Jaunumi

Projekta "Mācāmies kopā" E-BROŠŪRA

pirmdiena, 2023. gada 5. jūnijs

   Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs (turpmāk – RIIMC) 2022. gada nogalē aicināja Rīgas pašvaldības dibinātas vispārējās izglītības iestādes: pirmsskolas, sākumskolas, pamatskolas, vidusskolas, ģimnāzijas pieteikties projektu konkursam “MĀCĀMIES KOPĀ”. Lielais projekta mērķis bija sniegt atbalstu izglītības iestāžu pedagogu mācīšanās nodrošināšanai vienā no iestādei prioritārām tēmām:

  • kompetenču pieejas īstenošanā;
  • iekļaujošas izglītības veicināšanai un ar to saistītu jautājumu/ problēmsituāciju risināšanai iestādē (tai skaitā jauniebraucēju un Ukrainas civiliedzīvotāju bērnu iekļaušana izglītības iestādē);
  • izglītības iestādes paplašinātas vadības grupas kapacitātes, sadarbības un atbildības stiprināšanai (vadītāji, vietnieki, mācību jomu koordinatori, mācīšanās konsultanti, atbalsta personāls).

RIIMC kopā saņēma 17 pieteikumus no kuriem 16 tika apstiprināti. Visi izglītības iestāžu projekti ir apkopoti E-BROŠŪRĀ. Ieskaties, kā veicās izglītības iestādēm, ko sasniedza, ar kādiem izaicinājumiem sastapās un kur meklēja motivāciju procesa laikā. 

Uzzināt vairāk

Forums "Izglītība izaugsmei 2023" VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀM SKOLĀM

piektdiena, 2023. gada 2. jūnijs

 Aicinām visus VISPĀRIZGLĪTOJOŠO SKOLU pārstāvjus piedalīties forumā "Izglītība izaugsmei 2023", kas norisināsies 13. jūnijā,
klātienē, Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskajā centrā. 

DARBA KĀRTĪBA

Dalībniekiem būs iespēja dzirdēt 3 iedvesmu stāstus par kompetenču pieeju, vadības komandu un iekļaujošo izglītību, kā arī apmeklēt darbnīcas, kuras vadīs projekta "Mācāmies kopā" dalībskolas.

PIETEIKŠANĀS FORUMAM

 

Uzzināt vairāk

Forums "Izglītība izaugsmei 2023" PIRMSSKOLĀM

otrdiena, 2023. gada 30. maijs

 Aicinām pieteikties visus PIRMSSKOLAS izglītības iestāžu pārstāvjus forumā "Izglītība izaugsmei 2023", kas norisināsies 7. jūnijā,
klātienē, Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskajā centrā. 

DARBA KĀRTĪBA

Dalībniekiem būs iespēja dzirdēt 3 iedvesmu stāstus par kompetenču pieeju, vadības komandu un iekļaujošo izglītību, kā arī apmeklēt 2 darbnīcas, kuras vadīs projekta "Mācāmies kopā" dalībpirmsskolas. Pirmsskolas dalīsies ar saviem projekta ieguvumiem, rezultātiem un iesaistīs visus klātesošos aktivitātēs.

PIETEIKŠANĀS FORUMAM

 

Uzzināt vairāk

Rīgas izglītības iestādēs jauni mācīšanās konsultanti

otrdiena, 2023. gada 30. maijs

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs kā vienu no šī gada prioritātēm ir izvirzījis mācīšanās konsultantu sagatavošanu pirmsskolās un skolās. Mūsu mērķis ir katrā skolā, pirmsskolā vismaz viens prasmīgs mācīšanās konsultants, kurš sniedz atbalstu skolotājiem efektīvas mācību stundas analīzē, vada mācīšanās grupas, sadarbojas ar administrāciju un virza skolotāju mācīšanos.

Viss iesākās jau 2022.gadā, kad tika izglītotas 14 skolu un pirmsskolu mācīšanās konsultantu grupas sākuma līmenī. Šogad mācības jau pabeigušas 2 grupas sākuma līmenī un 3 grupas 2.līmenī. No 2023. gada 16. augusta būs iespēja pieteikties jaunām mācīšanās konsultantu grupām www.riimc.lv

Mācību programmas veidotas ar mērķi pilnveidot mācīšanās konsultantu zināšanas un prasmes darbam izglītības iestādē, lai sniegtu atbalstu skolotājiem efektīvas stundas/rotaļnodarbības vadīšanā.  Nodarbības notika gan Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskajā centrā, gan skolās un pirmsskolās, kur skolotāji vēroja un analizēja stundas un rotaļnodarbības.


Mācīšanās konsultanti vēro rotaļnodarbību pirmsskolā

Kā galvenos ieguvumus programmā skolu un pirmsskolu mācīšanās konsultanti raksta: iespēja vērot rotaļnodarbības/atklātās stundas, prasme veidot pierakstu, prasme veidot sarunu, sniedzot skolotājam AS, prasme strādāt ar dažādām vērošanas lapām, prasme veidot un vadīt pašiem strukturētu stundu/rotaļnodarbību, video fragmentu izmantošanas iespējas skolotāju mācīšanās grupās skolā, prasme veidot sarunu, ņemot vērā  personības iezīmes, ar dažādu tipu skolotājiem, pilnībā izpratu vērošanas kritērijus, prasme lietot profesionālu valodu.


Aktivitāte programmā

Uzzināt vairāk

Aicinām piedalīties 5.Baltijas jūras valstu lasītpratības konferencē

otrdiena, 2023. gada 30. maijs

Latvijas  lasīšanas asociācija laipni aicina piedalīties 5.Baltijas jūras valstu lasītpratības konferencē (5th Baltic Sea Conference on Literacy "Motivating for Literacy"), kas notiks 2023.gada 23. – 24. jūlijā.

Konferences darba valoda – angļu valoda. 

Visu informāciju par konferenci lūdzam skatīt  konferences mājaslapā     https://5bscl2023.lnb.lv  

Konferencei lūdzam reģistrēties līdz 2023. gada 5. jūlijam. 

Konferences tematika: 

  1. Lasītptasmi veicinoša vide 
  2. Lasītprasmes aktivitātes 
  3. Skolēnu dažādība 

Pieteikšanās konferencei kā dalībniekam līdz 10 jūlijam. 

Latvijas lasīšanas asociācijas vārdā 

Sandra Kalniņa 

 

 

Uzzināt vairāk

Jauns piedāvājums pedagogu profesionālās kompetences pilnveidei 2023. gada JŪNIJS

otrdiena, 2023. gada 16. maijs

Izvēlēties un pieteikties uz pedagogu profesionālās kompetences pilnveides pasākumiem iespējams: ŠEIT

Uzzināt vairāk

Sveicam 4. maijā!

trešdiena, 2023. gada 3. maijs

Uzzināt vairāk

Rīdziniek, izmanto iespēju! Pagarināta pieteikšanās mācībām

piektdiena, 2023. gada 28. aprīlis

Rīdziniek, izmanto iespēju apgūt jaunas digitālās prasmes, kā arī apgūt šis prasmes augstākajā līmenī! Strādājošiem vecumā no 25 gadiem ir iespēja izvēlēties kādu no gandrīz 200 izglītības programmām. Nenokavē! Pieteikšanās mācībām pagarināta līdz 3. maijam.

Detalizētāka informācija pievienotajā videomateriālā un tīmekļa vietnē macibaspieaugusajiem.lv.

IEVĒRO:
projekta īstenošanas laikā ir iespējams mācīties 2 reizes;
atkārtoti vari pieteikties ne ātrāk kā vienu mēnesi pēc mācību pabeigšanas;
drīkst pieteikties vienai izglītības programmai.

ŅEM VĒRĀ:

prasības iepriekšējai izglītībai un priekšzināšanu līmenim;
izglītības programmas stundu sadalījumu (teorija/praktiskie darbi; kontaktstundas/patstāvīgais darbs);
izglītības programmas īstenošanas vietu;
mācības notiks valsts valodā;
mācību grupu komplektēšana/mācību uzsākšana tiek plānota 2023. gada maijā/jūnijā;
ja rodas papildu jautājumi, sazinies ar izglītības iestādi!

DIGITĀLO KOMPETENČU LĪMENIS:

pamatlīmenis 1 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas vienkāršu uzdevumu veikšanai, iemācīsies veikt uzdevumus ar citu cilvēku palīdzību;
pamatlīmenis 2 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas vienkāršu uzdevumu veikšanai, iemācīsies veikt uzdevumus patstāvīgi vai ar citu cilvēku palīdzību, kur tas nepieciešams;
vidējs līmenis 3 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi veiktu skaidri definētus un regulārus (rutīnas) uzdevumus un risinātu vienkāršas problēmas;
vidējs līmenis 4 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi risinātu skaidri definētas un neikdienišķas problēmas;
augstāks līmenis 5 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai veiktu dažādus uzdevumus, risinātu problēmas un spētu sniegt palīdzību citiem;
augstāks līmenis 6 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai spētu izvērtēt un izvēlēties vispiemērotākos risinājumus dažādiem uzdevumiem sarežģītās situācijās.

Uzzināt vairāk

Jauns piedāvājums pieaugušo neformālajā izglītībā 2023. gada MAIJS un JŪNIJS

trešdiena, 2023. gada 26. aprīlis

Informācija par pieaugušo neformālās izglītības kursiem MAIJAM un JŪNIJAM pieejama šeit: BUKLETS

Uzzināt vairāk

Neierūsē! Neatliec! Apgūsti digitālās prasmes! Mācības pieaugušajiem

otrdiena, 2023. gada 18. aprīlis

Pieteikšanās mācībām pieaugušajiem digitālo prasmju apguvei pagarināta līdz 24. aprīlim

Lai pēc iespējas plašākam nodarbināto skaitam sniegtu iespēju apgūt dažāda līmeņa digitālās prasmes, pieteikšanās Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” pēdējai, 9. kārtai, ir pagarināta līdz 24. aprīlim. Strādājošie var izvēlēties kādu no 197 izglītības programmām. Pieteikties mācībām īpaši aicināti nodarbinātie, kuri vēlas apgūt digitālās prasmes pamata līmenī.

Pieteikšanās: https://www.macibaspieaugusajiem.lv/

Šajā mācību kārtā īpaši aicināti pieteikties tie nodarbinātie, kas vēlas apgūt digitālo prasmju pamatus. 13 izglītības programmas, kas atbilst digitālo prasmju pirmajam pamata līmenim, ir izstrādātas cilvēkiem bez priekšzināšanām, un to ietvaros nodarbinātie var apgūt tādas prasmes kā patstāvīga datora lietošana, tekstu apstrāde, prezentāciju veidošana un interneta lietošana. Apgūt pirmā pamata līmeņa digitālās prasmes piedāvā izglītības iestādes Rīgā, Liepājā, Daugavpilī, Ventspilī, Rēzeknē, Jēkabpilī, Krāslavā, Ludzā, Preiļos, Bauskā, Tukumā un Saldū.

Savukārt nodarbinātie ar priekšzināšanām var pilnveidot savas prasmes kādā no 26 digitālo prasmju otrā pamata līmeņa izglītības programmām. Plašajā piedāvāto prasmju lokā ir tādas tēmas kā e-pakalpojumi, elektroniskais paraksts un elektroniskā identitāte, digitālie komunikācijas kanāli un rīki.

Apgūt digitālās prasmes pamata, vidējā un augstākā līmenī devītajā kārtā piedāvā 44 izglītības iestādes visā Latvijā. Ir būtiski pievērst uzmanību izglītības programmu īstenošanas vietai, jo mācības digitālo pamata prasmju apgūšanai galvenokārt tiks īstenotas klātienē. Nodarbinātie no mājsaimniecībām, kurām piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas mājsaimniecības statuss, varēs saņemt atbalstu transporta izdevumu segšanai, lai nokļūtu uz mācību norises vietu.

Pēdējā pieteikšanās kārta

Apgūt jaunas zināšanas un prasmes ar 90 % līdzfinansējumu no Eiropas Savienības šī projekta ietvaros varēs pēdējo reizi. Izvēloties mācīties profesionālās pilnveides izglītības programmās, studiju moduļos vai studiju kursos, strādājošā līdzmaksājums ir 10% no mācību maksas. Nodarbinātām personām no trūcīgām vai maznodrošinātām mājsaimniecībām mācības ir bez maksas.

Līdzīgi kā iepriekšējās kārtās, arī šajā pieteikties mācībām var strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji vecumā no 25 gadiem ar pabeigtu vai nepabeigtu izglītību, jaunie vecāki, kas atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā un ir saglabājuši darba attiecības, kā arī strādājošie pensionāri.

Katrs strādājošais projekta laikā var mācīties divas reizes neatkarīgi no pieteikšanās kārtu skaita, taču jāņem vērā, ka vienlaicīgi iespējams mācīties tikai vienā izglītības programmā. Arī šajā, pēdējā uzņemšanas kārtā katrs mācību dalībnieks var pieteikties tikai vienai izglītības programmai. Augsta pieteikumu skaita gadījumā nodarbinātie vecumā no 45 gadiem ar zemu vai darba tirgum nepietiekamu izglītības līmeni saņem priekšrocības uzņemšanā.

Pieteikšanās 9. kārtā ilgs līdz 24. aprīlim. Mācību grupu komplektēšana plānota no 16. maija, un mācības notiks ne ilgāk kā līdz 31. oktobrim. Plašāka informācija par uzņemšanas nosacījumiem, mācību un atbalsta iespējām, kā arī izglītības programmu saraksts ir pieejams mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv.

Par projektu:

ES fondu projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” jeb Mācību pieaugušajiem mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu. To finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts, ieguldot vairāk nekā 45 miljonus eiro. Projektu no 2017. līdz 2023. gada beigām īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām, izglītības iestādēm un Nodarbinātības valsts aģentūru.

Iespēja apgūt digitālās prasmes Mācību pieaugušajiem projekta 9. kārtas ietvaros notiek Eiropas Savienības prasmju gada (#EuropeanYearOfSkills) ietvaros.

Uzzināt vairāk

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs

Kaņiera iela 15, Rīga
LV–1063, Latvija

Uzzināt vairāk