Sākums / Notikumi

Notikumi

Spāņu valoda (A1 līmenis) - Āgenskalnā

Rīgā kopā,  Āgenskalns

Valodas apguves programma paredzēta cilvēkiem, kuri vēlas apgūt spāņu valodu iesācēju līmenī.  Kursa laikā tiek apskatīti 13 komunikatīvi temati, kas ļauj orientēties spāniskajā vidē un tuvāk iepazīt Spānijas sadzīvi un kultūru. pilnveidotu  dažādas valodas prasmes un kompetences, kas palīdzētu  komunikatīvo vajadzību nodrošināšanai daudzveidīgās ikdienas situācijās.

Kursu norises laiks: 24.09., 08.10., 10.10., 15.10., 17.10., 22.10., 24.10., 29.10., 31.10., 05.11., 07.11., 12.11., 14.11., 19.11., 21.11., 26.11., 28.11.2019. (otrdienās un ceturtdienās) plkst. 18.00 - 20.15

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 24.09.2019 līdz 28.11.2019

  50h

  17 (0 brīvas)

Itāļu valodas apguve pieaugušajiem (A1 līmenis, bez priekšzināšanām) - Centrā

Rīgā kopā,  Centrs

Kurš gan nav dzirdējis šo spraigo un skanīgo valodu! Valodu, kurā runājot, nevar neiesaistīt visu mūsu ķermeni. Ne velti ir tāds teiciens, ka itāļi runā ar rokām! Spraigums un prieks šajā valodā ir būtiskas šīs valodas apgūšanai. Kursā apgūsim pamatlietas, sākot no fonētikas līdz vienkāršiem teicieniem, jautājumiem, ko izmantojam sadzīvē. Cik tas maksā, ko vēlaties nopirkt, kur tas atrodas u.t.t. Kādā no kursa nodarbībām ir plānots doties uz kādu itāliski runājošu vidi. Lasīsim un mēģināsim izstāstīt par sevi, savu nodarbošanos, par savu ģimeni. Skatīsimies fragmentus no filmām, klausīsimies dziesmas. Arī dažādas galda spēles dos iespēju labāk paturēt prātā lietvārdus un darbības vārdus.

Valodas kurss paredzēts itāļu valodas apguvei kursa dalībniekiem bez priekšzināšanām (A1 līmenī). Kursa valoda: latviešu – itāļu/itāļu – latviešu.

Kursu norises laiks:  17.09., 19.09., 24.09., 26.09., 01.10., 03.10., 08.10., 10.10., 15.10., 17.10., 22.10., 24.10., 29.10., 31.10., 05.11., 07.11., 12.11., 14.11., 19.11., 21.11., 26.11., 26.11., 28.11., 03.12., 05.12., 10.12., 12.12.2019. (otrdienās un ceturtdienās) plkst. 18.00 - 20.30

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 17.09.2019 līdz 12.12.2019

  80h

  15 (0 brīvas)

Latviešu valodas apguve pieaugušajiem (C1 līmenis, ar labām priekšzināšanām) - Ķengaragā

Rīgā kopā,  Ķengarags

C1 (augstākā līmeņa) latviešu valodas mācību programma paredzēta Rīgas iedzīvotājiem, kuru valodas prasme ļauj brīvi sazināties ar dzimtās valodas runātājiem, bet kuriem, lai kļūtu par pilnībā pastāvīgiem valodas lietotājiem, ir nepieciešams šo prasmi nostiprināt. Nodarbību laikā tiks trenētas lasīšanas, rakstīšanas, runāšanas un klausīšanās prasmes. Saturiski programma piedāvā septiņus tematiskos ciklus, kas varētu būt svarīgi katra cilvēka ikdienas dzīvē: 1. Personas vizītkarte. 2. Dzīves vide. 3. Intereses un atpūta. 4. Cilvēks. 5. Izglītība un karjera. 6. Iepirkšanās un pakalpojumi. 7. Kultūra un māksla. Pēc kursu beigšanas iespējams nokārtot valsts valodas pārbaudes eksāmenu. Kursu dalībnieki tiks nodrošināti ar mācību materiāliem.

Kursu norises laiks: 08.10.; 10.10.; 15.10.; 17.10.; 22.10.; 24.10.; 29.10.; 31.10; 05.11.; 07.11.; 12.11.; 14.11.; 19.11.; 21.11; 26.11.; 28.11.; 03.12.; 05.12.; 10.12.; 12.12.; 17.12.; 19.12.2019. otrdienās un ceturtdienās plkst. 18.00 - 19.30 (no10.10. līdz 29.10. nodarbības no 18.00-20.15)

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 08.10.2019 līdz 19.12.2019

  50h

  17 (6 brīvas)

Programma MS PowerPoint: no ievada līdz lietpratējam - Ķengaragā

Rīgā kopā,  Ķengarags

Kurss paredzēts tiem, kuri vēlas iegūt nepieciešamās zināšanas, lai veidotu prezentācijas MS PowerPoint programmā. Kursā tiks apgūtas  galvenās prasmes, lai veidotu un pārveidotu prezentācijas, izmantojot vienkāršas un paplašinātas Microsoft Office PowerPoint iespējas: grafiskos objektus slaidā (Smart Art, diagrammas, gatavās formas), prezentācijas noformēšanas iespējas, slaidu pārejas un objektu animācijas, un  vadības pogu, un hipersaišu ievietošanu prezentācijā.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 30.10.2019 līdz 20.11.2019

  12h

  17 (0 brīvas)

Angļu valodas apguve pieaugušajiem (B1 līmenis – sarunvalodas sākuma līmenis) - Purvciemā

Rīgā kopā,  Purvciems

Programma paredzēta Rīgas iedzīvotājiem angļu valodas apguvei, lai pilnveidotu dažādas valodas prasmes un kompetences, kas pilnveidotu karjeras iespējas, konkurētspēju darba tirgū, sagatavojot izglītojamo par patstāvīgu valodas lietotāju. Pirmajā nodarbībā pārbaudes tests līmeņa noteikšanai, jo kurss turpinās no rudens  semestra.

Kursu norises laiks: 

17.09.; 19.09.; 24.09.; 26.09.;01.10.; 03.10.; 08.10.; 10.10.; 15.10.; 17.10; 22.10.; 24.10.; 29.10.; 31.10.; 05.11.; 07.11; 12.11.;14.11; 19.11; 21.11.; 26.11; 28.11.; 03.12; 05.12; 10.12.2019. (otrdienās un ceturtdienās) plkst. 17.30-19.00

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 17.09.2019 līdz 10.12.2019

  50h

  20 (0 brīvas)

Efektīva mācību stunda datorikā

Tehnoloģiju joma (tehnoloģijas, datorika, dizains un tehnoloģijas, inženierzinības) 5. - 9. klašu skolotāji

Programmas mērķis ir  sagatavot pedagogus 5.-9. klasēs pārmaiņām izglītības procesā, pilnveidojot kompetences par efektīvas mācību stundas būtību, tās vadīšanu un skolēna mācīšanās prasmju attīstīšanu. Kursu dalībnieki  izvirzīs sasniedzamo rezultātu mācību stundā, iesaistīs skolēnus plānošanas procesā. Pedagogi izpratīs dziļās mācīšanās vadīšanu, zinās, kā skolēnus motivēt darbam un kā attīstīt skolēnu mācīšanās stratēģijas. Kursu dalībnieki veidos jēgpilnus uzdevumus, praktiski lietos mācību stundā un analizēs tos, sniegs atgriezenisko saiti.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 08.11.2019 līdz 22.11.2019

  12h

  13 (0 brīvas)

Atslēgas skolēnu motivācijā dabaszinātņu priekšmetu apguvei, ķīmijas skolotājiem (3. grupa)

Dabaszinātņu joma (dabaszinības, fizika, ķīmija, bioloģija, ģeogrāfija) Ķīmijas skolotāji

 Kā padarīt dabaszinātņu priekšmetu saturu aktuālu skolēniem? Ieinteresēts skolēns ir gatavs patstāvīgi mācīties, ja skolotājs atrod pareizu veidu kā savu mācību priekšmetu padarīt saistošu skolēnam caur skolēna personīgo pieredzi.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 23.10.2019 līdz 25.11.2019

  8h

  14 (0 brīvas)

Dažādu domāšanas (izziņas) līmeņu mācību uzdevumu izmantošana darbā ar skolēniem

Dabaszinātņu joma (dabaszinības, fizika, ķīmija, bioloģija, ģeogrāfija) Fizikas, ķīmijas, bioloģijas, ģeogrāfijas skolotāji

Klātienes nodarbību laikā skolotāji apgūs praktiskas mācību metodes un paņēmienus, kā veidot un izmantot dažādu domāšanas (izziņas) līmeņu mācību uzdevumus darbā ar skolēniem. Skolotāji analizēs gatavus un veidos paši savus pārbaudes darbu piemērus, izmantojot daudzveidīgus domāšanas (izziņas) līmeņu uzdevumus.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 25.10.2019 līdz 28.11.2019

  12h

  25 (0 brīvas)

Skolotāju palīgu pedagoģiskās kompetences mācību un audzināšanas darbā pirmsskolā KURSI IR PAR MAKSU

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji skolotāju palīgi

Šobrīd bērni lielāko savas dzīves daļu pavada pirmsskolas izglītības iestādēs, tādēļ pedagogu palīgu loma ir būtiska bērnu emocionālās labsajūtas pilnveidē. Ikdienas procesā norisinās bērna vispārēja attīstība, izziņas procesi, izglītošanās un audzināšana. Svarīgi ir nodrošināt bērniem šos procesu nepārtrauktību. Zināšanas par bērna emocionālo attīstību, rotaļām un spēlēm ir viens no svarīgākajiem nosacījumiem bērna turpmākajā attīstībā.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 29.11.2019 līdz 06.12.2019

  12h

  25 (0 brīvas)

Pedagogu sadarbības veicināšana mācību procesa īstenošanā pirmsskolā (8. grupa)

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji

Dalībnieki veidos izpratni par pedagogu sadarbības dažādajām iespējām, apzināsies sadarbības nozīmi veiksmīga mācību procesa īstenošanā un praktiski plānos mācīšanās procesu atbilstoši izvirzītajiem mērķiem, kā arī sniegs atgriezenisko saiti par īstenotajām aktivitātēm, kopīgi mācoties. 

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 29.11.2019 līdz 06.12.2019

  12h

  25 (0 brīvas)

Vērtībizglītība pirmsskolā (10. grupa)

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji

Programma palīdzēs pedagogiem apzināt savas profesionālās vērtības un veidot izpratni vērtībizglītības iedzīvināšanai pirmsskolā.  Programma aktualizēs veidus, kā izglītojamiem sekmēt vērtību iedzīvināšanu gan pirmsskolā, gan ģimenē. Nodarbībās pedagogus iepazīstinās ar audzināšanas vadlīniju aspektiem saistībā ar kompetenču izglītību Latvijā. Praktiskā darbībā modelēs vērtīborientētu pedagoģisko procesu un tā plānošanu.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  27.11.2019 09:00 - 16:00

  8h

  27 (0 brīvas)

Koučings vadītāja darbā

Izglītības iestāžu vadība pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji

Programma  ir veidota, lai pilnveidotu prasmes un zināšanas par koučinga metodisko paņēmienu iespējamu pielietošanu vadības darbā. Tiks attīstītas prasmes un kompetences koučinga metožu izmantošanā un pielietošanā.

Uzzināt vairāk

 

  no 27.11.2019 līdz 11.12.2019

  12h

  25 (7 brīvas)

Pedagogu sadarbības veicināšana mācību procesa īstenošanā pirmsskolā (7. grupa)

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji

Dalībnieki veidos izpratni par pedagogu sadarbības dažādajām iespējām, apzināsies sadarbības nozīmi veiksmīga mācību procesa īstenošanā un praktiski plānos mācīšanās procesu atbilstoši izvirzītajiem mērķiem, kā arī sniegs atgriezenisko saiti par īstenotajām aktivitātēm, kopīgi mācoties. 

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 26.11.2019 līdz 02.12.2019

  12h

  25 (0 brīvas)

Skolēnu sadarbības prasmju attīstīšana sporta stundās

Veselības un fiziskās aktivitātes joma (sports, veselība) sporta skolotāji

Programma aktualizē sporta skolotāju izpratni par kompetenču pieeju mācību procesā. Nodarbību mērķis ir sniegt pedagogiem atbalstu ikdienas darbā. Kursu laikā pedagogi iepazīsies ar praktiskiem sadarbības veidošanas aspektiem, izmēģinot praksē dažādus sadarbības modeļus, plānojot un organizējot mācību darbu skolēniem. 

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 26.11.2019 līdz 05.12.2019

  12h

  30 (0 brīvas)

Efektīva matemātikas mācību stunda 4.-9.klasē (8.grupa) Kursi nenotiks!

Matemātikas joma (matemātika) 4. - 9. klašu matemātikas skolotāji

Programmas mērķis ir  sagatavot matemātikas pedagogus 4.-9. klasēs pārmaiņām izglītības procesā, pilnveidojot kompetences par efektīvas mācību stundas būtību, tās vadīšanu un skolēna mācīšanās prasmju attīstīšanu. Dalībnieki  izvirzīs sasniedzamo rezultātu mācību stundā, iesaistīs skolēnus plānošanas procesā. Pedagogi izpratīs dziļās mācīšanās vadīšanu, zinās, kā skolēnus motivēt darbam un kā attīstīt skolēnu mācīšanās stratēģijas. Kursu dalībnieki veidos jēgpilnus uzdevumus, praktiski lietos mācību stundā un analizēs tos, sniegs atgriezenisko saiti.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 25.11.2019 līdz 09.12.2019

  12h

  6 (0 brīvas)

Aktualitātes sociālās un pilsoniskās jomas mācību saturā

Sociālā un pilsoniskā joma (sociālās zinības, vēsture, politika, ekonomika) sociālo zinību, vēstures skolotāji ar nelielām priekšzināšanām kompetenču pieejas īstenošanā

Metodiskajā dienā pedagogi tiks iepazīstināti ar aktualitātēm par kompetenču pieeju sociālās un pilsoniskās jomas mācību saturā. Pedagogi gūs izpratni par mācību programmu un mācību līdzekļu pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanas un izmantošanas iespējām.

Darba kārtība

Uzzināt vairāk

  Metodiskā diena

  21.11.2019 15:00 - 18:00

  4h

  90 (5 brīvas)

Aktualitātes matemātikas mācību jomas saturā

Matemātikas joma (matemātika) 4.-12.klašu matemātikas skolotāji

Metodiskajā dienā pedagogi tiks iepazīstināti ar aktualitātēm par un ap kompetenču pieeju mācību saturā matemātikas jomā. Pedagogi gūs izpratni par mācību programmu un mācību līdzekļu pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanu un izmantošanas iespējām. Darba kārtība pieejama zemāk.

Darba kārtība

 

Uzzināt vairāk

  Metodiskā diena

  27.11.2019 14:00 - 17:00

  4h

  60 (15 brīvas)

Caurviju prasmju attīstīšana pirmsskolā

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji

Kursa programma paredz sagatavot pirmsskolu pedagogus vienotas sistēmas ieviešanā pirmā vispārējās izglītības pakāpē, veidot izpratni par jaunā mācību satura struktūras un izveides principiem pirmsskolā, saskatīt iespēju attīstīt skolēnos caurviju prasmes.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 20.11.2019 līdz 27.11.2019

  12h

  25 (0 brīvas)

Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā izglītības iestāžu tehniskajiem darbiniekiem (14. grupa) KURSI IR PAR MAKSU

Tehniskie darbinieki

Programma papildinās  izglītības iestāžu tehnisko darbinieku zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā. Nodarbībās aktualizēs zināšanas par bērnu tiesībām un pienākumiem  izglītības iestādē, papildinās zināšanas par efektīvas saskarsmes veidiem un īpatnībām ar dažādu mērķgrupu bērniem, kā arī saskarsmes veidiem un īpatnībām atbilstoši bērna vecumposma īpatnībām. Kursu dalībnieki uzzinās, kur un kādos gadījumos ziņot par vardarbības gadījumiem un citiem bērnu tiesību pārkāpumiem  izglītības iestādē.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  20.11.2019 09:00 - 15:00

  8h

  26 (5 brīvas)

Sistēmas TEDIS izmantošana darba organizācijā

Izglītības iestāžu vadība,  Izglītības iestāžu tehniskie darbinieki,  Tehniskie darbinieki personāls, kurš strādā ar sistēmu TEDIS

Seminārā būs iespēja papildināt savas zināšanas par sistēmas TEDIS izmantošanu darba organizācijā. Tiks izskatītas tādas tēmas kā grupas apmeklējumu tabele, izglītības iestādes kalendārs, darbinieku ēdināšanas dienu uzskaites tabele, ēdināšana brīvdienās, rīkojumi – likmes maiņa, produktu uzskaite – patēriņa atskaite u.c.

Uzzināt vairāk

  Seminārs

  19.11.2019 10:00 - 13:00

  4h

  18 (2 brīvas)

Skolēnu sadarbības prasmju attīstīšana pamatskolā

Visi skolotāji 5.-9. klašu skolotāji

Programmas mērķis pilnveidot skolotāju izpratni par skolēnu sadarbības prasmju attīstīšanu pamatskolā un modelēt to apguvi. Nodarbību laikā skolotāji, diskutējot un strādājot grupu darbos, apgūs daudzveidīgus paņēmienus sadarbības kā caurviju prasmes veicināšanai mācību nodarbībās.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 19.11.2019 līdz 21.11.2019

  8h

  25 (7 brīvas)

Latviešu valodas un literatūras stundu plānošana un dažāda līmeņa uzdevumu izmantošana skolēnu lietpratības attīstīšanai

Valodu joma (latviešu valoda, mazākumtautību valoda, svešvaloda) Latviešu valodas un literatūras, latviešu kā otrās valodas skolotāji

Programmas mērķis ir  sagatavot latviešu valodas un liteartūras skolotājus  pārmaiņām izglītības procesā, pilnveidojot kompetences par mācību stundas plānošanu un struktūru, tās vadīšanu un skolēna mācīšanās prasmju attīstīšanu. Kursu dalībnieki  analizēs video mācību materiālus, izvirzīs sasniedzamo rezultātu mācību stundā, pārrunās dažāda līmeņa mācību uzdevumu izmantošanu un atgriezeniskās saites nozīmi. 

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 15.11.2019 līdz 04.12.2019

  12h

  27 (0 brīvas)

Programma MS Excel: no ievada līdz lietpratējam (vidējam līmenim)

Kultūras iestāžu darbinieki RD IKSD padotībā esošo kultūras iestāžu darbiniekiem un amatiermākslas kolektīvu vadītājiem

Programma  paredzēta tiem, kuri vēlas iegūt nepieciešamās zināšanas, lai veidotu, rediģētu, formatētu un drukātu pamata Microsoft Excel darba lapas, kā arī iegūtu un papildinātu prasmes, kuras nepieciešamas aprēķiniem, izmantojot  formulas un funkcijas, datu atlasīšanai un filtrēšanai. Kurss palīdzēs apgūt Microsoft Excel sniegtās iespējas datu analīzes rīku izmantošanā, Pivot Table veidošanā, kā arī padziļinās zināšanas Excel funkciju izmantošanā dažādiem uzdevumiem.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 14.11.2019 līdz 05.12.2019

  12h

  18 (2 brīvas)

Drāmas metode efektīvam mācīšanās procesam dažādās klašu grupās un mācību priekšmetos

Visi skolotāji

Programma dos ieskatu, kas ir ”drāma”, kas ir “drāmas metode”, kā to pielietot, veidojot efektīvāku mācīšanās procesu un ikdienā plānojot mācību saturu mācību jomu ietvaros. Dalībnieki gūs praktisku pieredzi publiskās runas veidošanā, satura argumentēšanā un pašizpausmē.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 06.11.2019 līdz 20.11.2019

  8h

  25 (0 brīvas)

Pedagogu izpratnes par sabiedrības integrācijas procesu un tā būtību veicināšana

Visi skolotāji

Programmas iertvaros pedagogi gūs teorētisku izpratni par  integrācijas procesu, starpkultūru izglītības lomu skolā, apgūs prasmi teorētiski un praktiski izvēlēties metodes saistībā ar konkrētā skolēna īpatnībām, veicinot integrācijas procesu konkrētajā mācību iestādē, iepazīsies ar pieredzes piemēriem un darba specifiku, strādājot ar skolēniem, kuriem ir atšķirīga izglītības pieredze, kultūra un nav valodas zināšanu.
 

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 05.11.2019 līdz 05.12.2019

  12h

  25 (5 brīvas)

Speciālās zināšanas pedagogiem bērnu tiesību aizsardzības jomā

Visi skolotāji

Kursa programma papildinās pedagogu profesionālās kompetences par bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem.
Nodarbību tematika:
1. Bērnu tiesību aizsardzības sistēma, normatīvie akti bērnu tiesību aizsardzības jomā.
2. Starptautisko tiesību aktu piemērošana bērnu tiesību aizsardzībā.
3. Starpinstitucionālā sadarbība bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanā.
4. Vecāku un bērnu tiesības un pienākumi.
5. Vardarbība pret bērnu, tās veidi un pazīmes; vardarbība bērna ģimenē (vardarbība vecāku starpā/ pret partneri, vardarbības veidi un pazīmes).
6. Principi, veidojot saskarsmi ar bērnu.
7. Atbalsts nepilngadīgajam kriminālprocesā, civilprocesā, administratīvajā procesā un administratīvo pārkāpumu procesā.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 05.11.2019 līdz 19.11.2019

  8h

  25 (0 brīvas)

Skolēna pašvadīta mācīšanās pamatskolā KURSI ATCELTI

Visi skolotāji 5. - 9. klašu skolotāji (2-3 skolotāju vienas skolas komanda)

Programmas ietvaros pedagogi iepazīsies ar mācīšanās iedziļinoties pazīmēm, to sasaisti ar jauno uz kompetencēm virzīto  mācību saturu, gūs izpratni par skolēna pašvadītu mācīšanos, aktualizējot daudzveidīgu un mūsdienīgu metodisko paņēmienu izmantošanu mācību procesā. Pedagogi analizēs videostundu fragmentus,  lai pilnveidotu savu pedagoģisko meistarību, kā arī plānos savās mācību stundās skolēnu pašvadītu mācīšanos.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 05.11.2019 līdz 21.11.2019

  8h

  2 (0 brīvas)

Metodiskā diena Rīgas Franču licejā par literatūras mācību jautājumiem, ieviešot kompetencēs balstītu mācīšanos

Valodu joma (latviešu valoda, mazākumtautību valoda, svešvaloda) Latviešu valodas un literatūras, latviešu kā otrās valodas skolotāji

Rīgas Franču liceja latviešu valodas un literatūras skolotājas dalīsies pieredzē, kādas pārmaiņas ir ieviestas literatūras mācību satura plānošanā, skolotāju savstarpējā sadarbībā un stundas struktūrā, ieviešot kompetencēs balstītas mācības.

Uzzināt vairāk

  Metodiskā diena

  19.11.2019 15:00 - 18:00

  4h

  70 (26 brīvas)

Gleznošanas pamati (Āgenskalns)

Rīgā kopā,  Āgenskalns

Kursi tiem, kas vēlas apgūt gleznošanas prasmes, izpaust sevi jaunās kreatīvās darbībās, iemācīties lietas, kuras varbūt ir aizmirstas vai arī pavisam savādākas, nekā ikdienā darāmās darbības. Katram krāsu veidam ir savas īpatnības, vilšanos un neveiksmes piedzīvo pat profesionāli mākslinieki, bet darba radošajā procesā viņi mācās to pārvarēt. Galvenais – nepadoties un vienmēr atrast sevī radošo prieku mēģināt vēlreiz. Šis kursu laiks ir domāts tiem, kas vēlas izmēģināt kaut ko jaunu vai sen aizmirstas lietas. Uzzināsim informāciju par akvareļkrāsām, eļļas krāsām, pasteli un akrila krāsām. Pieskarsimies katrai krāsu tehnikai, radot iespēju pamēģināt un izjust krāsas burvību.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 07.11.2019 līdz 28.11.2019

  12h

  17 (0 brīvas)

Apsveikuma kartiņa jeb miniatūru glezniecība (Āgenskalns)

Āgenskalns,  Rīgā kopā

Gada skaistākajos svētkos ikvienam gribas iepriecināt sev tuvos un mīļos cilvēkus ar kādu nelielu dāvanu. Jauki, ja dāvanu papildina ar pašdarinātu apsveikuma kartiņu. Kursu laikā uzzināsiet, kā strādāt ar krāsām, lai izveidotu mazu kompozīciju, galarezultātā iegūstot glīti noformētu kartiņu. To var izmantot gan apsveikumam, gan kā galda kartīti, gan kā ielūgumu.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 05.12.2019 līdz 12.12.2019

  6h

  17 (0 brīvas)

Metāla stieplīšu rotu meistardarbnīca (Āgenskalns)

Āgenskalns,  Rīgā kopā

Rotu darināšana ir radošs process. Katra pati, īstenojot savas radošās idejas un vēlmes, var izgatavot unikālu un neatkārtojamo rotu sev vai kā dāvanu sev tuviem un mīļiem cilvēkiem. Radošās darbnīcas laikā iepazīsieties ar to, kā tamborējot metāla stieplītes, var izgatavot dažādas rotas – auskarus, piespraudes utt. Metāla stieplīti papildinot ar pērlītēm, akmentiņiem, stikliņiem, galarezultātā iegūsiet skaistu rotu.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  25.11.2019 18:00 - 20:15

  4h

  17 (-1 brīvas)

Galvas rotu meistardarbnīca (Āgenskalns)

Rīgā kopā,  Āgenskalns

Tuvojoties Ziemassvētkiem un Jaungada ballei, katrai no mums gribas izskatīties īpaši un neatkārtojami. Tāpēc laiks sākt domāt par pašas darinātu galvas rotu, kas kā oriģināls un neatkārtojams aksesuārs papildinās un akcentēs svētku tērpu. Turklāt tāds aksesuārs nebūs nevienai citai, jo katra pati varēs izgatavot galvas rotu pēc saviem ieskatiem un radošām vēlmēm. Radošās meistardarbnīcas laikā, izmantojot filcu, spalvas, pērlītes un pērlīšu izšuvumus, uzklausot profesionālas mākslinieces ieteikumus, izveidosiet skaistu galvas rotu.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  09.12.2019 18:00 - 20:15

  4h

  17 (0 brīvas)

Angļu valodas apguve pieaugušajiem (A2 līmenis) (Centrs)

Rīgā kopā,  Centrs

Programmas mērķis: nodrošināt iespēju apgūt angļu valodu pieaugušajiem Rīgas iedzīvotājiem, veidot izglītības procesā iesaistītajiem izglītojamajiem angļu valodas prasmes, kas nepieciešamas saziņā dažādās sociālās un profesionālās situācijās, sagatavojot izglītojamo par patstāvīgu valodas lietotāju.
Programmas uzdevumi:

1. Izkopt izglītojamo prasmi samērā brīvi sazināties un precīzi izteikties, pamatojot savu viedokli.

2. Paplašināt izglītojamo vārdu krājumu un pilnveidot prasmi izmantot darbā dažādus valodas līdzekļus nepieciešamās informācijas apmaiņai.

3.Padziļināt prasmi lietot savā runā un rakstos valodas likumības un dažādas gramatiskās konstrukcijas. 

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 19.11.2019 līdz 31.01.2020

  50h

  20 (0 brīvas)

Stresa menedžments (Centrs)

Centrs,  Rīgā kopā

Programma paredzēta dziļākas izpratnes iegūšanai par pozitīvā un negatīvā stresa ietekmi uz organismu, par stresa procesu attīstību, par personības psiholoģiskā tipa saistību ar stresa reakcijām. Programmas realizācijas gaitā klausītāji apgūs praktiskas psiholoģiskas taktikas sava stresa līmeņa samazināšanai un stresa reakciju vadīšanai, kas palīdzēs uzlabot psiholoģisko mikroklimatu.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 14.11.2019 līdz 28.11.2019

  8h

  17 (0 brīvas)

Iekšējā izaugsme un dzīves kvalitāte (Centrs)

Centrs,  Rīgā kopā

Seminārā tiks izskatīti vispārēji principi un jautājumi par atbildības un kontroles uzņemšanos savā dzīvē. Dalībnieki tiks iepazīstināti ar dažādiem praktiskiem algoritmiem, kas ļaus vairāk apzināties sevi, izvirzīt savus sapņus un mērķus, kā arī saprast, ko nozīmē  sevi realizēt caur saviem darbiem, un arī veidot sapratni – ko ar savu rīcību es vēlos dzīvē iegūt, kādu rezultātu sasniegt. Mērķi, motivācija, panākumi… Ar ko atšķiras mērķi no sapņiem, pēc kādiem kritērijiem noformulēt savus mērķus, kā pareizi rakstīt mērķus, lai tie palīdzētu izaugsmei – mācībās, profesionālajās izvēlēs, personīgajā izaugsmē. Praktiski piemēri un mērķu analīze. Bez visa tā daļa no nodarbības tiks veltīta veselībai, enerģijai, balansa un resursa stāvokļa izziņai, kas ļauj būt veselam, rūpēties par sevi un vienmēr būt možā garā. Diskusija un atbildes uz jautājumiem.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 21.11.2019 līdz 28.11.2019

  6h

  20 (0 brīvas)

Pašdisciplīna un pašmotivācija (Centrs)

Rīgā kopā,  Centrs

Motivācija ir sarežģīta sistēma, kas sastāv no cilvēka vēlmēm, izvēlēm, prasmēm un iespējām un tās pareiza novērtēšana, nostiprināšana un ieviešana ikdienas paradumos ir būtiska, lai sasniegu savus mērķus, uzturētu attiecības ar sev svarīgiem cilvēkiem un dzīvotu pēc iespējas labāku dzīvi. Savukārt disciplīna ir viena no prasmēm, kura nereti skolas laikā ir nostiprinājusies kā kaut kas nepatīkams un no nomācošs. Tomēr ir iespējama disciplīna, kura ikdienā palīdz, nevis nomāc vai rada trauksmi, vainas sajūtu. Saliekot kopā izsvērtu pašmotivāciju un efektīvu disciplīnu, iespējams sasniegt mērķus un labāku dzīves kvalitāti ātrāk, vieglāk un ilgnoturīgāk. Nodarbību ietvaros dalībniekiem tiks sniegtas zināšanas par pašmotivāciju, tās novērtēšanu un attīstīšanu, kā arī par disciplīnas trenēšanas iespējām ikdienā.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 12.11.2019 līdz 19.11.2019

  8h

  17 (0 brīvas)

Prāta treniņa tehnikas (Centrs)

Rīgā kopā,  Centrs

Programma visiem pieaugušajiem mentālās veselības stiprināšanai. Nav labas vai sliktas atmiņas, labas vai sliktas uzmanības. Ir trenēta vai netrenēta atmiņa, uzmanība, domāšana. Prāts (uzmanība, uzmanības noturība, atmiņa, analītiskā domāšana, radošā domāšana) ir tāds pats muskulis, kā citi muskuļi ķermenī, tai skaitā sirds. Sirds un citu muskuļu stiprībai cilvēki ikdienā uztur dažādas aktivitātes (ēdiens, miegs, aktīvs dzīves veids, utt.), savukārt pret prātu valdošā attieksme ir, ka tas vai nu ir vai nav. Lielākā daļa ikdienas aktivitātes skolā, darbā, mājās ir tās, kas prāta resursus tērē un dienas beigās cilvēks jūtas noguris. Tādēļ arī prātam ir nepieciešamas noteiktas treniņa tehnikas, lai paterētie resursi dienas beigās neradītu tik lielu nogurumu, kā arī lai spētu ikdienā efektīvāk plānot savus mērķus un ceļu uz tiem.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 03.12.2019 līdz 10.12.2019

  8h

  17 (0 brīvas)

Dienas un vakara meikapa veidošana (Centrs)

Rīgā kopā,  Centrs

Kursu klausītāji apgūs dienas un vakara meikapa tehnikas, pielietojumu, praktisku meikapu veidošanu, pareizo materiālu izvēli, instrumentu pielietošanu. Kursu klausītājiem līdzi jāņem materiāli un instrumenti: otu komplekts, pincete, sūklis, matu lente, vates diski, vates kociņi, kosmētikas noņēmējs, sejas krēms, konsīlers, tonālais krēms, birstošais pūderis, bronzeris, vaigu sārtums, uzacu ēnas, acu ēnas (kādas ir), acu zīmulis (brūns, melns, balts), skropstu tuša, ēnu bāze, lūpu krāsa un lūpu zīmulis (vienā tonī), lūpu spīdums, spogulis “uz kājiņas”. Pirmajai nodarbībai materiālus līdzi nevajag ņemt. Ja kādai dalībniecei trūkst kāds instruments vai materiāls - uzreiz nesteidzieties pirkt, jo lektore visu izstāstīs pirmajā tikšanās reizē.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 19.11.2019 līdz 21.11.2019

  9h

  18 (0 brīvas)

Lietišķā apģērba iespējas savu mērķu sasniegšanai (Centrs)

Rīgā kopā,  Centrs

Programma piedāvā lekciju, diskusiju, teoriju un praktiskos ieteikumus. Galvenās tēmas: Mode, stils, apģērba etiķete. Pareiza stāja un gaita. Apģērbu papildinoši elementi. Apģērba hierarhija uzņēmumā. Amatpersonu ģērbšanās stils un kļūdas. Vizuālā tēla sasaiste ar ietekmi uz personas, zīmola, organizācijas reputāciju. Kam jābūt veiksmīga darbinieka drēbju skapī. Modes dizainers Gints Bude bija pirmais, kurš pēc Latvijas neatkarības atgūšanas 1990. gada 2. novembrī atvēra savu modes namu. Pirmais Latvijā sāka profesionāļu modeļu sagatavošanu savā Tērpu demonstrētāju studijā un ļoti daudziem vizuālo jomu pārstāvjiem ir bijis pirmais skolotājs un padomdevējs. Gints Bude veido stilus modes žurnāliem, ir vadījis TV raidījumu "Ievas pārvērtības", eksperta statusā piedalās TV24 raidījumā “Spices stila pavēlnieks”, ir apģērba, stila un etiķetes eksperts, lasa lekcijas par vizuālā tēla nozīmi sabiedrībā, apģērba valkāšanas etiķeti un modi. Latvijas Amatniecības kameras meistars.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  27.11.2019 18:00 - 21:00

  4h

  20 (0 brīvas)

Aktiermeistarības pamati veiksmīgai ikdienai (Centrs)

Rīgā kopā,  Centrs

Jebkuras profesijas pārstāvim arī ikdienā ir svarīgi prast sevi pasniegt tā, lai apkārtējie pamana ne tikai tavas zināšanas. Ir daži noslēpumi, kas liks apkārtējiem uz mums paraudzīties savādāk. Aktiermeistarība ir svarīga ne tikai aktierim. Viens no veiksmīga biznesa noslēpumiem mūsdienu mainīgajā pasaulē ir prast sevi atbilstoši pasniegt. Kursu dalībnieki iepazīsies ar profesionālas skatuves mākslas atšķirību no pašdarbības, iztēles vingrinājumiem, novērojumiem. Individuālas un grupu etīdes.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  04.12.2019 18:00 - 21:00

  4h

  18 (0 brīvas)

Pulsa sildītāju (mauču) adīšana ar pērlītēm (Centrs)

Rīgā kopā,  Centrs

Pulsa sildītāju (mauču) adīšana pazīstama Eiropā jau  no 20.gs. Latvijā tie bija tautastērpa neatņemama sastāvdaļa  Dienvidkurzemē. Šobrīd pulsa sildītāji ir ļoti populāri tērpu aksesuāri. Dalībnieki iemācīsies adīt pulsa sildītājus ar pērlītēm, kā iedvesmas avotu izmantojot rakstu zīmes, lai papildinātu savus tērpus vai izgatavotu lielisku dāvanu savai labākajai draudzenei.  Par to, kas jāņem līdzi, informēsim atsevišķi.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  19.11.2019 18:00 - 21:00

  4h

  15 (0 brīvas)

Aušana ar pērlītēm – rokassprādzes izgatavošana (Centrs)

Rīgā kopā,  Centrs

Programmas dalībnieki apgūs pamatprincipus aušanā ar pērlītēm, un noaudīs rokassprādzi. Programmas 1.nodarbībā iepazīsimies ar materiālu un rakstu daudzveidību, audīsim rokassprādzi pēc izvēlēta raksta. 2. nodarbībā iepazīsimies ar aizdares veidiem un veidosim aizdari noaustajai rokassprādzei.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 27.11.2019 līdz 04.12.2019

  6h

  15 (0 brīvas)

Knipelētas mežģīnes - I (Centrs)

Rīgā kopā,  Centrs

Knipelēšana ir sens rokdarbu veids, kura pirmsākumi meklējami Itālijā 16. gadsimta otrajā pusē. Ar vienkāršiem koka darbarīkiem - knipelītēm, vijot un krustojot diegu pavedienus, veido visdažādākos pinumus – knipelētas mežģīnes. Knipelētas mežģīnes – I kurss, kurā varēs  iepazīties ar knipelēšanas specifikas daudzveidību, apgūt  knipelēšanas pamatus un veidot vienkāršus paraugus mežģīnēm ar kurām rotāja apģērbu, linu dvieļus un citas sadzīves tekstilijas. Kursu turpinājums plānots pavasarī.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 11.11.2019 līdz 16.12.2019

  20h

  15 (3 brīvas)

Programma MS PowerPoint lietpratējiem (Imanta)

Rīgā kopā,  Imanta

MS PowerPoint lietpratējiem. Šis kurss paredzēts pieredzējušiem lietotājiem, kuri vēlas izmantot paplašinātas Microsoft Office PowerPoint iespējas, lai veidotu prezentācijas un kļūtu produktīvāki savā darbā.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 17.12.2019 līdz 19.12.2019

  6h

  17 (0 brīvas)

Rakstura līderība (Imanta)

Rīgā kopā,  Imanta

Par līderi nepiedzimst, par līderi kļūst. Katrs no mums ir aicināts būt par patiesu līderi – ar savu personību, ar savu dzīves kvalitāti, ar savu darbu un piemēru, apliecinot to. Tieši raksturs ir tas, kas mūs veido par izcilu personību, tieši rakstura pilnībā slēpjas cilvēka personības izaugsme. Ko nozīmē būt patiesam cilvēkam – cēlam, dižam, augstsirdīgam, radošam un pilnīgam? Kas tad ir rakstura līderība? Ko nozīmē būt patiesam līderim? Kas ir patiesa izaugsme un kā atraisīt savu potenciālu? Kas veido cilvēka personu? Kas ir raksturs? Kas ir temperaments? Šos un citus jautājumus izskatīsim divos praktiskos un izglītojošos sarunu vakaros.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 04.12.2019 līdz 11.12.2019

  6h

  17 (0 brīvas)

Pašmasāža (Imanta)

Rīgā kopā,  Imanta

Kursa laikā tiks apgūti pašmasāžas paņēmieni, kurus var pielietot – muguras sāpju gadījumos, sprandas sāpju gadījumos, saspringtu muskuļu atbrīvošanai, relaksācijai, muskuļu spazmu mazināšanai. Tiks apskatīti dažādi palīglīdzekļi – bumbas, masāžas bankas, adatu paklājiņš, kā arī apgūtas metodes, kuras var izmantot ikdienā – pašmasāža ar rokām un muskuļu stiepšana. Tiks apskatīts arī anatomiskais pamatojums, masāžas pozitīvās iedarbības fizioloģija un mērķi. Dalībniekam nepieciešama masāžas bumba, adatu paklājiņš, masāžas banka un eļļu (daži eks. būs līdzi lektorei).

Uzzināt vairāk

  Kursi

  22.11.2019 18:00 - 21:00

  4h

  12 (0 brīvas)

Latviešu valodas apguve pieaugušajiem (C1 līmenis, ar labām priekšzināšanām) (Ķengarags)

Rīgā kopā,  Ķengarags

C1 (augstākā līmeņa) latviešu valodas mācību programma paredzēta Rīgas iedzīvotājiem, kuru valodas prasme ļauj brīvi sazināties ar dzimtās valodas runātājiem, bet kuriem, lai kļūtu par pilnībā pastāvīgiem valodas lietotājiem, ir nepieciešams šo prasmi nostiprināt. Nodarbību laikā tiks trenētas lasīšanas, rakstīšanas, runāšanas un klausīšanās prasmes. Saturiski programma piedāvā septiņus tematiskos ciklus, kas varētu būt svarīgi katra cilvēka ikdienas dzīvē: 1. Personas vizītkarte. 2. Dzīves vide. 3. Intereses un atpūta. 4. Cilvēks. 5. Izglītība un karjera. 6. Iepirkšanās un pakalpojumi. 7. Kultūra un māksla. Pēc kursu beigšanas iespējams nokārtot valsts valodas pārbaudes eksāmenu. Kursu dalībnieki tiks nodrošināti ar mācību materiāliem.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 12.11.2019 līdz 18.02.2020

  50h

  15 (0 brīvas)

Ādas kastītes un ādas vāciņu gatavošana (Ķengarags)

Rīgā kopā,  Ķengarags

Nodarbībās  dalībnieki iepazīsies ar ādas plastikas vēsturi un  dažādajiem materiāliem, kurus var izmantot darbos. Uzzinās vairāk par aplikācijas un ažūra tehnikām. Praktiski darbojoties katrs dalībnieks veidos nelielus ādas paraudziņus, pēc tam izveidojot  abus darbiņus - ādas kastīti un ādas apsveikuma vāciņus.
Līdzi jāņem: balta lapa, pildspalva, neliels lineāls, šķēres, nelieli kartona gabaliņi, ādas gabaliņi, PVA līme, ota.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  28.11.2019 18:00 - 21:00

  4h

  15 (9 brīvas)

Veiksmīgas uzstāšanās ABC jeb prasme uzrunāt auditoriju (Ķengarags)

Rīgā kopā,  Ķengarags

Profesionāla pasniedzēja vadībā kursu dalībnieki iepazīsies ar teorētiskiem pamatiem un praktiskiem padomiem, kā panākt, lai klausītāji tevi dzird un saprot. Stresa pārvarēšana, kontakts ar klausītāju, kursa dalībnieku balss un artikulācijas aparāta problēmu diagnostika, biežāk satopamās problēmas un to risinājumi, artikulācijas aparāta  un elpošanas  vingrinājumi, tipiskākās valodas kļūdas, kā izlabot dialektu, ko darīt, ja balss neskan, runas mērķis, teksta analīze, lomu spēles – diktori un žurnālisti, publiskās runas pamatnoteikumi, teksta loģiskā analīze u.c.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  20.11.2019 18:00 - 21:00

  4h

  20 (0 brīvas)

Videi draudzīga mājsaimniecība (Ķengarags)

Rīgā kopā,  Ķengarags

Programmas dalībnieki papildinās zināšanas par procesiem mājsaimniecībās – pārtiku, higiēnu, notekūdeņiem, atkritumiem, enerģijas patēriņu, ērtībām, tiks apgūta individuālā ietekme uz vidi dažādos, viegli uztveramos salīdzinājumos. Dalībnieki uzzinās metodes, kā analizēt savu radīto ietekmi uz vidi. Katrs individuāli radīs savas mājsaimniecības ietekmes uz vidi novērtējumu, domājot, kā to varētu samazināt. Nodarbībās notiks pieredzes apmaiņa ar atklātajām iespējām un katra indivīda iesaistes nozīmi ilgtspējīgā attīstībā.
Programmas praktiskajā daļā tiks darinātas vaska drānas, lai varētu samazināt plastmasas atkritumu daudzumu virtuvē, tiks apgūtas dabiskas iespējas sadzīves ķīmijas un personīgās higiēnas produktu pagatavošanai mājās.
Pieredzes apmaiņa un secinājumi par dažādām piedzīvotām situācijām sabiedrībā, par videi draudzīgu saimniekošanu iedrošinās kursu dalībniekus pievērst uzmanību saviem mājsaimniecības paradumiem un pieņemt vidi saudzējošus lēmumus.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  27.11.2019 18:00 - 21:00

  4h

  20 (13 brīvas)

Pašmasāža (Ķengarags)

Rīgā kopā,  Ķengarags

Kursa laikā tiks apgūti pašmasāžas paņēmieni, kurus var pielietot – muguras sāpju gadījumos, sprandas sāpju gadījumos, saspringtu muskuļu atbrīvošanai, relaksācijai, muskuļu spazmu mazināšanai. Tiks apskatīti dažādi palīglīdzekļi – bumbas, masāžas bankas, adatu paklājiņš, kā arī apgūtas metodes, kuras var izmantot ikdienā – pašmasāža ar rokām un muskuļu stiepšana. Tiks apskatīts arī anatomiskais pamatojums, masāžas pozitīvās iedarbības fizioloģija un mērķi.
Dalībniekam nepieciešama masāžas bumba, adatu paklājiņš, masāžas banka un eļļu (daži eks. būs līdzi lektorei).

Uzzināt vairāk

  Kursi

  28.11.2019 18:00 - 21:00

  4h

  20 (0 brīvas)

Vecāku saskarsme ar pusaudžiem, emocionālās inteliģences un paškontroles nozīme (Purvciems)

Rīgā kopā,  Purvciems

Programmas apguves laikā dalībnieki papildinās zināšanas par emocionālās inteliģences jēdzienu un tā nozīmi vecāku saskarsmē ar pusaudžiem, emocionālās inteliģences modeli un izmantošanas līmeņiem. Diskusijās tiks gūtas zināšanas par asertīvas uzvedības pielietošanu saskarsmē ar pusaudžiem, emociju neirobioloģisko pamatojumu un veselīgu emociju vadīšanu, kā arī apzinātības (mindfulness) meditācijas ideju un pielietošanu. Vecāki papildinās zināšanas par emocionālās inteliģences izmantošanu pusaudžu audzināšanā un veselīgas vides radīšanu. Gūs praktiskus padomus.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  05.12.2019 18:00 - 21:00

  4h

  17 (0 brīvas)

Matu krāsošana mājas apstākļos (Purvciems)

Rīgā kopā,  Purvciems

Kursa dalībnieki iegūs informāciju par matu krāsošanas pamatprincipiem: krāsu apli, pareiza toņa izvēli. Dalībnieki pilnveidos zināšanas par krāsotu matu kopšanu, produktiem un to sastāvu, matu balināšanas un krāsošanas iespējām, procedūrām un scenārijiem, lai varētu zināšanas pielietot ikdienā mājas apstākļos.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  05.12.2019 18:00 - 21:00

  4h

  20 (0 brīvas)

Laika menedžments (Purvciems)

Rīgā kopā,  Purvciems

Programmas dalībnieki papildinās zināšanas par laika menedžmentu kā plānošanas uzlabošanas resursu. Mūsdienu steidzīgajā pasaulē lielākā vērtība nav nauda, bet laiks. Visam ir vajadzīgs laiks. Laiks darbam, laiks, atpūtai, laiks ģimenei, laiks sev, laiks sportam, laiks izaugsmei, laiks… Brīžiem varam visu pagūt mierīgi, bet dažkārt pienākumu, termiņu, uzdevumu, vajadzību un visa pārējā ir pārāk daudz, un iestājas stress, trauksme, izmisums un citas līdzīgas izjūtas. Pamazām stress sakrājas, rodas iztukšotības sajūta, atsvešināšanās no aktivitātēm, kas saistītas ar darbu, pazeminās izpildes kvalitāte gan darbā, gan var būt arī mājās. Zinātniskajā literatūrā kopš pagājušā gadsimta septiņdesmitajiem gadiem to dēvē par „izdegšanas sindromu”. Vai vajag laiku plānot, un ja plānot, tad kā? Kam dot priekšroku – darbam, ģimenei vai se​v? Kā sastrukturēt prioritātes, kam veltīt savu laiku? Seminārā gūsim ieskatu par populārākajiem laika plānošanas paņēmieniem un praktiski izmēģināsim vienu no paņēmieniem pielietot praksē, ko iespējams izmantot, lai mazinātu stresu un profesionālās izdegšanas risku, kā arī gūtu atbalstu sev plānošanas uzlabošanā.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  19.11.2019 18:00 - 21:00

  4h

  17 (2 brīvas)

Saskarsme darba vietā. Problēmas un risinājumi (Ķengarags)

Rīgā kopā,  Ķengarags

Programmas dalībniekiem būs iespēja papildināt zināšanas par saskarsmi darba vietā, problēmām un iegūt padomus to risināšanā.
Ikviens no mums agrāk vai vēlāk iesaistās profesionālās vai darba attiecībās, kur svarīga loma ir saskarsmei jeb mijiedarbībai ar citiem, vai tie būtu kolēģi, klienti, sadarbības partneri, priekšniecība vai padotie. Dažkārt attiecības profesionālā darba vidē veidojas gludi un kļūst par lielisku enerģijas avotu, taču citkārt īsti pat nav skaidrs, kā tās ir kļuvušas saspīlētas, apgrūtinošas, dažkārt pat aizskarošas, stresu un dažādas saslimšanas, tai skaitā profesionālo izdegšanu veicinošas. Nodarbībās apskatīsim, kas ir “saskarsme darba vietā”, kādi faktori to ietekmē, un kādi ir iespējamie juridiskie risinājumi problēmsituāciju gadījumā. Tāpat pētīsim, kādas pazīmes var liecināt par iespējamu saskarsmes darba vietā izaicinājumu tuvošanos un ko var darīt, lai atvieglotu un uzlabotu psihoemocionālo stāvokli, ja tomēr no problēmsituācijas nav izdevies izvairīties. Papildus arī iegūsim informāciju par dažādām metodēm un paņēmieniem, kā arī kādu izmēģināsim praktiski no tā, ko iespējams izmantot, sastopoties ar problēmām saskarsmē darba vietā, lai samazinātu stresu un profesionālās izdegšanas risku, kā arī gūtu atbalstu sev un sniegtu to citiem.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  03.12.2019 18:00 - 21:00

  4h

  20 (0 brīvas)

Projekts "Durvis" 1. seminārs "Lai strādātu jēgpilni, darbs jāplāno jēgpilni"

Izglītības iestāžu vadība,  Skolu direktori skolu direktori, direktoru vietnieki

   Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs (RIIMC) sadarbībā ar RD Izglītības, kultūras un sporta departamentu 2019./2010. mācību gadā piedāvā Rīgas skolu vadības komandām piedalīties projektā “Durvis”. Projekta laikā notiks septiņi semināri, kuros savas skolas durvis atvērs septiņas skolas un dalīsies savos labajos pieredzes stāstos par aktuālām tēmām. Aicināti skolu direktori un vietnieki!

Uzzināt vairāk

  Seminārs

  28.11.2019 13:00 - 16:00

  0h

  80 (17 brīvas)

Projekts "Durvis" 2. seminārs "Atbalsta sniegšana jauniebraucēju integrācijai skolas vidē"

Izglītības iestāžu vadība skolu direktori, direktoru vietnieki

Semināra ietvaros tiks iegūta informācija par jauniebraucēju uzņemšanas nosacījumiem skolā, par sadarbības iespējām ar valsts un pašvaldības iestādēm, kā arī par atbalsta sniegšanu mācību procesa nodrošināšanā. Tiks aplūkoti būtiskākie izaicinājumi un iespējamie risinājumu. Pieredzē dalīsies Rīgas Pļavnieku pamatskolas direktore Elīna Dreimane, direktora vietniece izglītības jomā Arita Līpenīte, logopēde Māra Priedīte – Abricka.

Uzzināt vairāk

  Seminārs

  10.12.2019 13:00 - 16:00

  4h

  50 (49 brīvas)

Individuālā izglītības plāna izveides un īstenošanas ceļi

Visi skolotāji

Programma veidota, lai paaugstinātu pedagogu profesionālo kompetenci darbā ar izglītojamiem, kuram ir funkcionālie traucējumi, uzvedības traucējumi un grūtības mācībās, veicinātu prasmi saskatīt izglītojamā resursus, izveidotu  individuālo atbalsta pasākumu plānu.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 10.12.2019 līdz 28.01.2020

  12h

  25 (22 brīvas)

Skolotāju palīgu pedagoģiskās kompetences mācību un audzināšanas darbā pirmsskolā. KURSI IR PAR MAKSU

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji skolotāju palīgi

Šobrīd bērni lielāko savas dzīves daļu pavada pirmsskolas izglītības iestādēs, tādēļ pedagogu palīgu loma ir būtiska bērnu emocionālās labsajūtas pilnveidē. Ikdienas procesā norisinās bērna vispārēja attīstība, izziņas procesi, izglītošanās un audzināšana. Svarīgi ir nodrošināt bērniem šos procesu nepārtrauktību. Zināšanas par bērna emocionālo attīstību, rotaļām un spēlēm ir viens no svarīgākajiem nosacījumiem bērna turpmākajā attīstībā.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 09.12.2019 līdz 10.12.2019

  12h

  25 (25 brīvas)

Speciālās zināšanas pedagogiem bērnu tiesību aizsardzības jomā

Visi skolotāji

Kursa programma papildinās pedagogu profesionālās kompetences par bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem.
Nodarbību tematika:
1. Bērnu tiesību aizsardzības sistēma, normatīvie akti bērnu tiesību aizsardzības jomā.
2. Starptautisko tiesību aktu piemērošana bērnu tiesību aizsardzībā.
3. Starpinstitucionālā sadarbība bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanā.
4. Vecāku un bērnu tiesības un pienākumi.
5. Vardarbība pret bērnu, tās veidi un pazīmes; vardarbība bērna ģimenē (vardarbība vecāku starpā/ pret partneri, vardarbības veidi un pazīmes).
6. Principi, veidojot saskarsmi ar bērnu.
7. Atbalsts nepilngadīgajam kriminālprocesā, civilprocesā, administratīvajā procesā un administratīvo pārkāpumu procesā.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 09.12.2019 līdz 11.12.2019

  8h

  25 (0 brīvas)

Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā izglītības iestāžu tehniskajiem darbiniekiem (15. grupa) KURSI IR PAR MAKSU

Izglītības iestāžu tehniskie darbinieki

Programma papildinās  izglītības iestāžu tehnisko darbinieku zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā. Nodarbībās aktualizēs zināšanas par bērnu tiesībām un pienākumiem  izglītības iestādē, papildinās zināšanas par efektīvas saskarsmes veidiem un īpatnībām ar dažādu mērķgrupu bērniem, kā arī saskarsmes veidiem un īpatnībām atbilstoši bērna vecumposma īpatnībām. Kursu dalībnieki uzzinās, kur un kādos gadījumos ziņot par vardarbības gadījumiem un citiem bērnu tiesību pārkāpumiem  izglītības iestādē.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  09.12.2019 09:00 - 15:00

  8h

  0 (0 brīvas)

Literatūras stunda skolēnu lietpratības attīstīšanai

Valodu joma (latviešu valoda, mazākumtautību valoda, svešvaloda) latviešu valodas un literatūras skolotāji

Programmas mērķis ir  sagatavot  literatūras skolotājus  pārmaiņām mācību procesā, pilnveidojot kompetences par literatūras stundas plānošanu un struktūru, tās vadīšanu un skolēna mācīšanās prasmju attīstīšanu. Kursu dalībnieki  analizēs mācību materiālus, izvirzīs sasniedzamo rezultātu mācību stundā, pārrunās dažāda līmeņa mācību uzdevumu izmantošanu un atgriezeniskās saites nozīmi. 

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 05.12.2019 līdz 12.12.2019

  25h

  0 (0 brīvas)

Agresivitātes mazināšanas iespējas skolā

Visi skolotāji,  Audzināšanas joma

Skolēnu agresijas cēloņi bieži saistīti ar problēmām ģimenē, izglītības iestādē, gan bērna individuālo situāciju, mācīšanās grūtībām u.c. Pedagogiem ir būtiski apzināt skolēnu agresīvas uzvedības cēloņus, mērķus un izpausmes, meklējot veidus, kā izmantojot skolas iekšējos un ārējos resursus, rast iespējami labāko risinājumu drošas vides veidošanā klasē un skolā. Pedagogiem ir būtiski pārzināt tās preventīvā darba metodes un soļus, kas var palīdzēt grūtību risināšanā, ko izsauc skolēnu, reizēm arī vecāku agresīva uzvedība. Kad un cik efektīvs ir darbs ar skolēnu ģimenēm. Darbā ar pedagogiem tiks pielietotas  teorētiskā apskata, diskusiju, praktisko problēmsituāciju uzdevumu un vingrinājumu metodes.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 05.12.2019 līdz 11.12.2019

  6h

  25 (10 brīvas)

Pieredzes apmaiņas izbraukuma seminārs uz Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolu

Sākumskolas skolotāji

Izbraukumseminārā paredzēta iepazīšanās ar Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas, kas īsteno  pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības mazākumtautību izglītības programmu, kā pilotskolas pieredzi projektā "Kompetenču pieeja mācību saturā" sākumskolas posmā. Tiks piedāvātas atklātās stundas  3. un 4. klasēs. Izbraukšana no Aspazijas bulvāra 5  plkst. 11.00. Detalizēta programma tiks izsūtīta uz izbraukuma semināra pieteikto dalībnieku e-pastiem.

Uzzināt vairāk

  Seminārs

  03.12.2019 11:00 - 15:30

  5h

  25 (25 brīvas)

Moderno IT lietošanas paradumu ietekme uz bērna attīstību

Audzināšanas joma,  Visi skolotāji

Modernās IT un to piedāvātie rīki gan plānoti, gan spontāni ir kļuvuši par būtisku ikdienas daļu, īpaši bērniem. Šo tehnoloģiju  un rīku piedāvātās iespējas tiek izmantotas gan, lai ļautu bērnam pilnveidot savas prasmes, gan arī diemžēl pamatvajadzību kompenšēšanai, tādā veidā radot ilūziju, ka bērna vajadzības ir nodrošinātas, tomēr vajadzību deficīts palielinās, tai skaitā līdz atkarības riskam. Progamams ietvaros dalībnieki uzzinās, kā modernās tehnoloģijas ietekmē bērna attīstību., kādi profilakses pasākumi piemērojami atkarības novēršanai.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 02.12.2019 līdz 04.12.2019

  6h

  25 (15 brīvas)

Bērnu disciplinēšanas metodes pirmsskolā

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji

Programma paredzēta skolotāju zināšanu papildināšanai, lai izprastu bērnu vecumposmu īpatnības un aktuālās vajadzības, jo to apmierināšana un ievērošana vistiešākā veidā ir saistīta ar bērna iekļaušanos pirmsskolā un  bērnam mazinātu nevēlamās uzvedības izpausmes, kā arī disciplinēšanā tiktu uzsvērta bērna personības un individualitātes attīstība.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 02.12.2019 līdz 04.12.2019

  8h

  25 (0 brīvas)

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs

Kaņiera iela 15, Rīga
LV–1063, Latvija

67105580 67105547
Uzzināt vairāk

Šīs tīmekļa vietnes pārzinis ir Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments, elektroniskā pasta adrese: iksd@riga.lv.

Informējam, ka šajā vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Sīkdatne uzkrāj datus par vietnes apmeklējumu. Uzkrātās sīkdatnes var būt pieejamas arī mūsu pārbaudītiem un uzticamiem sadarbības partneriem (trešajām pusēm). Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes, taču Jums jāņem vērā, ka, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Papildus informācija šeit