveidīgās ikdienas situācijās un profesionālajā darbībā Latvijā un ārzemēs atbilstoši B1 valodas apguves līmenim. Pirmajā nodarbībā pārbaudes tests līmeņa noteikšanai, jo kurss turpinās no rudens  semestra.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 13.01.2020 līdz 06.04.2020

  50h

  17 (8 brīvas)

Grāmatvedības pamati (Ķengarags)

Ķengarags,  Rīgā kopā

Kursi dalībniekiem bez priekšzināšanām, programma sniegs pamatzināšanas par grāmatvedības būtību, iepazīstinās ar grāmatvedības pamatprincipiem, grāmatvedības elementiem un Latvijas Republikas likumdošanas aktiem, kas reglamentē grāmatvedības organizāciju un uzskaiti. Nodarbībās tiks attīstītas prasmes un iemaņas grāmatvedības aprēķinu veikšanā, veidlapu aizpildīšanā, kurus nosaka likumdošana un standarti grāmatvedībā. Kursu apgūšanas rezultātā dalībnieki spēs vest grāmatvedības uzskaiti ar vienkāršā un divkāršā ieraksta sistēmu, pratīs sastādīt un noformēt uzņēmumam nepieciešamo grāmatvedības pamata dokumentāciju un finanšu pārskatus. Nodarbības notiks datorklasē.

02.03. – 10.06.2020. plkst. 18.00 – 21.00

(15 nedēļas; 2 x nedēļā, pirmdienās un trešdienās)

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 02.03.2020 līdz 10.06.2020

  120h

  17 (9 brīvas)

Knipelētas mežģīnes - II (Centrs)

Rīgā kopā,  Centrs

Knipelēšana ir sens rokdarbu veids, kura pirmsākumi meklējami Itālijā 16. gadsimta otrajā pusē. Ar vienkāršiem koka darbarīkiem - knipelītēm, vijot un krustojot diegu pavedienus, veido visdažādākos pinumus – knipelētas mežģīnes. Knipelētas mežģīnes – II  ir paplašināts kurss, kurā varēs  iepazīties ar knipelēšanas specifikas daudzveidību.  Ja pirmajā kursā dalībnieces apguva  knipelēšanas pamatus, tad  otrais kurss  iepazīstinās ar daudzpāru  tehnoloģijas veidiem, kas raksturīgi knipelētām mežģīnēm latviešu tautas tērpos - kreklu, priekšautu, cepuru, galvas autu un citu priekšmetu rotāšanai.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 13.01.2020 līdz 30.03.2020

  36h

  9 (1 brīvas)

Aušana ar pērlītēm – rokassprādzes izgatavošana (Centrs)

Centrs,  Rīgā kopā

Programmas dalībnieki apgūs pamatprincipus aušanā ar pērlītēm, un noaudīs rokassprādzi. Programmas 1.nodarbībā iepazīsimies ar materiālu un rakstu daudzveidību, audīsim rokassprādzi pēc izvēlēta raksta. 2. nodarbībā iepazīsimies ar aizdares veidiem un veidosim aizdari noaustajai rokassprādzei.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 19.02.2020 līdz 04.03.2020

  6h

  15 (6 brīvas)

Pulsa sildītāju (mauču) adīšana ar pērlītēm (Centrs)

Rīgā kopā,  Centrs

Pulsa sildītāju (mauču) adīšana pazīstama Eiropā jau  no 20.gs. Latvijā tie bija tautastērpa neatņemama sastāvdaļa  Dienvidkurzemē. Šobrīd pulsa sildītāji ir ļoti populāri tērpu aksesuāri. Dalībnieki iemācīsies adīt pulsa sildītājus ar pērlītēm, kā iedvesmas avotu izmantojot rakstu zīmes, lai papildinātu savus tērpus vai izgatavotu lielisku dāvanu savai labākajai draudzenei.  Par to, kas jāņem līdzi, informēsim atsevišķi.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  29.01.2020 18:00 - 21:00

  4h

  15 (1 brīvas)

Matu krāsošana mājas apstākļos (Centrs)

Centrs,  Rīgā kopā

Kursa dalībnieki iegūs informāciju par matu krāsošanas pamatprincipiem: krāsu apli, pareiza toņa izvēli. Dalībnieki pilnveidos zināšanas par krāsotu matu kopšanu, produktiem un to sastāvu, matu balināšanas un krāsošanas iespējām, procedūrām un scenārijiem, lai varētu zināšanas pielietot ikdienā mājas apstākļos.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  30.01.2020 18:00 - 21:00

  4h

  17 (6 brīvas)

Dienas un vakara meikapa veidošana (Centrs)

Rīgā kopā,  Centrs

Kursu dalībnieki apgūs dienas un vakara meikapa tehnikas, pielietojumu, praktisku meikapu veidošanu, pareizo materiālu izvēli, instrumentu pielietošanu. Izveidos sev gan dienas, gan vakara meikapu.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 28.01.2020 līdz 30.01.2020

  9h

  16 (0 brīvas)

Uzdevumu deleģēšanas pamatprincipi. Prokrastinācija. (Centrs)

Centrs,  Rīgā kopā

Programmas dalībnieki papildinās zināšanas par Ikvienam darbiniekam, speciālistam un vēl jo vairāk vadītājam ir situācijas, kad uzdevumu ir vairāk nekā laiks un iespēja tos izpildīt. Tādās situācijās ir svarīgi noteikt prioritātes un izvērtēt, kuri uzdevumi ir pildāmi nekavējoties un personīgi un kurus ir iespējams atlikt vai nodot izpildei kādam citam. Uzdevumu izpildes kavēšana var būt saistīta arī ar personiskiem motīviem, piemēram, prokrastināciju, kad “pieķeramies” pie uzdevuma izpildes pēdējā brīdī, lai arī to bija iespējams paveikt savlaicīgi. Seminārā teorētiski pārskatīsim un praktiski izmēģināsim darbībā uzdevumu deleģēšanas principu pielietošanu, kā arī pētīsim prokrastinācijas darbības mehānismu un tā pazīmes, lai, izmantojot pieejamos personiskos un darba vides resursus, veicinātu uzdevumu savlaicīgu izpildi.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  30.01.2020 18:00 - 21:00

  4h

  17 (0 brīvas)

Laika menedžments (Centrs)

Centrs,  Rīgā kopā

Programmas dalībnieki papildinās zināšanas par laika menedžmentu kā plānošanas uzlabošanas resursu. Mūsdienu steidzīgajā pasaulē lielākā vērtība nav nauda, bet laiks. Visam ir vajadzīgs laiks. Laiks darbam, laiks, atpūtai, laiks ģimenei, laiks sev, laiks sportam, laiks izaugsmei, laiks… Brīžiem varam visu pagūt mierīgi, bet dažkārt pienākumu, termiņu, uzdevumu, vajadzību un visa pārējā ir pārāk daudz, un iestājas stress, trauksme, izmisums un citas līdzīgas izjūtas. Pamazām stress sakrājas, rodas iztukšotības sajūta, atsvešināšanās no aktivitātēm, kas saistītas ar darbu, pazeminās izpildes kvalitāte gan darbā, gan var būt arī mājās. Zinātniskajā literatūrā kopš pagājušā gadsimta septiņdesmitajiem gadiem to dēvē par „izdegšanas sindromu”. Vai vajag laiku plānot, un ja plānot, tad kā? Kam dot priekšroku – darbam, ģimenei vai sev? Kā sastrukturēt prioritātes, kam veltīt savu laiku? Seminārā gūsim ieskatu par populārākajiem laika plānošanas paņēmieniem un praktiski izmēģināsim vienu no paņēmieniem pielietot praksē, ko iespējams izmantot, lai mazinātu stresu un profesionālās izdegšanas risku, kā arī gūtu atbalstu sev plānošanas uzlabošanā.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  28.01.2020 18:00 - 21:00

  4h

  17 (1 brīvas)

Aktiermeistarības pamati veiksmīgai ikdienai (Centrs)

Centrs,  Rīgā kopā

Jebkuras profesijas pārstāvim arī ikdienā ir svarīgi prast sevi pasniegt tā, lai apkārtējie pamana ne tikai tavas zināšanas. Ir daži noslēpumi, kas liks apkārtējiem uz mums paraudzīties savādāk. Aktiermeistarība ir svarīga ne tikai aktierim. Viens no veiksmīga biznesa noslēpumiem mūsdienu mainīgajā pasaulē ir prast sevi atbilstoši pasniegt. Kursu dalībnieki iepazīsies ar profesionālas skatuves mākslas atšķirību no pašdarbības, iztēles vingrinājumiem, novērojumiem. Individuālas un grupu etīdes.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  26.02.2020 18:00 - 21:00

  4h

  17 (0 brīvas)

Kāpēc bērni un pusaudži „slikti" uzvedas? (Centrs)

Centrs,  Rīgā kopā

Problemātiska bērnu uzvedība kļuvusi par mūsdienu dzīves sastāvdaļu. Vecāki neizprot bērnu uzvedības cēloņus, nezina, ko darīt. Arī pedagogi ne vienmēr prot ar situāciju tikt galā. Vecāki vaino pedagogus, pedagogi sūdzas par vecākiem. Cieš visi. Ar ko sākt, lai situāciju uzlabotu? Atbildes uz šo un citiem jautājumiem saņemsiet piedaloties programmas kursos.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  26.02.2020 18:00 - 21:00

  4h

  17 (4 brīvas)

Saskarsme darba vietā. Problēmas un risinājumi. (Centrs)

Rīgā kopā,  Centrs

Programmas dalībniekiem būs iespēja papildināt zināšanas par saskarsmi darba vietā, problēmām un iegūt padomus to risināšanā.

Ikviens no mums agrāk vai vēlāk iesaistās profesionālās vai darba attiecībās, kur svarīga loma ir saskarsmei jeb mijiedarbībai ar citiem, vai tie būtu kolēģi, klienti, sadarbības partneri, priekšniecība vai padotie. Dažkārt attiecības profesionālā darba vidē veidojas gludi un kļūst par lielisku enerģijas avotu, taču citkārt īsti pat nav skaidrs, kā tās ir kļuvušas saspīlētas, apgrūtinošas, dažkārt pat aizskarošas, stresu un dažādas saslimšanas, tai skaitā profesionālo izdegšanu veicinošas. Nodarbībās apskatīsim, kas ir “saskarsme darba vietā”, kādi faktori to ietekmē, un kādi ir iespējamie juridiskie risinājumi problēmsituāciju gadījumā. Tāpat pētīsim, kādas pazīmes var liecināt par iespējamu saskarsmes darba vietā izaicinājumu tuvošanos un ko var darīt, lai atvieglotu un uzlabotu psihoemocionālo stāvokli, ja tomēr no problēmsituācijas nav izdevies izvairīties. Papildus arī iegūsim informāciju par dažādām metodēm un paņēmieniem, kā arī kādu izmēģināsim praktiski no tā, ko iespējams izmantot, sastopoties ar problēmām saskarsmē darba vietā, lai samazinātu stresu un profesionālās izdegšanas risku, kā arī gūtu atbalstu sev un sniegtu to citiem.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 25.02.2020 līdz 27.02.2020

  8h

  17 (8 brīvas)

Lietišķā apģērba iespējas savu mērķu sasniegšanai (Centrs)

Centrs,  Rīgā kopā

Programma piedāvā lekciju, diskusiju, teoriju un praktiskos ieteikumus. Galvenās tēmas: Mode, stils, apģērba etiķete. Pareiza stāja un gaita. Apģērbu papildinoši elementi. Apģērba hierarhija uzņēmumā. Amatpersonu ģērbšanās stils un kļūdas. Vizuālā tēla sasaiste ar ietekmi uz personas, zīmola, organizācijas reputāciju. Kam jābūt veiksmīga darbinieka drēbju skapī.

Modes dizainers Gints Bude bija pirmais, kurš pēc Latvijas neatkarības atgūšanas 1990. gada 2. novembrī atvēra savu modes namu. Pirmais Latvijā sāka profesionāļu modeļu sagatavošanu savā Tērpu demonstrētāju studijā un ļoti daudziem vizuālo jomu pārstāvjiem ir bijis pirmais skolotājs un padomdevējs. Gints Bude veido stilus modes žurnāliem, ir vadījis TV raidījumu "Ievas pārvērtības", eksperta statusā piedalās TV24 raidījumā “Spices stila pavēlnieks”, ir apģērba, stila un etiķetes eksperts, lasa lekcijas par vizuālā tēla nozīmi sabiedrībā, apģērba valkāšanas etiķeti un modi. Latvijas Amatniecības kameras meistars.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  12.02.2020 18:00 - 21:00

  4h

  20 (0 brīvas)

Tu un tava nauda (Centrs)

Centrs,  Rīgā kopā

Mūsu kultūrā cilvēki par personīgo naudu runā nelabprāt un vairumam jau no bērnības nāk līdzi neveselīgas attiecības ar to. Katrs grib, lai būtu daudz naudas un iespēju, ko tā dod, bet no otras puses – kautrējas pat savam darbam vai precei skaļi nosaukt adekvātu cenu. Nemākam plānot ieņēmumus un izdevumus, nepārdomāti aizņemamies, cerot uz brīnumu – 2019. gada beigās “mazajos” nebanku kredītos iedzīvotāji ir aizņēmušies gandrīz vienu miljardu eiro, bet kopējais privātpersonu aizņēmuma slogs tuvojas 6 miljardiem (!) eiro.

 Seminārā  praktiski risināsim jautājumus, kā veidot veselīgas attiecības ar naudu,  kādi ir vēlamie ienākumi un kā līdz tiem nonākt,  kā iekrāt arī no maziem ienākumiem, kā taupīt, bet ne uz veselības un labsajūtas rēķina, kā pēc iespējas ātrāk atrisināt savas finanšu problēmas.

Katrs, kuru neapmierina viņa pašreizējā finansiālā situācija un attiecības ar naudu, pēc semināra aizies ar skaidru izpratni par to, kādam nolūkam un cik naudas vajadzīgs, un praktiski īstenojamu finanšu stabilizēšanas un izaugsmes plānu.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 21.01.2020 līdz 28.01.2020

  8h

  20 (9 brīvas)

Lietišķā apģērba iespējas savu mērķu sasniegšanai (Centrs)

Rīgā kopā,  Centrs

Programma piedāvā lekciju, diskusiju, teoriju un praktiskos ieteikumus. Galvenās tēmas: Mode, stils, apģērba etiķete. Pareiza stāja un gaita. Apģērbu papildinoši elementi. Apģērba hierarhija uzņēmumā. Amatpersonu ģērbšanās stils un kļūdas. Vizuālā tēla sasaiste ar ietekmi uz personas, zīmola, organizācijas reputāciju. Kam jābūt veiksmīga darbinieka drēbju skapī.

Modes dizainers Gints Bude bija pirmais, kurš pēc Latvijas neatkarības atgūšanas 1990. gada 2. novembrī atvēra savu modes namu. Pirmais Latvijā sāka profesionāļu modeļu sagatavošanu savā Tērpu demonstrētāju studijā un ļoti daudziem vizuālo jomu pārstāvjiem ir bijis pirmais skolotājs un padomdevējs. Gints Bude veido stilus modes žurnāliem, ir vadījis TV raidījumu "Ievas pārvērtības", eksperta statusā piedalās TV24 raidījumā “Spices stila pavēlnieks”, ir apģērba, stila un etiķetes eksperts, lasa lekcijas par vizuālā tēla nozīmi sabiedrībā, apģērba valkāšanas etiķeti un modi. Latvijas Amatniecības kameras meistars.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  29.01.2020 18:00 - 21:00

  4h

  20 (0 brīvas)

Vardarbīga persona darba, mācību vai privātajā telpā: kā man rīkoties? (Centrs)

Centrs,  Rīgā kopā

1. Kādas zināšanas nepieciešamas, lai veidotu veselīgas attiecības ar vardarbīgu personu? Kādas prasmes ir jāattīsta un jāpilnveido? Kādas attieksmes ir jāmaina, kādas jānostiprina? Atbildes uz šiem un citiem jautājumiem kopīgi meklēsim metodiski organizētā grupas darbā.

2. Lai darbs grupā būtu patiesi vērtīgs, interesants  un jēgpilns, katram dalībniekam uz darbu programmā vēlams ierasties, līdzi ņemot: 1) darba, mācību vai privātajā dzīvē sastaptas, 2) pašam vai citai personai aktuālas, 3) apspriešanai piemērotas problemātiskas situācijas (gadījuma) aprakstu.

3. Laika limita un mācību darba specifikas dēļ vienā grupā paredzēts iesaistīt ne vairāk kā 15 dalībniekus.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  12.02.2020 18:00 - 21:00

  4h

  17 (12 brīvas)

Prāta treniņa tehnikas (Centrs)

Rīgā kopā,  Centrs

Programma visiem pieaugušajiem mentālās veselības stiprināšanai. Nav labas vai sliktas atmiņas, labas vai sliktas uzmanības. Ir trenēta vai netrenēta atmiņa, uzmanība, domāšana.

Prāts (uzmanība, uzmanības noturība, atmiņa, analītiskā domāšana, radošā domāšana) ir tāds pats muskulis, kā citi muskuļi ķermenī, tai skaitā sirds. Sirds un citu muskuļu stiprībai cilvēki ikdienā uztur dažādas aktivitātes (ēdiens, miegs, aktīvs dzīves veids, utt.), savukārt pret prātu valdošā attieksme ir, ka tas vai nu ir vai nav. Lielākā daļa ikdienas aktivitātes skolā, darbā, mājās ir tās, kas prāta resursus tērē un dienas beigās cilvēks jūtas noguris. Tādēļ arī prātam ir nepieciešamas noteiktas treniņa tehnikas, lai paterētie resursi dienas beigās neradītu tik lielu nogurumu, kā arī lai spētu ikdienā efektīvāk plānot savus mērķus un ceļu uz tiem.

Depresija, veģetatīvā distonija, izdegšana, trauksme, demence  ir saslimšanas, kuras ir kļuvušas īpaši aktuālas 21.gadsimtā. no visām šīm slimībām dzīves laikā cieš gandrīz puse cilvēku. Visvairāk šīs slimības negatīvā veidā ietekmē tieši prātu (uzmanību, domāšanu, atmiņu, stresa noturību). Tomēr ir iespējams sevi no šīm slimībām pasargāt, kā arī mazināt šo slimību radīto ietekmi.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 21.01.2020 līdz 28.01.2020

  8h

  20 (0 brīvas)

Pašdisciplīna un pašmotivācija (Centrs)

Rīgā kopā,  Centrs

Motivācija ir sarežģīta sistēma, kas sastāv no cilvēka vēlmēm, izvēlēm, prasmēm un iespējām un tās pareiza novērtēšana, nostiprināšana un ieviešana ikdienas paradumos ir būtiska, lai sasniegu savus mērķus, uzturētu attiecības ar sev svarīgiem cilvēkiem un dzīvotu pēc iespējas labāku dzīvi.

Savukārt disciplīna ir viena no prasmēm, kura nereti skolas laikā ir nostiprinājusies kā kaut kas nepatīkams un no nomācošs. Tomēr ir iespējama disciplīna, kura ikdienā palīdz, nevis nomāc vai rada trauksmi, vainas sajūtu.

Saliekot kopā izsvērtu pašmotivāciju un efektīvu disciplīnu, iespējams sasniegt mērķus un labāku dzīves kvalitāti ātrāk, vieglāk un ilgnoturīgāk.

Nodarbību ietvaros dalībniekiem tiks sniegtas zināšanas par pašmotivāciju, tās novērtēšanu un attīstīšanu, kā arī par disciplīnas trenēšanas iespējām ikdienā.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 11.02.2020 līdz 18.02.2020

  8h

  22 (0 brīvas)

Lietišķā valoda un publiskā runa (Centrs)

Rīgā kopā,  Centrs

Nodarbībās tiks raksturota lietišķa latviešu valoda, latviešu valodas kultūra, pašreizējās valodas normas, sniegta izpratne par to, kas ir kļūda un kas nav. Nodarbības palīdzēs rast atbildes uz strīdīgiem lietišķas valodas prakses jautājumiem. Klausītāji tiks iepazīstināti ar saīsinājumiem,  abreviatūrām, tiks skaidrots to  lietojums un pareizrakstība; no valodas prakses viedokļa tiks skaidroti arī diskutablie jautājumi lietišķajā saziņā.  Iegūtās  atziņas un apgūtās rakstīšanas – izteikšanās prasmes varēs piemērot savā praktiskajā darbā gan lietišķā mutvārdu saziņā, gan lietišķajos rakstos. Nodarbību otrajā daļā tiks sniegta informācija par valodas lietojumu publiskajā runā, analizētas biežāk pieļautās gramatikas, leksikas un pareizrunas kļūdas,  kā arī, pamatojoties uz šo informāciju, sniegti padomi, kā plānot un strukturēt savu vēstījumu, veidot to atbilstoši mērķauditorijai, padarīt to vienkāršu un viegli uztveramu.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 18.02.2020 līdz 25.02.2020

  8h

  17 (0 brīvas)

Rakstura līderība (Centrs)

Rīgā kopā,  Centrs

Nodarbību mērķis ir praktiski iepazīstināt dalībniekus ar izpratni par līderību viscēlākajā tās nozīmē.
Nodarbībās tiek praktiski parādīts, kas ir līderības pamats un būtība, un kur slēpjas līdera un jebkura cilvēka pilnība.
Nodarbību laikā dalībnieki iepazīst savas iedzimtās īpašības (temperaments) un saņem praktiskus instrumentus rakstura morālo ieradumu jeb tikumu (apdomība, mērenība, taisnīgums, drosme, cēlsirdība, pazemība) izkopšanai.
Seminārā dalībnieki uzzina, kādi ir galvenie izaicinājumi līderim audzinot savu raksturu un veidojot sevi kā personību, kas vēlāk spēs iedvesmot arī citus.
Izzinot katru rakstura tikumu, dalībnieki iepazīstas un iedvesmojas no izcilām vēsturiskām personībām-līderiem biznesā, politikā un kultūrā.
Semināra noslēgumā tiek doti praktiski un motivējoši norādījumi sava potenciāla atraisīšanai, talantu atklāšanai un tikumiskās līderības principu izkopšanai sevī.  

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 19.02.2020 līdz 26.02.2020

  6h

  17 (9 brīvas)

Itāļu valoda (A2 līmenis, ar nelielām priekšzināšanām) (Centrs)

Rīgā kopā,  Centrs

Valodas kurss paredzēts padziļinātākai itāļu valodas apguvei kursa dalībniekiem ar nelielām priekšzināšanām (A1 līmenī). Nodarbībās dalībnieki iemācīsies uztvert atsevišķas un  vienkāršas frāzes, apgūs informāciju par personu,  ģimeni, darbu, vietu ģeogrāfisko aprakstu. Spēs izteikties vienkāršos  teikumos, aprakstīt savu izskatu, sajūtas, pastāstīt par brīvo laiku, interesēm.  Kursa valoda: latviešu – itāļu/itāļu – latviešu.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 04.02.2020 līdz 05.05.2020

  80h

  8 (0 brīvas)

Vācu valodas apguve pieaugušajiem (A2 līmenis) (Centrs)

Centrs,  Rīgā kopā

Programma paredzēta Rīgas iedzīvotājiem ar nelielām priekšzināšanām - vācu valodas apguvei, lai pilnveidotu dažādas valodas prasmes un kompetences, kas palīdzētu komunikatīvo vajadzību nodrošināšanai daudzveidīgās ikdienas situācijās un profesionālajā darbībā Latvijā un ārzemēs atbilstoši A2 valodas apguves līmenim.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 20.01.2020 līdz 16.03.2020

  50h

  17 (2 brīvas)

Angļu valodas apguve pieaugušajiem (A2 līmenis, ar priekšzināšanām, padziļināti) (Centrs)

Centrs,  Rīgā kopā

Programmas mērķis: nodrošināt iespēju apgūt angļu valodu pieaugušajiem Rīgas iedzīvotājiem, veidot izglītības procesā iesaistītajiem izglītojamajiem angļu valodas prasmes, kas nepieciešamas saziņā dažādās sociālās un profesionālās situācijās, sagatavojot izglītojamo par patstāvīgu valodas lietotāju atbilstoši A2 padziļinātam līmenim. Tēmas:

1.Vienkāršā pagātne ( regulārie, neregulārie darbības vārdi, ''ago'' lietošana).
2.Saliktie lietvārdi.
3. Pareizas izrunas apgūšana vārdiem, kuros ir neizrunājamie burti.
4. Kārtas skaitļa vārdi. Datumi.
5. Izteicieni, saistībā ar datumiem, laika periodu un laiku.
6. Teksti par slaveniem zinātniekiem, izgudrotājiem, lidotājiem, kosmonautiem, politiķiem, aktieriem, sportistiem.
7. Ikdienas sarunas par brīvdienām, svētku un svinamām dienām. Dialogi saistībā ar tām, apsveikumi.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 11.02.2020 līdz 06.04.2020

  50h

  17 (0 brīvas)

Angļu valodas apguve pieaugušajiem (A2 līmenis) (Centrs)

Centrs,  Rīgā kopā

Programmas mērķis: nodrošināt iespēju apgūt angļu valodu pieaugušajiem Rīgas iedzīvotājiem, veidot izglītības procesā iesaistītajiem izglītojamajiem angļu valodas prasmes, kas nepieciešamas saziņā dažādās sociālās un profesionālās situācijās, sagatavojot izglītojamo par patstāvīgu valodas lietotāju atbilstoši A2 sākuma līmenim.

Programmas uzdevumi:

1. Gramatika - norādāmie vietniekvārdi this, that, these, those
 - konstrukcija ''there is ( are)
 - " How many … ?''
 - ''some'' un ''any'' lietošana

  - modālā darbības vārda ''can'' tagadne un pagātne
  - palīgdarbības vārda ''to be '' pagātne
  - prievārdi vietas norādīšanai 
2. Telpas un priekšmeti dzīvoklī, sava dzīvokļa apraksts, dialogs par virtuvi
3. Teksts - ''Kāda būs nākotnes māja?''
4. Dialogi -'' Kā parādīt ceļu pilsētā?''
5. Teksts - '' Slaveni pusaudži ''
6. Ikdienas sarunas, izmantojot telefonu
7. Aptaujas lapas aizpildīšana
8. Kā rakstīt oficiālu vēstuli

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 10.02.2020 līdz 06.04.2020

  50h

  17 (0 brīvas)

Zīda apgleznošana (Āgenskalns)

Āgenskalns,  Rīgā kopā

Kursu laikā iemācīsimies apgleznot zīdu, apgūstot dažādas apgleznošanas tehnikas. Zīda apgleznošana nomierina, ļauj atveldzēties no ikdienas domām un stresa. Apgūstot zīda apgleznošanas pamatus un ieliekot savas emocijas, radošo iedvesmu, krāsu bagātību, galarezultātā radīsiet burvīgu mākslas darbu, kas priecēs gan pašu, gan citus.

Līdzi jāņem:

 • rāmis,
 • piespraudes rāmim,
 • zīda audums Nr. 5,
 • krāsas 3 gab. – sarkana, zila un dzeltena,
 • otiņas (izmērs Nr. 1, Nr. 4 un Nr. 10 vai 12),
 • tūbiņa kontūrām,
 • caurspīdīgais šķīdums kontūrai (biezinātājs),
 • uzgalis tūbiņai (izmērs Nr. 5),
 • palete krāsu jaukšanai,
 • glāze ūdenim,
 • pipete.

Iespējams iegādāties veikalā “Radošo darbu galerija” Artilērijas ielā 9, Rīgā

 

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 27.01.2020 līdz 03.02.2020

  6h

  17 (13 brīvas)

Rakstura līderība (Āgenskalns)

Rīgā kopā,  Āgenskalns

Nodarbību mērķis ir praktiski iepazīstināt dalībniekus ar izpratni par līderību viscēlākajā tās nozīmē.
Nodarbībās tiek praktiski parādīts, kas ir līderības pamats un būtība, un kur slēpjas līdera un jebkura cilvēka pilnība.
Nodarbību laikā dalībnieki iepazīst savas iedzimtās īpašības (temperaments) un saņem praktiskus instrumentus rakstura morālo ieradumu jeb tikumu (apdomība, mērenība, taisnīgums, drosme, cēlsirdība, pazemība) izkopšanai.
Seminārā dalībnieki uzzina, kādi ir galvenie izaicinājumi līderim audzinot savu raksturu un veidojot sevi kā personību, kas vēlāk spēs iedvesmot arī citus.
Izzinot katru rakstura tikumu, dalībnieki iepazīstas un iedvesmojas no izcilām vēsturiskām personībām-līderiem biznesā, politikā un kultūrā.
Semināra noslēgumā tiek doti praktiski un motivējoši norādījumi sava potenciāla atraisīšanai, talantu atklāšanai un tikumiskās līderības principu izkopšanai sevī.  

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 17.02.2020 līdz 24.02.2020

  6h

  20 (14 brīvas)

Spāņu valoda (A1 līmenis, ar nelielām priekšzināšanām) (Āgenskalns)

Āgenskalns,  Rīgā kopā

Valodas apguves programma A1 ar priekšzināšanām  ir paredzēta cilvēkiem, kam ir nelielas priekšzināšanas spāņu valodā.  Kursa laikā tiks apgūti vairāki komunikatīvi temati, kas palīdzēs orientēties spāniskajā vidē, ļaus iepazīt spāņu kultūru un sadzīvi, kā arī pilnveidot dažādas valodas prasmes un kompetences. Ikdienas komunikatīvo vajadzību nodrošināšanai apskatīsim šādus tematus: Kā rezervēt numuru viesnīcā, iepirkties tirdzniecības centrā, pasūtīt restorānā, noīrēt dzīvokli vai mašīnu, nopirkt biļeti stacijā, pastāstīt par pagātnes notikumiem, raksturot sevi un citus cilvēkus, runāt par medicīniska rakstura problēmām u.c. sadzīviskiem tematiem. Vienlaikus kurss sniegs ieskatu Latīņamerikas sadzīvē un kultūrā.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 30.01.2020 līdz 02.04.2020

  50h

  17 (0 brīvas)

Matu krāsošana mājas apstākļos (Imanta)

Imanta,  Rīgā kopā

Kursa dalībnieki iegūs informāciju par matu krāsošanas pamatprincipiem: krāsu apli, pareiza toņa izvēli. Dalībnieki pilnveidos zināšanas par krāsotu matu kopšanu, produktiem un to sastāvu, matu balināšanas un krāsošanas iespējām, procedūrām un scenārijiem, lai varētu zināšanas pielietot ikdienā mājas apstākļos.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  25.02.2020 18:00 - 21:00

  4h

  17 (14 brīvas)

Pašmasāža (Imanta)

Imanta,  Rīgā kopā

Kursa laikā tiks apgūti pašmasāžas paņēmieni, kurus var pielietot – muguras sāpju gadījumos, sprandas sāpju gadījumos, saspringtu muskuļu atbrīvošanai, relaksācijai, muskuļu spazmu mazināšanai. Tiks apskatīti dažādi palīglīdzekļi – bumbas, masāžas bankas, adatu paklājiņš, kā arī apgūtas metodes, kuras var izmantot ikdienā – pašmasāža ar rokām un muskuļu stiepšana. Tiks apskatīts arī anatomiskais pamatojums, masāžas pozitīvās iedarbības fizioloģija un mērķi.

Dalībniekam nepieciešama masāžas bumba, adatu paklājiņš, masāžas banka un eļļu (daži eks. būs līdzi lektorei).

Uzzināt vairāk

  Kursi

  27.02.2020 18:00 - 21:00

  4h

  17 (0 brīvas)

Stresa menedžments (Imanta)

Imanta,  Rīgā kopā

Programma paredzēta dziļākas izpratnes iegūšanai par pozitīvā un negatīvā stresa ietekmi uz organismu, par stresa procesu attīstību, par personības psiholoģiskā tipa saistību ar stresa reakcijām. Programmas realizācijas gaitā klausītāji apgūs praktiskas psiholoģiskas taktikas sava stresa līmeņa samazināšanai un stresa reakciju vadīšanai, kas palīdzēs uzlabot psiholoģisko mikroklimatu.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  25.02.2020 18:00 - 21:00

  4h

  17 (3 brīvas)

Ievads MS PowerPoint programmā (Imanta)

Imanta,  Rīgā kopā

Ms PowerPoint iesācējiem. Kurss paredzēts tiem, kuri ir ieinteresēti apgūt galvenās prasības, lai veidotu un pārveidotu pamata prezentācijas, izmantojot Microsoft Office PowerPoint.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 18.02.2020 līdz 20.02.2020

  6h

  17 (12 brīvas)

Ievads programmā MS Excel (Imanta)

Imanta,  Rīgā kopā

Kurss paredzēts tiem, kuri vēlas apgūt MS Excel programmas pamatus, iegūt nepieciešamās zināšanas, lai veidotu, rediģētu, formatētu un drukātu pamata Microsoft Excel darba lapas, kā arī iegūtu prasmes, kuras nepieciešamas aprēķiniem, izmantojot  formulas un funkcijas, datu atlasīšanai un filtrēšanai.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 04.02.2020 līdz 06.02.2020

  6h

  17 (10 brīvas)

Pašmasāža (Purvciems)

Purvciems,  Rīgā kopā

Kursa laikā tiks apgūti pašmasāžas paņēmieni, kurus var pielietot – muguras sāpju gadījumos, sprandas sāpju gadījumos, saspringtu muskuļu atbrīvošanai, relaksācijai, muskuļu spazmu mazināšanai. Tiks apskatīti dažādi palīglīdzekļi – bumbas, masāžas bankas, adatu paklājiņš, kā arī apgūtas metodes, kuras var izmantot ikdienā – pašmasāža ar rokām un muskuļu stiepšana. Tiks apskatīts arī anatomiskais pamatojums, masāžas pozitīvās iedarbības fizioloģija un mērķi.

Dalībniekam nepieciešama masāžas bumba, adatu paklājiņš, masāžas banka un eļļu (daži eks. būs līdzi lektorei).

Uzzināt vairāk

  Kursi

  13.02.2020 18:00 - 21:00

  4h

  17 (4 brīvas)

Rotas peyote tehnikā (Purvciems)

Rīgā kopā,  Purvciems

Programmas dalībnieki apgūs pamatprincipus dažādu formu veidošanā peyote tehnikā un veidos rotas pēc izvēles. Nodarbībā iepazīsimies ar rakstu un formu daudzveidību, audīsim rotas pēc izvēlēta raksta un izvēlēsimies piemērotu aizdares veidu izveidotajai rotai. Par to, kas jāņem līdzi, informēsim atsevišķi.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  26.02.2020 18:00 - 21:00

  4h

  15 (9 brīvas)

Sevis iepazīšana caur koučinga un supervīzijas pieejām (Purvciems)

Rīgā kopā,  Purvciems

Programmas dalībnieki papildinās zināšanas par dažiem koučinga un supervīzijas pieejās izmantotajiem paņēmieniem, ko var lietot arī patstāvīgi sevis atbalstīšanai un dziļākai iepazīšanai, kā arī izmēģināt to pielietošanu praktiski.
Sevis iepazīšana ir aktuāla visos vecumos, un visvairāk noder tad, kad darba vai personīgajā dzīvē vēlamies aktīvi virzīties uz kādu mums pietiekami nozīmīgu mērķi, sastopamies ar pārmaiņām, piedzīvojam situācijas, kad atkal un atkal notiek “tas pats scenārijs”, kad nokļūstam situācijās, kuras mums raisa spēcīgas, arī emocionālas izjūtas vai piedzīvojam ko citu līdzīgu. Lai labāk izprastu sevi, savas reakcijas un iespējamos dziļākos cēloņus, kā arī lai pārdomātu iespējamos rīcības variantus, noder profesionāls atbalsts. Sevis izpētē atkarībā no situācijas un jautājuma tēmas atbalstoši var būt arī paņēmieni, ko lieto profesionāli supervizori (konsultatīvs atbalsts darba un profesionālajos jautājumos) vai kouči (izaugsmes veicinātāji). Atkarībā no profesionāļa apgūtā novirziena, kā arī pieredzes, zināšanām un prasmēm, gan koučingā, gan supervīzijā izmanto dažādas tehnikas un metodes, kas var ietvert gan sarunas procesu, gan izpausties citādi, piemēram, mākslās balstītās tehnikās, lietišķās tehnikās saistītās ar biznesu un personālvadību, gan vēl citādi. Dažas no tehnikām, kas tiek izmantotas koučinga un supervīzijas pieejās, var apgūt un veiksmīgi izmantot arī patstāvīgi personīgā sevis iepazīšanas un atbilžu gūšanas procesā gan personiskajās, gan darba dzīves situācijās. To tad arī semināra laikā apskatīsim un izmēģināsim praktiski.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  24.02.2020 18:00 - 21:00

  4h

  17 (0 brīvas)

Angļu valoda, B1 līmenis (padziļināti) (Purvciems)

Rīgā kopā,  Purvciems

Programma paredzēta Rīgas iedzīvotājiem angļu valodas apguvei, lai pilnveidotu dažādas valodas prasmes un kompetences, kas pilnveidotu karjeras iespējas, konkurētspēju darba tirgū, sagatavojot izglītojamo par patstāvīgu valodas lietotāju. Pirmajā nodarbībā pārbaudes tests līmeņa noteikšanai, jo kurss turpinās no rudens semestra.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 14.01.2020 līdz 07.04.2020

  50h

  18 (0 brīvas)

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs

Kaņiera iela 15, Rīga
LV–1063, Latvija

67105580 67105547
Uzzināt vairāk

Šīs tīmekļa vietnes pārzinis ir Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments, elektroniskā pasta adrese: iksd@riga.lv.

Informējam, ka šajā vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Sīkdatne uzkrāj datus par vietnes apmeklējumu. Uzkrātās sīkdatnes var būt pieejamas arī mūsu pārbaudītiem un uzticamiem sadarbības partneriem (trešajām pusēm). Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes, taču Jums jāņem vērā, ka, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Papildus informācija šeit