Sākums / Notikumi / Matemātikas priekšstatu veidošana un apguve integrēta mācību satura apguvē pirmsskolā

Matemātikas priekšstatu veidošana un apguve integrēta mācību satura apguvē pirmsskolā

Pedagogi pilnveidos izpratni par matemātikas priekšstatu veidošanu un apguvi pirmsskolā. Nodarbībās pedagogi uzzinās kā plānot, radoši izmantot iegūtās zināšanas un prasmes integrēta mācību procesa nodrošināšanā, un kā  izvēlēties atbilstošas darba metodes matemātisko prasmju apguvē, ievērojot katra bērna vecumposma likumsakarības.

Pieteikties

  Mērķauditorija

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji

 Profesionālās pilnveides forma

tiešsaistes kursi

  Lektors

Daira Liepiņa, Rīgas 180. pirmsskolas izglītības iestāde

  Norises laiks un vieta

17.05.2023 09:00 - 12:00

26.05.2023 09:00 - 12:00

e-vide (Zoom)

  Mācību stundu skaits

8
1 mācību stundas ilgums 45 minūtes

  Dalības maksa

RD IKSD padotības izglītības iestāžu pedagogiem bez maksas
35,33 EUR

 Kontaktpersona

Iveta Razumovska, t. 67105534, Iveta.Razumovska@riga.lv

  Vietas

35 (0 brīvas)

Pieteikties

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs

Kaņiera iela 15, Rīga
LV–1063, Latvija

Uzzināt vairāk