Sākums / Notikumi

Notikumi

Supervīzija skolu direktoru vietniekiem

Izglītības iestāžu vadība vispārējo izglītības skolu direktoru vietnieki

Jēdziens “supervīzija” tiešā tulkojumā nozīmē „skats no malas”. Supervīzija ir darba forma, kur, izklāstot drošā vidē sarežģītu situāciju, profesionālis uzklausa visu grupas locekļu domas par to, kā viņi rīkotos konkrētajā gadījumā. Programmā dalībniekiem būs iespēja rast risinājumu savām grūtībām, kā arī uzzināt, kur vēl var meklēt palīdzību, kā situāciju var risināt savādāk. Darbošanās notiks e-vidē.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 22.04.2020 līdz 03.06.2020

  12h

  6 (0 brīvas)

Pedagogu profesionālās pilnveides supervīzija skolu direktoriem

Izglītības iestāžu vadība skolu direktori

Jēdziens “supervīzija” tiešā tulkojumā nozīmē „skats no malas”. Supervīzija ir darba forma, kur, izklāstot drošā vidē sarežģītu situāciju, profesionālis uzklausa visu grupas locekļu domas par to, kā viņi rīkotos konkrētajā gadījumā. Programmā dalībniekiem būs iespēja rast risinājumu savām grūtībām, kā arī uzzināt, kur vēl var meklēt palīdzību, kā situāciju var risināt savādāk. Darbošanās notiks e-vidē.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 21.04.2020 līdz 02.06.2020

  12h

  7 (0 brīvas)

Speciālās zināšanas pedagogiem bērnu tiesību aizsardzības jomā

Visi skolotāji

1. nodarbībā:
- kopīgais un atšķirīgais starp bērnu tiesībām, pienākumiem un pieaugušo tiesībām, pienākumiem,
- pieaugušo cilvēku uzvedības instrumenti saskarsmē ar bērniem, pusaudžiem un citiem pieaugušajiem, - robežas starp drošu disciplinēšanu, agresiju un vardarbību, vardarbības veidi, tai skaitā mobings
2. nodarbībā:
-sadarbība ar vecākiem: profilakse, konfliktu risināšana, sadarbība pēc tam,
- sadarbība ar kolēģiem, citiem speciālistiem un institūcijām,
- palīdzība sev situācijās, kad bijis iesaistītas vardarbības risināšanā.

Uzzināt vairāk

  Tiešsaistes kursi

  no 20.05.2020 līdz 27.05.2020

  8h

  30 (0 brīvas)

Mācīšanās darbībā "Action learning" pirmsskolas izglītības iestāžu metodiķiem

Izglītības iestāžu vadība pirmsskolas izglītības iestāžu metodiķi

Programmā dalībniekiem būs iespēja rast risinājumus savām grūtībām darbā, atklāt resursus radošām pieejām, lai spētu situācijas risināt citādāk, kā arī apgūt jaunu pieeju kolektīva savstarpējai sadarbībai. Dalībnieki darbosies pēc metodes "Action learning" - mācīšanās darbībā, kas ir process, kurā tiek risinātas problēmas, notiek mācīšanās no pieredzes un refleksijas, paaugstinot sadarbošanos grupā un radošumu. Šī ir darba forma, kur izklāstot drošā vidē sarežģītās situācijas, tiek radītas jaunas idejas problēmu risināšanai. 

Uzzināt vairāk

  Tiešsaistes seminārs

  no 14.05.2020 līdz 28.05.2020

  9h

  15 (0 brīvas)

Supervīzija pirmsskolu vadītājiem: atbalsts pārmaiņu laikā

Izglītības iestāžu vadība pirmsskolu izglītības iestāžu vadītāji

Supervīzijā dalībniekiem būs iespēja apzināt savus profesionālos izaicinājumus un meklēt risinājumus, strādājot pārmaiņu kontekstā; labāk izprast savu profesionālo lomu, tās mijiedarbību komandā; iepazīt jūtas un emocijas un to saistību ar darba mērķu sasniegšanu; meklēt personīgos resursus un atbalsta mehānismus personīgā līdzsvara saglabāšanai pārmaiņu laikā.

Uzzināt vairāk

  Tiešsaistes seminārs

  no 13.05.2020 līdz 03.06.2020

  12h

  9 (-1 brīvas)

Veiksmīgas uzstāšanās ABC jeb prasme uzrunāt auditoriju - pieaugušajiem (ar līdzmaksājumu)

Ķengarags,  Rīgā kopā

 

Profesionāla pasniedzēja vadībā kursu dalībnieki iepazīsies ar teorētiskiem pamatiem un praktiskiem padomiem, kā panākt, lai klausītāji tevi dzird un saprot. Stresa pārvarēšana, kontakts ar klausītāju, kursa dalībnieku balss un artikulācijas aparāta problēmu diagnostika, biežāk satopamās problēmas un to risinājumi, artikulācijas aparāta  un elpošanas  vingrinājumi, tipiskākās valodas kļūdas, kā izlabot dialektu, ko darīt, ja balss neskan, runas mērķis, teksta analīze, lomu spēles – diktori un žurnālisti, publiskās runas pamatnoteikumi, teksta loģiskā analīze u.c.

Uzzināt vairāk

  Tiešsaistes seminārs

  11.06.2020 17:00 - 20:00

  4h

  15 (11 brīvas)

Resursi savam atbalstam neierastās personīgās vai darba dzīves situācijās, izmantojot koučinga un supervīzijas pieejas - pieaugušajiem (ar līdzmaksājumu)

Rīgā kopā

Interaktīvā nodarbībā apskatīsim dažus koučinga un supervīzijas pieejās izmantotos paņēmienus, ko var lietot arī patstāvīgi sevis atbalstīšanai un savu personīgo resursu apzināšanai neierastās personīgās vai darba dzīves situācijās, kā arī izmēģināsim to pielietošanu praktiski.

Situācijās, kad mūsu darba vai privātajā dzīvē notiek kas neierasts, noderīgi ir papildu resursi, kas palīdz mums vieglāk izprast radušos situāciju, apzināt iespējamos rīcības variantus un izplānot nākamos soļus. Protams, ka parasti mums ātrāk vai vēlāk risinājumi atrodas, tomēr alternatīvu risinājumu iespējas, skaits “no malas” vai papildu pieredze var būt noderīgi citādu vai jaunu resursu ieraudzīšanā un pielietošanā.

Lai labāk izprastu sevi, savas reakcijas un iespējamos dziļākos cēloņus, kā arī lai pārdomātu iespējamos rīcības variantus, noder arī profesionāls atbalsts. Savu resursu izpētē atkarībā no situācijas un jautājuma tēmas atbalstoši var būt arī paņēmieni, ko lieto profesionāli supervizori (konsultatīvs atbalsts darba un profesionālajos jautājumos) vai kouči (izaugsmes veicinātāji). Atkarībā no profesionāļa apgūtā novirziena, kā arī pieredzes, zināšanām un prasmēm, gan koučingā, gan supervīzijā izmanto dažādas tehnikas un metodes, kas var ietvert gan sarunas procesu, gan izpausties citādi, piemēram, mākslās balstītās tehnikās, lietišķās tehnikās saistītās ar biznesu un personālvadību, gan vēl citādi. Dažas no tehnikām, kas tiek izmantotas koučinga un supervīzijas pieejās, var apgūt un veiksmīgi izmantot arī patstāvīgi personīgā savu resursu apzināšanā un sevis atbalstīšanā neierastās situācijās gan personiskajā, gan darba dzīvē. To tad arī interaktīvās nodarbības laikā apskatīsim un izmēģināsim praktiski.

Uzzināt vairāk

  Tiešsaistes seminārs

  03.06.2020 15:00 - 17:15

  3h

  15 (14 brīvas)

Tiešsaistes tikšanās – ērti, efektīvi, droši - pieaugušajiem (ar līdzmaksājumu)

Rīgā kopā

Attālinātais darbs kādam ir jau ierasts, bet daudziem tas ir jauns izaicinājums. Katrai tiešsaistes platformai (aplikācijai, programmai) ir savas specifiskās tehniskās iespējas un ierobežojumi, taču ir principi un nosacījumi, kas ir universāli un darbojas jebkuras tiešsaistes tikšanās laikā. Šajā interaktīvajā nodarbībā praktiski izmēģināsim un apzināsim, kā organizēt darbu tiešsaistē jebkurā platformā tā, lai tas būtu pēc iespējas ērti un saprotami cilvēkiem ar dažādām tehniskajām zināšanām, kādi ir tiešsaistes tikšanos knifi un triki, lai sasniegtu maksimālu efektivitāti (un arī kas var notikt greizi), kā arī pārrunāsim, kādas īpatnības saistībā ar datu aizsardzību jāatceras, darbojoties tiešsaistē.    

Uzzināt vairāk

  Tiešsaistes seminārs

  02.06.2020 17:00 - 19:15

  3h

  15 (12 brīvas)

Lietišķā apģērba iespējas savu mērķu sasniegšanai - pieaugušajiem (ar līdzmaksājumu)

Ķengarags,  Rīgā kopā

Programma piedāvā lekciju, diskusiju, teoriju un praktiskos ieteikumus. Galvenās tēmas: Mode, stils, apģērba etiķete. Pareiza stāja un gaita. Apģērbu papildinoši elementi. Apģērba hierarhija uzņēmumā. Amatpersonu ģērbšanās stils un kļūdas. Vizuālā tēla sasaiste ar ietekmi uz personas, zīmola, organizācijas reputāciju. Kam jābūt veiksmīga darbinieka drēbju skapī.

Modes dizainers Gints Bude bija pirmais, kurš pēc Latvijas neatkarības atgūšanas 1990. gada 2. novembrī atvēra savu modes namu. Pirmais Latvijā sāka profesionāļu modeļu sagatavošanu savā Tērpu demonstrētāju studijā un ļoti daudziem vizuālo jomu pārstāvjiem ir bijis pirmais skolotājs un padomdevējs. Gints Bude veido stilus modes žurnāliem, ir vadījis TV raidījumu "Ievas pārvērtības", eksperta statusā piedalās TV24 raidījumā “Spices stila pavēlnieks”, ir apģērba, stila un etiķetes eksperts, lasa lekcijas par vizuālā tēla nozīmi sabiedrībā, apģērba valkāšanas etiķeti un modi. Latvijas Amatniecības kameras meistars.

Uzzināt vairāk

  Tiešsaistes seminārs

  17.06.2020 17:00 - 20:00

  4h

  15 (12 brīvas)

Daudzveidīgi uzdevumi atālinātā mācību procesa īstenošanā pirmsskolā

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji

Seminārā pedagogi pilnveidos prasmes veidot daudzveidīgus uzdevumus un uzdevumu kopas ikdienas mācību procesa īstenošanā. Tehniskie risinājumi uzdevunu veidošanai izmantojot ClassFlow, Zoom, Wordwall.

Uzzināt vairāk

  Tiešsaistes seminārs

  no 21.05.2020 līdz 27.05.2020

  6h

  30 (0 brīvas)

ELIIS – pirmsskolas izglītības iestādes tiešsaistes darba organizēšanas platforma

Izglītības iestāžu vadība Pirmsskolu vadītāji/metodiķi

Tematika:                                                                                                                                                             

* Latvijas/Rīgas pirmsskolas izglītības iestāžu pieredze ELIIS sistēmas izmantošanā.
* Ikdienas darba organizēšana izmantojot ELIIS sistēmu. Galvenās priekšrocības.
* Elektroniskais žurnāls – apmācības procesa krātuve.
* Nedēļas/mēneša/mācību gada plānošana izmantojot ELIIS platformas plānošanas paneli.
* Bērnu vērtēšana un vērtēšanas kartes.
* Priekšrocības darbā ar vecākiem.
* ELIIS kā galvenā saziņas un informācijas apmaiņas vietne.
* Statistika un atskaites.
* ELIIS nākotnes vīzija un attīstība.                                                                                                                                                                

Uzzināt vairāk

  Tiešsaistes seminārs

  26.05.2020 10:00 - 12:00

  2h

  16 (0 brīvas)

Mācību satura plānošana mācību priekšmetā sports un veselība 7. klasē

Veselības un fiziskās aktivitātes joma (sports, veselība) sporta skolotāji

Sporta skolotāji, kuri 2020./21.gadā mācīs 7.klasē, analizēs Sports un veselība programmas parauga 7.klases tematus, plānos tematu apguves secību atbilstoši plānotajiem skolēnam sasniedzamiem rezultātiem veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomā. Dalībniekiem izlasīt Sports un veselība 1.-9.klasei mācību priekšmeta programmas paraugu  www.skola2030.lv

Uzzināt vairāk

  Tiešsaistes seminārs

  17.06.2020 10:00 - 13:00

  4h

  30 (11 brīvas)

Mācību satura plānošana un īstenošana dizainā un tehnoloģijās 7. klasē

Tehnoloģiju joma (tehnoloģijas, datorika, dizains un tehnoloģijas, inženierzinības) dizaina un tehnoloģiju skolotāji, kuri 2020./2021.m.g. mācīs 7. klasi

Dizaina un tehnoloģiju skolotāji, kuri 2020./21.gadā mācīs 7.klasē, analizēs dizaina un tehnoloģiju programmas parauga 7.klases tematus, plānos tematu apguves secību grupās, plānos temata mācību saturu  atbilstoši sasniedzamajam rezultātam, veidos uzdevumus, kas attīsta mācīšanās prasmes un sniegs atgriezenisko saiti. Dalībniekiem izlasīt un sagatavot izmantošanai nodarbībā dizaina un tehnoloģiju programmas paraugu 7. klasei www.skola2030.lv

Uzzināt vairāk

  Tiešsaistes seminārs

  no 16.06.2020 līdz 18.06.2020

  4h

  30 (1 brīvas)

Pieejamo resursu aktualizēšana kompetenču pieejas mācību saturā īstenošanā pirmsskolā

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji

Semināra laikā aktualizēsim informāciju par galvenajiem pieejamajiem mācību resursiem pirmsskolā, pārrunāsim praktiskus ieteikumus resursu izmantošanā, dalīsimies pieredzē par aktuālo mācību materiālu izmantošanu kompetenču pieejas īstenošanā. Mājas darbs pēc 1. nodarbības: izvēlēties 1 mācību resursu vai mācību platformu un izstrādāt uzdevumus, vērtēšanas kritērijus un kā tiks organizēta atgriezeniskā saite.

Uzzināt vairāk

  Tiešsaistes seminārs

  no 16.06.2020 līdz 28.06.2020

  4h

  30 (0 brīvas)

Veselības un drošības jautājumi veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomā

Vispārizglītojošo skolu pedagogi,  Veselības un fiziskās aktivitātes joma (sports, veselība) sporta skolotāji

Līdz ar mācību priekšmeta Sports kļūšanu par jomas “Veselība, fiziskā aktivitāte un drošība” sastāvdaļu, ir aktuāla jomas izpratne kopumā. Šajās tiešsaistes nodarbībās uzmanība tiks pievērsta veselības un drošības jautājumiem, lai iedrošinātu un stiprinātu nodarbību dalībniekus šīs jomas pilnvērtīgai īstenošanai savās skolās.

Uzzināt vairāk

  Tiešsaistes seminārs

  15.06.2020 16:00 - 18:30

  4h

  30 (6 brīvas)

Speciālās zināšanas pedagogiem bērnu tiesību aizsardzības jomā

Visi skolotāji

1. nodarbībā:
- kopīgais un atšķirīgais starp bērnu tiesībām, pienākumiem un pieaugušo tiesībām, pienākumiem,
- pieaugušo cilvēku uzvedības instrumenti saskarsmē ar bērniem, pusaudžiem un citiem pieaugušajiem, - robežas starp drošu disciplinēšanu, agresiju un vardarbību, vardarbības veidi, tai skaitā mobings
2. nodarbībā:
-sadarbība ar vecākiem: profilakse, konfliktu risināšana, sadarbība pēc tam,
- sadarbība ar kolēģiem, citiem speciālistiem un institūcijām,
- palīdzība sev situācijās, kad bijis iesaistītas vardarbības risināšanā.

Uzzināt vairāk

  Tiešsaistes kursi

  no 12.06.2020 līdz 18.06.2020

  8h

  25 (0 brīvas)

Drošība internetā – kas par to jāzina pedagogiem?

Visi skolotāji

Riski un drošības ieteikumi. Pārkāpumi un atbildība. Problēmgadījumi, pieredzes stāsti. Materiāli un metodes darbam ar skolēniem: kas ikvienam jāzina par drošību internetā; pārkāpumi internetā un atbildība (piemēri, skaidrojumi, ieteikumi); izaicinājumi pedagogiem attālināto mācību laikā.

Uzzināt vairāk

  Tiešsaistes seminārs

  11.06.2020 14:00 - 17:00

  4h

  30 (0 brīvas)

Speciālās zināšanas pedagogiem bērnu tiesību aizsardzības jomā

Visi skolotāji

1. nodarbībā:
- kopīgais un atšķirīgais starp bērnu tiesībām, pienākumiem un pieaugušo tiesībām, pienākumiem,
- pieaugušo cilvēku uzvedības instrumenti saskarsmē ar bērniem, pusaudžiem un citiem pieaugušajiem, - robežas starp drošu disciplinēšanu, agresiju un vardarbību, vardarbības veidi, tai skaitā mobings
2. nodarbībā:
-sadarbība ar vecākiem: profilakse, konfliktu risināšana, sadarbība pēc tam,
- sadarbība ar kolēģiem, citiem speciālistiem un institūcijām,
- palīdzība sev situācijās, kad bijis iesaistītas vardarbības risināšanā.

Uzzināt vairāk

  Tiešsaistes kursi

  no 11.06.2020 līdz 17.06.2020

  8h

  25 (0 brīvas)

Savstarpējā mācīšanās un stundu vērošana matemātikas jomā

Matemātikas joma (matemātika) matemātikas skolotāji 4.-9.kl.

Programma tiks veidota kursu norises procesā, kur paši skolotāji nāks kopā un diskutēs, domājot par to, ko paši vairāk nesaprot un vēlas apgūt. Programmas gaitā skolotāji, kuri pieteikušies šiem kursiem,  paši vadīs mācību stundas, uz kurām tās vērot dosies citi 10 grupas dalībnieki. Pēc katras stundas notiks tās analīze, kura nodrošinās profesionālo pilnveidi stundu sagatavošanā un vadīšanā.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 10.06.2020 līdz 17.06.2020

  36h

  10 (8 brīvas)

Office365 un citu tiešsaistes rīku izmantošana mācību procesā

Visi skolotāji pamatskolas skolotāji ar Rīgas Domes sistēmā esoša lietotāja kontu un pastu edu.riga.lv

Programma tiek piedāvāta pedagogiem ar labām datorprasmēm un valsts valodas zināšanām. Programmas ietvaros pedagogi iepazīsies ar novitātēm un atziņām par 21.gadsimta prasmju attīstības veicināšanu, to sasaisti ar jauno uz kompetencēm orientēto mācību saturu, kā arī tehnoloģiju izmantošanas lomu skolēnu lietpratības pilnveidē. Pedagogi veiks dažādus praktiskus uzdevumus, lai izmēģinātu jaunās tehnoloģijas darbībā, tādējādi iejūtoties skolēnu lomā. Programmas ietvaros nostiprinās zināšanas par Microsoft Office lietojumprogrammām (MS Word, MS Excel), iepazīsies ar Google rīku (veidlapas), kā arī apgūs lietotnes.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 10.06.2020 līdz 11.06.2020

  8h

  19 (0 brīvas)

Kā atvieglot mācību procesa organizēšanu, balstoties uz problēmsituāciju risināšanas metodiku?

Visi skolotāji

Mācīšanās process tiks balstīts uz praktiskām problēmsituāciju veidošānās un risināšanas metodēm. Sadarbība ar vecākiem. Starpdisciplinārā sadarbība.

Uzzināt vairāk

  Tiešsaistes seminārs

  no 10.06.2020 līdz 11.06.2020

  6h

  15 (0 brīvas)

Resursi savam atbalstam darbā un personīgajā dzīvē (2. grupa)

Izglītības iestāžu vadība

Kad ilgāku laiku esam darbojušies intensīvos apstākļos, ir nepieciešama atelpa un savu resursu atjaunošana. Ja to nepamanām vai neņemam vērā, par izsīkumu mums sāk ziņot gan prāts, gan emocijas, gan ķermenis - mēs kļūstam lēnāki, neefektīvāki un neproduktīvāki darbos, ātrāk zaudējam pacietību un kļūstam viegli aizkaitināmi, vairāk kā parasti parādās arī dažādas saslimšanas un sāpes ķermenī, paaugstinās risks piedzīvot izdegšanas sindromu profesionālajā un arī personiskajā dzīvē. Ar laiku parādās vēl citas pazīmes, līdz kļūst nepārprotami skaidrs - ir  pienācis laiks uz brīdi apstāties un "uzlādēt baterijas", lai ar atjaunotiem spēkiem vēlāk atgrieztos pie aktīvas darbošanās.
Interaktīvās nodarbības laikā pārskatīsim, kādas var būt savu resursu atjaunošanas stratēģijas, ko var izmantot gan darba, gan personīgās dzīves dažādās situācijās, kā arī praktiski izmēģināsim dažas no tām.
Interaktīvās nodarbības formāts paredz nodarbības dalībnieku aktīvu iesaisti un savstarpēju komunikāciju, tādēļ dalībniekiem ir jābūt gataviem iespējai sazināties ar citiem, tiešsaistē izmantojot sava datora vai viedierīces video un audio aprīkojumu.

Uzzināt vairāk

  Tiešsaistes seminārs

  10.06.2020 10:00 - 12:15

  3h

  11 (4 brīvas)

Resursi savam atbalstam darbā un personīgajā dzīvē (1. grupa)

Visi skolotāji

Kad ilgāku laiku esam darbojušies intensīvos apstākļos, ir nepieciešama atelpa un savu resursu atjaunošana. Ja to nepamanām vai neņemam vērā, par izsīkumu mums sāk ziņot gan prāts, gan emocijas, gan ķermenis - mēs kļūstam lēnāki, neefektīvāki un neproduktīvāki darbos, ātrāk zaudējam pacietību un kļūstam viegli aizkaitināmi, vairāk kā parasti parādās arī dažādas saslimšanas un sāpes ķermenī, paaugstinās risks piedzīvot izdegšanas sindromu profesionālajā un arī personiskajā dzīvē. Ar laiku parādās vēl citas pazīmes, līdz kļūst nepārprotami skaidrs - ir  pienācis laiks uz brīdi apstāties un "uzlādēt baterijas", lai ar atjaunotiem spēkiem vēlāk atgrieztos pie aktīvas darbošanās.
Interaktīvās nodarbības laikā pārskatīsim, kādas var būt savu resursu atjaunošanas stratēģijas, ko var izmantot gan darba, gan personīgās dzīves dažādās situācijās, kā arī praktiski izmēģināsim dažas no tām.
Interaktīvās nodarbības formāts paredz nodarbības dalībnieku aktīvu iesaisti un savstarpēju komunikāciju, tādēļ dalībniekiem ir jābūt gataviem iespējai sazināties ar citiem, tiešsaistē izmantojot sava datora vai viedierīces video un audio aprīkojumu.

Uzzināt vairāk

  Tiešsaistes seminārs

  09.06.2020 14:00 - 16:15

  3h

  11 (0 brīvas)

Bērna mācību sasniegumu vērtēšana

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji

Mērķtiecīgi un sistemātiski veikta novērošana, vērtēšana un analīze nodrošina efektīvu atgriezenisko saiti, kuras mērķis ir uzlabot mācīšanos un mācīšanu. Semināra laikā  noskaidrosim  un diskutēsim par vērtēšanas pamatprincipiem un dalīsimies pieredzē, kā to īstenot pirmsskolā. Mājas darbs pēc 1.nodarbības: izplānot 1 sarunu ar bērna vecākiem par sasniegumiem (bērna stiprās un vājās puses, piedāvājumi un risinājumi).

Uzzināt vairāk

  Tiešsaistes seminārs

  no 09.06.2020 līdz 12.06.2020

  4h

  30 (0 brīvas)

Google Drive un Google clasroom izmantošanas iespējas skolotājiem

Visi skolotāji

Seminārs dos ieskatu Google piedāvāto rīku klāstā, kā arī iespējās šos rīkus izmantot skolotāja ikdienas darbā, mācību procesa organizēšanā. Seminārs palīdzēs lietotājiem veiksmīgi uzsākt darbu ar Google rīkiem, veidot tiešsaistes mācību materiālus, organizēt videokonferences, izmantojot Google Meet bezmaksas platformu. Kurss paredzēts lietotājiem ar pamatzināšanām datoru lietošanā.

Lai piedalītos kursos, nepaciešams Google konta (piemēram, Gmail) lietotājvārds un parole, ko var iegūt, reģistrējoties Google (pamācība: https://support.google.com/accounts/answer/27441?hl=lv). Tāpat nepieciešams pieslēgums internetam, kā arī dators ar videokameru un mikrofonu.

Uzzināt vairāk

  Tiešsaistes seminārs

  no 09.06.2020 līdz 12.06.2020

  6h

  31 (0 brīvas)

Saskarsmes procesa virzība efektīvai sadarbībai ar vecākiem

Visi skolotāji vispārizglītojošo skolu pedagogi

Lūdzu, piesakoties uz tiešsaistes kursiem pieteikumā ierakstīt precīzu savu e-pastu un mobilā tālruņa numuru, lai varam nosūtīt tieššaites saiti. Mūsdienu skolā vecāki arvien aktīvāk veido sociālās grupas, pārrunājot skolā notiekošo sociālajos tīklos, dažādās grupās, komunicē ar skolotājiem e-klasē, izsaka gan elektroniski, gan klātienē savu viedokli par skolotāju audzināšanas un mācīšanas stilu, kas bieži vien ir pamācošā vai pretenciozā formā, tādēļ skolotājam būtiski ir pilnveidot savas prasmes komunikācijā (mutvārdu un rakstiskajā) ar vecākiem. Komunikācijas stils un forma ir tā, kas var veidot efektīvu turpmāko sadarbību ar vecākiem.

Uzzināt vairāk

  tiešsaistes kursi

  no 08.06.2020 līdz 15.06.2020

  6h

  15 (0 brīvas)

Matemātikas mācīšanas iespējas darbam ikdienā un attālināti

Matemātikas joma (matemātika) 5.-9.klašu matemātikas skolotāji

1. Tiešsaistes platformas Zoom izmantošana matemātikas mācīšanā (pamatskola). 2. Kahoot izmantošana iepriekšējai vielai vai stundā apgūtai vielai. 3. Kahoot - kā formatīvās vērtēšanas veids. 4. Uzdevumi.lv izmantošana PD veidošanā. 5. Atgriezeniskā saite par skolēnu dienu. 6. Klases komunikācijas uzturēšana.

Uzzināt vairāk

  tiešsaistes kursi

  no 04.06.2020 līdz 05.06.2020

  4h

  30 (13 brīvas)

ELIIS – pirmsskolas izglītības iestādes tiešsaistes darba organizēšanas platforma

Izglītības iestāžu vadība pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji, vietnieki, metodiķi

Tematika:                                                                                                                                                                

* Latvijas/Rīgas pirmsskolas izglītības iestāžu pieredze ELIIS sistēmas izmantošanā.
* Ikdienas darba organizēšana izmantojot ELIIS sistēmu. Galvenās priekšrocības.
* Elektroniskais žurnāls – apmācības procesa krātuve.
* Nedēļas/mēneša/mācību gada plānošana izmantojot ELIIS platformas plānošanas paneli.
* Bērnu vērtēšana un vērtēšanas kartes.
* Priekšrocības darbā ar vecākiem.
* ELIIS kā galvenā saziņas un informācijas apmaiņas vietne.
* Statistika un atskaites.
* ELIIS nākotnes vīzija un attīstība.                                                                                                                                                               

Uzzināt vairāk

  Tiešsaistes seminārs

  04.06.2020 10:00 - 12:00

  2h

  15 (6 brīvas)

Pirmsskolas izglītības iestādes metodiķa vadības prasmju pilnveide

Izglītības iestāžu vadība pirmsskolas izglītības iestāžu metodiķi

Pirmsskolas izglītības iestādes metodiķis ir vadītāja stiprais balsts, kam ir nepieciešama palīdzība un atbalsts. Programmā metodiķi uzzinās, kā saskatīt savas stiprās puses, kā tās izmantot darbā, kā izvirzīt un sasniegt reālus mērķus un radīt labvēlīgu un produktīvu vidi darbā sev un kolēģiem. Gūs ieskatu pirmsskolas jaunās vadītājas pieredzē par mērķiem, izaicinājumiem un motivāciju.

Uzzināt vairāk

  Tiešsaistes kursi

  no 04.06.2020 līdz 16.06.2020

  8h

  15 (0 brīvas)

Pusaudžu attīstība un attiecības bez mobinga

Audzināšanas joma visi pedagogi

Programmas ietvaros pedagogi mācīsiet atpazīt dažādās situācijas, kas notiek starp vienaudžiem, lai nenonāktu līdz ilgtermiņa sekām un traģiskām rīcībām, lai nepieļautu mobingu, meklēs risinājumus un palīdzības iespējas, jo konstruktīva pieaugušo iesaistīšanās var novērst situācijas, kuras nav dabiska un neatņemama pusaudžu dzīves sastāvdaļa. programmas ietvaros dalībnieki veiks vairākus praktiskos uzdevumus.

Uzzināt vairāk

  Tiešsaistes kursi

  no 04.06.2020 līdz 10.06.2020

  6h

  30 (0 brīvas)

Daudzveidīgi uzdevumi atālinātā mācību procesa īstenošanā pirmsskolā

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji

Seminārā pedagogi pilnveidos prasmes veidot daudzveidīgus uzdevumus un uzdevumu kopas ikdienas mācību procesa īstenošanā. Tehniskie risinājumi uzdevunu veidošanai izmantojot ClassFlow, Zoom, Wordwall.

Uzzināt vairāk

  Tiešsaistes seminārs

  no 03.06.2020 līdz 10.06.2020

  6h

  30 (0 brīvas)

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs

Kaņiera iela 15, Rīga
LV–1063, Latvija

67105580 67105547
Uzzināt vairāk

Šīs tīmekļa vietnes pārzinis ir Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments, elektroniskā pasta adrese: iksd@riga.lv.

Informējam, ka šajā vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Sīkdatne uzkrāj datus par vietnes apmeklējumu. Uzkrātās sīkdatnes var būt pieejamas arī mūsu pārbaudītiem un uzticamiem sadarbības partneriem (trešajām pusēm). Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes, taču Jums jāņem vērā, ka, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Papildus informācija šeit