Sākums / Jaunumi / Erasmus+ projekta CODE mācību vizīte Brno

Erasmus+ projekta CODE mācību vizīte Brno

pirmdiena, 2022. gada 9. maijs

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs  sadarbībā ar partneriem - Masarika Universitāte (Čehija), Skolu inspektorātu (Rumānija), Pētniecības un izglītības tehnoloģiju centru (Kipra), Izglītības un attīstības aģentūru (Horvātija), centru “Mācies Šefildai” (Lielbritānija) un Valsts Izglītības un satura centrs (VISC) īsteno projektu "Koučings skolas izaugsmei” (CoDe). Projekta Nr.  2019-1-LV01-KA201-040345.

 

 

Masarika universitātē, Brno, Čehijā no 25. – 27. aprīlim notika mācību seminārs “Koučings un personāla izaugsme izglītībā”. Uz diskusiju par koučinga iespējām un nozīmi profesionālajā pilnveidē izglītībā un biznesā aicināja Vaclavs Snebergers no Prāgas. Galvenā atziņā, kāpēc vēl aizvien dažādas konsultāciju formas (t.sk., koučings, mentorings u.c.) izglītībā tiek uzlūkotas kā kaut kas jauns, ir atšķirīgais domāšanas veids abos sektors. Ja izglītībā domāšanas paradigma ir no Kas? (programma), Kā? ( metodes), Kāpēc? (tas jāmāca), tad biznesa pieeja ir tieši pretēja Kāpēc? Kā? Kas? Šo domāšanas veidu nosaka pretnostatījums starp izglītību kā procesu un biznesa galveno mērķi – peļņu.

Semināra laikā bija iespēja apmeklēt Husovas pamatskolu Brno, kas jau vairākus gadus ir iesaistījusies Čehijas Izglītības ministrijas injicētā projektā, piesaistot skolā vairākus ārējos konsultantus, lai palīdzētu ieviest darbinieku profesionālās pilnveides un izaugsmes sistēmu. Skola dalījās pieredzē, kā praksē strādā darbinieku profesionālās pilnveides un izaugsmes plāni, kā skolotāji veido mācīšanās grupas, vada praktiskas darbnīcas saviem kolēģiem. Projekts ilgst piecus gadus, un tas liecina par to, ka reālas pārmaiņas, kas skar pieejas un domāšanas veidu, var ieviest soli pa solim ilgākā laika periodā.

Lai salīdzinātu izglītības un biznesa sektoros notiekošo profesionālās izaugsmes jomā, semināra dalībnieki viesojās informācijas tehnoloģiju uzņēmumā GRIT, kas demonstrēja savu pieeju gan jaunu, gan pieredzējušu darbinieku profesionālajā izaugsmē. Ja jaunam darbiniekam tiek sagatavots adaptācijas plāns, tad pieredzējušiem darbiniekiem – attīstības plāns. Abos gadījumos, balstoties uz nepieciešamajām kompetencēm, tiek izvirzīti konkrēti uzdevumi, kuru izpilde notiek pēc pārbaudāmiem kritērijiem, kas noslēdzas ar sarunu pie tiešā vadītāja.

Izpratnes un domāšanas veida maiņa, ka mācīšanās ir daļa no darba nevis vairāk darba, ļaus arī izglītības procesos iesaistītajiem gan skolās, gan augstskolās ātrāk piemēroties dinamikai un pārmaiņām.

Sanāksme noslēdzās ar grupu refleksiju un projektā veicamo darbu pārrunāšanu. Nākošā projekta mācību vizīte notiks 2022. gada 24. - 26. maija Nikozijā (Kipra). 

 

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs

Kaņiera iela 15, Rīga
LV–1063, Latvija

Uzzināt vairāk