Sākums / Pakalpojumi / Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu saskaņošana Rīgā

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu saskaņošana Rīgā

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu saskaņošanas komisija (turpmāk tekstā – Komisija) ir Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra (turpmāk tekstā – Centrs) izveidota institūcija, kas saskaņo pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas, kuras izstrādā un īsteno pašvaldības vai privātā izglītības iestāde vai pedagogu profesionālā nevalstiskā organizācija, kuras darbību reglamentējošā dokumentā paredzēta pedagogu profesionālās kompetences pilnveide  saskaņā ar 11.09.2018. MK Noteikumiem Nr. 569 "Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību".

Lai saskaņotu Programmu, saskaņojuma pieprasītājs – juridiska persona - Komisijai iesniedz klātienē vai nosūta elektroniski (riimc@riga.lv), vai pa pastu (Kaņiera iela 15, Rīga, LV 1063): 

  • parakstītu rakstveida iesniegumu;
  • parakstītu noteikta parauga Programmu valsts valodā (1. pielikums);
  • programmas apguvi apliecinošā dokumenta (Apliecības) paraugu saskaņā ar 11.09.2018. MK noteikumiem Nr. 569;
  • lektora profesionālās darbības apliecinošu dokumentu – CV.

Saskaņojamā programma (1. pielikums) elektroniskā formā (docx) jānosūta arī uz e-pastu riimc@riga.lv .

Komisijas Nolikums

Kārtība, kādā saskaņo pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas

Veidlapa programmas iesniegšanai (1. pielikums)

Komisijas sēdes notiek katra kalendārā mēneša pēdējā trešdienā. 

Nākamā programmu saskaņošanas komisijas sēde notiks  2023. gada 31. maijā.

!!! 2023. gada JŪLIJĀ saskaņošanas sēde NENOTIKS.

Lūdzam programmas iesniegt vismaz trīs dienas pirms sēdes.

2023. gadā saskaņotās programmas (līdz 26. aprīlim)

2022. gadā saskaņotās programmas 

2021. gadā saskaņotās programmas 

2020. gadā saskaņotās programmas 

2019. gadā saskaņotās programmas 

 

 

 

 

 

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs

Kaņiera iela 15, Rīga
LV–1063, Latvija

Uzzināt vairāk