Jaunumi

Projekta “Atbalsts kompetenču pieejas īstenošanai pirmsskolā” norises pirmais posms

piektdiena, 2022. gada 4. februāris

Projekts “Atbalsts kompetenču pieejas īstenošanai pirmsskolā” tiek īstenots! 

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs (turpmāk – RIIMC) arī šajā mācību gadā aicināja Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes pieteikties projektu konkursam par šogad aizvien aktuālu konkursa tēmu “Atbalsts kompetenču pieejas īstenošanai pirmsskolā”.
Konkursa mērķis ir sniegt atbalstu kompetenču pieejas īstenošanai skolā un veicināt pedagogu mērķtiecīgu profesionālo pilnveidi. Projekta īstenošanas laiks no 2021. gada novembra līdz 2022. gada 31. maijam.

Konkursā piedalījās 9 Rīgas pirmsskolas iestādes, no kurām visas guva atbalstu, saņem finansējumu un ir uzsākušas projektu īstenošanu savā izglītības iestādē no 2021.gada novembra beigām.  

Katra iestāde izvēlējās sev aktuālu tēmu un projekta vadītāju, kurš atbildēs par projekta īstenošanu pirmsskolā, bet no RIIMC tika izvirzīti savi projektu koordinatori,  kuri atbalstīs mācību aktivitātes iestādē, palīdzēs programmu izstrādē un piedalīsies pasākumu kvalitātes pārraudzībā.

Par uzsāktajām pirmsskolu projektu aktivitātēm apraksti pieejami zem iestāžu nosaukuma saites:

RIIMC atbalstītie projekti:

Nr.p.k.

Projekta nosaukums

Iesniedzējs

Projekta koordinators

 1.  

Mācāmies darot!

Rīgas 7.pamatskolas pirmsskolas struktūrvienība

Sandra Graudiņa

 1.  

Peļķē ieraudzīt debesis!

Rīgas 135.pirmsskolas izglītības iestāde “Liepziediņi”

Inga Liepniece

 1.  

Pašvadīta mācīšanās pirmsskolā

Rīgas 172. pirmsskolas izglītības iestāde

Daina Kupča

 1.  

Pašu radīti svētki

Rīgas 173. pirmsskolas izglītības iestāde

Zane Namatēva

 1.  

Efektīva latviešu valodas apguve, izmantojot āra vidi

Rīgas 210.pii, Rīgas Čiekurkalna pamatskolas pirmsskolas daļa

Daina Keidāne

 1.  

Zaļie pirkstiņi pirmsskolā

Rīgas 221. pirmsskolas izglītības iestāde

Daina Keidāne

 1.  

Atbalsts pedagogiem kompetenču pieejas plānošanā un īstenošana jaukta vecuma grupā

Rīgas 234. pirmsskolas izglītības iestāde

Zane Namatēva

 1.  

Informācijas tehnoloģiju un digitālo rīku pielietojums mācību procesa organizēšanā

Rīgas 254. pirmsskolas izglītības iestāde

Sandra Graudiņa

 1.  

Āra kustību aktivitātes nozīme un ietekme uz izglītojamā labizjūtu

Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde “Laismiņa”

Inga Liepniece

 

Lai visiem izdodas veiksmīgi īstenot arī turpmākās un ieplānotās projektu aktivitātes.

Projekta aktivitātes - ievadlekcijas, praktiskās nodarbības, meistarklases, radošās darbnīcas, pieredzes stāsti, semināri, nodarbību vērošanas, mācīšanās grupas, metodiskās dienas, muzejnodarbības, mācīšanās pilsētvidē,  konsultācijas u.c. šajos ārkārtas apstākļos notiks attālināti un tomēr mērķtiecīgi tiks virzītas pirmsskolas mērķu sasniegšanai un kompetenču īstenošanai, mērķtiecīgi izglītojot pedagogus.

Projekta noslēgumā dalībnieku sasniegtie rezultāti tiks prezentēti forumā “Izglītība izaugsmei 2022”, sagatavojot video stāstu par projektu un ieguvumiem.                                               

 Projekta vadītāja Sandra Graudiņa

Uzzināt vairāk

Atvērta pieteikšanās mācībām pieaugušajiem ES fondu projektā

pirmdiena, 2022. gada 31. janvāris

   2022. gada 27. janvārī, sākas pieteikšanās Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kuru īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). 7. kārtā strādājošie vecumā no 25 gadiem var izvēlēties kādu no gandrīz 800 izglītības programmām, kas ir līdz šim lielākais mācību piedāvājums vienā projekta kārtā. Pieteikties mācībām līdz 24. februārim var mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv.  

   Šajā kārtā pilnveidot esošās vai iegūt jaunas zināšanas, pārkvalificēties vai iegūt augstāku kvalifikāciju var kopumā 10 darba tirgū pieprasītās nozarēs – uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības un administrēšanas; elektronisko un optisko iekārtu ražošanas un informācijas tehnoloģiju; būvniecības; metālapstrādes, mašīnbūves un mašīnzinību; transporta un loģistikas; enerģētikas; kokrūpniecības; drukas un mediju tehnoloģiju; ķīmiskās rūpniecības nozarē; mākslas nozares dizaina un radošo industriju sektoros.

Uzzināt vairāk

Aicinām LATVIEŠU VALODAS SKOLOTĀJUS pieteikties informatīvam semināram!

pirmdiena, 2022. gada 31. janvāris

   Aicinām LATVIEŠU VALODAS SKOLOTĀJUS pieteikties informatīvam semināram: “Valsts pārbaudes darbi latviešu valodā 2021./2022.mācību gadā”, kas notiks 4. februārī no plkst. 15.00 Microsoft Tems vidē un kurā būs informācija par:
- diagnosticējošiem pārbaudes darbiem 3. un 6.klasē;
- latviešu valodas eksāmeniem 9., 11., 12.klasē.

Pieteikšanās: https://ej.uz/latviesu_val_seminars

Semināru vadīs Ineta Smilga, VISC vecākā eksperte

Uzzināt vairāk

Eramus+ projekta UPGRADE 5. Ziņu lapa

ceturtdiena, 2022. gada 27. janvāris

   Erasmus+ projekta UPGRADE 5. noslēguma numurs ir klāt! Šajā ziņu lapā sniegsim ieskatu par projektā izveidoto rokasgrāmatu, par partneru trešo un noslēdzošo tikšanos Itālijā un projekta izplatīšanas plāniem un ilgtspējīgumu. Lasiet ziņu lapas spiežot uz saitēm zemāk: 

LV  Eramus+ projekta UPGRADE  5. Ziņu lapa / ENG Erasmus+ project UPGRADE 5. Newsletter

Uzzināt vairāk

Aicinām pieteikties projektam "Atbalsts iekļaujošas izglītības veicināšanai PIRMSSKOLĀ un SKOLĀ"

pirmdiena, 2022. gada 24. janvāris

   Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs aicina Rīgas pašvaldības dibināta vispārējās izglītības iestādes: pirmsskolas, sākumskolas, pamatskolas, vidusskolas piedalīties projektu konkursā "Atbalsts iekļaujošas izglītības veicināšanai PIRMSSKOLĀ un SKOLĀ".

   Projekta konkursa mērķis ir sniegt atbalstu iekļaujošas izglītības veicināšanai pirmsskolā un skolā, pilnveidojot skolotāju prasmes strādāt ar bērniem ar daudzveidīgām mācīšanās vajadzībām. 

   Pretendenta projekta aktivitātes ir atbalstāmas, ja tās mērķtiecīgi tiek virzītas iekļaujošas izglītības veicināšanai izglītības iestādē, īstenojot ne mazāk kā 4 aktivitātes projekta darbības laikā. 

   Projekta īstenošanas laiks ir no 2022. gada 21. februāra līdz 2022. gada 30. jūnijam. 

   Pieteikšanās: projekta pieteikumu līdz 2022. gada 8. februārim iesniedz elektronsiki, nosūtot uz e-pastu zane.namateva@riga.lv, e-pasta tēmā norādot “Pieteikums projektam “Atbalsts iekļaujošas izglītības veicināšanai pirmsskolā un skolā””.

NOLIKUMS

1. PIELIKUMS

2. PIELIKUMS

Papildus informācija: Zane Namatēva, e-pasts: zane.namateva@riga.lv, tel. nr. 67105129.

Uzzināt vairāk

Virtuālā mācību vizīte Latvijā projektā “Koučings skolas izaugsmei” (CoDe)

pirmdiena, 2022. gada 24. janvāris

   No 18. līdz 20. janvārim Erasmus+ Stratēģiskās partnerības projekta CoDe (Projekta Nr.  2019-1-LV01-KA201-040345)  ietvaros  notika jau sen plānotā mācību vizīte partneru organizācijām. Ņemot vērā esošo epidemioloģisko situāciju, vizīte notika attālināti. Tās mērķis bija iepazīstināt partnerus ar dažādām koučinga izmantošanas pieredzēm Latvijā - gan biznesa vidē, gan izglītībā - un izmēģināt dažas no koučinga tehnikām, kas būs pieejamas topošajā projekta digitālajā resursu grāmatā.

   18. janvārī Ilze Zvejniece aicināja dalībniekus domāt par sevi un dalījās pieredzē par piederību kopienai, koučingu klātienē un attālināti. Inga Kripšēvica iepazīstināja ar kopīgo un atšķirīgo mentoringam un koučingam, kā abas šīs pieejas izmantojamas skolotāju un skolu vadību profesionālajā pilnveidē.

   19. janvārī SIA “Meta Coach” kouči Joanna Golubeva un Laila Snidzāne demonstrēja reālu koučinga sesiju, kā arī iesaistīja dalībniekus spēlē “Misija: talanti un ierobežojumi”.

   20. janvārī skolotāju konsultante un Rīgas 86. vidusskolas direktora vietniece Jekaterina Ļežaņina dalījās pieredzē par savu darbu kā skolotāju konsultantei Rīgā ar mērķi sniegt praksē  balstītu profesionālo atbalstu pedagogiem mācību procesa kvalitātes paaugstināšanai. Savukārt dienas otrajā daļā biznesa koučs Daina Ramata atklāja savu dažādo kouča pieredzi uzņēmumos Scandi Motors, BTA un Air Baltic. Dalībnieki aktīvi iesaistījās Dainas piedāvātajā aktivitātē  “7 kāpēc?”.

   Mācību vizītes noslēgumā dalībnieki atzina, ka vizīte tika noorganizēta profesionāli, piesaistot lieliskus runātājus un nodarbību vadītājus, dalībnieki atzinīgi novērtēja piedāvātos praktiskos uzdevumus un iespēju pavērot koučinga metodes. Tomēr tika secināts, ka virtuāla vizīte nespēj aizstāt klātienes tikšanos. CoDe projekta nākamā vizīte ir plānota aprīlī uz Jaši Skolu inspektorātu Rumānijā. Cerams, ka šo vizīti izdosies īstenot klātienē.

   Projekts tiek īstenots sadarbībā ar partneriem - Masarika Universitāte (Čehija), Skolu inspektorātu (Rumānija), Pētniecības un izglītības tehnoloģiju centru (Kipra), Izglītības un attīstības aģentūru (Horvātija), centru “Mācies Šefildai” (Lielbritānija). Projekta vadošais partneris ir Valsts Izglītības un satura centrs (VISC).

Sagatavoja Signe Neimane, projekta resursu grāmatas izstrādātāja

Uzzināt vairāk

Iespēja rīdziniekiem mācīties!

trešdiena, 2022. gada 19. janvāris

Aicina rīdziniekus izmantot iespējas apgūt jaunas prasmes!

Uzzināt vairāk

Aicinām piedalīties projektā “Apgūstam latviešu valodu”

otrdiena, 2022. gada 18. janvāris

Rīgas skolu skolēni, viņu vecāki, skolu un pirmsskolu pedagogi, izglītības iestāžu darbinieki aicināti apgūt latviešu valodu!

Aicinām Rīgas skolu skolēnus, viņu vecākus, skolu un pirmsskolu pedagogus, izglītības iestāžu darbiniekus, pieteikties 120 mācību stundu latviešu valodas kursiem “Apgūstam latviešu valodu” un 30 mācību stundu kursiem par integrāciju Latvijas sabiedrībā.

Kursos var pieteikties: 3.valstu valstspiederīgie un personas, kurām ir izsniegtas uzturēšanās atļaujas Latvijā.

Kursi nav paredzēti Eiropas Savienības pilsoņiem un nepilsoņiem.

Kursi notiks no 31.01.2022. līdz 30.06.2022. divas reizes nedēļā tiešsaistē.

Kursi ir bez maksas.

 • Kursi “Apgūstam latviešu valodu”, 120 programmstundas - A, B līmenim skolēniem (1.-12.klase).

Kursos var pieteikties skolēni, kas mācās Rīgas skolās, kuri ir 3.valstu valstspiederīgie un personas, kurām ir izsniegtas uzturēšanās atļaujas Latvijā.

 • Kursi “Apgūstam latviešu valodu”, 120 programmstundas - A, B vai C līmenim Rīgas izglītības iestāžu pedagogiem, vecākiem, skolotāju palīgiem, tehniskajiem darbiniekiem.
 • Integrācijas kursi, 30 programmstundas, lai veiksmīgi integrētos Latvijas sabiedrībā un naturalizētos. Grupas tiks komplektētas pēc pieprasījuma un notiks dažādos laikos, sākot no 01.03.2022., kuros varēs izzināt svarīgākās lietas par Latvijas vēsturi, kultūru, likumdošanu, sociālo, izglītības un veselības aprūpes pakalpojumu sistēmu, un uzņēmējdarbības iespējām Latvijā. Integrācijas kursi notiks latviešu, krievu vai angļu valodā (pēc pieprasījuma).
Uzzināt vairāk

Jauns piedāvājums pedagogu profesionālās kompetences pilnveidei 2022. gada FEBRUĀRIM

pirmdiena, 2022. gada 17. janvāris

Izvēlēties un pieteikties uz pedagogu profesionālās kompetences pilnveides pasākumiem iespējams: ŠEIT

Uzzināt vairāk

Darba plāns FEBRUĀRIM tiks izziņots 17. janvārī

pirmdiena, 2022. gada 10. janvāris

Uzzināt vairāk

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs

Kaņiera iela 15, Rīga
LV–1063, Latvija

Uzzināt vairāk

Šīs tīmekļa vietnes pārzinis ir Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments, elektroniskā pasta adrese: iksd@riga.lv.

Informējam, ka šajā vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Sīkdatne uzkrāj datus par vietnes apmeklējumu. Uzkrātās sīkdatnes var būt pieejamas arī mūsu pārbaudītiem un uzticamiem sadarbības partneriem (trešajām pusēm). Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes, taču Jums jāņem vērā, ka, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Papildus informācija šeit