Sākums / Jaunumi / Projekts "Atbalsts kompetenču pieejas īstenošanai skolā" ir noslēdzies!

Projekts "Atbalsts kompetenču pieejas īstenošanai skolā" ir noslēdzies!

piektdiena, 2022. gada 17. jūnijs

   Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs (turpmāk – RIIMC) arī šajā mācību gadā aicināja Rīgas vispārējās izglītības iestādes: sākumskolas, pamatskolas, vidusskolas pieteikties projektu konkursam, šogad aizvien aktuālā konkursa tēma “Atbalsts kompetenču pieejas īstenošanai skolā”.

   Konkursa mērķis bja sniegt atbalstu kompetenču pieejas īstenošanai skolā un veicināt pedagogu mērķtiecīgu profesionālo pilnveidi. Projekta īstenošanas laiks 2021. gada 1. novembra līdz 2022. gada 31. maijam. Konkursā piedalījās 14 Rīgas skolas, no kurām 12 guva atbalstu. Aicinām Jūs iepazīties ar skolu projektu aktivitātēm. Apraksti  ir pieejami zem iestāžu nosaukuma saites un projekta fināla apraksti zem nosaukuma  "Noslēgums". 

Nr.p.

k.

 Projekta nosaukums

Skola

RIIMC  projekta koordinators

1.

Vēro, pētī, stāsti!

Rīgas 86. vidusskola

Noslēgums

Aija Krečko

2.

Skolēnu izaugsmi veicinoša vērtēšana

Rīgas Ķengaraga vidusskola

Noslēgums

Sarmīte Katkeviča

3.

Izpratnes un pieejas maiņa mācību sasniegumu vērtēšanā

Rīgas 88. vidusskola

Noslēgums

Dace Sondare

4.

Vērtēšana kā komunikācija

Rīgas Kultūru vidusskola

Noslēgumns

Aija Krečko

5.

Pašvadīta mācīšanāss - ceļš uz skolēncentrētu mācību stundu.

Rīgas 45. vidusskola

Noslēgums

Dace Sondare

6.

CaPS-V (Caurviju Prasmes un Snieguma Vērtēšana)

Ziemeļvalstu ģimnāzija

Noslēgums

Iveta Razumovska

7.

Atgriezeniskā saite mācību stundā kā skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas sastāvdaļa

Rīgas 21. vidusskola

Noslēgums

Iveta Razumovska

8.

Mūsdienīgas un jēgpilnas stundas plānošana un vadīšana

Rīgas Igauņu pamatskola

Noslēgums

Sandra Cīrule

9.

Skolēnu pētniecisko darbu izstrādes plānošana un īstenošana kā ceļš uz pašvadītu mācīšanos

Rīgas 34. vidusskola

Noslēgums

Kitija Čipāne

10.

Skolēna ieguvums – pašvadīta mācīšanās

Rīgas Austrumu pamatskola

Noslēgums

Sarmīte Katkeviča

11.

Mācību sasniegumu formatīvā vērtēšana izmantojot snieguma līmeņu aprakstus

Rīgas 13. vidusskola

Noslēgums

Sandra Cīrule

12.

Domā, dari, radi!

Rīgas 7. pamatskola

Noslēgums

Iveta Razumovska

 

Darba grupa: Iveta Razumovska un Sandra Cīrule 

 

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs

Kaņiera iela 15, Rīga
LV–1063, Latvija

Uzzināt vairāk