Sākums / Notikumi

Notikumi

Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā psihologiem (pilnveides programma; B daļas klātienes programma)

Atbalsta personāls izglītības psihologi

Kursu dalībnieki pilnveidos zināšanas par bērnu vardarbības gadījumiem un to risinājumiem, kā arī tiks akcentēti pamatprincipi bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanā. Programma veidojas no moduļa A daļas – patstāvīgas zināšanu apguve un moduļa B daļas – klātienes nodarbības grupās. Klātienes nodarbībās tiek izmantotas dažādas aktivitātes un daudzveidīgas, savstarpēji saistītas un papildinošas mācību metodes e-vides iegūtajām zināšanām.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 15.10.2019 līdz 22.10.2019

  24h

  26 (0 brīvas)

Skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības (ZPD) kompetences attīstīšana vidusskolā (4. grupa)

Visi skolotāji,  Veselības un fiziskās aktivitātes joma (sports, veselība),  Tehnoloģiju joma (tehnoloģijas, datorika, dizains un tehnoloģijas, inženierzinības),  Matemātikas joma (matemātika),  Dabaszinātņu joma (dabaszinības, fizika, ķīmija, bioloģija, ģeogrāfija) vispārizglītojošo un profesionālo iestāžu eksakto mācību priekšmetu pedagogi

Programma paredzēta vispārizglītojošo un profesionālo iestāžu pedagogiem, kuri iesaistīti skolēnu zinātniski pētniecisko darbu vadīšanā, vērtēšanā un recenzēšanā. Programmas ietvaros pedagogi pilnveidos kompetences skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības vadīšanā, izpratīs zinātniski pētnieciskā darba lomu kompetenču pieejas īstenošanā vidusskolā.  Dalībnieki izvērtēt skolēnu zinātniski pētnieciskās darbību šī brīža mācību situācijā un tās attīstību ilgtermiņā Dalībnieki pārrunās jaunākās tendences pētniecībā un pētījumu veidus, plānos tos izmantot darbā ar skolēniem ZPD vadīšanā. Pedagogi pilnveidos zināšanas par ZPD struktūru un satura prasībām, pielietojamām jaunākajām pētīšanas, datu ieguves un apstrādes metodēm,  bagātinās metodisko pieredzi un apgūs jaunas metodes un paņēmienus skolēnu pašvadīta pētnieciskā darba organizēšanai, kritiskās domāšanas, pētniecības un pētījuma izstrādes prasmju attīstīšanai. Kursu dalībnieki pilnveidos kompetences par dažādiem ZPD prezentēšanas veidiem, izvērtēts  ZPD recenzēšanas prasības un vērtēšanas procesu. E-mācību vidē: http://macibas.e-skola.lv tiks ievietoti kursu materiāli, pedagogi veidos jautājumu, atbilžu  forumu, ievietos labās prakses piemērus un sniegs atgriezenisko saiti par katru nodarbību, kā arī izvērtēs kursu programmu kopumā. (Izglītības un zinātnes ministrijas iepirkums, identifikācijas nr. IZM 2019/14).

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 16.08.2019 līdz 24.10.2019

  24h

  22 (0 brīvas)

Skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības (ZPD) kompetences attīstīšana vidusskolā (3. grupa)

Visi skolotāji,  Veselības un fiziskās aktivitātes joma (sports, veselība),  Tehnoloģiju joma (tehnoloģijas, datorika, dizains un tehnoloģijas, inženierzinības),  Matemātikas joma (matemātika),  Dabaszinātņu joma (dabaszinības, fizika, ķīmija, bioloģija, ģeogrāfija) vispārizglītojošo un profesionālo iestāžu eksakto mācību priekšmetu pedagogi

Programma paredzēta vispārizglītojošo un profesionālo iestāžu pedagogiem, kuri iesaistīti skolēnu zinātniski pētniecisko darbu vadīšanā, vērtēšanā un recenzēšanā. Programmas ietvaros pedagogi pilnveidos kompetences skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības vadīšanā, izpratīs zinātniski pētnieciskā darba lomu kompetenču pieejas īstenošanā vidusskolā.  Dalībnieki izvērtēt skolēnu zinātniski pētnieciskās darbību šī brīža mācību situācijā un tās attīstību ilgtermiņā Dalībnieki pārrunās jaunākās tendences pētniecībā un pētījumu veidus, plānos tos izmantot darbā ar skolēniem ZPD vadīšanā. Pedagogi pilnveidos zināšanas par ZPD struktūru un satura prasībām, pielietojamām jaunākajām pētīšanas, datu ieguves un apstrādes metodēm,  bagātinās metodisko pieredzi un apgūs jaunas metodes un paņēmienus skolēnu pašvadīta pētnieciskā darba organizēšanai, kritiskās domāšanas, pētniecības un pētījuma izstrādes prasmju attīstīšanai. Kursu dalībnieki pilnveidos kompetences par dažādiem ZPD prezentēšanas veidiem, izvērtēts  ZPD recenzēšanas prasības un vērtēšanas procesu. E-mācību vidē: http://macibas.e-skola.lv tiks ievietoti kursu materiāli, pedagogi veidos jautājumu, atbilžu  forumu, ievietos labās prakses piemērus un sniegs atgriezenisko saiti par katru nodarbību, kā arī izvērtēs kursu programmu kopumā. (Izglītības un zinātnes ministrijas iepirkums, identifikācijas nr. IZM 2019/14).

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 15.08.2019 līdz 23.10.2019

  24h

  22 (0 brīvas)

Skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības (ZPD) kompetences attīstīšana vidusskolā (2. grupa)

Visi skolotāji,  Valodu joma (latviešu valoda, mazākumtautību valoda, svešvaloda),  Sociālā un pilsoniskā joma (sociālās zinības, vēsture, politika, ekonomika),  Kultūras izpratne un pašizpausmes mākslā joma (vizuālā māksla, mūzika, literatūra, drāma) vispārizglītojošo un profesionālo iestāžu humanitāro mācību priekšmetu pedagogi

Programma paredzēta vispārizglītojošo un profesionālo iestāžu pedagogiem, kuri iesaistīti skolēnu zinātniski pētniecisko darbu vadīšanā, vērtēšanā un recenzēšanā. Programmas ietvaros pedagogi pilnveidos kompetences skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības vadīšanā, izpratīs zinātniski pētnieciskā darba lomu kompetenču pieejas īstenošanā vidusskolā.  Dalībnieki izvērtēt skolēnu zinātniski pētnieciskās darbību šī brīža mācību situācijā un tās attīstību ilgtermiņā Dalībnieki pārrunās jaunākās tendences pētniecībā un pētījumu veidus, plānos tos izmantot darbā ar skolēniem ZPD vadīšanā. Pedagogi pilnveidos zināšanas par ZPD struktūru un satura prasībām, pielietojamām jaunākajām pētīšanas, datu ieguves un apstrādes metodēm,  bagātinās metodisko pieredzi un apgūs jaunas metodes un paņēmienus skolēnu pašvadīta pētnieciskā darba organizēšanai, kritiskās domāšanas, pētniecības un pētījuma izstrādes prasmju attīstīšanai. Kursu dalībnieki pilnveidos kompetences par dažādiem ZPD prezentēšanas veidiem, izvērtēts  ZPD recenzēšanas prasības un vērtēšanas procesu. E-mācību vidē: http://macibas.e-skola.lv tiks ievietoti kursu materiāli, pedagogi veidos jautājumu, atbilžu  forumu, ievietos labās prakses piemērus un sniegs atgriezenisko saiti par katru nodarbību, kā arī izvērtēs kursu programmu kopumā. (Izglītības un zinātnes ministrijas iepirkums, identifikācijas nr. IZM 2019/14).

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 14.08.2019 līdz 21.10.2019

  24h

  23 (0 brīvas)

Skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības (ZPD) kompetences attīstīšana vidusskolā (1. grupa)

Visi skolotāji,  Valodu joma (latviešu valoda, mazākumtautību valoda, svešvaloda),  Sociālā un pilsoniskā joma (sociālās zinības, vēsture, politika, ekonomika),  Kultūras izpratne un pašizpausmes mākslā joma (vizuālā māksla, mūzika, literatūra, drāma) vispārizglītojošo un profesionālo iestāžu humanitāro mācību priekšmetu pedagogi

Programma paredzēta vispārizglītojošo un profesionālo iestāžu pedagogiem, kuri iesaistīti skolēnu zinātniski pētniecisko darbu vadīšanā, vērtēšanā un recenzēšanā. Programmas ietvaros pedagogi pilnveidos kompetences skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības vadīšanā, izpratīs zinātniski pētnieciskā darba lomu kompetenču pieejas īstenošanā vidusskolā.  Dalībnieki izvērtēt skolēnu zinātniski pētnieciskās darbību šī brīža mācību situācijā un tās attīstību ilgtermiņā Dalībnieki pārrunās jaunākās tendences pētniecībā un pētījumu veidus, plānos tos izmantot darbā ar skolēniem ZPD vadīšanā. Pedagogi pilnveidos zināšanas par ZPD struktūru un satura prasībām, pielietojamām jaunākajām pētīšanas, datu ieguves un apstrādes metodēm,  bagātinās metodisko pieredzi un apgūs jaunas metodes un paņēmienus skolēnu pašvadīta pētnieciskā darba organizēšanai, kritiskās domāšanas, pētniecības un pētījuma izstrādes prasmju attīstīšanai. Kursu dalībnieki pilnveidos kompetences par dažādiem ZPD prezentēšanas veidiem, izvērtēts  ZPD recenzēšanas prasības un vērtēšanas procesu. E-mācību vidē: http://macibas.e-skola.lv tiks ievietoti kursu materiāli, pedagogi veidos jautājumu, atbilžu  forumu, ievietos labās prakses piemērus un sniegs atgriezenisko saiti par katru nodarbību, kā arī izvērtēs kursu programmu kopumā. (Izglītības un zinātnes ministrijas iepirkums, identifikācijas nr. IZM 2019/14).

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 12.08.2019 līdz 25.10.2019

  24h

  22 (0 brīvas)

Darba lapu veidošana un ilustrēšana Word programmā

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji

Kursu programmā dalībnieki pilnveidos kompetences darbā ar tekstapstrādes lietotni MS Word, veidojot dokumentus gan ar tekstuālu, gan grafisku informāciju, meklējot piemērotu informāciju, izmantojot interneta resursus, pārnesot un pārveidot šo informāciju atbilstoši konkrētajām darba vajadzībām

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 30.09.2019 līdz 16.10.2019

  12h

  18 (0 brīvas)

Valsts līmeņa 2018./2019.m.g. dabaszinātņu pārbaudes darbu uzdevumu analīze, skolēnu rezultāti (ķīmija)

Dabaszinātņu joma (dabaszinības, fizika, ķīmija, bioloģija, ģeogrāfija) ķīmijas skolotāji

Runāsim par nepieciešamajiem uzlabojumiem ķīmijas, dabaszinību mācīšanās procesā skolā, balstoties uz pārbaudes darbu rezultātiem un kas būtu darāms, lai skolēnu sniegums būtu labāks. Pievērsīsim uzmanību jaunajai pamatskolas ķīmijas mācību programmai, kā to izmantot stundā, veidojot stundas plānu ar sasniedzamo rezultātu.

Uzzināt vairāk

  Metodiskais seminārs

  30.09.2019 16:00 - 18:00

  3h

  30 (1 brīvas)

Skolēna pašvadīta mācīšanās sporta stundās

Veselības un fiziskās aktivitātes joma (sports, veselība) sporta skolotāji

Programmas mērķis ir  sagatavot pedagogus 5.-9. klasēs pārmaiņām izglītības procesā. Pedagogi gūs izpratni par skolēna pašvadītu mācīšanos, aktualizējot daudzveidīgu un mūsdienīgu metodisko paņēmienu izmantošanu mācību procesā. Pedagogi veiks dažādus praktiskos uzdevumus,  lai pilnveidotu savu pedagoģisko meistarību.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 26.09.2019 līdz 21.10.2019

  12h

  30 (0 brīvas)

Valsts līmeņa 2018./2019.m.g. dabaszinātņu pārbaudes darbu uzdevumu analīze, skolēnu rezultāti (bioloģija)

Dabaszinātņu joma (dabaszinības, fizika, ķīmija, bioloģija, ģeogrāfija) bioloģijas skolotāji

Runāsim par nepieciešamajiem uzlabojumiem bioloģijas, dabaszinību mācīšanās procesā skolā, balstoties uz pārbaudes darbu rezultātiem un kas būtu darāms, lai skolēnu sniegums būtu labāks. Pievērsīsim uzmanību jaunajai pamatskolas bioloģijas mācību programmai, kā to izmantot stundā, veidojot stundas plānu ar sasniedzamo rezultātu.

Uzzināt vairāk

  Metodiskais seminārs

  26.09.2019 16:00 - 18:00

  3h

  30 (4 brīvas)

Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā izglītības iestāžu tehniskajiem darbiniekiem (11. grupa) KURSI IR PAR MAKSU

Izglītības iestāžu tehniskie darbinieki

Programma papildinās  izglītības iestāžu tehnisko darbinieku zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā. Nodarbībās aktualizēs zināšanas par bērnu tiesībām un pienākumiem  izglītības iestādē, papildinās zināšanas par efektīvas saskarsmes veidiem un īpatnībām ar dažādu mērķgrupu bērniem, kā arī saskarsmes veidiem un īpatnībām atbilstoši bērna vecumposma īpatnībām. Kursu dalībnieki uzzinās, kur un kādos gadījumos ziņot par vardarbības gadījumiem un citiem bērnu tiesību pārkāpumiem  izglītības iestādē.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  26.09.2019 09:00 - 15:00

  8h

  27 (0 brīvas)

Office365 un citu tiešsaistes rīku izmantošana mācību procesā

Visi skolotāji,  Tehnoloģiju joma (tehnoloģijas, datorika, dizains un tehnoloģijas, inženierzinības),  Matemātikas joma (matemātika) skolotāji ar Rīgas Domes sistēmā esoša lietotāja kontu

Programma tiek piedāvāta pedagogiem ar labām datorprasmēm un valsts valodas zināšanām. Programmas ietvaros pedagogi iepazīsies ar novitātēm un atziņām par 21.gadsimta prasmju attīstības veicināšanu, to sasaisti ar jauno uz kompetencēm orientēto mācību saturu, kā arī tehnoloģiju izmantošanas lomu skolēnu lietpratības pilnveidē. Pedagogi veiks dažādus praktiskus uzdevumus, lai izmēģinātu jaunās tehnoloģijas darbībā, tādējādi iejūtoties skolēnu lomā. Programmas ietvaros nostiprinās zināšanas par Microsoft Office lietojumprogrammām (MS Word, MS Excel), iepazīsies ar Google rīku (veidlapas), kā arī apgūs lietotnes.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 25.09.2019 līdz 02.10.2019

  8h

  18 (0 brīvas)

Efektīva mācību stunda 5.-9.klasē

Visi skolotāji 5.-9. klašu skolotāji

Programmas mērķis ir  sagatavot pedagogus 5.-9. klasēs pārmaiņām izglītības procesā, pilnveidojot kompetences par efektīvas mācību stundas būtību, tās vadīšanu un skolēna mācīšanās prasmju attīstīšanu. Kursu dalībnieki  izvirzīs sasniedzamo rezultātu mācību stundā, iesaistīs skolēnus plānošanas procesā. Pedagogi izpratīs dziļās mācīšanās vadīšanu, zinās, kā skolēnus motivēt darbam un kā attīstīt skolēnu mācīšanās stratēģijas. Kursu dalībnieki veidos jēgpilnus uzdevumus, praktiski lietos mācību stundā un analizēs tos, sniegs atgriezenisko saiti.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 19.09.2019 līdz 03.10.2019

  12h

  25 (2 brīvas)

Mūsdienīga personālvadība pirmsskolā

Izglītības iestāžu vadība pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji

Programmas  dalībnieki mācību laikā papildinās zināšanas par mūsdienu personāla vadības tendencēm, to piemērošanu atbilstoši pirmsskolas iestādes kultūrai, kā arī praktizēs darbinieku motivēšanas, attīstīšanas, intervēšanas, novērtēšanas prasmes.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 19.09.2019 līdz 25.09.2019

  12h

  25 (10 brīvas)

Caurvijas “Sadarbība” attīstīšana matemātikas stundās

Matemātikas joma (matemātika) sākumskolas un pamatskolas matemātikas pedagogi

Nodarbība paredzēta skolotājiem, kas māca matemātiku  sākumskolā un/vai pamatskolā. Meistarklases ietvaros pedagogi pilnveidos kompetences jaunā mācību satura un caurvijas “Sadarbība”  attīstīšanā  matemātikas stundās. Dalībniekiem paredzēta nodarbība, kas sastāvēs no trīs daļām: 1.daļa – teorētiskais skaidrojums (jaunais mācību saturs, caurvijas, īpaši caurvija Sadarbība), 2.daļa – praktiska darbošanās (dažādu metožu praktiska lietošana, iepazīstot dažādas sadarbības formas), 3.daļa – diskusija, atgriezeniskā saite. Nodarbības ietvaros pedagogi pilnveidos zināšanas un prasmes caurviju attīstīšanā matemātikas stundās.

Uzzināt vairāk

  Meistarklase

  19.09.2019 15:00 - 18:00

  4h

  24 (0 brīvas)

Mācību stundas plānošana atbilstoši sasniedzamajam rezultātam

Sociālā un pilsoniskā joma (sociālās zinības, vēsture, politika, ekonomika) vēstures un sociālo zinību skolotāji

Programmā pedagogi iegūs zināšanas un prasmes formulēt precīzu un izmērāmu stundas sasniedzamo rezultātu un atbilstoši tam plānos skolēnu darbības stundā. Īpaša uzmanība tiks pievērsta stundas ievada un refleksijas plānošanai.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 17.09.2019 līdz 08.10.2019

  12h

  25 (4 brīvas)

Jēgpilni uzdevumi matemātikā

Matemātikas joma (matemātika) 5. - 9. klašu matemātikas skolotāji

Šajā seminārā izpētīsim, cik veiksmīgi Skola2030 materiāli matemātikā atbilst Blūma un SOLO taksonomijai, praktizēsimies veidot jēgpilnu matemātikas satura vispārināšanu un pārnesi uz citām mācību jomām. Skolotāji izskatīs Skola2030 aprobācijas materiālus matemātikā - vizualizācijas, temata atsegumus, vingrināšanās uzdevumu komplektus un temata vērtēšanas darbu - dažādiem tematiem no 5. līdz 9.klasei uz atbilstību izziņas līmeņiem. Vērtēšanas darbiem šajos materiālos ir norādīti līmeņi - izmantojot līmeņu aprakstus, ar skolotājiem diskutēsim, kas liecina par to, ka tas ir attiecīgais līmenis. Domu dažādībai aplūkosim augstāko līmeņu uzdevumu piemērus no citiem avotiem: starptautiskā bakalaurāta, PISA testa, pētījumiem par matemātisko kompetenci.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 16.09.2019 līdz 07.10.2019

  12h

  22 (0 brīvas)

Skolēna pašvadīta mācīšanās pamatskolā

Visi skolotāji 5. - 9. klašu skolotāji (2-3 skolotāju vienas skolas komanda)

Programmas ietvaros pedagogi iepazīsies ar mācīšanās iedziļinoties pazīmēm, to sasaisti ar jauno uz kompetencēm virzīto  mācību saturu, gūs izpratni par skolēna pašvadītu mācīšanos, aktualizējot daudzveidīgu un mūsdienīgu metodisko paņēmienu izmantošanu mācību procesā. Pedagogi analizēs video stundu fragmentus,  lai pilnveidotu savu pedagoģisko meistarību, kā arī plānos savās mācību stundās skolēnu pašvadītu mācīšanos.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 11.09.2019 līdz 30.09.2019

  8h

  25 (4 brīvas)

Disleksija/disgrāfija un pētnieciski pierādītas metodes to mazināšanai un kompensēšanai

Visi skolotāji 5.-12. klašu skolotāji

Skolotāji tiks iepazīstināti ar disleksijas un disgrāfijas pazīmēm, to izpausmēm dažādos mācību priekšmetos un pētnieciski pierādītām metodēm lasīšanas un rakstīšanas traucējumu mazināšanai. Nodarbībās skolotāji iepazīsies ar svarīgākajiem pielāgojumiem (atbalsta pasākumiem), kas izmantojami, lai mazinātu disleksijas un disgrāfijas ietekmi uz skolēnu iespējām veiksmīgi mācīties, īpašu uzsvaru liekot uz informācijas un komunikācijas tehnoloģijām (IKT), kas pieejamas latviešu un angļu valodā. Īpaša uzmanība tiks veltīta mūsdienīgai lasītprasmes un svešvalodu apguvei, kā arī skolēniem ar disleksiju un disgrāfiju vidējā posma un vidusskolas klasēs.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 11.09.2019 līdz 09.10.2019

  12h

  23 (-1 brīvas)

Sistēmas KADRI izmantošana darba organizācijā notiks 10. oktobrī!

Izglītības iestāžu vadība,  Izglītības iestāžu tehniskie darbinieki skolu direktori, pirmsskolu vadītāji, lietveži

Kursos būs iespēja papildināt zināšanas par sistēmas KADRI nepieciešamību, funkcionalitāti un priekšrocībām. Dalībnieki apgūs prasmes par jaunu darbinieku datu ievadi, darbinieku identitāti, autorizāciju un iesniegumu sagatavošanu. Tiks apskatītas sistēmas ikdienas uzturēšanas un informācijas aktualizācija, kā arī darba tiesisko attiecību izbeigšana (tehniskajiem darbiniekiem un pedagogiem), pārskati un atskaites.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  10.10.2019 09:00 - 12:00

  4h

  16 (0 brīvas)

Valsts līmeņa 2018./2019.m.g. dabaszinātņu pārbaudes darbu uzdevumu analīze, skolēnu rezultāti (fizika)

Dabaszinātņu joma (dabaszinības, fizika, ķīmija, bioloģija, ģeogrāfija) fizikas skolotāji

Runāsim par nepieciešamajiem uzlabojumiem fizikas, dabaszinību mācīšanās procesā skolā, balstoties uz pārbaudes darbu rezultātiem un kas būtu darāms, lai skolēnu sniegums būtu labāks. Pievērsīsim uzmanību jaunajai pamatskolas fizikas mācību programmai, kā to izmantot stundā, veidojot stundas plānu ar sasniedzamo rezultātu.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  30.09.2019 16:00 - 18:00

  3h

  30 (3 brīvas)

Pedagoģiskā procesa plānošana un vadīšana, kā arī tehnoloģiskās, t.sk. asistīvās un to sniegtās iespējas mācību procesā izglītojamajiem ar redzes traucējumiem (1. grupa)

Visi skolotāji vispārizglītojošo skolu skolotāji

Programma paredzēta zināšanu, prasmju un iemaņu, kas nepieciešamas kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanai bērniem ar  redzes traucējumiem, apgūšanai un papildināšanai. Dalībnieki apgūs izglītošanas metodes un paņēmienus Braila raksta mācīšanā, lasīt un rakstīt prasmē, kā arī iepazīsies ar tehnoloģiju izmantošanu izglītojamos skolēnus ar redzes traucējumiem.

Tēmas:

1) Redzes traucējumu ietekme uz mācību procesu;

2) Mācību līdzekļu adaptēšana bērniem ar redzes traucējumiem;

3) Speciālās nodarbības bērniem ar redzes traucējumiem (orientēšanās, sociālo iemaņu veidošana);

4) Bērniem ar redzes traucējumiem mācību procesā izmantojamās speciālās tehnoloģijas;

5) Datortehnoloģiju vājredzīgo un neredzīgu bērnu izmantošana mācību procesā;

6) Vājredzīgiem un neredzīgiem izglītojamajiem izmantojamās asistīvās tehnoloģijas;

7) Problēmsituāciju analīze un risināšana.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 19.09.2019 līdz 20.09.2019

  16h

  15 (8 brīvas)

Pedagoģiskā procesa plānošana un vadīšana, kā arī tehnoloģiskās, t.sk. asistīvās un to sniegtās iespējas mācību procesā izglītojamajiem ar redzes traucējumiem (2. grupa)

Visi skolotāji vispārizglītojošo skolu skolotāji

Programma paredzēta zināšanu, prasmju un iemaņu, kas nepieciešamas kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanai bērniem ar  redzes traucējumiem, apgūšanai un papildināšanai. Dalībnieki apgūs izglītošanas metodes un paņēmienus Braila raksta mācīšanā, lasīt un rakstīt prasmē, kā arī iepazīsies ar tehnoloģiju izmantošanu izglītojamos skolēnus ar redzes traucējumiem.

Tēmas:

1) Redzes traucējumu ietekme uz mācību procesu;

2) Mācību līdzekļu adaptēšana bērniem ar redzes traucējumiem;

3) Speciālās nodarbības bērniem ar redzes traucējumiem (orientēšanās, sociālo iemaņu veidošana);

4) Bērniem ar redzes traucējumiem mācību procesā izmantojamās speciālās tehnoloģijas;

5) Datortehnoloģiju vājredzīgo un neredzīgu bērnu izmantošana mācību procesā;

6) Vājredzīgiem un neredzīgiem izglītojamajiem izmantojamās asistīvās tehnoloģijas;

7) Problēmsituāciju analīze un risināšana.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 26.09.2019 līdz 27.09.2019

  16h

  15 (11 brīvas)

Pedagoģiskā procesa plānošana un vadīšana, kā arī tehnoloģiskās, t.sk. asistīvās un to sniegtās iespējas mācību procesā izglītojamajiem ar redzes traucējumiem (3. grupa)

Visi skolotāji vispārizglītojošo skolu skolotāji

Programma paredzēta zināšanu, prasmju un iemaņu, kas nepieciešamas kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanai bērniem ar  redzes traucējumiem, apgūšanai un papildināšanai. Dalībnieki apgūs izglītošanas metodes un paņēmienus Braila raksta mācīšanā, lasīt un rakstīt prasmē, kā arī iepazīsies ar tehnoloģiju izmantošanu izglītojamos skolēnus ar redzes traucējumiem.

Tēmas:

1) Redzes traucējumu ietekme uz mācību procesu;

2) Mācību līdzekļu adaptēšana bērniem ar redzes traucējumiem;

3) Speciālās nodarbības bērniem ar redzes traucējumiem (orientēšanās, sociālo iemaņu veidošana);

4) Bērniem ar redzes traucējumiem mācību procesā izmantojamās speciālās tehnoloģijas;

5) Datortehnoloģiju vājredzīgo un neredzīgu bērnu izmantošana mācību procesā;

6) Vājredzīgiem un neredzīgiem izglītojamajiem izmantojamās asistīvās tehnoloģijas;

7) Problēmsituāciju analīze un risināšana.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 07.11.2019 līdz 08.11.2019

  16h

  15 (9 brīvas)

Spāņu valoda (A1 līmenis) - Āgenskalnā

Rīgā kopā,  Āgenskalns

Valodas apguves programma paredzēta cilvēkiem, kuri vēlas apgūt spāņu valodu iesācēju līmenī.  Kursa laikā tiek apskatīti 13 komunikatīvi temati, kas ļauj orientēties spāniskajā vidē un tuvāk iepazīt Spānijas sadzīvi un kultūru. pilnveidotu  dažādas valodas prasmes un kompetences, kas palīdzētu  komunikatīvo vajadzību nodrošināšanai daudzveidīgās ikdienas situācijās.

Kursu norises laiks: 24.09., 08.10., 10.10., 15.10., 17.10., 22.10., 24.10., 29.10., 31.10., 05.11., 07.11., 12.11., 14.11., 19.11., 21.11., 26.11., 28.11.2019. (otrdienās un ceturtdienās) plkst. 18.00 - 20.15

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 24.09.2019 līdz 28.11.2019

  50h

  17 (5 brīvas)

Zīmēšanas pamati - Āgenskalnā

Rīgā kopā,  Āgenskalns

Kursu dalībnieki iegūs priekšstatu par zīmēšanas pamatprincipiem, materiāliem, nepieciešamiem piederumiem un dažādām zīmēšanas tehnikām. Dalībnieki uzzinās par kompozīcijas veidošanas pamatprincipiem, zīmējuma konstruēšanu, tonēšanu un kustības attēlošanu zīmējumā. Dalībnieki atklās jaunas kreatīvās izpausmes iespējas

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 03.10.2019 līdz 24.10.2019

  12h

  17 (12 brīvas)

Apģērbu stilistikas pamati - Āgenskalnā

Rīgā kopā,  Āgenskalns

Kursu mērķis ir iepazīstināt dalībniekus ar apģērba stilistikas nozīmi tēla veidošanā un iekšējās harmonijas radīšanā, iegūt zināšanas par auguma un krāsu savstarpējo mijiedarbību un līdzsvara radīšanu, veidojot personiski individuālo tēlu. Kritiskas attieksmes izveidošana pret vispārpieņemtām modes un sabiedrības klišejām. Prasme veidot ekonomisku un idejām bagātu personisko garderobi. Pareiza apģērba dreskoda izvēle dažādās dzīves situācijās. Nodarbībās uzzināsiet par ķermeņa proporciju pareizu noteikšanu, krāsu gammas izvēli, garderobes izveidošanas galvenajiem pamatprincipiem, audumiem un iespējamiem apģērbiem, dreskoda izvēles pamatnoteikumiem. Praktiskā nodarbība pilnveidosiet iegūtās zināšanas, izvēloties un izveidojot attiecīgu garderobes piedāvājumu dažādām dzīves situācijām.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 01.10.2019 līdz 15.10.2019

  9h

  17 (4 brīvas)

Kā savienot darbu un privāto dzīvi - Āgenskalnā

Rīgā kopā,  Āgenskalns

Programma paredzēta dziļākas personiskas izpratnes iegūšanai par  jēgpilnas un harmoniskas dzīves modeli, individuālo motivāciju darbam un aktivitātēm ārpus darba. Dalībnieki apgūs pamatzināšanas un attīstīs savas prasmes mērķu izvirzīšanā, plāna un motivācijas veidošanā un uzturēšanā, kas ir būtiski faktori līdzsvara nodrošināšanai starp profesionālo dzīvi un privāto dzīvi.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  30.10.2019 18:00 - 21:00

  4h

  17 (16 brīvas)

Laika menedžments - Āgenskalnā

Rīgā kopā,  Āgenskalns

Programmas dalībnieki papildinās zināšanas par laika menedžmentu kā plānošanas uzlabošanas resursu. Mūsdienu steidzīgajā pasaulē lielākā vērtība nav nauda, bet laiks. Visam ir vajadzīgs laiks. Laiks darbam, laiks, atpūtai, laiks ģimenei, laiks sev, laiks sportam, laiks izaugsmei, laiks… Brīžiem varam visu pagūt mierīgi, bet dažkārt pienākumu, termiņu, uzdevumu, vajadzību un visa pārējā ir pārāk daudz, un iestājas stress, trauksme, izmisums un citas līdzīgas izjūtas. Pamazām stress sakrājas, rodas iztukšotības sajūta, atsvešināšanās no aktivitātēm, kas saistītas ar darbu, pazeminās izpildes kvalitāte gan darbā, gan var būt arī mājās. Zinātniskajā literatūrā kopš pagājušā gadsimta septiņdesmitajiem gadiem to dēvē par „izdegšanas sindromu”. Vai vajag laiku plānot, un ja plānot, tad kā? Kam dot priekšroku – darbam, ģimenei vai sev? Kā sastrukturēt prioritātes, kam veltīt savu laiku? Seminārā gūsim ieskatu par populārākajiem laika plānošanas paņēmieniem un praktiski izmēģināsim vienu no paņēmieniem pielietot praksē, ko iespējams izmantot, lai mazinātu stresu un profesionālās izdegšanas risku, kā arī gūtu atbalstu sev plānošanas uzlabošanā.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  29.10.2019 18:00 - 21:00

  4h

  20 (12 brīvas)

Vardarbīga persona darba, mācību vai privātajā telpā: kā man rīkoties? - Āgenskalnā

Rīgā kopā,  Āgenskalns

1.Kādas zināšanas nepieciešamas, lai veidotu veselīgas attiecības ar vardarbīgu personu? Kādas prasmes ir jāattīsta un jāpilnveido? Kādas attieksmes ir jāmaina, kādas jānostiprina? Atbildes uz šiem un citiem jautājumiem kopīgi meklēsim metodiski organizētā grupas darbā.

2. Lai darbs grupā būtu patiesi vērtīgs, interesants  un jēgpilns, katram dalībniekam uz darbu programmā vēlams ierasties, līdzi ņemot: 1) darba, mācību vai privātajā dzīvē sastaptas, 2) pašam vai citai personai aktuālas, 3) apspriešanai piemērotas problemātiskas situācijas (gadījuma) aprakstu.

3. Laika limita un mācību darba specifikas dēļ vienā grupā paredzēts iesaistīt ne vairāk kā 15 dalībniekus.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  08.10.2019 18:00 - 21:00

  4h

  17 (14 brīvas)

Itāļu valodas apguve pieaugušajiem (A1 līmenis, bez priekšzināšanām) - Centrā

Rīgā kopā,  Centrs

Kurš gan nav dzirdējis šo spraigo un skanīgo valodu! Valodu, kurā runājot, nevar neiesaistīt visu mūsu ķermeni. Ne velti ir tāds teiciens, ka itāļi runā ar rokām! Spraigums un prieks šajā valodā ir būtiskas šīs valodas apgūšanai. Kursā apgūsim pamatlietas, sākot no fonētikas līdz vienkāršiem teicieniem, jautājumiem, ko izmantojam sadzīvē. Cik tas maksā, ko vēlaties nopirkt, kur tas atrodas u.t.t. Kādā no kursa nodarbībām ir plānots doties uz kādu itāliski runājošu vidi. Lasīsim un mēģināsim izstāstīt par sevi, savu nodarbošanos, par savu ģimeni. Skatīsimies fragmentus no filmām, klausīsimies dziesmas. Arī dažādas galda spēles dos iespēju labāk paturēt prātā lietvārdus un darbības vārdus.

Valodas kurss paredzēts itāļu valodas apguvei kursa dalībniekiem bez priekšzināšanām (A1 līmenī). Kursa valoda: latviešu – itāļu/itāļu – latviešu.

Kursu norises laiks:  17.09., 19.09., 24.09., 26.09., 01.10., 03.10., 08.10., 10.10., 15.10., 17.10., 22.10., 24.10., 29.10., 31.10., 05.11., 07.11., 12.11., 14.11., 19.11., 21.11., 26.11., 26.11., 28.11., 03.12., 05.12., 10.12., 12.12.2019. (otrdienās un ceturtdienās) plkst. 18.00 - 20.30

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 17.09.2019 līdz 12.12.2019

  80h

  15 (0 brīvas)

Angļu valodas apguve pieaugušajiem (A1 līmenis, bez/ar nelielām priekšzināšanām) - Centrā

Rīgā kopā,  Centrs

Programmas mērķis ir nodrošināt iespēju apgūt angļu valodu pieaugušajiem Rīgas iedzīvotājiem, veidot izglītības procesā iesaistītajiem izglītojamajiem angļu valodas prasmes, kas nepieciešamas saziņā dažādās sociālās un profesionālās situācijās, sagatavojot izglītojamo par patstāvīgu valodas lietotāju.

Programmas uzdevumi: 1. Izkopt izglītojamo prasmi samērā brīvi sazināties un precīzi izteikties, pamatojot savu viedokli. 2. Paplašināt izglītojamo vārdu krājumu un pilnveidot prasmi izmantot darbā dažādus valodas līdzekļus.

Kursu norises laiks: 16.09., 19.09., 23.09., 26.09., 30.09., 03.10., 07.10., 10.10., 14.10., 17.10., 21.10., 24.10., 28.10., 31.10., 04.11., 07.11., 11.11.2019. (pirmdienās un ceturtdienās) plkst. 18.00 - 20.15

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 16.09.2019 līdz 11.11.2019

  50h

  19 (0 brīvas)

Vācu valodas apguve pieaugušajiem (A1 līmenis) - KURSI NENOTIKS!

Rīgā kopā,  Centrs

Programma paredzēta Rīgas iedzīvotāju vācu valodas apguvei, lai pilnveidotu dažādas valodas prasmes un kompetences, kas palīdzētu komunikatīvo vajadzību nodrošināšanai daudzveidīgās ikdienas situācijās un profesionālajā darbībā Latvijā un ārzemēs atbilstoši A1 valodas apguves līmenim.

Kursu norises laiks: 17.09., 20.09., 24.09., 27.09., 01.10., 04.10., 08.10., 11.10., 15.10., 18.10., 22.10., 25.10., 29.10., 01.11., 05.11., 08.11., 12.11.2019.  (otrdienās un piektdienās) plkst. 18.00 – 20.15

 

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 17.09.2019 līdz 12.11.2019

  50h

  6 (0 brīvas)

Stresa menedžments - Centrā

Rīgā kopā,  Centrs

Programma paredzēta dziļākas izpratnes iegūšanai par pozitīvā un negatīvā stresa ietekmi uz organismu, par stresa procesu attīstību, par personības psiholoģiskā tipa saistību ar stresa reakcijām. Programmas realizācijas gaitā klausītāji apgūs praktiskas psiholoģiskas taktikas sava stresa līmeņa samazināšanai un stresa reakciju vadīšanai, kas palīdzēs uzlabot psiholoģisko mikroklimatu.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 18.09.2019 līdz 25.09.2019

  8h

  14 (0 brīvas)

Vecāku saskarsme ar pusaudžiem, emocionālās inteliģences un paškontroles nozīme - Centrā, kursi notiks 26.09.!

Rīgā kopā,  Centrs

Programmas apguves laikā dalībnieki papildinās zināšanas par emocionālās inteliģences jēdzienu un tā nozīmi vecāku saskarsmē ar pusaudžiem, emocionālās inteliģences modeli un izmantošanas līmeņiem. Diskusijās tiks gūtas zināšanas par asertīvas uzvedības pielietošanu saskarsmē ar pusaudžiem, emociju neirobioloģisko pamatojumu un veselīgu emociju vadīšanu, kā arī apzinātības (mindfulness) meditācijas ideju un pielietošanu. Vecāki papildinās zināšanas par emocionālās inteliģences izmantošanu pusaudžu audzināšanā un veselīgas vides radīšanu. Gūs praktiskus padomus.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  26.09.2019 18:00 - 21:00

  4h

  17 (7 brīvas)

Vardarbīga persona darba, mācību vai privātajā telpā: kā man rīkoties? - Centrā

Rīgā kopā,  Centrs

1.Kādas zināšanas nepieciešamas, lai veidotu veselīgas attiecības ar vardarbīgu personu? Kādas prasmes ir jāattīsta un jāpilnveido? Kādas attieksmes ir jāmaina, kādas jānostiprina? Atbildes uz šiem un citiem jautājumiem kopīgi meklēsim metodiski organizētā grupas darbā.

2. Lai darbs grupā būtu patiesi vērtīgs, interesants  un jēgpilns, katram dalībniekam uz darbu programmā vēlams ierasties, līdzi ņemot: 1) darba, mācību vai privātajā dzīvē sastaptas, 2) pašam vai citai personai aktuālas, 3) apspriešanai piemērotas problemātiskas situācijas (gadījuma) aprakstu.

3. Laika limita un mācību darba specifikas dēļ vienā grupā paredzēts iesaistīt ne vairāk kā 15 dalībniekus.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  24.09.2019 18:00 - 21:00

  4h

  17 (16 brīvas)

Prāta treniņa tehnikas - Centrā

Rīgā kopā,  Centrs

Programma visiem pieaugušajiem mentālās veselības stiprināšanai. Nav labas vai sliktas atmiņas, labas vai sliktas uzmanības. Ir trenēta vai netrenēta atmiņa, uzmanība, domāšana.

Prāts (uzmanība, uzmanības noturība, atmiņa, analītiskā domāšana, radošā domāšana) ir tāds pats muskulis, kā citi muskuļi ķermenī, tai skaitā sirds. Sirds un citu muskuļu stiprībai cilvēki ikdienā uztur dažādas aktivitātes (ēdiens, miegs, aktīvs dzīves veids, utt.), savukārt pret prātu valdošā attieksme ir, ka tas vai nu ir vai nav. Lielākā daļa ikdienas aktivitātes skolā, darbā, mājās ir tās, kas prāta resursus tērē un dienas beigās cilvēks jūtas noguris. Tādēļ arī prātam ir nepieciešamas noteiktas treniņa tehnikas, lai paterētie resursi dienas beigās neradītu tik lielu nogurumu, kā arī lai spētu ikdienā efektīvāk plānot savus mērķus un ceļu uz tiem.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 08.10.2019 līdz 15.10.2019

  8h

  18 (0 brīvas)

Dienas un vakara meikapa veidošana - Centrā

Rīgā kopā,  Centrs

Kursu klausītāji apgūs dienas un vakara meikapa tehnikas, pielietojumu, praktisku meikapu veidošanu, pareizo materiālu izvēli, instrumentu pielietošanu. Kursu klausītājiem līdzi jāņem materiāli un instrumenti: otu komplekts, pincete, sūklis, matu lente, vates diski, vates kociņi, kosmētikas noņēmējs, sejas krēms, konsīlers, tonālais krēms, birstošais pūderis, bronzeris, vaigu sārtums, uzacu ēnas, acu ēnas (kādas ir), acu zīmulis (brūns, melns, balts), skropstu tuša, ēnu bāze, lūpu krāsa un lūpu zīmulis (vienā tonī), lūpu spīdums, spogulis “uz kājiņas”. Pirmajai nodarbībai materiālus līdzi nevajag ņemt. Ja kādai dalībniecei trūkst kāds instruments vai materiāls - uzreiz nesteidzieties pirkt, jo lektore visu izstāstīs pirmajā tikšanās reizē.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 22.10.2019 līdz 24.10.2019

  9h

  17 (0 brīvas)

Individuālā krāsu palete un veiksmīga garderobes komplektēšanā - Centrā

Rīgā kopā,  Centrs

Kursa dalībnieki uzzinās savu individuālo krāsu paleti. Apgūs zināšanas par veiksmīgu un praktisku garderobes veidošanu un apģērba izvēli atbilstoši savām auguma proporcijām.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 07.10.2019 līdz 14.10.2019

  9h

  17 (0 brīvas)

Dienas un vakara meikapa veidošana - Centrā

Rīgā kopā,  Centrs

Kursu klausītāji apgūs dienas un vakara meikapa tehnikas, pielietojumu, praktisku meikapu veidošanu, pareizo materiālu izvēli, instrumentu pielietošanu. Kursu klausītājiem līdzi jāņem materiāli un instrumenti: otu komplekts, pincete, sūklis, matu lente, vates diski, vates kociņi, kosmētikas noņēmējs, sejas krēms, konsīlers, tonālais krēms, birstošais pūderis, bronzeris, vaigu sārtums, uzacu ēnas, acu ēnas (kādas ir), acu zīmulis (brūns, melns, balts), skropstu tuša, ēnu bāze, lūpu krāsa un lūpu zīmulis (vienā tonī), lūpu spīdums, spogulis “uz kājiņas”. Pirmajai nodarbībai materiālus līdzi nevajag ņemt. Ja kādai dalībniecei trūkst kāds instruments vai materiāls - uzreiz nesteidzieties pirkt, jo lektore visu izstāstīs pirmajā tikšanās reizē.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 24.09.2019 līdz 26.09.2019

  9h

  16 (1 brīvas)

Lietišķā apģērba iespējas savu mērķu sasniegšanai - Centrā

Rīgā kopā,  Centrs

Programma piedāvā lekciju, diskusiju, teoriju un praktiskos ieteikumus. Galvenās tēmas: Mode, stils, apģērba etiķete. Pareiza stāja un gaita. Apģērbu papildinoši elementi. Apģērba hierarhija uzņēmumā. Amatpersonu ģērbšanās stils un kļūdas. Vizuālā tēla sasaiste ar ietekmi uz personas, zīmola, organizācijas reputāciju. Kam jābūt veiksmīga darbinieka drēbju skapī.

Modes dizainers Gints Bude bija pirmais, kurš pēc Latvijas neatkarības atgūšanas 1990. gada 2. novembrī atvēra savu modes namu. Pirmais Latvijā sāka profesionāļu modeļu sagatavošanu savā Tērpu demonstrētāju studijā un ļoti daudziem vizuālo jomu pārstāvjiem ir bijis pirmais skolotājs un padomdevējs. Gints Bude veido stilus modes žurnāliem, ir vadījis TV raidījumu "Ievas pārvērtības", eksperta statusā piedalās TV24 raidījumā “Spices stila pavēlnieks”, ir apģērba, stila un etiķetes eksperts, lasa lekcijas par vizuālā tēla nozīmi sabiedrībā, apģērba valkāšanas etiķeti un modi. Latvijas Amatniecības kameras meistars.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  02.10.2019 18:00 - 21:00

  4h

  20 (5 brīvas)

Pulsa sildītāju (mauču) adīšana ar pērlītēm - Centrā

Rīgā kopā,  Centrs

Pulsa sildītāju (mauču) adīšana pazīstama Eiropā jau  no 20.gs. Latvijā tie bija tautastērpa neatņemama sastāvdaļa  Dienvidkurzemē. Šobrīd pulsa sildītāji ir ļoti populāri tērpu aksesuāri. Dalībnieki iemācīsies adīt pulsa sildītājus ar pērlītēm, kā iedvesmas avotu izmantojot rakstu zīmes, lai papildinātu savus tērpus vai izgatavotu lielisku dāvanu savai labākajai draudzenei.  Par to, kas jāņem līdzi, informēsim atsevišķi.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  29.10.2019 18:00 - 21:00

  4h

  15 (4 brīvas)

Programma MS EXCEL lietpratējiem - Imantā

Rīgā kopā,  Imanta

Ms Excel lietpratējiem. Kurss paredzēts tiem, kuri vēlas iegūt papildus zināšanas, lai izmantotu Microsoft Excel sniegtās iespējas datu analīzes rīku izmantošanā, Pivot Table veidošanā, kā arī vēlas padziļināt savas zināšanas Excel funkciju izmantošanā dažādiem uzdevumiem.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 08.10.2019 līdz 17.10.2019

  12h

  17 (13 brīvas)

Ievads programmā MS PowerPoint - Imantā

Rīgā kopā,  Imanta

Ms PowerPoint iesācējiem. Kurss paredzēts tiem, kuri ir ieinteresēti apgūt galvenās prasības, lai veidotu un pārveidotu pamata prezentācijas, izmantojot Microsoft Office PowerPoint.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 22.10.2019 līdz 24.10.2019

  6h

  17 (16 brīvas)

Veiksmīgas uzstāšanās ABC jeb prasme uzrunāt auditoriju - Imantā

Rīgā kopā,  Imanta

Profesionāla pasniedzēja vadībā kursu dalībnieki iepazīsies ar teorētiskiem pamatiem un praktiskiem padomiem, kā panākt, lai klausītāji tevi dzird un saprot. Stresa pārvarēšana, kontakts ar klausītāju, kursa dalībnieku balss un artikulācijas aparāta problēmu diagnostika, biežāk satopamās problēmas un to risinājumi, artikulācijas aparāta  un elpošanas  vingrinājumi, tipiskākās valodas kļūdas, kā izlabot dialektu, ko darīt, ja balss neskan, runas mērķis, teksta analīze, lomu spēles – diktori un žurnālisti, publiskās runas pamatnoteikumi, teksta loģiskā analīze u.c.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  25.09.2019 18:00 - 21:00

  4h

  17 (11 brīvas)

Aktiermeistarības pamati veiksmīgai ikdienai - Imantā

Rīgā kopā,  Imanta

Jebkuras profesijas pārstāvim arī ikdienā ir svarīgi prast sevi pasniegt tā, lai apkārtējie pamana ne tikai tavas zināšanas. Ir daži noslēpumi, kas liks apkārtējiem uz mums paraudzīties savādāk. Aktiermeistarība ir svarīga ne tikai aktierim. Viens no veiksmīga biznesa noslēpumiem mūsdienu mainīgajā pasaulē ir prast sevi atbilstoši pasniegt. Kursu dalībnieki iepazīsies ar profesionālas skatuves mākslas atšķirību no pašdarbības, iztēles vingrinājumiem, novērojumiem. Individuālas un grupu etīdes.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  09.10.2019 18:00 - 21:00

  4h

  17 (12 brīvas)

Atpakaļ darbā pēc ilga pārtraukuma - Imantā

Rīgā kopā,  Imanta

Programmas dalībnieki papildinās zināšanas un prasmes par par izmantojamiem resursiem, lai veiksmīgāk atgrieztos darbā pēc ilgstoša pārtraukuma – bērnu audzināšana, slimošana vai atgriešanās no ārzemēm. Gadās, ka pauze starp darbiem ir ieilgusi - dažreiz tā ir plānota ilgstoša prombūtne, kā bērniņa piedzimšana vai pārcelšanās uz dzīvi un darbu ārpus Latvijas, dažreiz tas notiek neatkarīgi no mūsu gribas, kad saslimstam paši vai ikdienas atbalsts vajadzīgs kādam mums tuvam cilvēkam, vai arī vēl kāds cits iemesls. Ilgāk esot prom no ikdienas profesionālās darbības, pirms atgriešanās mēdz būt gan praktiskas rūpes, kā sakārtot savu ikdienu pēc atgriešanās darbā, gan arī šaubas, nedrošība un citas līdzīgas izjūtas, kam par iemeslu var būt gan neziņa, gan citi personiski un arī emocionāli iemesli. Nodarbībās pārskatīsim, par ko būtu jāpārdomā un kas jāsagatavo pirms plānotās atgriešanās, modelēsim dažādus nākotnes scenārijus gan pirms atgriešanās, gan jau atsākot profesionālās darba gaitas, un plānosim reālus darbības soļus, lai apzinātos, kāds atbalsts ir nepieciešams un kā to gūt, kā arī praktiski izpētīsim pieejamos personiskos un darba vides resursus kā pirms atgriešanās, tā arī atsākot profesionālās vai darba gaitas

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 07.10.2019 līdz 10.10.2019

  8h

  17 (17 brīvas)

Vācu valodas apguve pieaugušajiem (A2 līmenis, ar nelielām priekšzināšanām) - Ķengaragā

Rīgā kopā,  Ķengarags

Programmas mērķis: nodrošināt iespēju apgūt vācu valodu pieaugušajiem Rīgas iedzīvotājiem, veicinot kursantu vācu valodas prasmes līmeņa vai pakāpes paaugstināšanu vismaz par vienu valodas prasmes līmeni. Programma palīdzēs kursu dalībniekiem komunikatīvo vajadzību nodrošināšanā ikdienas situācijās un profesionālajā darbībā atbilstoši A2 valodas apguves līmeņa sākuma pakāpei. Pirmajā nodarbībā pārbaudes tests līmeņa noteikšanai.

Kursu norises laiks: 07.10.; 09.10.; 14.10.; 16.10.; 21.10.; 23.10.; 28.10; 30.10.; 04.11.; 06.11.; 11.11.; 13.11.; 20.11.; 25.11.; 27.11.; 02.12.; 04.12.2019. (pirmdienās un trešdienās) plkst. 18.00 - 20.15

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 07.10.2019 līdz 04.12.2019

  50h

  17 (16 brīvas)

Angļu valodas apguve pieaugušajiem (B1 līmenis, padziļināti) - Ķengaragā

Rīgā kopā,  Ķengarags

Programma paredzēta Rīgas iedzīvotāju angļu valodas apguvei, lai pilnveidotu dažādas valodas prasmes un kompetences, kas palīdzētu komunikatīvo vajadzību nodrošināšanai daudzveidīgās ikdienas situācijās un profesionālajā darbībā Latvijā un ārzemēs atbilstoši B1 valodas apguves līmeņa otrajai pakāpei. Pirmajā nodarbībā pārbaudes tests līmeņa noteikšanai.

Kursu norises laiks: 18.09.; 23.09.; 25.09; 30.09.; 02.10; 07.10.; 09.10.; 14.10.; 16.10.; 21.10.; 23.10.; 28.10; 30.10.; 04.11.; 06.11.; 11.11.; 13.11.; 20.11.; 25.11.; 27.11.; 2.12.; 04.12.; 09.12.; 11.11.2019. (pirmdienās un trešdienās) plkst. 18.00 - 19.30

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 18.09.2019 līdz 11.11.2019

  50h

  17 (0 brīvas)

Latviešu valodas apguve pieaugušajiem (C1 līmenis, ar labām priekšzināšanām) - Ķengaragā

Rīgā kopā,  Ķengarags

C1 (augstākā līmeņa) latviešu valodas mācību programma paredzēta Rīgas iedzīvotājiem, kuru valodas prasme ļauj brīvi sazināties ar dzimtās valodas runātājiem, bet kuriem, lai kļūtu par pilnībā pastāvīgiem valodas lietotājiem, ir nepieciešams šo prasmi nostiprināt. Nodarbību laikā tiks trenētas lasīšanas, rakstīšanas, runāšanas un klausīšanās prasmes. Saturiski programma piedāvā septiņus tematiskos ciklus, kas varētu būt svarīgi katra cilvēka ikdienas dzīvē: 1. Personas vizītkarte. 2. Dzīves vide. 3. Intereses un atpūta. 4. Cilvēks. 5. Izglītība un karjera. 6. Iepirkšanās un pakalpojumi. 7. Kultūra un māksla. Pēc kursu beigšanas iespējams nokārtot valsts valodas pārbaudes eksāmenu. Kursu dalībnieki tiks nodrošināti ar mācību materiāliem.

Kursu norises laiks: 08.10.; 10.10.; 15.10.; 17.10.; 22.10.; 24.10.; 29.10.; 31.10; 05.11.; 07.11.; 12.11.; 14.11.; 19.11.; 21.11; 26.11.; 28.11.; 03.12.; 05.12.; 10.12.; 12.12.; 17.12.; 19.12.2019. otrdienās un ceturtdienās plkst. 18.00 - 19.30 (no10.10. līdz 29.10. nodarbības no 18.00-20.15)

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 08.10.2019 līdz 19.12.2019

  50h

  17 (12 brīvas)

Grāmatvedības pamati - Ķengaragā

Rīgā kopā,  Ķengarags

Kursi dalībniekiem bez priekšzināšanām, programma sniegs pamatzināšanas par grāmatvedības būtību, iepazīstinās ar grāmatvedības pamatprincipiem, grāmatvedības elementiem un Latvijas Republikas likumdošanas aktiem, kas reglamentē grāmatvedības organizāciju un uzskaiti. Nodarbībās tiks attīstītas prasmes un iemaņas grāmatvedības aprēķinu veikšanā, veidlapu aizpildīšanā, kurus nosaka likumdošana un standarti grāmatvedībā. Kursu apgūšanas rezultātā dalībnieki spēs vest grāmatvedības uzskaiti ar vienkāršā un divkāršā ieraksta sistēmu, pratīs sastādīt un noformēt uzņēmumam nepieciešamo grāmatvedības pamata dokumentāciju un finanšu pārskatus. Nodarbības notiks datorklasē.

Kursu norises laiks: 23.09., 25.09., 30.09., 02.10., 07.10., 09.10.,14.10., 16.10., 21.10., 23.10., 28.10., 30.10., 04.11., 06.11., 11.11., 13.11., 20.11., 25.11., 27.11., 02.12., 04.12., 09.12., 11.12.,16.12., 18.12.2019. plkst. 18.00 – 21.00 (pirmdienās un trešdienās)

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 23.09.2019 līdz 18.12.2019

  100h

  17 (15 brīvas)

Pulsa sildītāju (mauču) adīšana ar pērlītēm - Ķengaragā

Rīgā kopā,  Ķengarags

Pulsa sildītāju (mauču) adīšana pazīstama Eiropā jau  no 20.gs. Latvijā tie bija tautastērpa neatņemama sastāvdaļa  Dienvidkurzemē. Šobrīd pulsa sildītāji ir ļoti populāri tērpu aksesuāri. Dalībnieki iemācīsies adīt pulsa sildītājus ar pērlītēm, kā iedvesmas avotu izmantojot rakstu zīmes, lai papildinātu savus tērpus vai izgatavotu lielisku dāvanu savai labākajai draudzenei.  Par to, kas jāņem līdzi, informēsim atsevišķi.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  24.09.2019 18:00 - 21:00

  4h

  15 (13 brīvas)

Atslēgu piekariņu vai/un brošu darināšana no ādas - Ķengaragā

Rīgā kopā,  Ķengarags

Programmas dalībniekiem būs iespēja nedaudz ieskatīties ādas plastikas vēsturē, uzzināt vairāk par dažādajiem materiāliem, veidojot estētiskos priekšstatus par dizainu. Nodarbībās varēs izmantot aplikācijas un ažūra tehnikas, trafaretus un paraugus, lai sagatavotu atslēgu piekariņu un/vai brošu.

Līdzi jāņem: balta lapa, pildspalva, neliels lineāls, šķēres, nelieli kartona gabaliņi, ādas gabaliņi, PVA līme, ota, piekariņš priekš atslēgas vai spiedpogas brošai, papildus spīdīgas uzlīmes un skavotājs.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  17.10.2019 18:00 - 21:00

  4h

  17 (16 brīvas)

Lietišķā apģērba iespējas savu mērķu sasniegšanai - Ķengaragā

Rīgā kopā,  Ķengarags

Programma piedāvā lekciju, diskusiju, teoriju un praktiskos ieteikumus. Galvenās tēmas: Mode, stils, apģērba etiķete. Pareiza stāja un gaita. Apģērbu papildinoši elementi. Apģērba hierarhija uzņēmumā. Amatpersonu ģērbšanās stils un kļūdas. Vizuālā tēla sasaiste ar ietekmi uz personas, zīmola, organizācijas reputāciju. Kam jābūt veiksmīga darbinieka drēbju skapī.

 

Uzzināt vairāk

  Kursi

  16.10.2019 18:00 - 21:00

  4h

  20 (10 brīvas)

Programma MS Excel: no ievada līdz lietpratējam - Ķengaragā

Rīgā kopā,  Ķengarags

Kurss paredzēts tiem, kuri vēlas iegūt nepieciešamās zināšanas, lai veidotu, rediģētu, formatētu un drukātu pamata Microsoft Excel darba lapas, kā arī iegūtu un papildinātu prasmes, kuras nepieciešamas aprēķiniem, izmantojot  formulas un funkcijas, datu atlasīšanai un filtrēšanai. Kurss palīdzēs apgūt Microsoft Excel sniegtās iespējas datu analīzes rīku izmantošanā, Pivot Table veidošanā, kā arī padziļinās zināšanas Excel funkciju izmantošanā dažādiem uzdevumiem.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 02.10.2019 līdz 23.10.2019

  12h

  17 (0 brīvas)

Programma MS PowerPoint: no ievada līdz lietpratējam - Ķengaragā

Rīgā kopā,  Ķengarags

Kurss paredzēts tiem, kuri vēlas iegūt nepieciešamās zināšanas, lai veidotu prezentācijas MS PowerPoint programmā. Kursā tiks apgūtas  galvenās prasmes, lai veidotu un pārveidotu prezentācijas, izmantojot vienkāršas un paplašinātas Microsoft Office PowerPoint iespējas: grafiskos objektus slaidā (Smart Art, diagrammas, gatavās formas), prezentācijas noformēšanas iespējas, slaidu pārejas un objektu animācijas, un  vadības pogu, un hipersaišu ievietošanu prezentācijā.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 30.10.2019 līdz 20.11.2019

  12h

  17 (5 brīvas)

Profesionālās pilnveides izglītības programma “Darba aizsardzība un drošība” - Ķengaragā

Rīgā kopā,  Ķengarags

Profesionālās izglītības programmas mērķis: izglītības procesa rezultātā izglītojamajiem sniegt pamatlīmeņa zināšanas, kas nepieciešamas darba aizsardzības speciālistiem, uzticības personām un darba aizsardzības koordinatoriem par darba vides riska faktoriem un citiem ar darba aizsardzību saistītiem jautājumiem, kā arī veidot darba aizsardzības speciālistu profesionālās kompetences, lai tie spētu vadīt un organizēt darba aizsardzības nodrošināšanai nepieciešamos pasākumus uzņēmumā.

Kursa norises laiks:

21.10., 23.10, 28.10., 30.10., 04.11., 06.11., 11.11., 13.11., 20.11., 25.11., 27.11.,02.12., 04.12., 09.12., 11.12.2019. (pirmdienas un trešdienas) plkst. 18.00-21.00

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 21.10.2019 līdz 11.12.2019

  60h

  20 (17 brīvas)

Angļu valodas apguve pieaugušajiem (B1 līmenis – sarunvalodas sākuma līmenis) - Purvciemā

Rīgā kopā,  Purvciems

Programma paredzēta Rīgas iedzīvotājiem angļu valodas apguvei, lai pilnveidotu dažādas valodas prasmes un kompetences, kas pilnveidotu karjeras iespējas, konkurētspēju darba tirgū, sagatavojot izglītojamo par patstāvīgu valodas lietotāju. Pirmajā nodarbībā pārbaudes tests līmeņa noteikšanai, jo kurss turpinās no rudens  semestra.

Kursu norises laiks: 

17.09.; 19.09.; 24.09.; 26.09.;01.10.; 03.10.; 08.10.; 10.10.; 15.10.; 17.10; 22.10.; 24.10.; 29.10.; 31.10.; 05.11.; 07.11; 12.11.;14.11; 19.11; 21.11.; 26.11; 28.11.; 03.12; 05.12; 10.12.2019. (otrdienās un ceturtdienās) plkst. 17.30-19.00

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 17.09.2019 līdz 10.12.2019

  50h

  20 (0 brīvas)

Rakstura līderība - Purvciemā

Rīgā kopā,  Purvciems

Par līderi nepiedzimst, par līderi kļūst. Katrs no mums ir aicināts būt par patiesu līderi – ar savu personību, ar savu dzīves kvalitāti, ar savu darbu un piemēru, apliecinot to. Tieši raksturs ir tas, kas mūs veido par izcilu personību, tieši rakstura pilnībā slēpjas cilvēka personības izaugsme. Ko nozīmē būt patiesam cilvēkam – cēlam, dižam, augstsirdīgam, radošam un pilnīgam? Kas tad ir rakstura līderība? Ko nozīmē būt patiesam līderim? Kas ir patiesa izaugsme un kā atraisīt savu potenciālu? Kas veido cilvēka personu? Kas ir raksturs? Kas ir temperaments? Šos un citus jautājumus izskatīsim divos praktiskos un izglītojošos sarunu vakaros.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 25.09.2019 līdz 02.10.2019

  6h

  20 (16 brīvas)

Videi draudzīga mājsaimniecība - Ķengarags

Rīgā kopā,  Ķengarags

Programmas dalībniekiem papildinās zināšanas par procesiem mājsaimniecībās – pārtiku, higiēnu, notekūdeņiem, atkritumiem, enerģijas patēriņu, ērtībām un tiks apgūta individuālā ietekme uz vidi dažādos, viegli uztveramos salīdzinājumos. 

Uzzināt vairāk

  kursi

  02.10.2019 18:00 - 21:00

  4h

  20 (18 brīvas)

Pieredzes apmaiņas izbraukuma seminārs uz Vecumnieku vidusskolu

Tehnoloģiju joma (tehnoloģijas, datorika, dizains un tehnoloģijas, inženierzinības),  Matemātikas joma (matemātika) matemātikas un informātikas skolotāji

Lūdzam pieteikties ne vairāk kā 2-3 vienas izglītības iestādes skolotājus, kuri pēdējos gados nav piedalījušies kādā izbraukuma seminārā, lai pieredzē apmainīties var arī citu izglītības iestāžu pedagogi. Tiks piedāvāta dalīšanās pieredzē par jaunā kompetencēs balstītā mācību satura ieviešanas darbiem - par skolotāju sadarbību mācot vienu prasmi, realizējot kopēju mērķi kādā klašu grupā, par skolotāju mācīšanās grupām, par pašvadītas mācīšanās mācīšanu skolēniem, par efektīvas stundas modeli. Izbraukšana no ORIGO pagaidām plānota plkst. 8.30. Detalizēta programma tiks izsūtīta uz izbraukuma semināra pieteikto dalībnieku e-pastiem.

Uzzināt vairāk

  seminārs

  02.10.2019 08:30 - 17:00

  6h

  33 (0 brīvas)

Speciālās zināšanas pedagogiem bērnu tiesību aizsardzības jomā

Visi skolotāji

Kursu programma papildinās pedagogu profesionālās kompetences par bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem.
Nodarbību tematika:
1. Bērnu tiesību aizsardzības sistēma, normatīvie akti bērnu tiesību aizsardzības jomā.
2. Starptautisko tiesību aktu piemērošana bērnu tiesību aizsardzībā.
3. Starpinstitucionālā sadarbība bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanā.
4. Vecāku un bērnu tiesības un pienākumi.
5. Vardarbība pret bērnu, tās veidi un pazīmes; vardarbība bērna ģimenē (vardarbība vecāku starpā/ pret partneri, vardarbības veidi un pazīmes).
6. Principi, veidojot saskarsmi ar bērnu.
7. Atbalsts nepilngadīgajam kriminālprocesā, civilprocesā, administratīvajā procesā un administratīvo pārkāpumu procesā.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 02.10.2019 līdz 16.10.2019

  8h

  28 (-1 brīvas)

Mērķtiecīga mācību uzdevumu plānošana un īstenošana

Sociālā un pilsoniskā joma (sociālās zinības, vēsture, politika, ekonomika) vēstures un sociālo zinību skolotāji 5.-9. klasēs

Programmas ietvaros skolotāji pilnveidos prasmes plānot mērķtiecīgus uz skolēna sasniedzamo rezultātu vērstus mācību uzdevumus sociālā un pilsoniskā jomā, pārrunās kritēriju un uzdevumu veidošanas pieredzi. Programmas apguves rādītājs: izstrādāts, īstenots un analizēts viens mācību uzdevums.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 02.10.2019 līdz 14.10.2019

  12h

  25 (20 brīvas)

Rotaļnodarbība pirmsskolā bērna prasmju un lietpratības attīstīšanai

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji

Kursa programma paredz aktualizēt pirmsskolas pedagogu zināšanas par pirmsskolas pedagoģiskā procesa plānošanu, pilnveidot pedagogu izpratni par bērnu rotaļnodarbības būtību un vērtēšanas formām. Lekciju, diskusiju, praktisko nodarbību laikā pirmsskolas pedagogi analizēs rotaļnodarbības, ievērojot ārējo normatīvo aktu noteiktās prasības, saskatīs iespēju attīstīt bērnos caurviju prasmes.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 03.10.2019 līdz 31.10.2019

  12h

  28 (0 brīvas)

Pedagoģiskā procesa plānošana un īstenošana kompetenču pieejas ieviešanai pirmsskolā

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji

Ieteikumi kompetenču pieejas ieviešanai mācību procesā, rotaļnodarbību plānošanā, vadīšanā un vides iekārtošanā.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 03.10.2019 līdz 15.10.2019

  8h

  25 (0 brīvas)

Skolēna pašvadīta mācīšanās pamatskolā

Visi skolotāji 5. - 9. klašu skolotāji (2-3 skolotāju vienas skolas komanda)

Programmas ietvaros pedagogi iepazīsies ar mācīšanās iedziļinoties pazīmēm, to sasaisti ar jauno uz kompetencēm virzīto  mācību saturu, gūs izpratni par skolēna pašvadītu mācīšanos, aktualizējot daudzveidīgu un mūsdienīgu metodisko paņēmienu izmantošanu mācību procesā. Pedagogi analizēs video stundu fragmentus,  lai pilnveidotu savu pedagoģisko meistarību, kā arī plānos savās mācību stundās skolēnu pašvadītu mācīšanos.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 08.10.2019 līdz 29.10.2019

  8h

  25 (23 brīvas)

Caurviju prasmju attīstīšana pirmsskolā

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji

Kursa programma paredz sagatavot pirmsskolu pedagogus vienotas sistēmas ieviešanā pirmā vispārējās izglītības pakāpē, veidot izpratni par jaunā mācību satura struktūras un izveides principiem pirmsskolā, saskatīt iespēju attīstīt skolēnos caurviju prasmes.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 10.10.2019 līdz 17.10.2019

  12h

  25 (-1 brīvas)

Agresivitātes mazināšanas iespējas skolā

Visi skolotāji,  Audzināšanas joma audzināšanas joma

Skolēnu agresijas cēloņi bieži saistīti ar problēmām ģimenē, izglītības iestādē, gan bērna individuālo situāciju, mācīšanās grūtībām u.c. Pedagogiem ir būtiski apzināt skolēnu agresīvas uzvedības cēloņus, mērķus un izpausmes, meklējot veidus, kā izmantojot skolas iekšējos un ārējos resursus, rast iespējami labāko risinājumu drošas vides veidošanā klasē un skolā. Pedagogiem ir būtiski pārzināt tās preventīvā darba metodes un soļus, kas var palīdzēt grūtību risināšanā, ko izsauc skolēnu, reizēm arī vecāku agresīva uzvedība. Kad un cik efektīvs ir darbs ar skolēnu ģimenēm. Darbā ar pedagogiem tiks pielietotas  teorētiskā apskata, diskusiju, praktisko problēmsituāciju uzdevumu un vingrinājumu metodes.

 

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 10.10.2019 līdz 17.10.2019

  6h

  25 (0 brīvas)

Mācību stratēģiju izmantošana ģeogrāfijas mācību procesā

Dabaszinātņu joma (dabaszinības, fizika, ķīmija, bioloģija, ģeogrāfija) ģeogrāfijas skolotāji

Iespējas, kā pedagogam sasniegt dažādus mācību mērķus, nodrošinot mācību atbilstību skolēnu attīstības līmenim, interesei, vajadzībām un pieredzei jaunās kompetenču pieejas kontekstā. Snieguma līmeņu veidošana būtiskākajām pamatprasmēm ģeogrāfijā.

Uzzināt vairāk

  Metodiskais seminārs

  10.10.2019 15:00 - 17:45

  3h

  30 (27 brīvas)

Sistēmas KADRI izmantošana darba organizācijā

Izglītības iestāžu vadība,  Izglītības iestāžu tehniskie darbinieki skolu direktori, pirmsskolu vadītāji, lietveži, tehniskie darbinieki

Kursos būs iespēja papildināt zināšanas par sistēmas KADRI nepieciešamību, funkcionalitāti un priekšrocībām. Dalībnieki apgūs prasmes par jaunu darbinieku datu ievadi, darbinieku identitāti, autorizāciju un iesniegumu sagatavošanu. Tiks apskatītas sistēmas ikdienas uzturēšanas un informācijas aktualizācija, kā arī darba tiesisko attiecību izbeigšana (tehniskajiem darbiniekiem un pedagogiem), pārskati un atskaites.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  10.10.2019 09:00 - 12:00

  4h

  16 (7 brīvas)

Efektīva mācību stunda datorikā

Tehnoloģiju joma (tehnoloģijas, datorika, dizains un tehnoloģijas, inženierzinības) 5. - 9. klašu skolotāji

Pagaidām norādīts 1.nodarbības datums un laiks. Par pārējiem laikiem vienosieties pirmajā nodarbībā. Tās varētu būt piektdienu pēcpusdienas, varbūt kāda ceturtdienas pēcpusdiena. Programmas mērķis ir  sagatavot pedagogus 5.-9. klasēs pārmaiņām izglītības procesā, pilnveidojot kompetences par efektīvas mācību stundas būtību, tās vadīšanu un skolēna mācīšanās prasmju attīstīšanu. Kursu dalībnieki  izvirzīs sasniedzamo rezultātu mācību stundā, iesaistīs skolēnus plānošanas procesā. Pedagogi izpratīs dziļās mācīšanās vadīšanu, zinās, kā skolēnus motivēt darbam un kā attīstīt skolēnu mācīšanās stratēģijas. Kursu dalībnieki veidos jēgpilnus uzdevumus, praktiski lietos mācību stundā un analizēs tos, sniegs atgriezenisko saiti.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  11.10.2019 15:00 - 18:00

  12h

  16 (11 brīvas)

Prāta treniņa tehnikas

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji

Seminārā paredzēts  iepazīstināt ar informāciju par prāta procesiem (atmiņu, uzmanību, domāšanu) un to ietekmi uz dzīves kvalitāti, papildināt dalībnieku esošās zināšanas par prāta stiprināšanas tehnikām, kuras ir izmantojamas ikdienā.

Uzzināt vairāk

 

  14.10.2019 09:00 - 12:00

  4h

  25 (0 brīvas)

Sistēmas TEDIS izmantošana darba organizācijā

Izglītības iestāžu vadība personāls, kurš strādā ar sistēmu TEDIS

Seminārā būs iespēja papildināt savas zināšanas par sistēmas TEDIS izmantošanu darba organizācijā. Tiks izskatītas tādas tēmas kā grupas apmeklējumu tabele, izglītības iestādes kalendārs, darbinieku ēdināšanas dienu uzskaites tabele, ēdināšana brīvdienās, rīkojumi – likmes maiņa, produktu uzskaite – patēriņa atskaite u.c.

Uzzināt vairāk

  Seminārs

  15.10.2019 10:00 - 13:00

  4h

  18 (13 brīvas)

Bērnu emocionālā audzināšana

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji skolotāju palīgi

Šobrīd bērni lielāko savas dzīves daļu pavada pirmsskolas izglītības iestādēs, tādēļ pedagogu palīgu loma ir būtiska bērnu emocionālās labsajūtas pilnveidē. Ikdienas procesā norisinās bērna vispārēja attīstība, izziņas procesi, izglītošanās un audzināšana. Svarīgi ir nodrošināt bērniem šos procesu nepārtrauktību. Zināšanas par bērna emocionālo attīstību, rotaļām un spēlēm ir viens no svarīgākajiem nosacījumiem bērna turpmākajā attīstībā.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 04.10.2019 līdz 18.10.2019

  12h

  25 (0 brīvas)

Programmēšanas pamatu apguve pamatskolā un vidusskolā, izmantojot C++

Tehnoloģiju joma (tehnoloģijas, datorika, dizains un tehnoloģijas, inženierzinības) Informātikas, programmēšanas un datorikas skolotāji

Septītajā klasē skolēni vidēji ir pietiekoši nobrieduši, lai apgūtu programmēšanu kādā no daudzajām tekstuālajām programmēšanas valodām. Protams, var sākt arī vēlāk, ja skolēnu zināšanu līmenis vēl nav pietiekams. Visproduktīvākais darba formāts ir interešu izglītības veidā, piemēram, skolas programmēšanas pulciņā. Bieži vien pietiek skolēniem palīdzēt apgūt pašus pamatus, un viņi tik ļoti aizraujas ar programmēšanu, ka tālāko ceļu programmēšanas pasaulē viņi ir spējīgi mērot arī vieni paši. Šajā modulī tiks aplūkoti tikai trīs pamatelementi, uz kuriem balstās lielākā daļa algoritmu. Tie ir mainīgie, sazarojumi un cikli. Teorija būs ļoti koncentrēta. Būs arī daži piemēri. Tomēr nāksies pastrādāt arī individuāli ārpus kursu nodarbībām.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 16.10.2019 līdz 30.10.2019

  8h

  19 (15 brīvas)

Vērtībizglītība pirmsskolā (9. grupa)

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji

Programma palīdzēs pedagogiem apzināt savas profesionālās vērtības un veidot izpratni vērtībizglītības iedzīvināšanai pirmsskolā.  Programma aktualizēs veidus, kā izglītojamiem sekmēt vērtrību iedzīvināšanu gan pirmsskolā, gan ģimenē. Nodarbībās pedagogus iepazīstinās ar audzināšanas vadlīniju aspektiem saistībā ar kompetenču izglītību Latvijā. Prakstiskā darbībā modelēs vērtīborientētu pedagoģisko procesu un tā plānošanu.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  16.10.2019 09:00 - 16:00

  8h

  27 (0 brīvas)

Pilsoniskās līdzdalības prasmju attīstība mācību procesā

Visi skolotāji,  Audzināšanas joma 5.-9. klašu skolotāji

Programmas mērķis ir sekmēt valstisko audzināšanu un veicināt skolēnu pilsonisko līdzdalību, patstāvību, atbildību Latvijas valstiskuma stiprināšanā. Pedagogi izpratīs  kā tiešajā  mācību  procesā  un  daudzveidīgās  ikdienas norisēs  veicināt skolēnos  aizvien  apzinātāku  pilsonisku  rīcību,  kas  iziet  ārpus  personīgiem lēmumiem  un  rīcības  un  iesaistīties  sistēmiskā  darbībā.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 16.10.2019 līdz 30.10.2019

  8h

  25 (21 brīvas)

Efektīva latviešu valodas un literatūras stunda 5.-9.klasē mazākumtautības izglītības programmās

Valodu joma (latviešu valoda, mazākumtautību valoda, svešvaloda) Pamatskolas latviešu kā otrās valodas 5.-9. klašu skolotāji

Programmas mērķis ir  sagatavot 5.-9. klašu  latviešu valodas un literatūras (mazākumtautības izglītības programmās) pedagogus pārmaiņām izglītības procesā, pilnveidojot prasmes plānot un vadīt efektīvu mācību stundu un  attīstīt skolēna mācīšanās prasmes.
Kursu dalībnieki  mācīsies izvirzīt sasniedzamo rezultātu mācību stundā, iesaistīt skolēnus plānošanas procesā. Pedagogi izpratīs dziļās mācīšanās vadīšanu, zinās, kā attīstīt skolēnu mācīšanās stratēģijas.

 

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 17.10.2019 līdz 28.10.2019

  12h

  25 (19 brīvas)

Mūsdienīga personāla vadība pirmsskolā

Izglītības iestāžu vadība Pirmsskolu vadītāji

Programmasdalībnieki mācību laikā papildinās zināšanas par mūsdienu personāla vadības tendencēm, to piemērošanu atbilstoši pirmsskolas iestādes kultūrai, kā arī praktizēs darbinieku motivēšanas, attīstīšanas, intervēšanas, novērtēšanas prasmes.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 17.10.2019 līdz 23.10.2019

  12h

  25 (21 brīvas)

Atbalsts krievu valodas (svešvalodas) skolotājiem mācību procesa pilnveidošanai

Valodu joma (latviešu valoda, mazākumtautību valoda, svešvaloda) Krievu valodas (svešvalodas) skolotāji

Metodiskais seminārs sniegs pārskatu  par krievu valodas (svešvalodas) pārbaudes darbu atgriezenisko saiti , valodu jomā iekļauto mācību saturu, jauno mācīšanās pieeju, caurviju prasmēm un pašvadītas mācīšanās attīstīšanu mācību stundās u.c. aktualitātēm šajā mācību gadā. Pieteikšanās: 1 pedagogs no skolas.

Uzzināt vairāk

  Metodiskā diena

  21.10.2019 10:00 - 13:30

  4h

  35 (27 brīvas)

Atbalsts krievu valodas un literatūras skolotājiem mācību procesa pilnveidošanai

Valodu joma (latviešu valoda, mazākumtautību valoda, svešvaloda) Krievu valodas un literatūras skolotāji (mazākumtautību skolas)

Metodiskais seminārs sniegs pārskatu par krievu valodas un literatūras valsts pārbaudes darbu analīzi un metodiskajiem ieteikumiem, valodu jomā iekļauto mācību saturu, jauno mācīšanās pieeju, caurviju prasmēm un pašvadītas mācīšanās attīstīšanu mācību stundās u.c. aktualitātēm šajā mācību gadā. Pieteikšanās: 1-2 pedagogi no skolas.

Uzzināt vairāk

  Metodiskā diena

  21.10.2019 10:00 - 13:30

  4h

  60 (46 brīvas)

IT izmantošanas iespējas vizuālās mākslas stundās

Kultūras izpratne un pašizpausmes mākslā joma (vizuālā māksla, mūzika, literatūra, drāma) Vizuālās mākslas skolotāji 5.-9.klasēs

Kursu programmā skolotāji attīstīs prasmes kā lietot  aplikācijas uzdevumu veidošanā: informācijas iegūšanai un apstrādei, plakātu, ielūgumu u.c. materiālu izveidē, kā izmantot sociālos tīklus mācību vielas sistematizēšanai, kā veidot prezentācijas materiālus, izmantojot  animācijas un video aplikācijas. Kursu dalībnieki aprobēs izveidotos uzdevumus un prezentēs rezultātus.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 22.10.2019 līdz 04.11.2019

  12h

  20 (17 brīvas)

Mācību procesa nodrošināšana skolēniem ar redzes traucējumiem

Visi skolotāji

Programma paredzēta, lai apgūtu nepieciešamās zināšanas, prasmes un iemaņas kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanai izglītojamajiem ar redzes traucējumiem. Dalībnieki gūs ieskatu par Braila raksta pamata mācīšanās metodēm. Uzzinās, kā attīstīt orientēšanās un mobilitātes/ sociālās iemaņas un kādus speciālo palīglīdzekļus izmantot, lai nodrošinātu kvalitatīvu mācību procesu skolēniem ar redzes traucējumiem.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 22.10.2019 līdz 29.10.2019

  8h

  22 (21 brīvas)

Aktualitātes latviešu valodas un literatūras mācību jomā

Valodu joma (latviešu valoda, mazākumtautību valoda, svešvaloda) Latviešu valodas un literatūras, latviešu kā otrās valodas skolotāji

Darba kārtībā: eksāmena rezultātu analīze, informācija par RIIMC plānotajiem pasākumiem latviešu valodas skolotājiem, jaunās pamatskolas mācību programmas; latviešu valodas standarts vidusskolai: sasniedzamie rezultāti optimālajā līmenī, padziļinātais kurss "Latviešu valoda un literatūra II": kursa koncepcija un izstrāde u.c jautājumi. Darba kārtība būs pieejama no 01.10.2019. www.riimc.lv.

Uzzināt vairāk

  Metodiskā diena

  22.10.2019 09:00 - 15:00

  6h

  80 (45 brīvas)

Atslēga skolēnu motivācijai dabaszinātņu priekšmeta apguvei, 1.-6.kl.dabaszinību skolotājiem (1. grupa)

Dabaszinātņu joma (dabaszinības, fizika, ķīmija, bioloģija, ģeogrāfija) 1.- 6. klašu dabaszinātņu skolotāji

Kā padarīt dabaszinību priekšmeta saturu aktuālu skolēnam? Ieinteresēts skolēns ir gatavs patstāvīgi mācīties, ja skolotājs atrod pareizu veidu kā savu mācību priekšmetu padarīt saistošu skolēnam caur skolēna personīgo pieredzi.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  22.10.2019 10:00 - 17:00

  8h

  14 (2 brīvas)

Atslēgas skolēnu motivācijā dabaszinātņu priekšmetu apguvei, fizikas skolotājiem (2. grupa)

Dabaszinātņu joma (dabaszinības, fizika, ķīmija, bioloģija, ģeogrāfija) Fizikas skolotāji

 Kā padarīt dabaszinātņu priekšmetu saturu aktuālu skolēniem? Ieinteresēts skolēns ir gatavs patstāvīgi mācīties, ja skolotājs atrod pareizu veidu kā savu mācību priekšmetu padarīt saistošu skolēnam caur skolēna personīgo pieredzi.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 23.10.2019 līdz 11.11.2019

  8h

  14 (10 brīvas)

Atslēgas skolēnu motivācijā dabaszinātņu priekšmetu apguvei, ķīmijas skolotājiem (3. grupa)

Dabaszinātņu joma (dabaszinības, fizika, ķīmija, bioloģija, ģeogrāfija) Ķīmijas skolotāji

 Kā padarīt dabaszinātņu priekšmetu saturu aktuālu skolēniem? Ieinteresēts skolēns ir gatavs patstāvīgi mācīties, ja skolotājs atrod pareizu veidu kā savu mācību priekšmetu padarīt saistošu skolēnam caur skolēna personīgo pieredzi.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 23.10.2019 līdz 25.11.2019

  8h

  14 (9 brīvas)

Atbalsts angļu valodas skolotājiem mācību procesa pilnveidošanai

Valodu joma (latviešu valoda, mazākumtautību valoda, svešvaloda) Angļu valodas skolotāji

Metodiskais seminārs sniegs pārskatu par angļu valodas valsts pārbaudes darbu rezultātiem, prasmēm un kompetencēm angļu valodas stundās, izmantojot mācību materiālu, lasītprasmes veicināšanu un attīstīšanu mācību stundā, pašvadītas mācīšanās attīstīšanu mācību stundās u.c. aktualitātēm šajā mācību gadā. Pieteikšanās 1-2 pedagogi no skolas.

Uzzināt vairāk

  Metodiskā diena

  23.10.2019 10:00 - 15:00

  6h

  70 (56 brīvas)

Atbalsts vācu valodas skolotājiem mācību procesa pilnveidošanai

Valodu joma (latviešu valoda, mazākumtautību valoda, svešvaloda) Vācu valodas skolotāji

Metodiskais seminārs sniegs pārskatu par vācu valodas pārbaudes darbu atgriezenisko saiti, caurviju prasmēm un pašvadītas mācīšanās attīstīšanu mācību stundās, vācu referente no Hueber Verlag izdevniecības dalīsies pieredzē, kā mācību grāmatas ir savstarpēji saistītas, balstās viena uz otru, un tādējādi īpaši attīsta vai paplašina skolēnu valodu kompetences, īpašu uzmanību pievēršot jaunākajām neirodidaktiskajām tendencēm un skolēnu vecumam. Pieteikšanās 1 pedagogs no skolas.

Uzzināt vairāk

  Metodiskā diena

  23.10.2019 09:00 - 15:00

  6h

  35 (30 brīvas)

Aktualitātes tehnoloģiju jomas mācību saturā 1. grupa (Tekstils)

Tehnoloģiju joma (tehnoloģijas, datorika, dizains un tehnoloģijas, inženierzinības) Tekstila skolotāji

Darba kārtība būs pieejama no 7.10.2019. www.riimc.lv

Uzzināt vairāk

  Metodiskā diena

  24.10.2019 10:00 - 15:00

  6h

  50 (41 brīvas)

Aktualitātes tehnoloģiju jomas mācību saturā 2.grupa (Koks un metāls)

Tehnoloģiju joma (tehnoloģijas, datorika, dizains un tehnoloģijas, inženierzinības) Koks un metāls

Darba kārtība būs pieejama no 7.10.2019. www.riimc.lv

Uzzināt vairāk

  Metodiskā diena

  24.10.2019 10:00 - 15:00

  6h

  40 (35 brīvas)

Aktualitātes tehnoloģiju jomas mācību saturā 3.grupa (Datorika)

Tehnoloģiju joma (tehnoloģijas, datorika, dizains un tehnoloģijas, inženierzinības) Informātikas, programmēšanas un datorikas skolotāji

Darba kārtība būs pieejama no 7.10.2019. www.riimc.lv

Uzzināt vairāk

  Metodiskā diena

  24.10.2019 10:00 - 15:00

  6h

  40 (35 brīvas)

Metodiskā diena "'Mūsdienīgs un efektīvs mācību process sākumskolā"'. Darba kārtība un pieteikšanās būs pieejama no 01.10.2019. www.riimc.lv

Sākumskolas skolotāji,  Izglītības iestāžu vadība Sākumskolas skolotāji un sākumskolas direktoru vietnieki

Metodiskās dienas ietvaros dalībnieki gūs izpratni par pārmaiņu ieviešanas nepieciešamību un pārmaiņām izglītības procesā, tā organizēšanu, pilnveidos dalībnieku prasmes, aktivizēs un motivēs mūsdienīgam un efektīvam mācību procesam sākumskolā. Darba kārtība un pieteikšanās būs pieejama no 01.10.2019. www.riimc.lv.

Uzzināt vairāk

  Metodiskā diena

  24.10.2019 09:30 - 13:00

  6h

  0 (0 brīvas)

Dažādu domāšanas (izziņas) līmeņu mācību uzdevumu izmantošana darbā ar skolēniem

Dabaszinātņu joma (dabaszinības, fizika, ķīmija, bioloģija, ģeogrāfija) Fizikas, ķīmijas, bioloģijas, ģeogrāfijas skolotāji

Klātienes nodarbību laikā skolotāji apgūs praktiskas mācību metodes un paņēmienus, kā veidot un izmantot dažādu domāšanas (izziņas) līmeņu mācību uzdevumus darbā ar skolēniem. Skolotāji analizēs gatavus un veidos paši savus pārbaudes darbu piemērus, izmantojot daudzveidīgus domāšanas (izziņas) līmeņu uzdevumus.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 25.10.2019 līdz 28.11.2019

  12h

  25 (22 brīvas)

Progresīvas metodes atmiņas spēju un resursu izmantošana (1.grupa)

Visi skolotāji

Balstoties uz aktuālām neirozinātnes atziņām par smadzeņu un atmiņas darbību, seminārā apskatīs virkni metožu, kas padara mācīšanos (un mācīšanas) procesu mērķtiecīgāku un efektīvāku. Saturs ir atlasīts no “klasiskās” mācīšanās teorijas, attīstības un pārmaiņu vadības psiholoģijas, neirozinātnes un IKT pasaules. Dalībnieki apgūs tehnikas aktīvajai lasīšanai, piezīmju rakstīšanai un informācijas iegaumēšanai, iepazīs metodes mērķu izvirzīšanai un refleksijai, gūs ieteikumus “smadzeņu slinkuma” pārvarēšanai un mācīšanās motivācijas stiprināšanai, kā arī saņems idejas jauno tehnoloģiju izmantošanai mācīšanās procesā.

Uzzināt vairāk

  Seminārs

  28.10.2019 15:00 - 18:00

  4h

  25 (21 brīvas)

Skolēna līdzatbildības veicināšana

Visi skolotāji,  Audzināšanas joma

Programmas ietvaros skolotāji apzināsies savus iekšējos un ārējos resursus un savas personības lomu audzināšanas darbībā, lai būtu kā motivators skolēnu veiksmīgai līdzdalībai, līdzatbildībai un izaugsmei, kas veicinātu sadarbības prasmju attīstīšanu un skolēnu gatavību dzīvei. Dalīsies pieredzē un uzzinās par līdzdalības formālajiem un neformālajiem veidiem, labās prakses piemēriem un metodēm.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 30.10.2019 līdz 06.11.2019

  6h

  25 (1 brīvas)

Progresīvas metodes atmiņas spēju un resursu izmantošana 2.grupa

Visi skolotāji

Balstoties uz aktuālām neirozinātnes atziņām par smadzeņu un atmiņas darbību, seminārā apskatīs virkni metožu, kas padara mācīšanos (un mācīšanas) procesu mērķtiecīgāku un efektīvāku. Saturs ir atlasīts no “klasiskās” mācīšanās teorijas, attīstības un pārmaiņu vadības psiholoģijas, neirozinātnes un IKT pasaules. Dalībnieki apgūs tehnikas aktīvajai lasīšanai, piezīmju rakstīšanai un informācijas iegaumēšanai, iepazīs metodes mērķu izvirzīšanai un refleksijai, gūs ieteikumus “smadzeņu slinkuma” pārvarēšanai un mācīšanās motivācijas stiprināšanai, kā arī saņems idejas jauno tehnoloģiju izmantošanai mācīšanās procesā.

Uzzināt vairāk

  Seminārs

  31.10.2019 15:00 - 18:00

  4h

  25 (11 brīvas)

Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā izglītības iestāžu tehniskajiem darbiniekiem (12. grupa) KURSI IR PAR MAKSU

Izglītības iestāžu tehniskie darbinieki

Programma papildinās  izglītības iestāžu tehnisko darbinieku zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā. Nodarbībās aktualizēs zināšanas par bērnu tiesībām un pienākumiem  izglītības iestādē, papildinās zināšanas par efektīvas saskarsmes veidiem un īpatnībām ar dažādu mērķgrupu bērniem, kā arī saskarsmes veidiem un īpatnībām atbilstoši bērna vecumposma īpatnībām. Kursu dalībnieki uzzinās, kur un kādos gadījumos ziņot par vardarbības gadījumiem un citiem bērnu tiesību pārkāpumiem  izglītības iestādē.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  31.10.2019 09:00 - 15:00

  8h

  25 (0 brīvas)

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs

Kaņiera iela 15, Rīga
LV–1063, Latvija

67105580 67105547
Uzzināt vairāk

Šīs tīmekļa vietnes pārzinis ir Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments, elektroniskā pasta adrese: iksd@riga.lv.

Informējam, ka šajā vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Sīkdatne uzkrāj datus par vietnes apmeklējumu. Uzkrātās sīkdatnes var būt pieejamas arī mūsu pārbaudītiem un uzticamiem sadarbības partneriem (trešajām pusēm). Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes, taču Jums jāņem vērā, ka, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Papildus informācija šeit