Sākums / Notikumi

Notikumi

SPĀŅU VALODA (A2 LĪMENIS/B1 LĪMENIS) - Āgenskalns

Āgenskalns

Programma paredzēta Rīgas iedzīvotāju spāņu valodas apguvei, lai pilnveidotu  dažādas valodas prasmes un kompetences, kas palīdzētu  komunikatīvo vajadzību nodrošināšanai daudzveidīgās ikdienas situācijās un profesionālajā darbībā Latvijā un ārzemēs atbilstoši A2/B1 valodas apguves līmenim.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 05.02.2019 līdz 28.05.2019

  50h

  17 (9 brīvas)

SPĀŅU VALODA (A1 LĪMENIS) - Āgenskalns

Āgenskalns

Valodas apguves programma paredzēta cilvēkiem, kuri vēlas apgūt spāņu valodu iesācēju līmenī.  Kursa laikā tiek apskatīti 13 komunikatīvi temati, kas ļauj orientēties spāniskajā vidē un tuvāk iepazīt Spānijas sadzīvi un kultūru. pilnveidotu  dažādas valodas prasmes un kompetences, kas palīdzētu  komunikatīvo vajadzību nodrošināšanai daudzveidīgās ikdienas situācijās.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 04.02.2019 līdz 23.05.2019

  80h

  17 (1 brīvas)

ANGĻU VALODA (A2 LĪMENIS, AR NELIELĀM PRIEKŠZINĀŠANĀM) - Āgenskalns

Āgenskalns

Programmas mērķis: nodrošināt iespēju apgūt angļu valodu pieaugušajiem Rīgas iedzīvotājiem, veidot izglītības procesā iesaistītajiem izglītojamajiem angļu valodas prasmes, kas nepieciešamas saziņā dažādās sociālās un profesionālās situācijās, sagatavojot izglītojamo par patstāvīgu valodas lietotāju.

Programmas uzdevumi:

1. Izkopt izglītojamo prasmi samērā brīvi sazināties un precīzi izteikties, pamatojot savu viedokli.

2. Paplašināt izglītojamo vārdu krājumu un pilnveidot prasmi izmantot darbā dažādus valodas līdzekļus nepieciešamās informācijas apmaiņai.

3. Padziļināt prasmi lietot savā runā un rakstos valodas likumības un dažādas gramatiskās konstrukcijas.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 05.02.2019 līdz 07.05.2019

  80h

  20 (0 brīvas)

ITĀĻU VALODA (A2 LĪMENIS, AR NELIELĀM PRIEKŠZINĀŠANĀM) - centrs, Valodiņa

Centrs

Valodas kurss paredzēts padziļinātākai itāļu valodas apguvei kursa dalībniekiem ar nelielām priekšzināšanām (A1 līmenī). Nodarbībās dalībnieki iemācīsies uztvert atsevišķas un  vienkāršas frāzes, apgūs informāciju par personu,  ģimeni, darbu, vietu ģeogrāfisko aprakstu. Spēs izteikties vienkāršos  teikumos, aprakstīt savu izskatu, sajūtas, pastāstīt par brīvo laiku, interesēm.  Kursa valoda: latviešu – itāļu/itāļu – latviešu.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 05.02.2019 līdz 07.05.2019

  80h

  15 (0 brīvas)

ANGĻU VALODA (A1 LĪMENIS, AR NELIELĀM PRIEKŠZINĀŠANĀM) Centrs

Centrs

Programmas mērķis ir nodrošināt iespēju apgūt angļu valodu pieaugušajiem Rīgas iedzīvotājiem, veidot izglītības procesā iesaistītajiem izglītojamajiem angļu valodas prasmes, kas nepieciešamas saziņā dažādās sociālās un profesionālās situācijās, sagatavojot izglītojamo par patstāvīgu valodas lietotāju.

Programmas uzdevumi:

1. Izkopt izglītojamo prasmi samērā brīvi sazināties un precīzi izteikties, pamatojot savu viedokli.

2. Paplašināt izglītojamo vārdu krājumu un pilnveidot prasmi izmantot darbā dažādus valodas līdzekļus.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 14.01.2019 līdz 08.04.2019

  75h

  20 (0 brīvas)

VĀCU VALODAS APGUVE PIEAUGUŠAJIEM (A1 LĪMENIS) Centrs

Centrs

Programma paredzēta Rīgas iedzīvotāju vācu valodas apguvei, lai pilnveidotu dažādas valodas prasmes un kompetences, kas palīdzētu komunikatīvo vajadzību nodrošināšanai daudzveidīgās ikdienas situācijās un profesionālajā darbībā Latvijā un ārzemēs atbilstoši A1 valodas apguves līmenim.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 29.01.2019 līdz 26.03.2019

  50h

  11 (0 brīvas)

ANGĻU VALODA, B1 LĪMENIS (PADZIĻINĀTI), Ķengarags

Ķengarags

Programma paredzēta Rīgas iedzīvotāju angļu valodas apguvei, lai pilnveidotu  dažādas valodas prasmes un kompetences, kas palīdzētu  komunikatīvo vajadzību nodrošināšanai daudzveidīgās ikdienas situācijās un profesionālajā darbībā Latvijā un ārzemēs atbilstoši B1 valodas apguves līmenim. Pirmajā nodarbībā pārbaudes tests līmeņa noteikšanai, jo kurss turpinās no rudens  semestra.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 28.01.2019 līdz 24.04.2019

  50h

  15 (0 brīvas)

LATVIEŠU VALODA (C1 LĪMENIS, AR LABĀM PRIEKŠZINĀŠANĀM) (Ķengarags)

Ķengarags

C1 (augstākā līmeņa) latviešu valodas mācību programma paredzēta Rīgas iedzīvotājiem, kuru valodas prasme ļauj brīvi sazināties ar dzimtās valodas runātājiem, bet kuriem, lai kļūtu par pilnībā pastāvīgiem valodas lietotājiem, ir nepieciešams šo prasmi nostiprināt. Nodarbību laikā tiks trenētas lasīšanas, rakstīšanas, runāšanas un klausīšanās prasmes. Saturiski programma piedāvā septiņus tematiskos ciklus, kas varētu būt svarīgi katra cilvēka ikdienas dzīvē: 1. Personas vizītkarte. 2. Dzīves vide. 3. Intereses un atpūta. 4. Cilvēks. 5. Izglītība un karjera. 6. Iepirkšanās un pakalpojumi. 7. Kultūra un māksla. Pēc kursu beigšanas iespējams nokārtot valsts valodas pārbaudes eksāmenu. Kursu dalībnieki tiks nodrošināti ar mācību materiāliem.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 28.01.2019 līdz 24.04.2019

  50h

  15 (8 brīvas)

Programma MS PowerPoint: no ievada līdz lietpratējam, Ķengarags

Rīgā kopā,  Ķengarags

Kurss paredzēts tiem, kuri vēlas iegūt nepieciešamās zināšanas, lai veidotu prezentācijas MS PowerPoint programmā. Kursā tiks apgūtas  galvenās prasmes, lai veidotu un pārveidotu prezentācijas, izmantojot vienkāršas un paplašinātas Microsoft Office PowerPoint iespējas: grafiskos objektus slaidā (Smart Art, diagrammas, gatavās formas), prezentācijas noformēšanas iespējas, slaidu pārejas un objektu animācijas, un  vadības pogu, un hipersaišu ievietošanu prezentācijā.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 04.03.2019 līdz 25.03.2019

  12h

  12 (4 brīvas)

ANGĻU VALODA, A2 LĪMENIS (PADZIĻINĀTI) Purvciems

Purvciems

Programma paredzēta Rīgas iedzīvotājiem angļu valodas apguvei, lai pilnveidotu dažādas valodas prasmes un kompetences, kas pilnveidotu karjeras iespējas, konkurētspēju darba tirgū, sagatavojot izglītojamo par patstāvīgu valodas lietotāju. Pirmajā nodarbībā pārbaudes tests līmeņa noteikšanai, jo kurss turpinās no rudens semestra.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 29.01.2019 līdz 23.04.2019

  50h

  17 (0 brīvas)

Supervīzija pirmsskolu vadītājiem: atbalsts pārmaiņu laikā

Izglītības iestāžu vadība pirmsskolu vadītāji

Supervīzijā dalībniekiem būs iespēja apzināt savus profesionālos izaicinājumus un meklēt risinājumus, strādājot pārmaiņu kontekstā; labāk izprast savu profesionālo lomu, tās mijiedarbību komandā; iepazīt jūtas un emocijas un to saistību ar darba mērķu sasniegšanu; meklēt personīgos resursus un atbalsta mehānismus personīgā līdzsvara saglabāšanai pārmaiņu laikā.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 08.02.2019 līdz 22.03.2019

  18h

  12 (0 brīvas)

Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā psihologiem (pilnveides programma; B daļas klātienes programma)

Psihologi

Kursu dalībnieki pilnveidos zināšanas par bērnu vardarbības gadījumiem un to risinājumiem, kā arī tiks akcentēti pamatprincipi bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanā. Programma veidojas no moduļa A daļas – patstāvīgas zināšanu apguves un pārbaudes e-vidē un moduļa B daļas – klātienes nodarbības grupās. Klātienes nodarbībās tiek izmantotas dažādas aktivitātes un daudzveidīgas, savstarpēji saistītas un papildinošas mācību metodes e-vides iegūtajām zināšanām.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 13.03.2019 līdz 27.03.2019

  24h

  30 (0 brīvas)

Sistēmas TEDIS izmantošana darba organizācijā

Izglītības iestāžu vadība,  Izglītības iestāžu tehniskie darbinieki Personāls, kurš strādā ar sistēmu TEDIS

Seminārā būs iespēja papildināt savas zināšanas par sistēmas TEDIS izmantošanu darba organizācijā. Tiks izskatītas tādas tēmas kā grupas apmeklējumu tabele, izglītības iestādes kalendārs, darbinieku ēdināšanas dienu uzskaites tabele, ēdināšana brīvdienās, rīkojumi – likmes maiņa, produktu uzskaite – patēriņa atskaite u.c.

Uzzināt vairāk

  Seminārs

  28.03.2019 10:00 - 13:00

  4h

  19 (0 brīvas)

Efektīva mācību stunda 5. - 9. klasē (2. grupa)

Visi skolotāji 5.-9. klašu skolotāji

Programmas mērķis ir  sagatavot pedagogus 5.-9. klasēs pārmaiņām izglītības procesā, pilnveidojot kompetences par efektīvas mācību stundas būtību, tās vadīšanu un skolēna mācīšanās prasmju attīstīšanu. Kursu dalībnieki  izvirzīs sasniedzamo rezultātu mācību stundā, iesaistīs skolēnus plānošanas procesā. Pedagogi izpratīs dziļās mācīšanās vadīšanu, zinās, kā skolēnus motivēt darbam un kā attīstīt skolēnu mācīšanās stratēģijas. Kursu dalībnieki veidos jēgpilnus uzdevumus, praktiski lietos mācību stundā un analizēs tos, sniegs atgriezenisko saiti.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 28.03.2019 līdz 25.04.2019

  12h

  28 (7 brīvas)

Spēles un uzdevumi ar telpu orientēšanās elementiem

Veselības un fiziskās aktivitātes joma (sports, veselība) 5.-12. klašu sporta skolotāji

Konkursa “Rīgas gada sporta skolotājs” finālisti dalās pieredzē. Nodarbībā pedagogiem tiks pilnveidota izpratne, kas tad īsti  ir  orientēšanās. Ar orientēšanos saistīti uzdevumi palīdzēs skolēniem labāk orientēties dažādās ikdienā sastopamās kartēs un plānos. Tāpat tas ir lielisks veids, kā skolēnam dot iespēju pastāvīgi pieņemt lēmumu, ieiet pozitīvā azartā. Par orientēšanos var priecāties ne tikai kā par sportisku sacensību, bet arī kā aizrautīgiem uz atmiņu un loģiku balstītiem uzdevumiem.

Uzzināt vairāk

  Meistarklase

  28.03.2019 15:00 - 18:00

  4h

  25 (1 brīvas)

Mācību sasniegumu vērtēšana skolēniem ar speciālām vajadzībām (2. grupa)

Visi skolotāji Vispārizglītojošo skolu skolotāji

Dalībnieki uzzinās par mācību priekšmeta standarta prasmju līmeņošanu un kritēriju izstrādi, atbilstoši skolēniem ar speciālām vajadzībām. Pilnveidos ieskatu par formatīvās vērtēšanas metodēm un to ietekmi uz mācību procesu ikdienā, kā arī atbalsta pasākumu izmantošanu vērtēšanai. Dalībnieki grupās veidos atsevišķu standarta prasmju līmeņošanu dažādos mācību priekšmetos un izstrādās kritērijus atsevišķu prasmju izvērtēšanai pašvērtējumā, piem., prezentācijas sagatavošanai.

Uzzināt vairāk

  Seminārs

  27.03.2019 15:00 - 18:00

  4h

  25 (16 brīvas)

Gramatiskā sinonīmija, stilistikas un interpunkcijas normas latviešu valodas pārbaudes darbos

Valodu joma (latviešu valoda, mazākumtautību valoda, svešvaloda) Pamatskolas un vidusskolas latviešu valodas skolotāji

Nodarbībās pedagogi pārrunās gramatiskās sinonīmijas (paralēlvariantu) lietojumu, neparprotamo normu ievērošanu un diskutējamus jautājumus valodas kultūras aspektā. Stilistika un stils. Stila kļūdas: kas ir un kas nav stila kļūda.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 25.03.2019 līdz 08.04.2019

  12h

  30 (0 brīvas)

Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā izglītības iestāžu tehniskajiem darbiniekiem (6. grupa) KURSI IR PAR MAKSU

Izglītības iestāžu tehniskie darbinieki

Programma papildinās  izglītības iestāžu tehnisko darbinieku zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā. Nodarbībās aktualizēs zināšanas par bērnu tiesībām un pienākumiem  izglītības iestādē, papildinās zināšanas par efektīvas saskarsmes veidiem un īpatnībām ar dažādu mērķgrupu bērniem, kā arī saskarsmes veidiem un īpatnībām atbilstoši bērna vecumposma īpatnībām. Kursu dalībnieki uzzinās, kur un kādos gadījumos ziņot par vardarbības gadījumiem un citiem bērnu tiesību pārkāpumiem  izglītības iestādē.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  25.03.2019 09:00 - 15:00

  8h

  27 (13 brīvas)

Vizuālizpratne kā kompetence

Kultūras izpratne un pašizpausmes mākslā joma (vizuālā māksla, mūzika, literatūra, drāma) Vizuālās mākslas skolotāji

Pedagogi pilnveidos zināšanas par SKOLA2030 darba idejām mācību jomā “Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā”. Analizējot un praktiski aprobējot  izstrādāto dokumentu saturu mācību jomā kopumā, skolotāji iepazīsies ar sasniedzamo rezultātu kā kompleksu mērķi; analizēs un izstrādās vizuālās mākslas programmas tematu izklājumu, veidos uzdevumus, kā arī strukturēs un pilnveidos vērtēšanas principus vizuālajā mākslā. Nozīmīgs akcents būs teorētiska un praktiska vizuālizpratnes kā kompetences pilnveide pilsētvidē un muzejā. Aicinām pieteikties skolotājus, kuri neapmeklēja šo kursu programmu 2018. gadā.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 25.03.2019 līdz 15.04.2019

  12h

  24 (3 brīvas)

Bērnu disciplinēšanas metodes pirmsskolā

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji

Programma paredzēta skolotāju zināšanu papildināšanai, lai izprastu bērnu vecumposmu īpatnības un aktuālās vajadzības, jo to apmierināšana un ievērošana vistiešākā veidā ir saistīta ar bērna iekļaušanos pirmsskolā un  bērnam mazinātu nevēlamās uzvedības izpausmes, kā arī disciplinēšanā tiktu uzsvērta bērna personības un individualitātes attīstība.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 25.03.2019 līdz 26.03.2019

  8h

  25 (0 brīvas)

Digitālā pratība un medijpratība sociālo zinību stundās

Sociālā un pilsoniskā joma (sociālās zinības, vēsture, politika, ekonomika) Sociālo zinību skolotāji

Programmā pedagogi iegūs zināšanas un prasmes digitālo iekārtu un mediju efektīvākai izmantošanai mācību procesā. Tiks apskatītas mācību satura apguvei atbilstošas, interesantas, novatoriskas mācīšanas un mācīšanās metodes un stratēģijas, lai sasaistītu mācību procesu ar reālās dzīves situācijām un ievērotu skolēnu individuālās vajadzības.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 21.03.2019 līdz 04.04.2019

  12h

  17 (1 brīvas)

Microsoft Office rīku lietošana (pedagogiem ar nelielām priekšzināšanām) (2. grupa)

Visi skolotāji 1. - 12. klašu skolotāji

Šīs programmas mērķis ir iepazīstināt pedagogus ar MS Office rīkiem un sniegt zināšanas par to pielietošanu izglītības procesa kvalitātes uzlabošanai. Programmas ietvaros uzsvars tiks likts uz darbu ar teksta apstrādes programmu, prezentāciju veidošanas rīku un izklājlapām, papildinot šīs tēmas ar tik svarīgam iemaņām, kā  informācijas meklēšana internetā un e-pasta lietošana. Pēc  pieteikuma saņemšanas dalībnieki tiks aicināti uz iepriekšējo zināšanu novērtēšanu, kuras rezultātā tiks veidota vismaz viena grupa ar 15 dalībniekiem līdzīgā līmenī.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 20.03.2019 līdz 27.03.2019

  12h

  3 (0 brīvas)

Speciālās zināšanas pedagogiem bērnu tiesību aizsardzības jomā(Izmaiņas kursu norises datumos!)

Visi skolotāji

Kursu programma papildinās pedagogu profesionālās kompetences par bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem.
Nodarbību tematika:
1. Bērnu tiesību aizsardzības sistēma, normatīvie akti bērnu tiesību aizsardzības jomā.
2. Starptautisko tiesību aktu piemērošana bērnu tiesību aizsardzībā.
3. Starpinstitucionālā sadarbība bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanā.
4. Vecāku un bērnu tiesības un pienākumi.
5. Vardarbība pret bērnu, tās veidi un pazīmes; vardarbība bērna ģimenē (vardarbība vecāku starpā/ pret partneri, vardarbības veidi un pazīmes).
6. Principi, veidojot saskarsmi ar bērnu.
7. Atbalsts nepilngadīgajam kriminālprocesā, civilprocesā, administratīvajā procesā un administratīvo pārkāpumu procesā.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 27.03.2019 līdz 03.04.2019

  8h

  24 (0 brīvas)

Kritiskās domāšanas un problēmrisināšanas prasmju attīstīšana sākumskolā

Sākumskolas skolotāji 1. - 4. klašu skolotāji

Programma paredzēta sākumskolas pedagogiem, lai akcentētu kritiskās domāšanas un problēmsituācijas caurviju prasmju apguvi un rosinātu skolēnus veidot paradumus risināt problēmsituācijas, lietojot kritisko domāšanu dažādās dzīves situācijās

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 20.03.2019 līdz 27.03.2019

  8h

  25 (0 brīvas)

Koncertprogrammu scenāriju izstrāde un režija

Kultūras iestāžu darbinieki Kultūras iestāžu darbinieki un amatiermākslas kolektīvu vadītāji

Kursos kultūras iestāžu darbinieki un amatiermākslas kolektīvu vadītāji  pilnveidos zināšanas un prasmes koncertprogrammu scenāriju izstrādē, scenāriju rakstīšanā, tematisko koncertu plānošanā, organizēšanā un īstenošanā.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 19.03.2019 līdz 26.03.2019

  12h

  25 (0 brīvas)

Rotaļnodarbība pirmsskolā bērna prasmju un lietpratības attīstīšanai

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji

Kursa programma paredz aktualizēt pirmsskolas pedagogu zināšanas par pirmsskolas pedagoģiskā procesa plānošanu, pilnveidot pedagogu izpratni par bērnu rotaļnodarbības būtību un vērtēšanas formām. Lekciju, diskusiju, praktisko nodarbību laikā pirmsskolas pedagogi analizēs rotaļnodarbības, ievērojot ārējo normatīvo aktu noteiktās prasības, saskatīs iespēju attīstīt bērnos caurviju prasmes.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 13.03.2019 līdz 27.03.2019

  12h

  28 (0 brīvas)

Pedagogu sadarbības organizēšana izglītības iestādē kā organizācijā, kurā mācās

Visi skolotāji,  Izglītības iestāžu vadība Metodisko komisiju vadītāji, direktoru vietnieki, pamatskolas pedagogi (2-3 skolotāju komanda no skolas)

Profesionālās  pilnveides programmas saturs sekmē pedagogu izpratni par pārmaiņu ieviešanas nepieciešamību, mācību procesa organizēšanu, pilnveido pedagogu prasmes un izpratni par sadarbību. Nodarbību laikā gan teorētiski, gan praktiski skolotāji, diskutējot un strādājot grupu darbos, apgūs daudzveidīgus paņēmienus sadarbības prasmes veicināšanai plānojot mācību stundās.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 13.03.2019 līdz 03.04.2019

  12h

  30 (0 brīvas)

Pedagogu sadarbības veicināšana mācību procesa īstenošanā pirmsskolā (3. grupa)

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji

Kursu laikā dalībnieki veidos izpratni par pedagogu sadarbības dažādajām iespējām, apzināsies sadarbības nozīmi veiksmīga mācību procesa īstenošanā un praktiski plānos mācīšanās procesu, atbilstoši izvirzītajiem mērķiem, kā arī sniegs atgriezenisko saiti par īstenotajām aktivitātēm, kopīgi mācoties. 

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 12.03.2019 līdz 26.03.2019

  12h

  25 (0 brīvas)

Supervīzija pirmsskolu vadītājiem: atbalsts pārmaiņu laikā

Izglītības iestāžu vadība Pirmsskolu vadītāji

Supervīzijā dalībniekiem būs iespēja apzināt savus profesionālos izaicinājumus un meklēt risinājumus, strādājot pārmaiņu kontekstā; labāk izprast savu profesionālo lomu, tās mijiedarbību komandā; iepazīt jūtas un emocijas un to saistību ar darba mērķu sasniegšanu; meklēt personīgos resursus un atbalsta mehānismus personīgā līdzsvara saglabāšanai pārmaiņu laikā.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 12.03.2019 līdz 23.04.2019

  18h

  12 (4 brīvas)

Kritiskās domāšanas un problēmrisināšanas prasmju attīstīšana skolēniem (2. grupa)

Visi skolotāji 5. - 9. klašu skolotāji

Kursu programma piedāvā  skolotājiem pilnveidot  kritiskās domāšanas pieejas un problēmrisināšanas prasmju attīstīšanu un to izmantošanas iespējas mācību procesā. Kursos būs iespēja pedagogiem izprast, kādas īpatnības jāņem vērā, pašiem gatavojot savus kritiskās domāšanas un problēmrisināšanas  uzdevumus, un kā tos pielietot  mācību darba dažādošanai.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 07.03.2019 līdz 28.03.2019

  12h

  25 (12 brīvas)

Digitālās prasmes un/ vai digitālā caurvija mācību procesā 21. gadsimta prasmju attīstīšanai (2. grupa)

Visi skolotāji,  Tehnoloģiju joma (tehnoloģijas, datorika, dizains un tehnoloģijas, inženierzinības),  Matemātikas joma (matemātika) 5. - 9. klašu skolotāji

Programma tiek piedāvāta pedagogiem ar labām datorprasmēm un valsts valodas zināšanām. Programmas ietvaros pedagogi iepazīsies ar novitātēm un atziņām par 21.gadsimta prasmju attīstības veicināšanu, to sasaisti ar jauno uz kompetencēm orientēto mācību saturu, kā arī tehnoloģiju izmantošanas lomu skolēnu lietpratības pilnveidē. Pedagogi veiks dažādus praktiskus uzdevumus, lai izmēģinātu jaunās tehnoloģijas darbībā, tādējādi iejūtoties skolēnu lomā. Programmas ietvaros nostiprinās zināšanas par Microsoft Office lietojumprogrammām (MS Word, MS Excel), iepazīsies ar Google rīku (veidlapas), kā arī apgūs lietotnes ClassDojo, Quizizz, Sli.do, Note.ly. Kursu ietvaros būs nepieciešams viedierīce (viedtālrunis vai planšete), kuru var sasaistīt ar datoru wifi tīklā. Lūdzam ņemt vērā, ka pirms kursu norises dažu dienu laikā pēc katra dalībnieka pieteikuma saņemšanas tiks nosūtīta saite uz aptaujas anketu, kura jāaizpilda pēc iespējas ātrāk, lai lektorei ir zināms, ko jaunu no visa piedāvātā programmas satura apgūt.​

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 09.04.2019 līdz 16.04.2019

  8h

  19 (0 brīvas)

Zīmēšanas pamati iesācējiem

Rīgā kopā,  Āgenskalns

Kursu dalībnieki iegūs priekšstatu par zīmēšanas pamatprincipiem, materiāliem, nepieciešamiem piederumiem un dažādām zīmēšanas tehnikām. Dalībnieki uzzinās par kompozīcijas veidošanas pamatprincipiem, zīmējuma konstruēšanu, tonēšanu un kustības attēlošanu zīmējumā. Dalībnieki atklās jaunas kreatīvās izpausmes iespējas

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 05.03.2019 līdz 28.03.2019

  12h

  17 (7 brīvas)

Zīda apgleznošana

Āgenskalns,  Rīgā kopā

Kursu laikā iemācīsimies apgleznot zīdu, apgūstot dažādas apgleznošanas tehnikas. Zīda apgleznošana nomierina, ļauj atveldzēties no ikdienas domām un stresa. Apgūstot zīda apgleznošanas pamatus un ieliekot savas emocijas, radošo iedvesmu, krāsu bagātību, galarezultātā radīsiet burvīgu mākslas darbu, kas priecēs gan pašu, gan citus.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  27.03.2019 18:00 - 20:15

  3h

  15 (0 brīvas)

Gleznošanas pamati

Āgenskalns,  Rīgā kopā

Kursi tiem, kuri vēlas apgūt gleznošanas prasmes, izpaust sevi jaunās kreatīvās darbībās, iemācīties lietas, kuras varbūt ir aizmirstas vai arī pavisam savādākas nekā ikdienā darāmās darbības. Katram krāsu veidam ir savas īpatnības, vilšanos un neveiksmes piedzīvo pat profesionāli mākslinieki, bet darba radošajā procesā viņi mācās to pārvarēt. Galvenais – nepadoties un vienmēr atrast sevī radošo prieku mēģināt vēlreiz. Šis kursu laiks ir domāts tiem, kuri vēlas izmēģināt kaut ko jaunu vai sen aizmirstas lietas. Uzzināsim informāciju par akvareļkrāsām, eļļas krāsām, pasteli un akrila krāsām. Pieskarsimies katrai krāsu tehnikai, radot iespēju pamēģināt un izjust krāsas burvību.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 04.04.2019 līdz 25.04.2019

  12h

  17 (0 brīvas)

Individuālā stila un krāsu paletes veidošanas pamatprincipi

Rīgā kopā,  Āgenskalns

Mans izskats – tā ir mana vizītkarte. Ko apģērbs par mani pastāsta apkārtējai pasaulei? Kādu iespaidu es atstāju uz apkārtējiem? Kā pareizi izvēlēties apģērbu – vietai, notikumam, savam augumam piemērotu? Meklēsim atbildes uz šiem un citiem svarīgiem jautājumiem, lai pilnveidotu spējas, izzinātu sevi un gūtu priekšstatu par sava tēla veidošanu veiksmīgākai ikdienai. Kursu laikā iepazīsimies ar cilvēka ķermeņa tipiem un auguma  proporcijām, kā arī uzzināsim par pareizu krāsu un formas salikumu izmantošanu sava individuālā tēla veidošanā.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 16.04.2019 līdz 30.04.2019

  9h

  17 (1 brīvas)

Iekšējā izaugsme un dzīves kvalitāte

Rīgā kopā,  Āgenskalns

Seminārā tiks izskatīti vispārēji principi un jautājumi par atbildības un kontroles uzņemšanos savā dzīvē. Dalībnieki tiks iepazīstināti ar dažādiem praktiskiem algoritmiem, kas ļaus vairāk apzināties sevi, izvirzīt savus sapņus un mērķus, kā arī saprast, ko nozīmē  sevi realizēt caur saviem darbiem, un arī veidot sapratni – ko ar savu rīcību es vēlos dzīvē iegūt, kādu rezultātu sasniegt.

Mērķi, motivācija, panākumi… Ar ko atšķiras mērķi no sapņiem, pēc kādiem kritērijiem noformulēt savus mērķus, kā pareizi rakstīt mērķus, lai tie palīdzētu izaugsmei – mācībās, profesionālajās izvēlēs, personīgajā izaugsmē. Praktiski piemēri un mērķu analīze.

Bez visa tā daļa no nodarbības tiks veltīta veselībai, enerģijai, balansa un resursa stāvokļa izziņai, kas ļauj būt veselam, rūpēties par sevi un vienmēr būt možā garā.

Diskusija un atbildes uz jautājumiem.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 19.03.2019 līdz 26.03.2019

  6h

  20 (3 brīvas)

Rakstura līderība

Āgenskalns,  Rīgā kopā

Par līderi nepiedzimst, par līderi kļūst. Katrs no mums ir aicināts būt par patiesu līderi – ar savu personību, ar savu dzīves kvalitāti, ar savu darbu un piemēru, apliecinot to. Tieši raksturs ir tas, kas mūs veido par izcilu personību, tieši rakstura pilnībā slēpjas cilvēka personības izaugsme.

Ko nozīmē būt patiesam cilvēkam – cēlam, dižam, augstsirdīgam, radošam un pilnīgam? Kas tad ir rakstura līderība? Ko nozīmē būt patiesam līderim? Kas ir patiesa izaugsme un kā atraisīt savu potenciālu? Kas veido cilvēka personu? Kas ir raksturs? Kas ir temperaments? Šos un citus jautājumus izskatīsim divos praktiskos un izglītojošos sarunu vakaros.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 02.04.2019 līdz 09.04.2019

  6h

  20 (6 brīvas)

Aktiermeistarības pamati veiksmīgai ikdienai (Āgenskalns)

Rīgā kopā,  Āgenskalns

Jebkuras profesijas pārstāvim arī ikdienā ir svarīgi prast sevi pasniegt tā, lai apkārtējie pamana ne tikai tavas zināšanas. Ir daži noslēpumi, kas liks apkārtējiem uz mums paraudzīties savādāk. Aktiermeistarība ir svarīga ne tikai aktierim. Viens no veiksmīga biznesa noslēpumiem mūsdienu mainīgajā pasaulē ir prast sevi atbilstoši pasniegt. Kursu dalībnieki iepazīsies ar profesionālas skatuves mākslas atšķirību no pašdarbības, iztēles vingrinājumiem, novērojumiem. Individuālas un grupu etīdes.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  03.04.2019 18:00 - 21:00

  4h

  17 (10 brīvas)

Lietišķā saziņa

Centrs,  Rīgā kopā

Nodarbībās tiks raksturota lietišķa latviešu valoda, latviešu valodas kultūra, pašreizējās valodas normas, sniegta izpratne par to, kas ir kļūda un kas nav. Nodarbības palīdzēs rast atbildes uz strīdīgiem lietišķas valodas prakses jautājumiem. Klausītāji tiks iepazīstināti ar saīsinājumiem,  abreviatūrām, tiks skaidrots to  lietojums un pareizrakstība; no valodas prakses viedokļa tiks skaidroti arī diskutablie jautājumi lietišķajos rakstos (vēstulēs, iesniegumos, protokolos). Iegūtās atziņas un apgūtās rakstīšanas – izteikšanās prasmes varēs piemērot savā praktiskajā darbā gan lietišķā mutvārdu saziņā, gan lietišķajos rakstos.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 29.04.2019 līdz 13.05.2019

  8h

  17 (0 brīvas)

Veiksmīgas uzstāšanās ABC jeb prasme uzrunāt auditoriju (Centrs)

Rīgā kopā,  Centrs

Profesionāla pasniedzēja vadībā kursu dalībnieki iepazīsies ar teorētiskiem pamatiem un praktiskiem padomiem, kā panākt, lai klausītāji tevi dzird un saprot. Stresa pārvarēšana, kontakts ar klausītāju, kursa dalībnieku balss un artikulācijas aparāta problēmu diagnostika, biežāk satopamās problēmas un to risinājumi, artikulācijas aparāta  un elpošanas  vingrinājumi, tipiskākās valodas kļūdas, kā izlabot dialektu, ko darīt, ja balss neskan, runas mērķis, teksta analīze, lomu spēles – diktori un žurnālisti, publiskās runas pamatnoteikumi, teksta loģiskā analīze u.c.

Uzzināt vairāk

  kursi

  27.03.2019 18:00 - 21:00

  4h

  17 (0 brīvas)

Kā nebaidīties uzrunāt auditoriju? (Centrs)

Rīgā kopā,  Centrs

Padomi, kā rast saikni ar klausītājiem, nebaidīties no tiem. Runas uzbūve – ievads, iztirzājums, pierādījumi, nobeigums. Runas mērķis. Dažādi publisko runu un uzrunu veidi, praktiski vingrinājumi sacerēšanā un runāšanā kursu dalībnieka izvēlētajā tēmā. Padomi gatavojoties publiskas uzstāšanās reizei. Katram dalībniekam mājās jāpadomā par savu konkrēto tēmu un uzrunu konkrētai auditorijai, lai nodarbībās to var praktiski pamēģināt.

Uzzināt vairāk

  kursi

  17.04.2019 18:00 - 21:00

  4h

  17 (12 brīvas)

Aktiermeistarības pamati veiksmīgākai ikdienai (Centrs)

Centrs,  Rīgā kopā

Jebkuras profesijas pārstāvim arī ikdienā ir svarīgi prast sevi pasniegt tā, lai apkārtējie pamana ne tikai tavas zināšanas. Ir daži noslēpumi, kas liks apkārtējiem uz mums paraudzīties savādāk. Aktiermeistarība ir svarīga ne tikai aktierim. Viens no veiksmīga biznesa noslēpumiem mūsdienu mainīgajā pasaulē ir prast sevi atbilstoši pasniegt. Kursu dalībnieki iepazīsies ar profesionālas skatuves mākslas atšķirību no pašdarbības, iztēles vingrinājumiem, novērojumiem. Individuālas un grupu etīdes. 

Uzzināt vairāk

  kursi

  10.04.2019 18:00 - 21:00

  4h

  17 (5 brīvas)

Prāta treniņa tehnikas (Centrs)

Rīgā kopā,  Centrs

Prāts (uzmanība, uzmanības noturība, atmiņa, analītiskā domāšana, radošā domāšana) ir tāds pats muskulis, kā citi muskuļi ķermenī, tai skaitā sirds. Sirds un citu muskuļu stiprībai cilvēki ikdienā uztur dažādas aktivitātes (ēdiens, miegs, aktīvs dzīves veids, utt.), savukārt pret prātu valdošā attieksme ir, ka tas vai nu ir vai nav. Lielākā daļa ikdienas aktivitātes skolā, darbā, mājās ir tās, kas prāta resursus tērē un dienas beigās cilvēks jūtas noguris. Tādēļ arī prātam ir nepieciešamas noteiktas treniņa tehnikas, lai patērētie resursi dienas beigās neradītu tik lielu nogurumu, kā arī lai spētu ikdienā efektīvāk plānot savus mērķus un ceļu uz tiem. 

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 11.04.2019 līdz 25.04.2019

  8h

  17 (0 brīvas)

Kā sadzīvot (sadarboties) ar „sarežģītiem" cilvēkiem?

Rīgā kopā,  Centrs

Vai un kā iespējams uzlabot saskarsmi un komunikāciju privātās, darba un studiju dzīves procesos? Kā diplomātiski sadarboties ar sarežģītas uzvedības/rīcības personām, ja sadarbība ir objektīvi nepieciešama? Kādas taktikas izmantot, sadarbojoties ar, tā sauktajām narcistiskā, psihopātiskā un manipulatīvā spektra personībām? Atbildes uz šiem un citiem jautājumiem saņemsiet seminārā.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  02.04.2019 18:00 - 21:00

  4h

  17 (0 brīvas)

Individuālā krāsu palete un veiksmīga garderobes komplektēšanā

Rīgā kopā,  Centrs

Kursa dalībnieki uzzinās savu individuālo krāsu paleti. Apgūs zināšanas par veiksmīgu un praktisku garderobes veidošanu un apģērba izvēli atbilstoši savām auguma proporcijām.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 25.03.2019 līdz 27.03.2019

  9h

  16 (0 brīvas)

Pulsa sildītāju (mauču) adīšana ar pērlītēm (Centrs)

Rīgā kopā,  Centrs

Pulsa sildītāju (mauču) adīšana pazīstama Eiropā jau  no 20.gs. Latvijā tie bija tautastērpa neatņemama sastāvdaļa  Dienvidkurzemē. Šobrīd pulsa sildītāji ir ļoti populāri tērpu aksesuāri. Dalībnieki iemācīsies adīt pulsa sildītājus ar pērlītēm, kā iedvesmas avotu izmantojot rakstu zīmes, lai papildinātu savus tērpus vai izgatavotu lielisku dāvanu savai labākajai draudzenei.

Par to, kas jāņem līdzi, informēsim atsevišķi.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  16.04.2019 18:00 - 21:00

  4h

  15 (1 brīvas)

Programma MS Excel: no ievada līdz lietpratējam (Imanta)

Rīgā kopā,  Imanta

Kurss paredzēts tiem, kuri vēlas iegūt nepieciešamās zināšanas, lai veidotu, rediģētu, formatētu un drukātu pamata Microsoft Excel darba lapas, kā arī iegūtu un papildinātu prasmes, kuras nepieciešamas aprēķiniem, izmantojot  formulas un funkcijas, datu atlasīšanai un filtrēšanai. Kurss palīdzēs apgūt Microsoft Excel sniegtās iespējas datu analīzes rīku izmantošanā, Pivot Table veidošanā, kā arī padziļinās zināšanas Excel funkciju izmantošanā dažādiem uzdevumiem.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 14.03.2019 līdz 26.03.2019

  12h

  17 (3 brīvas)

Interneta resursu izmantošana ikdienā

Rīgā kopā,  Imanta

Kurss paredzēts tiem, kuri vēlas papildināt zināšanas un iegūt papildus iemaņas interneta resursu izmantošanai ikdienā. Kursa ietvertas tēmas informācijas meklēšana, drošība internetā (drošas paroles, profilu veidošanas pamatprincipi), e-pasta kontu izveide un lietošana. Rēķinu apmaksa un iepirkumi internetā.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 04.04.2019 līdz 11.04.2019

  6h

  17 (14 brīvas)

Angļu valoda (A1 līmenis) - Imanta

Rīgā kopā,  Imanta

Programmas mērķis ir nodrošināt iespēju apgūt angļu valodu pieaugušajiem Rīgas iedzīvotājiem, veidot izglītības procesā iesaistītajiem angļu valodas prasmes, kas nepieciešamas saziņā dažādās sociālās un profesionālās situācijās, sagatavojot patstāvīgus valodas lietotāju.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 18.03.2019 līdz 22.05.2019

  50h

  17 (2 brīvas)

Psiholoģiski atbalstošas nodarbības “Es pats. Kā sev palīdzēt”

Rīgā kopā,  Imanta

Nodarbības ir veltītas aktuālām tēmām, ar kurām var sastapties ikdienā gan strādājot, gan komunicējot ar cilvēkiem, gan audzinot bērnus. Programmā tiks piedāvātas gan lekcijas, gan diskusijas, gan praktiskās nodarbības un  praktiski ieteikumi, lai  sniegtu kursu dalībniekiem atbalstošu, motivējošu  informāciju, veicinātu resursu aktivizēšanos, jauno stresa pārvarēšanas  stratēģiju izstrādāšanu un to pielietojumu.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 17.04.2019 līdz 24.04.2019

  6h

  17 (12 brīvas)

Vācu valoda (A2 līmenis), ar nelielām priekšzināšanām (Ķengarags)

Rīgā kopā,  Ķengarags

 

Programma paredzēta Rīgas iedzīvotāju vācu valodas apguvei, lai pilnveidotu dažādas valodas prasmes un kompetences, kas palīdzētu komunikatīvo vajadzību nodrošināšanai daudzveidīgās ikdienas situācijās un profesionālajā darbībā Latvijā un ārzemēs atbilstoši A2 valodas apguves līmenim.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 01.04.2019 līdz 05.06.2019

  50h

  15 (8 brīvas)

Pulsa sildītāju (mauču) adīšana ar pērlītēm (Ķengarags)

Rīgā kopā,  Ķengarags

Pulsa sildītāju (mauču) adīšana pazīstama Eiropā jau  no 20.gs. Latvijā tie bija tautastērpa neatņemama sastāvdaļa  Dienvidkurzemē. Šobrīd pulsa sildītāji ir ļoti populāri tērpu aksesuāri. Dalībnieki iemācīsies adīt pulsa sildītājus ar pērlītēm, kā iedvesmas avotu izmantojot rakstu zīmes, lai papildinātu savus tērpus vai izgatavotu lielisku dāvanu savai labākajai draudzenei.  

Uzzināt vairāk

  Kursi

  26.03.2019 18:00 - 21:00

  4h

  15 (11 brīvas)

Prāta treniņa tehnikas (Ķengarags)

Rīgā kopā,  Ķengarags

Programma visiem pieaugušajiem mentālās veselības stiprināšanai. Nav labas vai sliktas atmiņas, labas vai sliktas uzmanības. Ir trenēta vai netrenēta atmiņa, uzmanība, domāšana.

Prāts (uzmanība, uzmanības noturība, atmiņa, analītiskā domāšana, radošā domāšana) ir tāds pats muskulis, kā citi muskuļi ķermenī, tai skaitā sirds. Sirds un citu muskuļu stiprībai cilvēki ikdienā uztur dažādas aktivitātes (ēdiens, miegs, aktīvs dzīves veids, utt.), savukārt pret prātu valdošā attieksme ir, ka tas vai nu ir vai nav. Lielākā daļa ikdienas aktivitātes skolā, darbā, mājās ir tās, kas prāta resursus tērē un dienas beigās cilvēks jūtas noguris. Tādēļ arī prātam ir nepieciešamas noteiktas treniņa tehnikas, lai patērētie resursi dienas beigās neradītu tik lielu nogurumu, kā arī lai spētu ikdienā efektīvāk plānot savus mērķus un ceļu uz tiem.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 15.04.2019 līdz 29.04.2019

  8h

  17 (0 brīvas)

Programma MS Excel: no ievada līdz lietpratējam (Ķengarags)

Rīgā kopā,  Ķengarags

Kurss paredzēts tiem, kuri vēlas iegūt nepieciešamās zināšanas, lai veidotu, rediģētu, formatētu un drukātu pamata Microsoft Excel darba lapas, kā arī iegūtu un papildinātu prasmes, kuras nepieciešamas aprēķiniem, izmantojot  formulas un funkcijas, datu atlasīšanai un filtrēšanai. Kurss palīdzēs apgūt Microsoft Excel sniegtās iespējas datu analīzes rīku izmantošanā, Pivot Table veidošanā, kā arī padziļinās zināšanas Excel funkciju izmantošanā dažādiem uzdevumiem.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 20.03.2019 līdz 10.04.2019

  12h

  17 (1 brīvas)

Profesionālās pilnveides izglītības programma “Darba aizsardzība un drošība”

Rīgā kopā,  Ķengarags

Profesionālās izglītības programmas mērķis: izglītības procesa rezultātā izglītojamajiem sniegt pamatlīmeņa zināšanas, kas nepieciešamas darba aizsardzības speciālistiem, uzticības personām un darba aizsardzības koordinatoriem par darba vides riska faktoriem un citiem ar darba aizsardzību saistītiem jautājumiem, kā arī veidot darba aizsardzības speciālistu profesionālās kompetences, lai tie spētu vadīt un organizēt darba aizsardzības nodrošināšanai nepieciešamos pasākumus uzņēmumā.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 08.04.2019 līdz 10.06.2019

  60h

  20 (17 brīvas)

Kāpēc bērni un pusaudži „slikti" uzvedas?

Rīgā kopā,  Purvciems

Problemātiska bērnu uzvedība kļuvusi par mūsdienu dzīves sastāvdaļu. Vecāki neizprot bērnu uzvedības cēloņus, nezina, ko darīt. Arī pedagogi ne vienmēr prot ar situāciju tikt galā. Vecāki vaino pedagogus, pedagogi sūdzas par vecākiem. Cieš visi. Ar ko sākt, lai situāciju uzlabotu? Atbildes uz šo un citiem jautājumiem saņemsiet seminārā

Uzzināt vairāk

  Kursi

  07.05.2019 18:00 - 21:00

  4h

  17 (7 brīvas)

Kā nebaidīties uzrunāt auditoriju? (Purvciems)

Rīgā kopā,  Purvciems

Padomi, kā rast saikni ar klausītājiem, nebaidīties no tiem. Runas uzbūve – ievads, iztirzājums, pierādījumi, nobeigums. Runas mērķis. Dažādi publisko runu un uzrunu veidi, praktiski vingrinājumi sacerēšanā un runāšanā kursu dalībnieka izvēlētajā tēmā. Padomi gatavojoties publiskas uzstāšanās reizei. Katram dalībniekam mājās jāpadomā par savu konkrēto tēmu un uzrunu konkrētai auditorijai, lai nodarbībās to var praktiski pamēģināt.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  24.04.2019 18:00 - 21:00

  4h

  17 (6 brīvas)

Mērķtiecīga mācību uzdevumu plānošana un īstenošana

Sociālā un pilsoniskā joma (sociālās zinības, vēsture, politika, ekonomika) Vēstures un sociālo zinību skolotāji 5.-9. klasēs

Programmas ietvaros skolotāji pilnveidos prasmes plānot mērķtiecīgus uz skolēna sasniedzamo rezultātu vērstus mācību uzdevumus skolēniem, pārrunās kritēriju un uzdevumu veidošanas pieredzi. Programmas apguves rādītājs: izstrādāts, īstenots un analizēts viens mācību uzdevums.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 29.04.2019 līdz 14.05.2019

  12h

  25 (18 brīvas)

Pašvadītas mācīšanās organizēšanas iespējas, īstenojot kompetencēs balstītu mācību saturu

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji

Skolotāju pieredzes prezentēšana par pašvadītas mācīšanās organizēšanas iespējām, īstenojot kompetencēs balstītu mācību saturu. Labās prakses piemēri, kā organizēt sportiskas aktivitātes dabā, nostiprinot bērnu patstāvību.  Pedagogiem būs iespēja izvērtēt un sniegt atgriezenisko saiti par sportiskām aktivitātēm, piedaloties tajās praktiski.  

Jāģērbjas ērtā apģērbā un sportiskos apavos, jo aktivitātes notiks ne tikai telpās, bet arī ārā.

Uzzināt vairāk

  Metodiskais seminārs

  26.04.2019 13:30 - 15:30

  3h

  20 (0 brīvas)

Sistēmas KAVIS izmantošana darba organizācijā (1. grupa)

Izglītības iestāžu vadība,  Izglītības iestāžu tehniskie darbinieki Skolu direktori, pirmsskolu vadītāji, vietnieki, lietveži

Semināra dalībnieki pilnveidos zināšanas par sistēmu KAVIS: dokumentu izveidošana, neizpildīto uzdevumu kartītes, kartītes lauku skaidrojums, adresātu pievienošanas iespējas, saskaņotāju sarakstu veidošana u.c. tēmas. Lūdzam, reģistrējoties uz semināru, piezīmēs norādīt ieņemamo amatu (piem. skolas direktors/vietnieks,  pirmsskolas izglītības iestādes vadītājs/ vietnieks vai metodiķis, lietvedis utt.). ​

Uzzināt vairāk

  Kursi

  25.04.2019 14:00 - 17:00

  4h

  16 (3 brīvas)

Skolēna pašvadīta mācīšanās praksē. Izbraukuma seminārs uz Valmieras Valsts ģimnāziju

Visi skolotāji 7.-12.klašu pedagogi, skolu direktori un vietnieki

Valmieras Valsts ģimnāzija ir pilotskola projektā "Skola2030" un viena no tām izglītības iestādēm, kas mērķtiecīgi pēta un ievieš skolēna pašvadītu mācību procesu. Izbraukuma seminārā būs iespēja izzināt skolas pieredzi skolēna pašvadīta mācību procesa īstenošanā un apmeklēt atklātās stundas.

Uzzināt vairāk

  izbraukuma seminārs

  25.04.2019 07:30 - 20:00

  8h

  30 (14 brīvas)

IKT izmantošanas iespējas mājturības un tehnoloģiju stundās

Tehnoloģiju joma (tehnoloģijas, datorika, dizains un tehnoloģijas, inženierzinības) mājturības un tehnoloģiju skolotāji

Pedagogi veidos izpratni par datortehnoloģijām kā atbalsta līdzekli pedagoga ikdienas darbā un mājturības un tehnoloģiju satura izklāstā, izmantojot dažādas vietnes un platformas. Pedagogi pilnveidos zināšanas un prasmes efektīvu metožu un metodisko paņēmienu izvēlē pedagoga un izglītojamo sadarbības organizēšanai elektroniskajā vidē, izmantojot dažādas sadarbības metodes, elektronisko tāfeli un viedtālruņus. 
Programmas apguves rādītāji: izveidotai platforma mācību darbam;  izplānota un aprobēta mācību stunda, kurā izmantotas sadarbības formas elektroniskajā vidē ar skolēniem, elektroniskā tāfele vai viedtālruņi.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 25.04.2019 līdz 16.05.2019

  12h

  25 (16 brīvas)

Izmaiņas centralizētajā latviešu valodas eksāmenā 9. klasei mazākumtautību izglītības programmās

Valodu joma (latviešu valoda, mazākumtautību valoda, svešvaloda) latviešu kā otrās valodas skolotāji, 9. klašu skolotāji

Kursu nodarbībās aktualizēs, kādas pārmaiņas tiks ieviestas centralizētajā latviešu valodas eksāmenā 9.klasei, īpaši eksāmena mutvārdu daļā un tās vērtēšanā, kā skolēnu sasniegumi atbilst latviešu valodas prasmes līmeņu aprakstos formulētajām prasībām. Jautājumi un atbildes par VISC metodiskajā materiālā iekļautajiem centralizētā eksāmena mutvārdu daļas jauno un koriģēto uzdevumu paraugiem.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 24.04.2019 līdz 08.05.2019

  8h

  28 (7 brīvas)

Rotaļnodarbība pirmsskolā bērna prasmju un lietpratības attīstīšanai

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji

Kursa programma paredz aktualizēt pirmsskolas pedagogu zināšanas par pirmsskolas pedagoģiskā procesa plānošanu, pilnveidot pedagogu izpratni par bērnu rotaļnodarbības būtību un vērtēšanas formām. Lekciju, diskusiju, praktisko nodarbību laikā pirmsskolas pedagogi analizēs rotaļnodarbības, ievērojot ārējo normatīvo aktu noteiktās prasības, saskatīs iespēju attīstīt bērnos caurviju prasmes.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 17.04.2019 līdz 25.04.2019

  12h

  25 (0 brīvas)

Skolēnu sadarbības prasmju attīstīšana pamatskolā

Visi skolotāji 5. - 9. klašu skolotāji

Programmas mērķis pilnveidot skolotāju izpratni par skolēnu sadarbības prasmju attīstīšanu pamatskolā un modelēt to apguvi. Nodarbību laikā skolotāji, diskutējot un strādājot grupu darbos, apgūs daudzveidīgus paņēmienus sadarbības kā caurviju prasmes veicināšanai mācību nodarbībās.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 15.04.2019 līdz 16.04.2019

  8h

  25 (24 brīvas)

Caurviju prasmju attīstīšana sākumskolā

Sākumskolas skolotāji 1.-4. klašu skolotāji

Programmas dalībnieki teorētiski un praktiski analizēs caurviju prasmju nozīmi un to īstenošanas iespējas mācību procesā sākumskolā

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 15.04.2019 līdz 29.04.2019

  8h

  25 (0 brīvas)

Moderno informācijas tehnoloģiju lietošanas paradumu ietekme uz bērna attīstību

Audzināšanas joma

Modernās IT un to piedāvātie rīki gan plānoti, gan spontāni ir kļuvuši par būtisku ikdienas daļu, īpaši bērniem. Šo tehnoloģiju un rīku piedāvātās iespējas tiek izmantotas gan, lai ļautu bērnam pilnveidot savas prasmes, gan arī diemžēl pamatvajadzību kompenšēšanai, tādā veidā radot ilūziju, ka bērna vajadzības ir nodrošinātas, tomēr vajadzību deficīts palielinās, tai skaitā līdz atkarības riskam. Progamams ietvaros dalībnieki uzzinās, kā modernās tehnoloģijas ietekmē bērna attīstību, kādi profilakses pasākumi piemērojami atkarības novēršanai.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 15.04.2019 līdz 29.04.2019

  6h

  25 (18 brīvas)

Mobinga novēršana skolas vidē

Visi skolotāji

Seminārā iekļautas tēmas:
• Kas ir vienaudžu savstarpējā vardarbība jeb mobings? Kāpēc tas rodas?
• Izplatītākie mīti un patiesības par mobingu.
• Skolas loma un darbs ar bērnu. Situāciju analīze.
• Preventīvās metodes un sadarbība mobinga mazināšanai.
Par šiem un citiem jautājumiem Jūs varēsiet uzzināt semināra laikā, kā arī apgūt praktiskas iemaņas darbā ar bērniem mobinga situāciju risināšanā. Semināra noslēgumā katrs dalībnieks saņems rokasgrāmatu “Praktiskas aktivitātes mobinga mazināšanai skolā”.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  15.04.2019 14:00 - 18:00

  6h

  25 (11 brīvas)

Prāta treniņa tehnikas

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji

Seminārā paredzēts  iepazīstināt ar informāciju par prāta procesiem (atmiņu, uzmanību, domāšanu) un to ietekmi uz dzīves kvalitāti, papildināt dalībnieku esošās zināšanas par prāta stiprināšanas tehnikām, kuras ir izmantojamas ikdienā.

Uzzināt vairāk

  Seminārs

  11.04.2019 10:00 - 13:00

  4h

  25 (0 brīvas)

Datorprogrammas Sym Writer2 jeb Widgit simbolu valodas izmantošana mācību procesā (2. grupa)

Sākumskolas skolotāji,  Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji

Seminārā iepazīsieties ar datorprogrammas "Sym Write 2" izmantošanas iespējām  mācību procesā. Uzzināsiet, kā to iespējams izmantot arī uzvedības korekcijā, dienas kārtības plānošanā u.c. vizuāla atbalsta materiāla veidošanā. Praktiski darbojoties, apgūsiet pamatiemaņas darbā ar datorprogrammu "Sym Writer2" - teksta rakstīšanu, teksta un simbolu koriģēšanu, aktivitāšu lietošanu un veidošanu.

Uzzināt vairāk

  Seminārs

  11.04.2019 15:00 - 18:00

  4h

  19 (8 brīvas)

Speciālās zināšanas pedagogiem bērnu tiesību aizsardzības jomā

Visi skolotāji

Kursu programma papildinās pedagogu profesionālās kompetences par bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem.
Nodarbību tematika:
1. Bērnu tiesību aizsardzības sistēma, normatīvie akti bērnu tiesību aizsardzības jomā.
2. Starptautisko tiesību aktu piemērošana bērnu tiesību aizsardzībā.
3. Starpinstitucionālā sadarbība bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanā.
4. Vecāku un bērnu tiesības un pienākumi.
5. Vardarbība pret bērnu, tās veidi un pazīmes; vardarbība bērna ģimenē (vardarbība vecāku starpā/ pret partneri, vardarbības veidi un pazīmes).
6. Principi, veidojot saskarsmi ar bērnu.
7. Atbalsts nepilngadīgajam kriminālprocesā, civilprocesā, administratīvajā procesā un administratīvo pārkāpumu procesā.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 10.04.2019 līdz 24.04.2019

  8h

  25 (0 brīvas)

Vadītprasme un līderība pirmsskolā

Izglītības iestāžu vadība pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji

Programmas dalībnieki papildinās zināšanas par pirmsskolas vadītāja lomu un kompetencēm, pilnveidos prasmes plānošanā, deleģēšanā, lēmumu pieņemšanā un sanāksmju vadīšanā, kā arī apzināsies savas individuālās iespējas iegūt autoritāti un kļūt par līderi.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 10.04.2019 līdz 24.04.2019

  12h

  25 (14 brīvas)

Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā izglītības iestāžu tehniskajiem darbiniekiem (7. grupa) KURSI IR PAR MAKSU

Izglītības iestāžu tehniskie darbinieki

Programma papildinās  izglītības iestāžu tehnisko darbinieku zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā. Nodarbībās aktualizēs zināšanas par bērnu tiesībām un pienākumiem  izglītības iestādē, papildinās zināšanas par efektīvas saskarsmes veidiem un īpatnībām ar dažādu mērķgrupu bērniem, kā arī saskarsmes veidiem un īpatnībām atbilstoši bērna vecumposma īpatnībām. Kursu dalībnieki uzzinās, kur un kādos gadījumos ziņot par vardarbības gadījumiem un citiem bērnu tiesību pārkāpumiem  izglītības iestādē.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  10.04.2019 09:00 - 15:00

  8h

  27 (23 brīvas)

Finanšu pratība pirmsskolu vadītājiem

Izglītības iestāžu vadība pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji

Programmas ietvaros būs iespēja iepazīties ar galvenajiem normatīvajiem aktiem, kas regulē  Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta Departamenta padotībā esošas pirmsskolas izglītības iestādes finansiāli saimniecisko darbību, apgūt galvenās prasības iestādes gada budžeta plānošanā, budžeta ieņēmumu un izdevumu kodu piemērošanā, līgumu un rēķinu/norēķinu aprites kārtībā, materiālo vērtību uzņemšanai uzskaitē un norakstīšanai, pakalpojumu iegādei un norakstīšanai, gada slēguma un operatīvo materiālo vērtību inventarizācijām, kā arī iespēju pielietot RDVIS moduli  Horizon WEB iestādes  grāmatvedības uzskaites datu kontrolei. Tiks izskatīti raksturīgāko saimniecisko darījumu veidi un to uzskaites  kārtība saskaņā ar RD IKSD Budžeta izpildes nodaļā iesniedzamo dokumentu apriti,  kā arī dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar labās prkases piemēru  pirmsskolas izglītības iestādē "'Kurzeme".

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 09.04.2019 līdz 17.04.2019

  8h

  25 (0 brīvas)

Datorprogrammas Sym Writer2 jeb Widgit simbolu valodas izmantošana mācību procesā (1. grupa)

Sākumskolas skolotāji,  Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji

Seminārā iepazīsieties ar datorprogrammas "Sym Write 2" izmantošanas iespējām  mācību procesā. Uzzināsiet, kā to iespējams izmantot arī uzvedības korekcijā, dienas kārtības plānošanā u.c. vizuāla atbalsta materiāla veidošanā. Praktiski darbojoties, apgūsiet pamatiemaņas darbā ar datorprogrammu "Sym Writer2" - teksta rakstīšanu, teksta un simbolu koriģēšanu, aktivitāšu lietošanu un veidošanu.

Uzzināt vairāk

  Seminārs

  09.04.2019 15:00 - 18:00

  4h

  19 (0 brīvas)

Jēgpilni uzdevumi matemātikā

Matemātikas joma (matemātika) 5. - 9. klašu eksakto mācību priekšmetu skolotāji

Šajā seminārā izpētīsim, cik veiksmīgi Skola2030 materiāli matemātikā atbilst Blūma un SOLO taksonomijai, praktizēsimies veidot jēgpilnu matemātikas satura vispārināšanu un pārnesi uz citām mācību jomām. Skolotāji izskatīs Skola2030 aprobācijas materiālus matemātikā - vizualizācijas, temata atsegumus, vingrināšanās uzdevumu komplektus un temata vērtēšanas darbu - dažādiem tematiem no 5. līdz 9.klasei uz atbilstību izziņas līmeņiem. Vērtēšanas darbiem šajos materiālos ir norādīti līmeņi - izmantojot līmeņu aprakstus, ar skolotājiem diskutēsim, kas liecina par to, ka tas ir attiecīgais līmenis. Domu dažādībai aplūkosim augstāko līmeņu uzdevumu piemērus no citiem avotiem: starptautiskā bakalaurāta, PISA testa, pētījumiem par matemātisko kompetenci.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 08.04.2019 līdz 29.04.2019

  12h

  30 (12 brīvas)

Efektīva dabaszinātņu mācību stunda 5. - 9. klasē

Dabaszinātņu joma (dabaszinības, fizika, ķīmija, bioloģija, ģeogrāfija) 5.-9. klašu posma skolotāji

Programmas mērķis ir  sagatavot pedagogus 5.-9. klasēs pārmaiņām izglītības procesā, pilnveidojot kompetences par efektīvas mācību stundas būtību, tās vadīšanu un skolēna mācīšanās prasmju attīstīšanu. Kursu dalībnieki  izvirzīs sasniedzamo rezultātu mācību stundā, iesaistīs skolēnus plānošanas procesā. Pedagogi izpratīs dziļās mācīšanās vadīšanu, zinās, kā skolēnus motivēt darbam un kā attīstīt skolēnu mācīšanās stratēģijas. Kursu dalībnieki veidos jēgpilnus uzdevumus, praktiski lietos mācību stundā un analizēs tos, sniegs atgriezenisko saiti.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 08.04.2019 līdz 15.04.2019

  12h

  25 (17 brīvas)

Vingrojumi un vingrinājumi ar dažādu sīko inventāru

Veselības un fiziskās aktivitātes joma (sports, veselība) 1.-4. klašu sporta skolotāji

Konkursa “Rīgas gada sporta skolotājs” finālisti dalās pieredzē. Daudzpusīga un radoša pieeja par sporta stundas iesildīšanās un stundu nobeiguma daļām. Ierosmes kustību rotaļu un stafešu organizēšanā, to piemērotība un atbilstība bērnu vecumam un viņa fiziskajai attīstībai.

Uzzināt vairāk

  Meistarklase

  08.04.2019 15:00 - 17:00

  4h

  25 (11 brīvas)

Vērtībizglītība pirmsskolā (4. grupa)

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji

Programma palīdzēs pedagogiem apzināt savas profesionālās vērtības un veidot izpratni vērtībizglītības iedzīvināšanai pirmsskolā.  Programma aktualizēs veidus, kā izglītojamiem sekmēt vērtrību iedzīvināšanu gan pirmsskolā, gan ģimenē. Nodarbībās pedagogus iepazīstinās ar audzināšanas vadlīniju aspektiem saistībā ar kompetenču izglītību Latvijā. Prakstiskā darbībā modelēs vērtīborientētu pedagoģisko procesu un tā plānošanu.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 08.04.2019 līdz 10.04.2019

  8h

  25 (0 brīvas)

Kritiskās domāšanas un problēmrisināšanas prasmju attīstīšana skolēniem (3. grupa)

Visi skolotāji 5. - 9. klašu skolotāji

Kursu programma piedāvā  skolotājiem pilnveidot  kritiskās domāšanas pieejas un problēmrisināšanas prasmju attīstīšanu un to izmantošanas iespējas mācību procesā. Kursos būs iespēja pedagogiem izprast, kādas īpatnības jāņem vērā, gatavojot kritiskās domāšanas un problēmrisināšanas  uzdevumus, un kā tos pielietot  mācību darba dažādošanai.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 04.04.2019 līdz 09.05.2019

  12h

  25 (22 brīvas)

Atgriezeniskās saites iegūšana, izmantojot IKT

Dabaszinātņu joma (dabaszinības, fizika, ķīmija, bioloģija, ģeogrāfija) dabaszinību, sākumskolas skolotāji ar nelielām IKT zināšanām

Programma paredzēta pedagogiem, lai padarītu skolotāja ikdienu vieglāku ar IKT palīdzību. Iemācīsimies, kā strādāt ar Plickeru, lai iegūtu atgriezenisko saiti, OneDrive, lai saglabātu mācību materiālus, Padleta,Gogle diska priekšrocības, lai veiksmīgi veidotu grupu darbus. Darbus veiksim arī viedtālrunī, kā arī apskatīsim citas programmas, kuras palīdz ikdienas darbā.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 04.04.2019 līdz 02.05.2019

  12h

  25 (22 brīvas)

Supervīzija pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji

Supervīzija ir konsultatīvs atbalsts jautājumos, kas saistīti ar darbu un profesionālo darbību. Nodarbībās pedagogam būs iespēja paaugstināt savu profesionālo efektivitāti darbojoties un risinot dažādus jautājumus, kas aktualizējas ikdienas darbā. Īpaša uzmanība tiks pievērsta stresa faktoriem un izdegšanas sindromam, kas novērojams kā sekas ilgstošai emocionālai distresa izjūtai, kas saistīta ar darba apstākļiem pārmaiņu laikā.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 03.04.2019 līdz 24.04.2019

  16h

  13 (0 brīvas)

Efektīva mācību stunda 5. - 9. klasē

Valodu joma (latviešu valoda, mazākumtautību valoda, svešvaloda) latviešu valoda, svešvaloda, mazākumtautību valoda

Programmas mērķis ir  sagatavot pedagogus 5.-9. klasēs pārmaiņām izglītības procesā, pilnveidojot kompetences par efektīvas mācību stundas būtību, tās vadīšanu un skolēna mācīšanās prasmju attīstīšanu. Kursu dalībnieki  izvirzīs sasniedzamo rezultātu mācību stundā, iesaistīs skolēnus plānošanas procesā. Pedagogi izpratīs dziļās mācīšanās vadīšanu, zinās, kā skolēnus motivēt darbam un kā attīstīt skolēnu mācīšanās stratēģijas. Kursu dalībnieki veidos jēgpilnus uzdevumus, praktiski lietos mācību stundā un analizēs tos, sniegs atgriezenisko saiti.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 03.04.2019 līdz 24.04.2019

  12h

  25 (10 brīvas)

Pedagogu sadarbības veicināšana mācību procesa īstenošanā pirmsskolā (4. grupa)

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji

Kursu laikā dalībnieki veidos izpratni par pedagogu sadarbības dažādajām iespējām, apzināsies sadarbības nozīmi veiksmīga mācību procesa īstenošanā un praktiski plānos mācīšanās procesu, atbilstoši izvirzītajiem mērķiem, kā arī sniegs atgriezenisko saiti par īstenotajām aktivitātēm, kopīgi mācoties. 

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 02.04.2019 līdz 16.04.2019

  12h

  25 (0 brīvas)

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs

Kaņiera iela 15, Rīga
LV–1063, Latvija

67105580 67105547
Uzzināt vairāk

Šīs tīmekļa vietnes pārzinis ir Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments, elektroniskā pasta adrese: iksd@riga.lv.

Informējam, ka šajā vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Sīkdatne uzkrāj datus par vietnes apmeklējumu. Uzkrātās sīkdatnes var būt pieejamas arī mūsu pārbaudītiem un uzticamiem sadarbības partneriem (trešajām pusēm). Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes, taču Jums jāņem vērā, ka, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Papildus informācija šeit