Jaunumi

Jauns pedagogu profesionālās kompetences pilnveides pasākumu piedāvājums DECEMBRIM

trešdiena, 2016. gada 23. novembris

Pieteikšanās uz pedagogu profesionālās kompetences pilnveides pasākumiem šeit, izvēloties mērķauditoriju

Uzzināt vairāk

Ievadseminārs projektam “Skolotāju konsultanta darbība pedagogu individualizēta mācību procesa atbalstam"

pirmdiena, 2016. gada 14. novembris

Š.g. 10. novembrī Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs (RIIMC) aicināja Rīgas skolu pedagogus uz ievadsemināru projektam “Skolotāju konsultanta darbība pedagogu individualizēta mācību procesa atbalstam”, lai iepazīstinātu ar projekta ideju, mērķi,  plānotajiem rezultātiem un projekta norisi. Semināru apmeklēja ļoti liels skaits interesentu – 105 pedagogi.

Seminārā piedalījās Ventspils Izglītības pārvaldes vadītāja vietniece un Ventspils Metodiskā dienesta vadītāja Inga Pāvula, kura iepazīstināja klātesošos ar Ventspils pieredzi skolotāju konsultēšanas darbā, jo Ventspilī šis darbs notiek jau trešo gadu. Viņa pastāstīja par sistēmu, kāda ir Ventspilī, par skolotāju konsultanta pienākumiem. I. Pāvula skolotājiem bija sagatavojusi arī praktiskus uzdevumus, tādējādi ļaujot katram iejusties skolotāju konsultanta lomā.

Savukārt RIIMC direktore Signe Neimane informēja pedagogus par projektu "Skolotāju konsultanta darbīa pedagogu individualizēta mācību procesa atbalstam", ko īstenos RIIMC un RD Izglītības, kultūras un sporta departaments. Tā darbības laiks: no 2017. gada janvāra līdz 2017. gada decembrim. Projekta mērķis ir  veidot skolotāju konsultantu grupu, kas varētu sniegt praksē balstītu profesionālo atbalstu pedagogiem skolēnu mācību procesa kvalitātes paaugstināšanai. Projekta laikā topošajiem skolotāju konsultantiem notiks mācības vienu reizi mēnesī. Projekta noslēgumā būs sagatavota zinoša skolotāju konsultantu grupa, kas pratīs sniegt konsultācijas un individualizētu atbalstu pedagogiem, balstoties uz stundu vērošanu, analīzi un sadarbību ar skolotāju par mācību stundu efektivitāti un par skolēnu produktīvas mācīšanās vadīšanu.

S. Neimane iepazīstināja arī ar plānoto laika grafiku un aktivitātēm (Skatīt pielikumā)

Pedagogi tika aicināti atbildēt sev uz trim jautājumiem: Vai es to GRIBU? Vai es to VARU? Vai man to VAJAG?,  pieņemt pārdomātu lēmumu un sūtīt savu pieteikumu no 11.11. līdz 25.11.2016. projekta darba grupas vadītajai Kitijai Čipānei: kitija.cipane@riga.lv.

Uzzināt vairāk

Lasītprasmes ideju banka – vieta, kur gūst idejas

piektdiena, 2016. gada 4. novembris

      2016. gada oktobra brīvlaikā Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs  organizēja “Lasītprasmes ideju banku”, lai Rīgas skolotājiem būtu iespēja iepazīt dažāda veida pieredzi lasītprasmes attīstīšanai. Uz lasītprasmes ideju banku bija aicināti latviešu valodas un literatūras, svešvalodu, krievu valodas, sākumskolas pedagogi, dabaszinību un vēstures skolotāji, kopumā piedalījās vairāk kā 100 pedagogi.

   

Uzzināt vairāk

Rīgas pedagogi piedalījās RIIMC forumā "Digitālā kompetence un medijpratība mācību procesā"

otrdiena, 2016. gada 1. novembris

     Š.g. 26. oktobrī gandrīz simts skolu pedagogi piedalījās Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra (RIIMC) organizētājā forumā "Digitālā kompetence un medijpratība mācību procesā", kurš notika Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā. Forumā pārsvarā piedalījās skolotāji no Rīgas, taču bija arī pedagogi no Auces, Viļāniem, Jelgavas, Siguldas, Saulkrastiem un Vangažiem. 

             

 

 

       

Uzzināt vairāk

Noslēgusies konference ”Karjeras vadības kompetence mūsdienīgam karjeras attīstības atbalstam izglītības iestādē”

otrdiena, 2016. gada 1. novembris

Š.g. 26.oktobrī, Friča Brīvzemnieka pamatskolā notika konference „Karjeras vadības kompetence mūsdienīgam karjeras attīstības atbalstam izglītības iestādē”, kas tika organizēta kā divu lielu aktivitāšu  - RIIMC prioritātes „Karjeras vadības prasmes un to integrēšana pedagoģiskajā procesā” un „Karjeras nedēļa 2016”- noslēgums. Konferencē piedalījās 97 pedagogi. To atklāja  RD IKSD Izglītības pārvaldes priekšnieks Ivars Balamovskis, RIIMC  direktore Signe Neimane un VIAA Informācijas un karjeras departamenta jaunievēlētā direktore Inta Asare. 

Uzzināt vairāk

Aicinām mācīties nākamos skolotāju konsultantus

otrdiena, 2016. gada 1. novembris

RD Izglītības, kultūras un sporta departaments un Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs  2016. -2017. gadā īsteno projektu Skolotāju konsultanta darbība pedagogu individualizēta mācību procesa atbalstam”.

Projekta mērķis: Veidot skolotāju konsultantu grupu, kas varētu sniegt praksē  balstītu profesionālo atbalstu pedagogiem mācību procesa kvalitātes paaugstināšanai.

Plānotais rezultāts: Sagatavoti skolotāju  konsultanti, kuri var savā vai citās skolās  pēc pieprasījuma sniegt konsultācijas, individualizētu atbalstu pedagogiem par mācību stundu efektivitāti un skolēnu produktīvas mācīšanās vadīšanu stundās, pamatojoties uz stundu vērošanu, analīzi un sadarbību ar konkrēto pedagogu.

Projekta norise: Projekta laikā paredzēti četri vienas dienas klātienes semināri no 2017. gada janvāra līdz maijam (par tēmām- stundu vērošana, atgriezeniskās saites sniegšana un saņemšana, pieaugušo mācīšana un mācīšanās u.c.) un viens 3 dienu vasaras seminārs.  Katrā seminārā plānota teorētiskā daļa un praktiskais darbs nelielās grupās, lai  analizētu un integrētu apgūto informāciju ikdienas praksē. Semināru starplaikos, individuāli un sadarbojoties ar citiem grupas dalībniekiem, plānoti patstāvīgi uzdevumi, praktizējot nodarbībās apgūtās zināšanas.

Lai rosinātu pedagogus iesaistīties projektā un iepazīstinātu ar skolotāju konsultantu idejas uzsākšanu un attīstīšanu Rīgas skolās, rosinot interesi pieteikties mācībām, aicinām interesentus apmeklēt ievadsemināru  š. g. 10. novembrī plkst. 15.00-17.00, Kaņiera ielā 15.

Semināra saturs:

  1. Konsultantu programmas galvenās tēmas (Signe Neimane).
  2. Konsultantu atlases un sagatavošanas process.
  3. Ventspils pilsētas Izglītības pārvaldes Metodiska dienesta konsultantu pieredze (Inga Pāvula).

Pieteikties uz semināru šeit:  līdz 10.11.2016.

Projekta darba grupas vadītāja : Kitija Čipāne, RIIMC Izglītības vadības un projektu nodaļas galvenā speciāliste, tālr. 67105546, e-pasts: kitija.cipane@riga.lv

Pieteikuma anketa dalībai projektā nosūtāma no 11.11.2016.  līdz 25.11.2016. uz e-pastu Kitija.Cipane@riga.lv. 

Uzzināt vairāk

Jauns pedagogu profesionālās kompetences pilnveides pasākumu piedāvājums NOVEMBRIM

pirmdiena, 2016. gada 24. oktobris

Pieteikšanās uz pedagogu profesionālās kompetences pilnveides pasākumiem šeit, izvēloties mērķauditoriju

Uzzināt vairāk

Forums «Digitālā kompetence un medijpratība mācību procesā» 26. oktobrī

pirmdiena, 2016. gada 10. oktobris

Aicinām Rīgas vispārizglītojošo skolu pedagogusi piedalīties Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra organizētājā forumā "Digitālā kompetence un medijpratība mācību procesā" š.g. 26. oktobrī plkst. 13.00 Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā, Jelgavas ielā 1.

Forumā tiks aktualizēta informācija par pedagogu digitālās kompetences un medijpratības jēgpilnu izmantošanu mācību procesā. VISC pārstāvji informēs par digitālo kompetenci un medijpratības integrāciju vispārējās izglītības saturā. Paneļdiskusijā profesionāļi, eksperti un skolu pārstāvji aicinās uz diskusiju par digitālo pratību un medijpratību izglītībā. Foruma otrajā daļā pedagogiem būs iespēja izvēlēties un piedalīties vienā no divām darbnīcām:

  • Medijpratība. Skolu pozitīvā pieredze.
  • Digitālā pratība. Situācijas analīze.

Darbnīcās būs arī praktiskās nodarbības. Foruma laikā pedagogi varēs pilnveidot savas digitālās prasmes inovatīvam mācību procesam, padziļināt izpratni par medijpratību izglītības vidē, kā arī aktualizēt informācijas tehnoloģiju iespējas mācību procesā.

Foruma darba kārtība un  PIETEIKŠANĀS FORUMAM 

Kontaktpersona Sandra Cīrule, Rīgas izglītības un informatīvi metodiskā centra galvenā speciāliste (Sandra.Cirule@riga.lv, t. 67105579)

Uzzināt vairāk

Konference “Karjeras vadības kompetence mūsdienīgam karjeras attīstības atbalstam izglītības iestādē” 2016. gada 26.oktobris Friča Brīvzemnieka pamatskola, Zeļļu iela 4

piektdiena, 2016. gada 7. oktobris

 Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Izglītības pārvaldes Skolu nodaļa  un Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs  aicina Rīgas vispārizglītojošo skolu pedagogus, pedagogus karjeras konsultantus, skolu vadības pārstāvjus uz konferenci  "Karjeras vadības kompetence mūsdienīgam karjeras attīstības atbalstam izglītības iestādē".

 Konferences ietvaros pedagogi uzzinās, vai karjeras  vadības kompetence ir mūsdienīga karjeras atbalsta mērķis un izaicinājums, kā, paplašinot redzesloku, paplašinām nākotnes iespējas, vai veiksmīgas karjeras pamatā ir zināšanas, prasmes , iemaņas UN īstā ATTIEKSME, kā arī katrs varēs līdzdarboties paša izvēlētajās divās darbnīcu grupās.

Kontaktpersona: Kitija Čipāne, RIIMC Izglītības vadības un projektu nodaļas galvenā speciāliste, 67105546, e-pasts: kitija.cipane@riga.lv

Pieteikties uz konferenci līdz 24.oktobrim.

Pieteikties šeit:  Karjeras konference

Uzzināt vairāk

Sākusies skolēnu pieteikšana latviešu valodas (izglītības iestādēm, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmu) 33.olimpiādei

trešdiena, 2016. gada 5. oktobris

Rīgas mazākumtautību skolu 7.un 8.klašu skolēnus var pieteikt olimpiādei līdz 18.oktobrim mājas lapā http://riimc.lv/lv/events/latviesu-valodas-mazakumtautibu-izglitibas-programmu-olimpiade-7-8-klasem-21102016/519

Sadaļā Latviešu valodas olimpiāde 7.un 8.klasēm ir Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra rīkojums par olimpiādes organizēšanu un saistošie dokumenti:

  • Valsts izglītības satura centra rīkojums par olimpiāžu organizēšanu
  • Latviešu valodas (izglītības iestādēm, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmu) 33.olimpiādes organizēšanas kārtība.
Uzzināt vairāk

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs

Kaņiera iela 15, Rīga
LV–1063, Latvija

67105580 67105547
Uzzināt vairāk

Šīs tīmekļa vietnes pārzinis ir Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments, elektroniskā pasta adrese: iksd@riga.lv.

Informējam, ka šajā vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Sīkdatne uzkrāj datus par vietnes apmeklējumu. Uzkrātās sīkdatnes var būt pieejamas arī mūsu pārbaudītiem un uzticamiem sadarbības partneriem (trešajām pusēm). Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes, taču Jums jāņem vērā, ka, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Papildus informācija šeit