Sākums / Notikumi

Notikumi

SPĀŅU VALODA (A2 LĪMENIS/B1 LĪMENIS) - Āgenskalns

Āgenskalns

Programma paredzēta Rīgas iedzīvotāju spāņu valodas apguvei, lai pilnveidotu  dažādas valodas prasmes un kompetences, kas palīdzētu  komunikatīvo vajadzību nodrošināšanai daudzveidīgās ikdienas situācijās un profesionālajā darbībā Latvijā un ārzemēs atbilstoši A2/B1 valodas apguves līmenim.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 05.02.2019 līdz 28.05.2019

  50h

  17 (9 brīvas)

Rotaļnodarbība pirmsskolā bērna prasmju un lietpratības attīstīšanai

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji

Kursa programma paredz aktualizēt pirmsskolas pedagogu zināšanas par pirmsskolas pedagoģiskā procesa plānošanu, pilnveidot pedagogu izpratni par bērnu rotaļnodarbības būtību un vērtēšanas formām. Lekciju, diskusiju, praktisko nodarbību laikā pirmsskolas pedagogi analizēs rotaļnodarbības, ievērojot ārējo normatīvo aktu noteiktās prasības, saskatīs iespēju attīstīt bērnos caurviju prasmes.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 15.05.2019 līdz 29.05.2019

  12h

  28 (0 brīvas)

Programma MS Power Point no ievada līdz lietpratējam pirmsskolā

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji

Skolotāji pilnveidos kompetences, lai veidotu prezentācijas lietotnē PowerPoint, izmantojot vienkāršas un paplašinātas iespējas: grafisko objektu ievietošana slaidā (Smart Art, diagrammas, gatavās formas), prezentācijas noformēšanas iespējas, slaidu pārejas, objektu animācijas, vadības pogu un hipersaišu ievietošanu prezentācijā. Programmas apguves rādītājs: izveidota prezentācija vienai tēmai vai vecāku sapulcei.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 13.05.2019 līdz 27.05.2019

  12h

  18 (2 brīvas)

Efektīva mācību stunda 5. - 9. klasē (3. grupa) Kursi pārcelti uz 3. un 18.jūniju!

Sākumskolas skolotāji,  Matemātikas joma (matemātika) 5. - 9. klašu skolotāji

Programmas mērķis ir  sagatavot pedagogus 5. - 9. klasēs pārmaiņām izglītības procesā, pilnveidojot kompetences par efektīvas mācību stundas būtību, tās vadīšanu un skolēna mācīšanās prasmju attīstīšanu. Kursu dalībnieki  izvirzīs sasniedzamo rezultātu mācību stundā, iesaistīs skolēnus plānošanas procesā. Pedagogi izpratīs dziļās mācīšanās vadīšanu, zinās, kā skolēnus motivēt darbam un kā attīstīt skolēnu mācīšanās stratēģijas. Kursu dalībnieki veidos jēgpilnus uzdevumus, praktiski lietos mācību stundā un analizēs tos, sniegs atgriezenisko saiti.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 03.06.2019 līdz 18.06.2019

  12h

  28 (19 brīvas)

Pārmaiņu vadīšana pirmsskolā

Izglītības iestāžu vadība pirmsskolu izglītības iestāžu vadītāji

Programmas dalībnieki izvērtēs, kā iepriekšējā pārmaiņu pieredze un attieksme pret tām ietekmē jaunu pārmaiņu ieviešanu, izvērtēs pārmaiņu nepieciešamību savā pirmsskolas izglītības iestādē, padziļinās izpratni par to, kādi priekšnoteikumi nepieciešami, lai pārmaiņas noritētu pēc iespējas veiksmīgāk, veiks iestrādes pārmaiņu mērķa izvirzīšanā un īstenošanā savā pirmsskolas iestādē.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 07.05.2019 līdz 28.05.2019

  12h

  25 (13 brīvas)

Rakstura līderība (Āgenskalnā)

Rīgā kopā,  Āgenskalns

Par līderi nepiedzimst, par līderi kļūst. Katrs no mums ir aicināts būt par patiesu līderi – ar savu personību, ar savu dzīves kvalitāti, ar savu darbu un piemēru, apliecinot to. Tieši raksturs ir tas, kas mūs veido par izcilu personību, tieši rakstura pilnībā slēpjas cilvēka personības izaugsme.

Ko nozīmē būt patiesam cilvēkam – cēlam, dižam, augstsirdīgam, radošam un pilnīgam? Kas tad ir rakstura līderība? Ko nozīmē būt patiesam līderim? Kas ir patiesa izaugsme un kā atraisīt savu potenciālu? Kas veido cilvēka personu? Kas ir raksturs? Kas ir temperaments? Šos un citus jautājumus izskatīsim divos praktiskos un izglītojošos sarunu vakaros.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 21.05.2019 līdz 28.05.2019

  6h

  20 (7 brīvas)

Gleznošanas pamati (Āgenskalnā)

Rīgā kopā,  Āgenskalns

Kursi tiem, kas vēlas apgūt gleznošanas prasmes, izpaust sevi jaunās kreatīvās darbībās, iemācīties lietas, kuras varbūt ir aizmirstas vai arī pavisam savādākas, nekā ikdienā darāmās darbības. Katram krāsu veidam ir savas īpatnības, vilšanos un neveiksmes piedzīvo pat profesionāli mākslinieki, bet darba radošajā procesā viņi mācās to pārvarēt. Galvenais – nepadoties un vienmēr atrast sevī radošo prieku mēģināt vēlreiz. Šis kursu laiks ir domāts tieturm, kas vēlas izmēģināt kaut ko jaunu vai sen aizmirstas lietas. Uzzināsim informāciju par akvareļkrāsām, eļļas krāsām, pasteli un akrila krāsām. Pieskarsimies katrai krāsu tehnikai, radot iespēju pamēģināt un izjust krāsas burvību.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 16.05.2019 līdz 13.06.2019

  12h

  17 (0 brīvas)

Angļu valoda - runāšanas prasmes attīstīšana (A2 līmenis) (Centrā)

Rīgā kopā,  Centrs

Programma pilnveidos dalībnieku prasmes angļu valodā, lai varētu sazināties dažādās ikdienas situācijās, saprastu rakstītu un dzirdētu informāciju, padziļinātu vārdu krājumu, kā arī angļu valodas gramatiku. Tiks papildinātas prasmes runāt, lasīt, klausīties un rakstīt angļu valodā atbilstoši A2 līmeņa pakāpei. Angļu valodas īsais kurss palīdzēs atsvaidzināt zināšanas un papildināt prasmi izteikt elementāras frāzes un saprast vienkāršus teikumus, dodoties ārzemju braucienā.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 09.05.2019 līdz 04.06.2019

  24h

  15 (0 brīvas)

Kā savienot darbu un privāto dzīvi (Centrā)

Rīgā kopā,  Centrs

Programma paredzēta dziļākas personiskas izpratnes iegūšanai par  jēgpilnas un harmoniskas dzīves modeli, individuālo motivāciju darbam un aktivitātēm ārpus darba. Dalībnieki apgūs pamatzināšanas un attīstīs savas prasmes mērķu izvirzīšanā, plāna un motivācijas veidošanā un uzturēšanā, kas ir būtiski faktori līdzsvara nodrošināšanai starp profesionālo dzīvi un privāto dzīvi.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 03.06.2019 līdz 10.06.2019

  8h

  17 (2 brīvas)

Vecāku saskarsme ar pusaudžiem, emocionālās inteliģences un paškontroles nozīme (Centrā)

Rīgā kopā,  Centrs

Programmas apguves laikā dalībnieki papildinās zināšanas par emocionālās inteliģences jēdzienu un tā nozīmi vecāku saskarsmē ar pusaudžiem, emocionālās inteliģences modeli un izmantošanas līmeņiem. Diskusijās tiks gūtas zināšanas par asertīvas uzvedības pielietošanu saskarsmē ar pusaudžiem, emociju neirobioloģisko pamatojumu un veselīgu emociju vadīšanu, kā arī apzinātības (mindfulness) meditācijas ideju un pielietošanu. Vecāki papildinās zināšanas par emocionālās inteliģences izmantošanu pusaudžu audzināšanā un veselīgas vides radīšanu. Gūs praktiskus padomus.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 20.05.2019 līdz 27.05.2019

  8h

  17 (10 brīvas)

“Labvēlīgā Tumsā”. Kāpēc kino mums izraisa emocijas? Ievads. (Centrā)- KURSI NENOTIKS!

Rīgā kopā,  Centrs

Programma piedāvā piedalīties nodarbībās, kurās, miksējot dažādus stāstus, piemērus, skatoties filmu fragmentus, tos kopīgi analizējot, sniedzot dažādus faktus par kino tapšanas, izplatīšanas, radīšanas aizkulisēm, likt no jauna un pa jaunam paskatīties filmas, seriālus un uzzināt, kāpēc kino izraisa emocijas. 

Pirmajā nodarbībā iespēja noskatīties Maika Nikolsa filmu „Absolvents” ar Dastinu Hofmanu galvenajā lomā, bet otrajā - slaveno Miloša Formana „Kāds pārlaidās pār dzeguzes ligzdu” ar Džeku Nikolsonu galvenajā lomā.

Trešās nodarbības filma tiks saskaņots ar pirmo nodarbību apmeklētājiem.

Programma var iedvesmot tos, kas mēdz paši filmēt notikumus, sevi un draugus, iesviest kādus kino paņēmienus savā nodarbē.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 22.05.2019 līdz 05.06.2019

  12h

  0 (0 brīvas)

Aušana ar pērlītēm – rokassprādzes izgatavošana (Centrā)

Rīgā kopā,  Centrs

Programmas dalībnieki apgūs pamatprincipus aušanā ar pērlītēm, un noaudīs rokassprādzi. Programmas 1.nodarbībā iepazīsimies ar materiālu un rakstu daudzveidību, audīsim rokassprādzi pēc izvēlēta raksta. 2. nodarbībā iepazīsimies ar aizdares veidiem un veidosim aizdari noaustajai rokassprādzei. 

 

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 21.05.2019 līdz 28.05.2019

  6h

  15 (5 brīvas)

Vecums nav šķērslis! Kā uzturēt fizisko veselību un droši uzsākt fiziskās aktivitātes (Centrs)

Rīgā kopā,  Centrs

Kursa programma iepazīstinās dalībniekus ar fiziskajām aktivitātēm, to nozīmi senioru funkcionālā stāvokļa uzturēšanā un uzlabošanā.
Nodarbībās tiks pilnveidotas zināšanas un prasmes šādās tēmās:

- piemērotas fiziskās aktivitātes;

- fizisko slodžu paškontrole;

- ergonomikas pamatprincipi ikdienas aktivitāšu veikšanā;

- kritiska savas ēdienkartes izvērtēšana un plānošana (optimāla svara uzturēšanā);

- fiziskas aktivitātes osteoporozes profilaksē un kā aizsargāt locītavas ikdienā;

- risku identificēšana savā mājas/darba vidē un tuvējā apkaimē;

- kritienu profilakse;

- praktiskās nodarbības.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  29.05.2019 18:00 - 21:00

  4h

  17 (0 brīvas)

Dienas un vakara make-up veidošana (Centrā)

Rīgā kopā,  Centrs

Kursu dalībnieki apgūs dienas un vakara meikapa tehnikas, pielietojumu, praktisku meikapu veidošanu, pareizo materiālu izvēli, instrumentu pielietošanu. Izveidos sev gan dienas, gan vakara meikapu.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 28.05.2019 līdz 30.05.2019

  9h

  17 (5 brīvas)

Ievads MS Excel programmā (Imantā)

Rīgā kopā,  Imanta

Ms Excel lietotājiem. Kurss paredzēts tiem, kuri vēlas iegūt nepieciešamās zināšanas, lai veidotu, rediģētu, formatētu un drukātu pamata Microsoft Excel darba lapas, kā arī iegūtu un papildinātu  prasmes, kuras nepieciešamas aprēķiniem, izmantojot  formulas un funkcijas, datu atlasīšanai un filtrēšanai.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 03.06.2019 līdz 12.06.2019

  12h

  17 (8 brīvas)

Angļu valoda - runāšanas prasmes attīstīšana (B1 līmenis) (Ķengaragā)

Rīgā kopā,  Ķengarags

Programma pilnveidos dalībnieku prasmes angļu valodā, lai varētu sazināties dažādās ikdienas situācijās, saprastu rakstītu un dzirdētu informāciju, padziļinātu vārdu krājumu, kā arī angļu valodas gramatiku. Tiks papildinātas prasmes runāt, lasīt, klausīties un rakstīt angļu valodā atbilstoši B1 līmeņa pakāpei. Angļu valodas īsais kurss palīdzēs atsvaidzināt zināšanas un papildināt prasmi uzturēt sarunu, saprast un brīvi sazināties, nodarbību valodas treniņi palīdzēs justies drošāk arī ārzemju braucienā.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 08.05.2019 līdz 17.06.2019

  24h

  17 (5 brīvas)

Rotas peyote tehnikā (Ķengaragā)

Rīgā kopā,  Ķengarags

Programmas dalībnieki apgūs pamatprincipus dažādu formu veidošanā peyote tehnikā un veidos rotas pēc izvēles. Nodarbībā iepazīsimies ar rakstu un formu daudzveidību, audīsim rotas pēc izvēlēta raksta un izvēlēsimies piemērotu aizdares veidu izveidotajai rotai.

 

Uzzināt vairāk

  Kursi

  10.06.2019 18:00 - 21:00

  4h

  13 (3 brīvas)

Pašmasāža (Ķengaragā)

Rīgā kopā,  Ķengarags

Kursa laikā tiks apgūti pašmasāžas paņēmieni, kurus var pielietot – muguras sāpju gadījumos, sprandas sāpju gadījumos, saspringtu muskuļu atbrīvošanai, relaksācijai, muskuļu spazmu mazināšanai. Tiks apskatīti dažādi palīglīdzekļi – bumbas, masāžas bankas, adatu paklājiņš, kā arī apgūtas metodes, kuras var izmantot ikdienā – pašmasāža ar rokām un muskuļu stiepšana. Tiks apskatīts arī anatomiskais pamatojums, masāžas pozitīvās iedarbības fizioloģija un mērķi.

Dalībniekam nepieciešama masāžas bumba, adatu paklājiņš, masāžas banka un eļļu (daži eks. būs līdzi lektorei, bet visiem dalībniekiem nepietiks).

Uzzināt vairāk

  Kursi

  06.06.2019 18:00 - 21:00

  4h

  20 (1 brīvas)

Programma MS PowerPoint: no ievada līdz lietpratējam (Ķengaragā)

Rīgā kopā,  Ķengarags

Kurss paredzēts tiem, kuri vēlas iegūt nepieciešamās zināšanas, lai veidotu prezentācijas MS PowerPoint programmā. Kursā tiks apgūtas galvenās prasmes, lai veidotu un pārveidotu prezentācijas, izmantojot vienkāršas un paplašinātas Microsoft Office PowerPoint iespējas: grafiskos objektus slaidā (Smart Art, diagrammas, gatavās formas), prezentācijas noformēšanas iespējas, slaidu pārejas un objektu animācijas, un  vadības pogu, un hipersaišu ievietošanu prezentācijā.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 03.06.2019 līdz 12.06.2019

  12h

  17 (15 brīvas)

3D ainavas veidošana datorprogrammā Sketchup (Ķengaragā)

Rīgā kopā,  Ķengarags

"Es zinu, ka kādreiz man dārziņš būs..." Bet kāds šis dārziņš varētu izskatīties? Mācies projektēt ar SketchUp!

SketchUp ir vienkārša un ērta datorprogramma, ar kuras palīdzību ir iespējams uzmodelēt privātmājas teritoriju ar ēkām, labiekārtot to, sadalīt teritoriju saimniecības un atpūtas zonās, izveidot puķu dārzu ar krāšņiem augiem, norobežot teritoriju ar žogu.

Kursu nodarbību laikā tiks sniegtas priekšzināšanas trīsdimensiju attēlu veidošanā sākot ar vienkāršu līniju un formu zīmēšanu līdz pat 3D objektu veidošanai. Nepieciešamas pamatiemaņas darbā ar datoru.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 15.05.2019 līdz 05.06.2019

  16h

  17 (7 brīvas)

Angļu valoda - runāšanas prasmes attīstīšana (A2 līmenis) (Purvciemā)

Rīgā kopā,  Purvciems

Programma pilnveidos dalībnieku prasmes angļu valodā, lai varētu sazināties dažādās ikdienas situācijās, saprastu rakstītu un dzirdētu informāciju, padziļinātu vārdu krājumu, kā arī angļu valodas gramatiku.  Tiks papildinātas prasmes runāt, lasīt, klausīties un rakstīt angļu valodā atbilstoši A2 līmeņa pakāpei. Angļu valodas īsais kurss palīdzēs atsvaidzināt zināšanas un papildināt prasmi izteikt elementāras frāzes un saprast vienkāršus teikumus, dodoties ārzemju braucienā.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 09.05.2019 līdz 18.06.2019

  24h

  17 (0 brīvas)

Vecāku saskarsme ar pusaudžiem, emocionālās inteliģences un paškontroles nozīme (Purvciemā)

Rīgā kopā,  Purvciems

Programmas apguves laikā dalībnieki papildinās zināšanas par emocionālās inteliģences jēdzienu un tā nozīmi vecāku saskarsmē ar pusaudžiem, emocionālās inteliģences modeli un izmantošanas līmeņiem. Diskusijās tiks gūtas zināšanas par asertīvas uzvedības pielietošanu saskarsmē ar pusaudžiem, emociju neirobioloģisko pamatojumu un veselīgu emociju vadīšanu, kā arī apzinātības (mindfulness) meditācijas ideju un pielietošanu. Vecāki papildinās zināšanas par emocionālās inteliģences izmantošanu pusaudžu audzināšanā un veselīgas vides radīšanu. Gūs praktiskus padomus.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 06.06.2019 līdz 13.06.2019

  8h

  17 (10 brīvas)

Rotaļnodarbība pirmsskolā bērna prasmju un lietpratības attīstīšanai

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji

Kursa programma paredz aktualizēt pirmsskolas pedagogu zināšanas par pirmsskolas pedagoģiskā procesa plānošanu, pilnveidot pedagogu izpratni par bērnu rotaļnodarbības būtību un vērtēšanas formām. Lekciju, diskusiju, praktisko nodarbību laikā pirmsskolas pedagogi analizēs rotaļnodarbības, ievērojot ārējo normatīvo aktu noteiktās prasības, saskatīs iespēju attīstīt bērnos caurviju prasmes. ​

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 27.06.2019 līdz 28.06.2019

  12h

  28 (0 brīvas)

Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā izglītības iestāžu tehniskajiem darbiniekiem (9. grupa) KURSI IR PAR MAKSU

Izglītības iestāžu tehniskie darbinieki

Programma papildinās  izglītības iestāžu tehnisko darbinieku zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā. Nodarbībās aktualizēs zināšanas par bērnu tiesībām un pienākumiem  izglītības iestādē, papildinās zināšanas par efektīvas saskarsmes veidiem un īpatnībām ar dažādu mērķgrupu bērniem, kā arī saskarsmes veidiem un īpatnībām atbilstoši bērna vecumposma īpatnībām. Kursu dalībnieki uzzinās, kur un kādos gadījumos ziņot par vardarbības gadījumiem un citiem bērnu tiesību pārkāpumiem  izglītības iestādē.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  18.06.2019 09:00 - 15:00

  8h

  27 (21 brīvas)

Caurviju prasmu attīstīšana sākumskolā

Sākumskolas skolotāji 1.-4. klašu skolotāji

Programmas dalībnieki teorētiski un praktiski analizēs caurviju prasmju nozīmi un to īstenošanas iespējas mācību procesā sākumskolā.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 18.06.2019 līdz 19.06.2019

  8h

  25 (0 brīvas)

Sistēmas KAVIS izmantošana darba organizācijā 2. grupa

Izglītības iestāžu tehniskie darbinieki,  Izglītības iestāžu vadība skolu direktori, pirmsskolu vadītāji, vietnieki, lietveži

Semināra dalībnieki pilnveidos zināšanas par sistēmu KAVIS: dokumentu izveidošana, neizpildīto uzdevumu kartītes, kartītes lauku skaidrojums, adresātu pievienošanas iespējas, saskaņotāju sarakstu veidošana u.c. tēmas.   Lūdzam reģistrējoties uz semināru piezīmēs norādīt ieņemamo amatu (piem. skolas direktors/vietnieks,  pirmsskolas izglītības iestādes vadītājs/ vietnieks vai metodiķis, lietvedis utt.)

Uzzināt vairāk

  Kursi

  13.06.2019 14:00 - 17:00

  4h

  16 (13 brīvas)

Pedagogu sadarbības veicināšana mācību procesa īstenošanā pirmsskolā. 6. grupa

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji

Kursu laikā dalībnieki veidos izpratni par pedagogu sadarbības dažādajām iespējām, apzināsies sadarbības nozīmi veiksmīga mācību procesa īstenošanā un praktiski plānos mācīšanās procesu, atbilstoši izvirzītajiem mērķiem, kā arī sniegs atgriezenisko saiti par īstenotajām aktivitātēm, kopīgi mācoties. 

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 11.06.2019 līdz 18.06.2019

  12h

  25 (15 brīvas)

Prāta treniņa tehnikas

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji

Seminārā paredzēts  iepazīstināt ar informāciju par prāta procesiem (atmiņu, uzmanību, domāšanu) un to ietekmi uz dzīves kvalitāti, papildināt dalībnieku esošās zināšanas par prāta stiprināšanas tehnikām, kuras ir izmantojamas ikdienā.

Uzzināt vairāk

  Seminārs

  11.06.2019 09:00 - 12:00

  4h

  25 (2 brīvas)

Izbraukuma seminārs pieredzes apmaiņai Jēkabpils 3.vidusskolā un Jēkabpils Agrobiznesa koledžā

Matemātikas joma (matemātika),  Tehnoloģiju joma (tehnoloģijas, datorika, dizains un tehnoloģijas, inženierzinības) 5.-12.klašu skolotāji

Pieredzes apmaiņas brauciens uz Jēkabpils 3.vidusskolu un Jēkabpils Agrobiznesa koledžu matemātikas un IT jomu skolotājiem par pedagogu savstarpējo sadarbības organizēšanu  izglītības procesa īstenošanā, par metodisko paņēmienu dažādību praktisko nodarbību organizēšanā, lai uzlabotos  skolēnu mācību rezultāti. Jēkabpils 3.vidusskola ir arī jaunās kompetenču pieejas projekta pilotskola. Jēkabpils Agrobiznesa koledža piedāvā iepazīties ar koledžas telpām un neformāli aprunāties ar IT pasniedzējiem, kā arī iepazīties ar 1.līmeņa augstākās izlītības iespējām un mūžizglītības piedāvājumiem viņu koledžā.

Izbraukšana no ORIGO plkst. 7.00. Detalizēta programma tiks izsūtīta uz izbraukuma semināra pieteikto dalībnieku e-pastiem.

Uzzināt vairāk

  Izbraukuma seminārs

  11.06.2019 07:00 - 20:00

  8h

  30 (26 brīvas)

Digitālās prasmes un/ vai digitālā caurvija mācību procesā 21. gadsimta prasmju attīstīšanai. 4. grupa, otrā nodarbība pārcelta uz 17.jūniju.

Visi skolotāji 5. - 9. klašu skolotāji

Programma tiek piedāvāta pedagogiem ar labām datorprasmēm un valsts valodas zināšanām. Programmas ietvaros pedagogi iepazīsies ar novitātēm un atziņām par 21.gadsimta prasmju attīstības veicināšanu, to sasaisti ar jauno uz kompetencēm orientēto mācību saturu, kā arī tehnoloģiju izmantošanas lomu skolēnu lietpratības pilnveidē. Pedagogi veiks dažādus praktiskus uzdevumus, lai izmēģinātu jaunās tehnoloģijas darbībā, tādējādi iejūtoties skolēnu lomā. Programmas ietvaros nostiprinās zināšanas par Microsoft Office lietojumprogrammām (MS Word, MS Excel), iepazīsies ar Google rīku (veidlapas), kā arī apgūs lietotnes ClassDojo, Quizizz, Sli.do, Note.ly. Kursu ietvaros būs nepieciešams viedierīce (viedtālrunis vai planšete), kuru var sasaistīt ar datoru wifi tīklā. Lūdzam ņemt vērā, ka pirms kursu norises dažu dienu laikā pēc katra dalībnieka pieteikuma saņemšanas tiks nosūtīta saite uz aptaujas anketu, kura jāaizpilda pēc iespējas ātrāk, lai lektorei ir zināms, ko jaunu no visa piedāvātā programmas satura apgūt.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 10.06.2019 līdz 17.06.2019

  8h

  19 (0 brīvas)

Emocoināli labvēlīgas vides veidošana darbā ar skolēniem un vecākiem

Audzināšanas joma 1. - 12. klašu skolotāji

Aizvien biežāk rodas konflikti starp skolotāju un skolēnu, kur skolotāji vaino skolēnus slinkumā, bet skolēni un vecāki skolotājus – nekompetencē. Lielākoties šie konflikti rodas informācijas trūkuma, atšķirīgās audzināšanas un vides dēļ. Ir ļoti svarīgi, kā skolēni uztver vietu, kurā mācās un gūst iemaņas visai dzīvei. Nodarbības ietvaros tiks rastas atbildes uz jautājumiem:
Kāda vide iedvesmo, veicina sadarbību un mijiedarbību un kas būtu jānovērš un jāpilnveido, lai vidi varētu raksturot kā emocionāli labvēlīgu?Kā panākt atbalstošu un emocionāli drošu vidi ikdienā? Kādi emocionālie, pedagoģiskie un sociālie faktori veicina labvēlīgas vides esamību mūsdienu skolā? Vai atbildīga attieksme pret savu un citu cilvēku emocionālo pasauli mazina disciplīnas problēmas?                                                                                                                  
Cik svarīgas ir emocijas, emocionālo prasmju veicināšana un to attīstība darbā ar skolēniem un vecākiem un kā tas ietekmē komunikāciju, problēmu risināšanu, motivāciju un mācīšanās procesu kopumā.   Kādi ir skolas un ģimenes sadarbības mērķi,robežas un resursi?

Uzzināt vairāk

  Kursi

  07.06.2019 10:00 - 15:00

  6h

  25 (0 brīvas)

Caurviju prasmju attīstīšana pirmsskolā

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji

Kursa programma paredz sagatavot pirmsskolu pedagogus vienotas sistēmas ieviešanā pirmā vispārējās izglītības pakāpē, veidot izpratni par jaunā mācību satura struktūras un izveides principiem pirmsskolā, saskatīt iespēju attīstīt skolēnos caurviju prasmes.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 06.06.2019 līdz 12.06.2019

  12h

  25 (0 brīvas)

Vērtībizglītība pirmsskolā (6. grupa)

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji

Programma palīdzēs pedagogiem apzināt savas profesionālās vērtības un veidot izpratni vērtībizglītības iedzīvināšanai pirmsskolā.  Programma aktualizēs veidus, kā izglītojamiem sekmēt vērtrību iedzīvināšanu gan pirmsskolā, gan ģimenē. Nodarbībās pedagogus iepazīstinās ar audzināšanas vadlīniju aspektiem saistībā ar kompetenču izglītību Latvijā. Prakstiskā darbībā modelēs vērtīborientētu pedagoģisko procesu un tā plānošanu.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 05.06.2019 līdz 10.06.2019

  8h

  27 (11 brīvas)

Jaunrade un uzņēmējspējas - pasaules izaicinājums

Visi skolotāji 5. - 9. klašu skolotāji


Programmas laikā pedagogi padziļinās izpratni par jauno mācību saturu, caurviju prasmju jēdzienu un nozīmi, kā arī iepazīsies ar caurviju prasmes “Jaunrade un uzņēmējspēja” veidošanas un  attīstīšanas veidiem un iespējām skolēnos.
Programmas ietvaros pedagogi gūs ierosmi un idejas savam darbam, praktizēs un dalīsies savā pieredzē.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  04.06.2019 09:00 - 16:00

  8h

  25 (0 brīvas)

Speciālās zināšanas pedagogiem bērnu tiesību aizsardzības jomā

Visi skolotāji

Kursu programma papildinās pedagogu profesionālās kompetences par bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem.
Nodarbību tematika:
1. Bērnu tiesību aizsardzības sistēma, normatīvie akti bērnu tiesību aizsardzības jomā.
2. Starptautisko tiesību aktu piemērošana bērnu tiesību aizsardzībā.
3. Starpinstitucionālā sadarbība bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanā.
4. Vecāku un bērnu tiesības un pienākumi.
5. Vardarbība pret bērnu, tās veidi un pazīmes; vardarbība bērna ģimenē (vardarbība vecāku starpā/ pret partneri, vardarbības veidi un pazīmes).
6. Principi, veidojot saskarsmi ar bērnu.
7. Atbalsts nepilngadīgajam kriminālprocesā, civilprocesā, administratīvajā procesā un administratīvo pārkāpumu procesā.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  04.06.2019 09:00 - 16:00

  8h

  25 (5 brīvas)

Sadarbība mūzikas rotaļnodarbībās

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji pirmsskolas mūzikas skolotāji

Kursu programma aktualizē pirmsskolas mūzikas skolotāja izpratni par kompetenču pieeju mācību procesā. Nodarbību mērķis ir sniegt pedagogiem atbalstu ikdienas darbā, plānojot un organizējot mūzikas rotaļnodarbības. Pedagogi pilnveidos izpratni par sadarbības caurvijas būtību.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 04.06.2019 līdz 11.06.2019

  8h

  25 (0 brīvas)

Dažādu izziņas līmeņu uzdevumu izmantošana darbā ar skolēniem dabaszinātņu mācību priekšmetos

Dabaszinātņu joma (dabaszinības, fizika, ķīmija, bioloģija, ģeogrāfija) 5. - 9. klašu skolotāji

Skolotāji apgūs praktiskas mācību metodes un paņēmienus, kā veidot un izmantot dažādu domāšanas (izziņas) līmeņu mācību uzdevumus darbā ar skolēniem. Skolotāji analizēs gatavus un veidos paši savus pārbaudes darbus, radošo darbu piemērus, izmantojot dažādu izziņas līmeņu uzdevumus dabaszinātņu mācību priekšmetos.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 18.05.2019 līdz 10.06.2019

  12h

  25 (22 brīvas)

Digitālās prasmes un/ vai digitālā caurvija mācību procesā 21. gadsimta prasmju attīstīšanai. 5. papildus grupa lielā pieprasījuma dēļ!

Visi skolotāji,  Tehnoloģiju joma (tehnoloģijas, datorika, dizains un tehnoloģijas, inženierzinības),  Dabaszinātņu joma (dabaszinības, fizika, ķīmija, bioloģija, ģeogrāfija) 5. - 9. klašu skolotāji

Programma tiek piedāvāta pedagogiem ar labām datorprasmēm un valsts valodas zināšanām. Programmas ietvaros pedagogi iepazīsies ar novitātēm un atziņām par 21.gadsimta prasmju attīstības veicināšanu, to sasaisti ar jauno uz kompetencēm orientēto mācību saturu, kā arī tehnoloģiju izmantošanas lomu skolēnu lietpratības pilnveidē. Pedagogi veiks dažādus praktiskus uzdevumus, lai izmēģinātu jaunās tehnoloģijas darbībā, tādējādi iejūtoties skolēnu lomā. Programmas ietvaros nostiprinās zināšanas par Microsoft Office lietojumprogrammām (MS Word, MS Excel), iepazīsies ar Google rīku (veidlapas), kā arī apgūs lietotnes ClassDojo, Quizizz, Sli.do, Note.ly. Kursu ietvaros būs nepieciešams viedierīce (viedtālrunis vai planšete), kuru var sasaistīt ar datoru wifi tīklā. Lūdzam ņemt vērā, ka pirms kursu norises dažu dienu laikā pēc katra dalībnieka pieteikuma saņemšanas tiks nosūtīta saite uz aptaujas anketu, kura jāaizpilda pēc iespējas ātrāk, lai lektorei ir zināms, ko jaunu no visa piedāvātā programmas satura apgūt.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 10.06.2019 līdz 17.06.2019

  8h

  18 (16 brīvas)

Personīgo resursu apzināšana un aktivizēšana pirmsskolas pedagoga darbā

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji

Pedagogiem ir būtiski izprast, ka tikai pats cilvēks ir atbildīgs par savas dzīves kvalitāti. Atklājot sevī intelektuālo, garīgo un emocionālo resursu daudzveidību, to savstarpējo mijiedarbību, pieaugušais var nostiprināt psiholoģisko komfortu, pašapziņu, pašizjūtu. Jo harmoniskāks būs pieaugušais, jo efektīvāks būs izglītošanas un audzināšanas darbs, kas savukārt labvēlīgi ietekmēs bērnu attīstību un izaugsmi.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 03.06.2019 līdz 10.06.2019

  12h

  25 (4 brīvas)

Pārmaiņu vadība pedagoga darbā

Visi skolotāji

Dalībniekiem būs iespēja pilnveidot izpratni par pārmaiņām, izprotot savas emocijas, domas un rīcības. Nodarbībās veidosies izpratne par pretošanās mehānismiem pārmaiņu laikā, kā saglabāt pozitīvi attieksmi pārmaiņās, kā plānot laiku un apzināti veidot pozitīvu reakciju uz apkārt notiekošo.  

Uzzināt vairāk

  Kursi

  19.06.2019 09:00 - 15:00

  8h

  25 (4 brīvas)

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs

Kaņiera iela 15, Rīga
LV–1063, Latvija

67105580 67105547
Uzzināt vairāk

Šīs tīmekļa vietnes pārzinis ir Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments, elektroniskā pasta adrese: iksd@riga.lv.

Informējam, ka šajā vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Sīkdatne uzkrāj datus par vietnes apmeklējumu. Uzkrātās sīkdatnes var būt pieejamas arī mūsu pārbaudītiem un uzticamiem sadarbības partneriem (trešajām pusēm). Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes, taču Jums jāņem vērā, ka, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Papildus informācija šeit