Sākums / Notikumi

Notikumi

Formatīvā un summatīvā vērtēšana, uzsākot pilnveidotā mācību satura īstenošanu (Kursi notiek attālināti)

Visi skolotāji

Programmas mērķis ir pilnveidot pedagogu pieredzi formatīvās un summatīvās vērtēšanas kā skolēna mācīšanās atbalsta sistēmas ieviešanu, īstenojot kompetenču pieeju. Nodarbībās  pedagogi pārrunās vērtēšanas veidus skolēnu  snieguma uzlabošanai mācību procesā, izvērtēs formatīvās un summatīvās vērtēšanas nozīmi un attīstošas atgriezeniskās saites organizēšanu, analizēs un pilnveidos snieguma līmeņu aprakstus.

Uzzināt vairāk

  Tiešsaistes kursi

  no 19.01.2021 līdz 27.01.2021

  12h

  25 (0 brīvas)

Attālinātais skolotāja darbs un uzdevumu veidošana Microsoft Teams vidē (Kursi notiek attālināti)

Visi skolotāji

Pedagogi pilnveidos prasmi darbā ar Microsoft Teams vidi un praksē apgūs programmas piedāvātos testu un uzdevumu veidošanas rīkus attālināto mācību vajadzībām.
1) Microsoft Teams vides raksturojums. Tērzēšana un zvanu uzsākšana. Datņu augšupielāde un atrašana. Ziņas un ziņojumi.
2) Darba grupu izveide. Kanālu izveide. Labas prakses piemēri. Sadarbošanās darba grupās un kanālos. Sapulču/stundu organizēšana. Darbs ar kalendāru.
3) Klases darba grupa. Klases grupas īpatnības. Uzdevumu veidošana: aprakstošu, izvērstu atbilžu un testa veida. Publicēšana. Izpilde. Nodošana. Pārskatīšana. Plaģiātisma pārbaude.

Uzzināt vairāk

  Tiešsaistes kursi

  no 19.01.2021 līdz 29.01.2021

  9h

  25 (0 brīvas)

Man, lūdzu, finansiāli veselu bērnu – kursi notiks attālināti

Rīgā kopā

Audzināsim savus bērnus finansiāli veselus! Jau bērnībā ieliksim tiem domāšanas veidu, kas vēlāk būs pamats saprātīgiem un veiksmīgiem finanšu lēmumiem. Mācīsim viņiem jau bērnībā rīkoties ar naudu, lai pirmās kļūdas un atziņas būtu iegūtas ar mazām summām un nesāpīgi.
Dalībnieki programmā uzzinās atbildes uz  jautājumiem:
-    Kā bērnam paskaidrot, kas ir nauda?
-    Kas ir krājējs, kas tērētājs, kā to līdzsvarot?
-    Kā veidot ģimenes budžetu un kā par to runāt ar bērnu?
-    Cik lielu kabatas naudu dot, ar kādiem nosacījumiem?
-    Ieradumi, kas tuvina un kas attālina no finanšu mērķa.
-    Biežākās vecāku kļūdas kabatas naudas jautājumos.
-    Papildienākumu iegūšanas iespējas.
-    Kā zināšanas pārvērst darīšanā?

Uzzināt vairāk

  Tiešsaistes seminārs

  28.01.2021 18:00 - 21:00

  4h

  14 (7 brīvas)

Sevis iepazīšana ar koučinga un supervīzijas pieejām - kursi notiks attālināti

Rīgā kopā

Dalībniekam nepieciešamas pamatiemaņas darbam ar datoru, dalībnieka datoram ir nepieciešamas austiņas, skandas jeb tumbiņas vai iebūvēts skaļrunis, mikrofona un kameras esamība ir vēlama, bet nav obligāta.

Nodarbību dalībnieki iemācīsies dažus koučinga un supervīzijas pieejās izmantotos paņēmienus, ko var lietot arī patstāvīgi sevis atbalstīšanai un dziļākai iepazīšanai, kā arī izmēģinās to pielietošanu praktiski.
Sevis iepazīšana ir aktuāla visos vecumos, un visvairāk noder tad, kad darba vai personīgajā dzīvē vēlamies aktīvi virzīties uz kādu mums pietiekami nozīmīgu mērķi, sastopamies ar pārmaiņām, piedzīvojam situācijas, kad atkal un atkal notiek “tas pats scenārijs”, kad nokļūstam situācijās, kuras mums raisa spēcīgas, arī emocionālas izjūtas vai piedzīvojam ko citu līdzīgu. Lai labāk izprastu sevi, savas reakcijas un iespējamos dziļākos cēloņus, kā arī lai pārdomātu iespējamos rīcības variantus, noder profesionāls atbalsts. Sevis izpētē atkarībā no situācijas un jautājuma tēmas atbalstoši var būt arī paņēmieni, ko lieto profesionāli supervizori (konsultatīvs atbalsts darba un profesionālajos jautājumos) vai kouči (izaugsmes veicinātāji). Atkarībā no profesionāļa apgūtā novirziena, kā arī pieredzes, zināšanām un prasmēm, gan koučingā, gan supervīzijā izmanto dažādas tehnikas un metodes, kas var ietvert gan sarunas procesu, gan izpausties citādi, piemēram, mākslās balstītās tehnikās, lietišķās tehnikās saistītās ar biznesu un personālvadību, gan vēl citādi. Dažas no tehnikām, kas tiek izmantotas koučinga un supervīzijas pieejās, var apgūt un veiksmīgi izmantot arī patstāvīgi personīgā sevis iepazīšanas un atbilžu gūšanas procesā gan personiskajās, gan darba dzīves situācijās.

Uzzināt vairāk

  Tiešsaistes seminārs

  04.02.2021 18:00 - 18:54

  4h

  15 (7 brīvas)

Disciplīna bērniem kā atbalsts nevis piespiešana – kursi notiks attālināti (kursi ar līdzmaksājumu)

Rīgā kopā

Programmā dalībnieki iegūs dziļāku izpratni - kā, disciplinējot, atbalstīt bērnu. Disciplīna ir viena no prasmēm, kura nereti skolas laikā ir nostiprinājusies kā kaut kas nepatīkams un nomācošs. Tomēr ir iespējama disciplīna, kura ikdienā palīdz, nevis nomāc vai rada trauksmi, vainas sajūtu. Nodarbībās dalībnieki uzzinās disciplinēšanas principus un metodes, kuras palīdz apgūt prasmes un zināšanas, un darbojas kā atbalsts, padarot dzīvi vieglāku gan bērniem, gan vecākiem. Signāli, kuru novērošana var palīdzēt saprast vai atbilstošā disciplīnas metode dod visiem izdevīgu rezultātu.

Uzzināt vairāk

  Tiešsaistes kursi

  no 03.02.2021 līdz 10.02.2021

  8h

  16 (0 brīvas)

Resiliences jeb dzivesspēka avots cilvēkā - kursi notiks attālināti

Rīgā kopā

Programmas apguves laikā dalībnieki uzzinās, kas mūs padara stiprus, kur rodas dzīvesspēks un vai to var attīstīt?  Dalībnieki uzzinās, kādas ir krīžu pārvarēšanas iespējas un stresa noturība un kā tās pielietot ikdienas dzīvē.

Uzzināt vairāk

  Tiešsaistes seminārs

  03.02.2021 18:00 - 21:00

  4h

  17 (10 brīvas)

Instrumentu lāde dažādiem dzīves izaicinājumiem – kursi notiks attālināti

Rīgā kopā

Dzīve ir dažādu izaicinājumu pilna un tieši tāpēc tā ir tik interesanta. Lai šos izaicinājumus vieglāk pārvarētu, talkā nāk vērtīgas paškoučinga metodes. Nodarbību laikā iegūsi vairākas vērtīgas metodes, kas palīdzēs Tev ikdienā šādos jautājumos:
-    kā izdarīt izvēli,
-    kā atrast motivāciju,
-    kā izvirzīt mērķus (kādās jomās izvirzīt, kā atsekot),
-    kā ieviest disciplīnu,
-    kā atrast iekšējās atbildes.

Uzzināt vairāk

  Tiešsaistes seminārs

  10.02.2021 18:00 - 21:00

  4h

  14 (4 brīvas)

Kritiskā domāšana: TOP3 kompetence darba tirgū 2020. gadā – kursi notiks attālināti

Rīgā kopā

Nodarbībās dalībnieki uzzinās un analizēs, kāpēc pat akadēmiski izglītoti cilvēki uzķeras uz šarlatānu piedāvājumiem, kādos brīžos tiek nekontrolēti tērēta nauda, kā attīstīt prasmi domāt strukturēti un kritiski. Katrs dalībnieks saņems kritiskās domāšanas “špikerus”. Šis seminārs būs vērtīgs ikvienam, kurš grib attīstīt savu individualitāti, nevis akli sekot “vispārpieņemtajiem” uzskatiem.

Darba tirgū kritiskā domāšana 2020. gadā ir viena no trim pieprasītākajām kompetencēm – līdzās spējai problēmas redzēt kompleksi un radošumam. Mainīgajā pasaulē, kas pilna ar augstā tehnoloģiskā līmenī veidotām viltus ziņām (“deep fake”), zināšanās balstīta, strukturēta kritiskā domāšana palīdz saglabāt personības veselumu, nekļūt par upuri manipulācijām, iebiedēšanai un krāpniecībai.

Uzzināt vairāk

  Tiešsaistes seminārs

  15.02.2021 18:00 - 21:00

  4h

  14 (0 brīvas)

Veiksmīgas uzstāšanās ABC jeb prasme uzrunāt auditoriju – kursi notiks attālināti

Rīgā kopā

Profesionāla pasniedzēja vadībā kursu dalībnieki iepazīsies ar teorētiskiem pamatiem un praktiskiem padomiem, kā panākt, lai klausītāji tevi dzird un saprot. Uzzinās par stresa pārvarēšanu, kontaktu ar klausītāju, balss un artikulācijas aparāta problēmu diagnostiku, biežāk satopamajam problēmām un to risinājumiem. Dalībnieki praktiski izmēģinās un iemācīsies artikulācijas aparāta  un elpošanas  vingrinājumus, uzzinās tipiskākās valodas kļūdas, kā izlabot dialektu, ko darīt, ja balss neskan, kāds ir runas mērķis, teksta analīze, lomu spēles – diktori un žurnālisti, publiskās runas pamatnoteikumus, teksta loģisko analīzi u.c.

Uzzināt vairāk

  Tiešsaistes seminārs

  17.02.2021 18:00 - 21:00

  4h

  14 (0 brīvas)

Prāta treniņa tehnikas. 2.daļa - kā attīstīt un ikdienā ieviest radošumu - kursi notiks attālināti

Rīgā kopā

Nodarbībās dalībnieki atšifrēs biežāk sastopamos mītus par radošumu un uzzinās praktiskus ieteikumus, kā radošumu savā ikdienā var īstenot un attīstīt jebkurš.
Radošums līdzvērtīgi kritiskajai domāšanai ir svarīga ikdienas dzīves kvalitātes uzturēšanai. Tas ir svarīgs ne tikai mākslas radīšanai, bet arī palīdz vieglāk pielāgoties dzīves pārmaiņām, atrast risinājumus šķietami bezcerīgās situācijās.
Tai pašā laikā radošums ir apvīts dažādiem mītiem un stereotipiem.

Uzzināt vairāk

  Tiešsaistes kursi

  no 17.02.2021 līdz 24.02.2021

  8h

  14 (8 brīvas)

Programma MS PowerPoint: no ievada līdz lietpratējam – kursi notiks attālināti

Rīgā kopā

Apgūstot programmu dalībnieki mācēs veidot prezentācijas MS PowerPoint programmā, izmantojot vienkāršas un paplašinātas Microsoft Office PowerPoint iespējas: grafiskos objektus slaidā (Smart Art, diagrammas, gatavās formas), prezentācijas noformēšanas iespējas, slaidu pārejas un objektu animācijas, un  vadības pogu, un hipersaišu ievietošanu prezentācijā.

Uzzināt vairāk

  Tiešsaistes kursi

  no 24.02.2021 līdz 17.03.2021

  12h

  12 (0 brīvas)

Mākoņpakalpojumi jeb Google tiešsaistes rīku izmantošana – kursi notiek attālināti

Rīgā kopā

Kurss paredzēts tiem, kuri vēlas iegūt papildus zināšanas, lai izmantotu Google piedāvāto rīku klāstu, kā arī iespējās šos rīkus izmantot ikdienas darbā. Kursu noslēgumā dalībnieki mācēs veiksmīgi uzsākt darbu ar Google rīkiem, veidot tiešsaistes dokumentus, organizēt videokonferences, izmantojot Google Meet bezmaksas platformu dalībnieki brīvi orientēties Google tiešsaistes rīku piedāvājumā, tos izmantot ikdienas un darba uzdevumu veikšanai.

Kurss paredzēts lietotājiem ar pamatzināšanām datoru lietošanā.

Uzzināt vairāk

  Tiešsaistes kursi

  no 23.02.2021 līdz 04.03.2021

  12h

  12 (0 brīvas)

Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā izglītības iestāžu tehniskajiem darbiniekiem (2. grupa) KURSI IR PAR MAKSU (Kursi notiek attālināti)

Tehniskie darbinieki

Programma papildinās  izglītības iestāžu tehnisko darbinieku zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā. Nodarbībās aktualizēs zināšanas par bērnu tiesībām un pienākumiem  izglītības iestādē, papildinās zināšanas par efektīvas saskarsmes veidiem un īpatnībām ar dažādu mērķgrupu bērniem atbilstoši bērna vecumposma īpatnībām. Kursu dalībnieki uzzinās, kur un kādos gadījumos ziņot par vardarbības gadījumiem un citiem bērnu tiesību pārkāpumiem  izglītības iestādē.

Uzzināt vairāk

  Tiešsaistes kursi

  no 01.02.2021 līdz 08.02.2021

  8h

  20 (14 brīvas)

Projekts "ES".1.Modulis "Domāšanas maiņa. Dzīves pielāgošanās. Pašmotivācija. Uzturs un domāšana." (Kursi notiek attālināti)

Visi skolotāji

Projekts "ES". Mērķis - palīdzēt skolotājiem sakārtot attiecības ar sevi, rast sevī spēku, palīdzēt realizēt idejas. Projekts personiskās izaugsmes veicināšanai.
Projekts sastāvēs no 6. moduļiem. 1.Modulis "Domāšanas maiņa. Dzīves pielāgošanās. Pašmotivācija. Uzturs un domāšana."

Domāšana ir dzīves laikā attīstāma prasme, un tās kvalitāte ir atkarīga no ikdienas ieradumiem. Domāšana līdzīgi ķermenim ir trenējama visas dzīves garumā, ja grib uzturēt tās elastību un kvalitāti. Nodarbībā iegūsiet praktiskus ieteikumus un zināšanas ikdienā, kas palīdzēs stiprināt domāšanas kvalitāti un tās izturību. Pašmotivāciju veido divas lielas daļas - motīvi un process. Uzzināsiet par praktiskiem uzdevumi kā ikdienā stiprināt un veidot rezultatīvu motivāciju. Iegūsiet praktiskas zināšanas, lai spētu pielāgot veselīgas ēšanas paradumus savam dzīves ritmam un nejustu sirdsapziņas pārmetumus: Kā neapjukt informācijas gūzmā?, Kā izstrādāt savu unikālo rīcības plānu pretī veselīgam un apzinātam dzīvesveidam?, Kā maziem un vienkāršiem soļiem panākt pozitīvas un paliekošas pārmaiņas ilgtermiņā?

Uzzināt vairāk

  Tiešsaistes kursi

  no 02.02.2021 līdz 24.02.2021

  10h

  30 (0 brīvas)

Projekts "Palīdzēsim bērniem iekļauties" 1.Modulis "Sadarbība ar skolas personālu, vecākiem, skolēniem. Sadarbība caur pienākumu. Juridiskās sekas. " (Kursi notiek attālināti)

Vispārizglītojošo skolu pedagogi

Projekts "Palīdzēsim bērniem iekļauties". Mērķis ir veicināt iekļaujošas izglītības īstenošanu vispārizglītojošā skolā. Projekts ir sadalīts 7. moduļos par dažādām tēmām.

1. Modulis "Sadarbība ar skolas personālu, vecākiem, skolēniem. Sadarbība caur pienākumu. Juridiskās sekas.
Bērnu tiesību aizsardzība jāveic sadarbojoties. Tas nozīmē, ka gan vecākiem un pedagogiem, gan  pašvaldībai, gan citiem bērnu tiesību aizsardzības subjektiem ir jāveic virkne savlaicīgu aizsardzības pasākumu, lai novērstu bērna antisociālu uzvedību, uzturētu un stiprinātu pozitīvu uzvedību, veidotu izglītojamā attieksmi pret sevi, citiem, darbu, dabu, kultūru, sabiedrību un valsti utt.  Nodarbībā aplūkosim jautājumus - kā motivēt ikvienu bērnu tiesību aizsardzības subjektu pildīt savus pienākumus bērnu tiesību nodrošināšanā. 
Nodarbības otrā daļā būs iespēja dzirdēt ieteikumus no vecākiem par sadarbību.

Uzzināt vairāk

  Tiešsaistes seminārs

  11.02.2021 14:00 - 16:15

  3h

  30 (0 brīvas)

Google Drive un Google classroom izmantošanas iespējas skolotājiem (Kursi notiek attālināti)

Vispārizglītojošo skolu pedagogi

Seminārs dos ieskatu Google piedāvāto rīku klāstā, kā arī iespējās šos rīkus izmantot skolotāja ikdienas darbā mācību procesa organizēšanā. Seminārs palīdzēs lietotājiem veiksmīgi uzsākt darbu ar Google rīkiem, veidot tiešsaistes mācību materiālus, organizēt videokonferences, izmantojot Google Meet bezmaksas platformu. Kurss paredzēts lietotājiem ar pamatzināšanām datoru lietošanā.
Lai piedalītos kursos, nepieciešams Google konta (piemēram, Gmail) lietotājvārds un parole, ko var iegūt, reģistrējoties Google (pamācība: https://support.google.com/accounts/answer/27441?hl=lv). Tāpat nepieciešams pieslēgums internetam, kā arī dators ar videokameru un mikrofonu.

Uzzināt vairāk

  Tiešsaistes seminārs

  no 16.02.2021 līdz 18.02.2021

  6h

  21 (0 brīvas)

Mērķtiecīgas mācību vides veidošana un mācību procesa organizēšana pirmsskolā (2.grupa) (Kursi notiek attālināti)

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji

Piedāvātā tematika: Temata plānošana, izmantojot “runājošās sienas” pirmsskolā dažādās vidēs. “Runājošo sienu” izmantošana, ņemot vērā konkrētā bērnu vecuma vajadzības, darbības veidus. Jēgpilnu uzdevumu plānošana un īstenošana atbilstoši sasniedzamajam rezultātam jomās. Vērtēšana. Atgriezeniskā saite.

 

Uzzināt vairāk

  Tiešsaistes kursi

  no 02.02.2021 līdz 26.02.2021

  16h

  30 (0 brīvas)

Attālinatais darbs dizaina un tehnoloģiju mācībās 4.-9.klasēs (Kursi notiek attālināti)

Tehnoloģiju joma (tehnoloģijas, datorika, dizains un tehnoloģijas, inženierzinības)

Pedagogi dalīsies pieredzē par attālinātā mācību procesa plānošanu un īstenošanu, veiksmēm un izaicinājumiem. Semināra diskusijai sagatavot savu pieredzes stāstu par dizaina un tehnoloģiju mācību risinājumiem, piedāvātajiem uzdevumiem, par veiksmēm un izaicinājumiem. Aicinu iesūtīt jautājumus epastā dace.sondare@riga.lv pirms semināra diskusijas.

Uzzināt vairāk

  Tiešsaistes seminārs

  02.02.2021 15:00 - 18:00

  4h

  25 (0 brīvas)

Attālinātais skolotāja darbs un uzdevumu veidošana Microsoft Teams vidē (latviešu valodas un literatūras stundām) (Kursi notiek attālināti)

Valodu joma (latviešu valoda, mazākumtautību valoda, svešvaloda) latviešu valodas un literatūras skolotāji

Pedagogi pilnveidos prasmi darbā ar Microsoft Teams vidi un praksē apgūs programmas piedāvātos testu un uzdevumu veidošanas rīkus attālināto mācību vajadzībām.
1) Microsoft Teams vides raksturojums. Tērzēšana un zvanu uzsākšana. Datņu augšupielāde un atrašana. Ziņas un ziņojumi.
2) Darba grupu izveide. Kanālu izveide. Labas prakses piemēri. Sadarbošanās darba grupās un kanālos. Sapulču/stundu organizēšana. Darbs ar kalendāru. kalendāru.
3) Klases darba grupa. Klases grupas īpatnības. Skolēnu dalīšana darbam grupās. Uzdevumu veidošana: aprakstošu, izvērstu atbilžu un testa veida. Publicēšana. Izpilde. Nodošana. Pārskatīšana.

Uzzināt vairāk

  Tiešsaistes kursi

  no 02.02.2021 līdz 11.02.2021

  9h

  26 (0 brīvas)

Microsoft Teams izmantošana skolas darbā (Kursi notiek attālināti)

Visi skolotāji vispārizglītojošo skolu skolotāji, kuri sāk darbu Ms Teams

Tematika:
• Microsoft Teams vides raksturojums;
• Mācību darba organizēšanas iespējas Microsoft Teams vidē;
• Darba grupu veidošana efektīvai komunikācijai;
• Uzdevumu uzdošana skolēniem;
• Tiešsaistes nodarbību vadīšana.
Lai piedalītos vebinārā, dalībniekiem nepieciešams dators ar iebūvētu skaļruni vai skandām vai austiņas, vēlams mikrofons, interneta pieslēgums. Mācību laikā  varēs uzdot jautājumus un saņemt atbildes. Reģistrējoties lūgums norādīt savu epastu (@edu.riga.lv).

Uzzināt vairāk

  Tiešsaistes seminārs

  no 03.02.2021 līdz 10.02.2021

  6h

  30 (0 brīvas)

Izmaiņu plānošana mācību procesā krievu literatūrā, īstenojot kompetenču pieejas ieviešanu pamatskolā un vidusskolā (Kursi notiek attālināti)

Valodu joma (latviešu valoda, mazākumtautību valoda, svešvaloda) mazākumtautību skolu krievu litteratūras skolotāji

 Profesionālās pilnveides programma veidota kā atbalsts pedagogiem kompetenču pieejas ieviešanā mācību procesā krievu literatūras stundās. Pedagogi pilnveidos zināšanas par  izmaiņām mācību priekšmeta saturā, par mācību satura plānošanu, izmaiņām vērtēšanā un  efektīvu mācību stundu.

 

 

Uzzināt vairāk

  Tiešsaistes kursi

  no 03.02.2021 līdz 24.02.2021

  21h

  50 (0 brīvas)

Speciālās zināšanas pedagogiem bērnu tiesību aizsardzības jomā (Kursi notiek attālināti)

Visi skolotāji

1. nodarbībā:
- kopīgais un atšķirīgais starp bērnu tiesībām, pienākumiem un pieaugušo tiesībām, pienākumiem,
- pieaugušo cilvēku uzvedības instrumenti saskarsmē ar bērniem, pusaudžiem un citiem pieaugušajiem, - robežas starp drošu disciplinēšanu, agresiju un vardarbību, vardarbības veidi, tai skaitā mobings.
2. nodarbībā:
-sadarbība ar vecākiem: profilakse, konfliktu risināšana, sadarbība pēc tam,
- sadarbība ar kolēģiem, citiem speciālistiem un institūcijām,
- palīdzība sev situācijās, kad bijis iesaistītas vardarbības risināšanā.

Uzzināt vairāk

  Tiešsaistes kursi

  no 03.02.2021 līdz 10.02.2021

  8h

  35 (0 brīvas)

Efektīva mācību stunda attālinātajā mācību procesā vēsturē un sociālājās zinībās (Kursi notiek attālināti)

Sociālā un pilsoniskā joma (sociālās zinības, vēsture, politika, ekonomika) vēstures un sociālo zinību skolotāji

Seminārā lektore dalīsies pieredzē, kā plānot un īstenot mācību procesu vēsturē un sociālājās zinībās, kādus mācību līdzekļus izmantot un veidot, lai īstenotu kompetencēs balstītu mācīšanos.

Uzzināt vairāk

  Tiešsaistes seminārs

  04.02.2021 16:00 - 19:00

  4h

  30 (0 brīvas)

Skolas mācību jomas koordinatora loma kompetenču pieejas īstenošanā (Kursi notiek attālināti)

Valodu joma (latviešu valoda, mazākumtautību valoda, svešvaloda) valodu jomas skolas koordinatori

Programma veidota, kā atbalsts skolu valodu  jomu koordinatoriem kompetenču pieejas ieviešanā mācību procesā.
Programmas mērķis ir pilnveidot MJK izpratni par mācību satura un pieejas plānošanas principiem mācību jomā un attīstīt prasmi veidot sadarbību pārmaiņu vadīšanai un ieviešanai.
MJK izpratīs mācību jomas mērķi, standartu; veidos izpratni par jomas mācību priekšmetu mācību programmu tēmu ietvaru, tematu plānošanu un sasniedzamā rezultāta izvirzīšanu mācību stundai; pilnveidos izpratni par skolēna mācīšanās prasmju attīstīšanu  un vērtēšanas pamatprincipiem,attīstīs prasmes veidot sadarbību jomā un sadarboties ar citu jomu koordinatoriem un  administrāciju.

Uzzināt vairāk

  Tiešsaistes kursi

  no 09.02.2021 līdz 24.03.2021

  16h

  30 (0 brīvas)

Attālinātā mācību procesa plānošana (Kursi notiek attālināti)

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji

Programma paredzēta pirmsskolas pedagogiem pilnveidot  izpratni par jēgpilna attālinātā mācību procesa plānošanu Bērns dzīvo “tagadnē” un gūst pieredzi par apkārtējo pasauli šodien, nedomājot par gatavošanos nākamajam izglītības posmam vai tālai nākotnei vai izsludinātajam ārkārtējam laikam.

Uzzināt vairāk

  Tiešsaistes kursi

  no 10.02.2021 līdz 19.02.2021

  8h

  30 (0 brīvas)

Vērtēšanas principi pirmsskolā (Kursi notiek attālināti)

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji

Programma veidota pirmsskolas pedagogiem kā atbalsts  kompetenču pieejas ieviešanā mācību procesā. Kursu programmas saturā uzmanība veltīta vērtēšanas pamatprincipiem un veidiem pirmsskolas mācību saturā, akcentējot, ka vērtēšana ir neatņemama mācību procesa daļa, kura ietver gan mācību jomu, gan caurviju sasniedzamo rezultātu vērtēšanu. Kursu noslēgumā pirmsskolas skolotājam būs izpratne kāpēc vērtēju un ko ar šiem datiem darīšu?.

Uzzināt vairāk

  Tiešsaistes kursi

  no 10.02.2021 līdz 24.02.2021

  8h

  30 (0 brīvas)

Programmēšanas pamatu apguve pamatskolā un vidusskolā, izmantojot C++ (Kursi notiek attālināti)

Tehnoloģiju joma (tehnoloģijas, datorika, dizains un tehnoloģijas, inženierzinības) informātikas, programmēšanas un datorikas skolotāji

Septītajā klasē skolēni vidēji ir pietiekoši nobrieduši, lai apgūtu programmēšanu kādā no daudzajām tekstuālajām programmēšanas valodām. Protams, var sākt arī vēlāk, ja skolēnu zināšanu līmenis vēl nav pietiekams. Visproduktīvākais darba formāts ir interešu izglītības veidā, piemēram, skolas programmēšanas pulciņā. Bieži vien pietiek skolēniem palīdzēt apgūt pašus pamatus, un viņi tik ļoti aizraujas ar programmēšanu, ka tālāko ceļu programmēšanas pasaulē viņi ir spējīgi mērot arī vieni paši. Šajā modulī tiks aplūkoti tikai trīs pamatelementi, uz kuriem balstās lielākā daļa algoritmu. Tie ir mainīgie, sazarojumi un cikli. Teorija būs ļoti koncentrēta. Būs arī daži piemēri. Tomēr nāksies pastrādāt arī individuāli ārpus kursu nodarbībām.

Uzzināt vairāk

  Tiešsaistes kursi

  no 11.02.2021 līdz 18.02.2021

  8h

  15 (0 brīvas)

Integrētā rotaļnodarbība pirmsskolā (Kursi notiek attālināti)

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji

Pedagogi pilnveidos izpratni par integrētās rotaļnodarbības nozīmi bērnu mācīšanās ieradumu veidošanā. Tā kā pirmsskolā mācības plāno integrēti, pieaugušo uzdevums un atbildība ir jēgpilni sasaistīt mācību jomas, caurviju prasmes un veidot vērtībās balstītus ieradumus atbilstoši katra bērna vecumposmu iezīmēm un attīstības līmenim, darbā izmantojot atbilstošas mācīšanas metodes.

Uzzināt vairāk

  Tiešsaistes kursi

  no 11.02.2021 līdz 18.02.2021

  8h

  30 (-2 brīvas)

Metakognīcija un pašvadītas mācīšanās elementi mācību stundā (Kursi notiek attālināti)

Visi skolotāji

Nodarbību laikā skolotāji pilnveidos izpratni par  metakognīciju un pašvadītu mācīšanos. Skolotāji analizēs labās prakses piemērus un papildinās savu mācību stundu plānus ar metakognīcijas un pašvadītas mācīšanās elementiem.

Uzzināt vairāk

  Tiešsaistes kursi

  no 11.02.2021 līdz 25.02.2021

  10h

  25 (0 brīvas)

Ziteboard virtuālās tāfeles izmantošana tiešsaistes stundās (Kursi notiek attālināti)

Dabaszinātņu joma (dabaszinības, fizika, ķīmija, bioloģija, ģeogrāfija),  Vispārizglītojošo skolu pedagogi

Programmā tiks piedāvāts apgūt Ziteboard  virtuālās tāfeles izmantošanu tiešsaistes stundās. Ziteboard virtuālā tāfele var tikt izmantota jebkurā ierīcē: datorā, planšetē, viedtelefonā. Tā palīdz veidot tiešsaistes stundas, kurās ir nepieciešams interaktīvs informācijas izklāsts, izmantojot rakstīšanas rīku un attēlu vai pdf dokumentu pievienošanu. Priekšrocības:ievades teksta uzlabošanas algoritms; “bezgalīga” tāfeles telpa, kurā saglabājas iepriekšējās stundās rakstītais un ievadītais; iespējas dalīties ar tāfeli vai pieslēgt skolēnus kopīgam tiešsaistes darbam ar tāfeli; formulu atpazīšanas rīks.

Uzzināt vairāk

  Tiešsaistes kursi

  no 12.02.2021 līdz 18.02.2021

  8h

  25 (7 brīvas)

Ķīmijas mācību saturs un sasniedzamie rezultāti attālinātās mācīšanās laikā (Kursi notiek attālināti)

Dabaszinātņu joma (dabaszinības, fizika, ķīmija, bioloģija, ģeogrāfija) ķīmijas skolotāji

Pieredzes apmaiņas seminārs par ķīmijas mācību satura organizāciju attālinātajā mācību procesā. Semināra  dalībnieki papildinās zināšanas par efektīvas mācību stundas plānošanu pret sasniedzamo rezultātu un pētniecisko darbību ķīmijas stundā kā vienu no domāšanas veidiem attālinātajā mācību procesā. Diskusijas laikā programmas dalībniekiem būs iespēja rast atbildes uz sekojošiem jautājumiem: kā atlasīt sasniedzamos rezultātus tiešsaistes stundām un pašvadītam mācīšanas procesam; kas liecina par efektīvu mācību stundu tiešsaistē; vienkāršie digitālie rīki, kas palīdz īstenot efektīvu ķīmijas stundu tiešsaistē; E-platformas virtuālo laboratorijas darbu īstenošanai attālinātajā mācību procesā; kritiskā domāšana pētnieciskajā procesā ķīmijā. Varēsim kopīgi izrunāt un apspriest dažādos aktuālākos jautājumus, kas palīdzētu skolotājam attālimātās ķīmijas mācīšanas laikā.

Uzzināt vairāk

  Tiešsaistes seminārs

  15.02.2021 15:00 - 18:00

  4h

  25 (1 brīvas)

Transversālās kompetences un daudzveidīgo IT rīku izmantošana attālināto mācību apstākļos (Kursi notiek attālināti)

Visi skolotāji

Programmā tiks piedāvāts apgūt inovatīvus rīkus  transversālo kompetenču attīstīšanā attālinātos mācību apstākļos. Šādu rīku  izmantošana ir noderīga gan klātienes stundām, gan attālinātai mācīšanās, izmantojams dažādu mācību  priekšmetu stundās, īpaši humanitārajā un sociālo zinātņu jomā. Nodarbību laikā notiks dalīšanās pieredzē un tiks sniegti praktiski piemēri. Tematika: transversālās kompetences; MS Teams galvenie rīki jēgpilnām attālinātām un klātienes mācīšanās; Microsoft Office 365 rīki kooperatīvajiem grupu darbiem un projektiem; EdPuzzle, Quizlet, Wordlwall rīki projekta mācīšanās, attālinātām mācīšanās un interaktīvajiem pārbaudes darbiem; Google rīki kompetenču pilnveidei projekta mācīšanās; virtuālās realitātes iespējas projekta mācīšanās attālināti un klātienē.

Uzzināt vairāk

  Tiešsaistes seminārs

  16.02.2021 15:00 - 18:00

  4h

  25 (0 brīvas)

Fizikas mācību saturs un sasniedzamie rezultāti attālinātās mācīšanās laikā (Kursi notiek attālināti)

Dabaszinātņu joma (dabaszinības, fizika, ķīmija, bioloģija, ģeogrāfija) fizikas skolotāji

Pieredzes apmaiņas seminārs par  mācību satura organizāciju fizikā, starpdisciplināriem  uzdevumiem  un starppriekšmetu skolotāju sadarbības  iespējām attālinātajā mācību procesā.

Uzzināt vairāk

  Tiešsaistes seminārs

  16.02.2021 15:00 - 18:00

  4h

  25 (9 brīvas)

Sociālās un pilsoniskās jomas jaunais standarts un kursu saturs tiesību un varas jautājumu kontekstā (Kursi notiek attālināti)

Sociālā un pilsoniskā joma (sociālās zinības, vēsture, politika, ekonomika) sociālās un pilsoniskās jomas skolotāji vidusskolā

Programmā tiks apskatīti uzdevumi un piemēri sociālās un pilsoniskās jomas jauno programmu tematos, aktualizēti pieejamie resursi tiesībās, politikā. Pedagogiem būs iespēja  veidot mācību stundās izmantojamus uzdevumu paraugus, balstoties uz pieejamajiem aktuālajiem notikumiem medijos.

Uzzināt vairāk

  Tiešsaistes kursi

  no 16.02.2021 līdz 23.02.2021

  8h

  25 (3 brīvas)

Mūzikas stunda vispārizglītojošā skolā - idejas attālināto mācību īstenošanai (Kursi notiek attālināti)

Kultūras izpratne un pašizpausmes mākslā joma (vizuālā māksla, mūzika, literatūra, drāma) mūzikas skolotāji

Programma veidota mūzikas pedagogiem kā atbalsts attālinātā mācību procesa nodrošināšanai. Lektores dalīsies pieredzē kā mūziku mācīt attālināti gan sākumskolas, gan pamatskolas vecuma posmā, kā arī sniegs pieredzi lietojot dažādus interaktīvus rīkus, iedrošinot radošai mūzikas pasniegšanai attālināti. Kursu nodarbības laikā jābūt ieslēgtai video kamerai un mikrofonam! Paredzēts patstāvīgais darbs.

Uzzināt vairāk

  Tiešsaistes kursi

  no 17.02.2021 līdz 24.02.2021

  12h

  31 (0 brīvas)

Mācību satura plānošana un īstenošana inženierzinībās 7. klasē 2.daļa (Kursi notiek attālināti)

Tehnoloģiju joma (tehnoloģijas, datorika, dizains un tehnoloģijas, inženierzinības) dizaina un tehnoloģiju, fizikas, dabaszinību skolotāji, kuri 2020./21.m.g. māca 7.klasē inženierzinības

Skolotāji analizēs inženierzinību programmas parauga tematus un izstrādātos materiālus, pilnveidos izpratni par tematu apguves iespējām atbilstoši sasniedzamajam rezultātam, lai realizētu skolēniem paredzētos uzdevumus un attīstītu viņu mācīšanās prasmes. Pirms semināra Dalībniekiem vēlams iepazīties ar visu tematu saturu inženierzinību programmas paraugā 7. klasei un vietnē mape.skola2030.lv ievietotajiem materiāliem inženierzinībām 7.klasei.

 

Uzzināt vairāk

  Tiešsaistes seminārs

  17.02.2021 14:00 - 17:00

  6h

  15 (0 brīvas)

Skolas matemātikas mācību jomas koordinatora loma kompetenču pieejas īstenošanā (Kursi notiek attālināti)

Matemātikas joma (matemātika) 4.-12.klašu matemātikas skolotāji

Šīs ir plānotas pirmās tikšanās reizes, lai iepazītos un ar visiem kopā izrunātu šo kursu virzīšanās iespējas saistībā ar Jūsu interesēm un piedāvājumu. Programma veidota kā atbalsts skolu mācību jomu koordinatoriem kompetenču pieejas ieviešanā mācību procesā. Programmas mērķis ir pilnveidot MJK izpratni par mācību satura un pieejas plānošanas principiem mācību jomā un attīstīt prasmi veidot sadarbību pārmaiņu vadīšanai un ieviešanai. MJK izpratīs mācību jomas mērķi, standartu; veidos izpratni par jomas mācību priekšmetu mācību programmu tēmu ietvaru, tematu plānošanu un sasniedzamā rezultāta izvirzīšanu mācību stundai; pilnveidos izpratni par skolēna mācīšanās prasmju attīstīšanu  un vērtēšanas pamatprincipiem, attīstīs prasmes veidot sadarbību jomā un sadarboties ar citu jomu koordinatoriem, administrāciju. Varam arī kopīgi padomāt par MJK tiešajiem pienākumiem, kas tieši šīm personām būtu veicami.

Uzzināt vairāk

  Tiešsaistes kursi

  no 17.02.2021 līdz 24.02.2021

  16h

  30 (2 brīvas)

Microsoft Teams izmantošana pirmsskolas darbā (Kursi notiek attālināti)

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji

Tematika:
•    Pievienošanās MS Teams videi un tās raksturojums.
•    Darba organizēšanas iespējas Microsoft Teams vidē.
•    Darba grupu veidošana efektīvai komunikācijai.
•    Komunikācija MS Teams vidē. Tiešsaistes nodarbību (sanāksmju) organizēšana un vadīšana.
Lai piedalītos vebinārā, dalībniekiem nepieciešams dators ar iebūvētu skaļruni vai skandām vai austiņas, vēlams mikrofons, interneta pieslēgums. Mācību laikā  varēs uzdot jautājumus un saņemt atbildes. Reģistrējoties lūgums norādīt savu epastu (@edu.riga.lv).

Uzzināt vairāk

  Tiešsaistes seminārs

  no 17.02.2021 līdz 23.02.2021

  4h

  30 (0 brīvas)

Projekts "Durvis" - Ziemeļvalstu ģimnāzijas pieredze attālināta izglītības procesa organizēšanai: "Mācību procesa dažādošana attālināto mācību laikā " (Kursi notiek attālināti)

Izglītības iestāžu vadība,  Skolu direktori skolu direktori, vietnieki

Semināra laikā Ziemeļvalstu ģimnāzijas vadība un pedagogi dalīsies pieredzē par attālinātā mācību procesa plānošanu un īstenošanu, izaicinājumiem un risinājumiem gan pavasarī, gan šobrīd, kopīgu mācīšanos un savstarpēju atbalstu.
Par iespējām attālināto mācību procesu padarīt efektīvāku, izmantojot dažādas metodes un rīkus, pieredzē dalīsies pedagogi, kuri pārstāv matemātikas un valodu mācību priekšmetu jomas.

Uzzināt vairāk

  Tiešsaistes seminārs

  23.02.2021 14:00 - 16:00

  3h

  40 (4 brīvas)

Savstarpējā mācīšanās un stundu vērošana matemātikas jomā (Kursi notiek attālināti)

Matemātikas joma (matemātika) matemātikas skolotāji 1.-9.kl.

Šī ir plānota pirmā tikšanās reize, lai iepazītos un ar visiem kopā izrunātu šo kursu virzīšanās iespējas saistībā ar Jūsu interesēm un piedāvājumu. Programma tiks veidota kursu norises procesā, kur paši skolotāji nāks kopā un diskutēs, domājot par to, ko paši vairāk nesaprot un vēlas apgūt. Programmas gaitā skolotāji, kuri pieteikušies šiem kursiem,  paši vadīs mācību stundas un katrs vienu ierakstīs kā video stundu, lai dalītos pieredzē ar citiem. Pēc katras vērotās stundas notiks tās analīze, kura nodrošinās profesionālo pilnveidi stundu sagatavošanā un vadīšanā.

Uzzināt vairāk

  Tiešsaistes kursi

  25.02.2021 14:00 - 17:00

  36h

  12 (8 brīvas)

Veiksmes stāsti un sadarbība attālinātajā mācību periodā sportā (Kursi notiek attālināti)

Veselības un fiziskās aktivitātes joma (sports, veselība) sporta skolotāji

Programma veidota sporta pedagogiem kā atbalsts  attālinātā mācību procesa nodrošināšanai. Pamatskola un pašvadītas, atraktīvas fiziskās aktivitātes. Vidusskola un starpdisciplinārā sadarbība, lekcijas tiešsaistē. Speciālās klases un pielāgotie uzdevumi.Atgriezeniskās saites iegūšana, analīze, nepieciešamība.

Uzzināt vairāk

  Tiešsaistes seminārs

  25.02.2021 15:00 - 18:00

  4h

  30 (0 brīvas)

Apzinātības praktizēšanas ietekme uz psihoemocionālo stāvokli mācību iestādē. Metodes, vingrinājumi. (Kursi notiek attālināti)

Audzināšanas joma visi pedagogi

Programmā tiks izskatītas biežāk sastopamās problēmsituācijas, ar ko mēs - pedagogi -  sastopamies ikdienas darbā - nepārtrauktās trauksmes un steigas ietekmi uz bērna psihoemocionālo stāvokli, kas savukārt būtiski ietekmē attiecības, disciplīnu, sadarbības norisi, mācīšanās kvalitāti un produktivitāti.  Izskatīsim un analizēsim arī cēloņus šīm situācijām,  lai veiksmīgi rastu risinājumu.
Nodarbībā   trenēsimies atpazīt, identificēt  stresa cēloņus, apskatīsim to ietekmi uz smadzenēm no fizioloģiskās puses (kas ir ārpus bērna kontroles), kā arī praktizēsim metodes, kas palīdz rast izeju no šādām situācijām.  
Apgūstot apzinātību un praktizējot šīs metodes, pedagogs spēj labāk palīdzēt bērniem apgūt vairākas kompetences:
➢    sevis apzināšanos  - izprast  sevi;
➢    pārvaldīt sevi -  savas emocijas, domas, uzvedību;
➢    izprast apkārtējos cilvēkus (empātija, tolerance);
➢    saprasties ar citiem - attiecību veidošanas prasmes
➢    pieņemt atbildīgus lēmumus
➢    koncentrēties un vadīt savu uzmanību.
 

Uzzināt vairāk

  Tiešsaistes seminārs

  no 25.02.2021 līdz 04.03.2021

  6h

  30 (0 brīvas)

Mācāmies kopā : Formatīvā un summatīvā vērtēšana attālinātā mācību procesā un IKT rīku izmantošana (Kursi notiek attālināti)

Valodu joma (latviešu valoda, mazākumtautību valoda, svešvaloda) svešvalodu skolotāji

Metodiskā pēcpusdiiena veidota sadarbībā ar  Rīgas Teikas vidusskolas skolotājiem. Nodarbību laikā  apskatīsim četru IKT rīku izmantošanas iespējas mācību procesā (mentimeter, flipgrid, quizizz, commonlit). Darbs notiks rotējoši četrās grupās. Kursi notiks MS Teams vietnē. Lai pieslēgtos nepieciešams @edu.riga.lv e-pasts.

Uzzināt vairāk

  Tiešsaistes seminārs

  08.02.2021 15:00 - 18:00

  4h

  60 (0 brīvas)

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs

Kaņiera iela 15, Rīga
LV–1063, Latvija

67105580 67105547
Uzzināt vairāk

Šīs tīmekļa vietnes pārzinis ir Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments, elektroniskā pasta adrese: iksd@riga.lv.

Informējam, ka šajā vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Sīkdatne uzkrāj datus par vietnes apmeklējumu. Uzkrātās sīkdatnes var būt pieejamas arī mūsu pārbaudītiem un uzticamiem sadarbības partneriem (trešajām pusēm). Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes, taču Jums jāņem vērā, ka, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Papildus informācija šeit