Aktuālie Projekts "Atbalsts kompetenču pieejas īstenošanai skolā" 2021/2022 Projekts “Atbalsts kompetenču pieejas īstenošanai pirmsskolā” 2021/2022 Projekts “Koučings skolas izaugsmei” (CoDe) Projekts “Mācīšanās sadarbībā – kā to novērtēt?” (UPGRADE) Projekts "Klimata pārmaiņu mācīšana skolās akcentējot konstruktīvo žurnālistiku" (TIN TIN) Projekts “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide Rīgā” Īstenotie Projekts "Atbalsts kompetenču pieejas īstenošanai pirmsskolā" 2020/2021 Projekts "Atbalsts kompetenču pieejas īstenošana skolā" 2020/2021 Projekts "Darīt kopā" sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā Projekts “Atbalsts kompetenču pieejas ieviešanai pirmsskolā” 2019/2020 Izglītība izaugsmei 2019 Projekts mazākumtautību skolām "Efektīva mācību stunda latviešu valodā" Efektīva starptautiskā partnerība: katra skolēna panākumi Projekts "Darīt kopā II" sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā Projektu konkurss “Atbalsts pirmsskolas pedagoģisko mērķu sasniegšanai” Projektu konkurss “Atbalsts skolas stratēģisko mērķu sasniegšanai" Izglītība izaugsmei 2018 Skola, kas mācās "Leading to Learn Together" LELETO Latviešu valodas pilnveidošana vidusskolas pedagogiem mūsdienīgai lietpratībai Rīgas gada sporta skolotājs Izglītība izaugsmei 2017 Izglītība izaugsmei 2016 Izglītība izaugsmei 2015 Projekts "Atbalsts kompetenču pieejas ieviešanai skolā" 2019/2020 Projekts vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotājiem “Mācīt - lai uzlabotu latviešu valodas apguvi vidusskolā” Esam rīdzinieki! DELECA Mācīšanās mācot Runājam latviski Latviešu valoda saliedētai sabiedrībai
Sākums / Projekti / Esam rīdzinieki!

Esam rīdzinieki!

2014. gada 15. decembris

No 2014. gada 5.decembra  līdz 2015.gada 30. jūnijam Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments sadarbībā ar Rīgas Izglītības un informatīvi metodisko centru īsteno projektu „Esam rīdzinieki!” ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda (75%) un valsts budžeta līdzekļu (25%) finansējumu.

Projekta „Esam rīdzinieki!” mērķis ir attīstīt kvalitatīvas, brīvi pieejamas trešo valstu valsts piederīgo adaptācijas programmas un integrācijas pasākumus, nodrošinot pilnvērtīgu piekļuvi pakalpojumiem, kā arī veicināt un atbalstīt trešo valstu valstspiederīgo ar dažādu kultūras, reliģijas, valodas un etnisko izcelsmi integrāciju Latvijas sabiedrībā savstarpēja dialoga ceļā un nodrošināt viņiem sniegto pakalpojumu kvalitāti.

Projekta ietvaros pašvaldība rīkos bezmaksas 120 stundu latviešu valodas un kultūras kursus trešo valstu valstspiederīgo skolēniem un pieaugušajiem. Projekta dalībnieki apmeklēs arī muzejus, teātri, piedalīsies ekskursijās un iesaistīsies radošajās darbnīcās, kā arī piedalīsies tikšanās - diskusiju klubos ar pašvaldības darbiniekiem, lai iepazītu un izzinātu pašvaldību darbībā, tās sniegtos pakalpojumus un organizētos pasākumus.

Projektā plānoti divi pieredzes apmaiņas pasākumi Kurzeme un Latgalē, kur tiekoties ar pašvaldību un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem tiks izzināta pieredze un metodes integrācijas procesu norisē pašvaldībās, risinājumi un problēmas pilsonisko līdzdalības un interešu aizstāvības jautājumos, atbalsts cilvēkiem, kas nesen iebraukuši uz dzīvi Latvijā, kā arī iepazīšanās ar  ievērojamākajiem vēstures un kultūras objektiem.

Projekta ietvaros plānots izveidot brīvprātīgo atbalsta tīklu. Brīvprātīgie varēs iesaistīties visās projekta „Esam rīdzinieki!” aktivitātēs, sniedzot atbalstu to īstenošanā. Līdz jūnijam plānotas arī apmācības par konkrētiem brīvprātīgo darba aspektiem, veicamajiem darbiem, brīvprātīgo tiesībām un pienākumiem.

Projekta noslēgumā projekta dalībniekiem, kuri sekmīgi apmeklējuši kursus, aktīvi apmeklējuši diskusiju kluba nodarbības, gūstot informāciju par sadarbības un līdzdalības iespējām Rīgā, tiek organizēta izglītojoša ekskursija, iepazīstot Latvijas izcilākās vēsturiski un kultūras jomā nozīmīgās vietas.

Projekta ietvaros tiks izstrādāts un izdots informatīvais materiāls – brošūra ar trešo valstu valsts piederīgajiem un nepilsoņiem nepieciešamo informāciju, nodrošinot ērtu pieeju informācijai mērķa grupas pārstāvjiem latviešu, krievu un angļu valodās.

Trešo valstu pilsoņi ir tādu valstu pilsoņi, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsoņi, un bezvalstnieki, kuri likumīgi uzturas Latvijas teritorijā. 

Tresvalstnieku pr_14.pngLogo bilde.png 

Aicina pieteikties bezmaksas latviešu valodas kursiem trešo valstu valstspiederīgos

2014. gada 17. decembris

No 2015. gada janvāra līdz jūnijam Rīgā pašvaldība rīkos bezmaksas latviešu valodas un kultūras kursus trešo valstu valstspiederīgo skolēniem un pieaugušajiem (arī nepilsoņiem) projektā „Esam rīdzinieki!”.

Trešo valstu pilsoņi ir tādu valstu pilsoņi, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsoņi, un bezvalstnieki, kuri likumīgi uzturas Latvijas teritorijā.

120 stundu kursi notiks 2 reizes nedēļā: skolēniem - pēcpusdienās un pieaugušajiem – vakaros. Dalībnieki apmeklēs arī muzejus, teātri, piedalīsies ekskursijās un iesaistīsies radošajās darbnīcās. Kursu noslēguma pieaugušajiem būs iespējams bez maksas kārtot valsts pārbaudes eksāmenu Valsts izglītības satura centrā.

Projektu „Esam rīdzinieki!” īsteno Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments sadarbībā ar Rīgas Izglītības un informatīvi metodisko centru ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda (75%) un valsts budžeta līdzekļu (25%) finansējumu.

Aicinām interesentus pieteikties darba dienās līdz 2015. gada 6. janvārim, aizpildot anketu un nosūtot to uz e-pastu dace.sondare@riga.lv . Vietu skaits kursos ir ierobežots.

 Pieteikuma anketa (233.00 KB)

Papildu informācijas saņemšanai lūdzam zvanīt 67105549, 67105541 vai rakstīt uz inga.draveniece@riga.lv или dace.sondare@riga.lv

Tresvalstnieku pr_14.pngLogo bilde.png

 

Trešo valstu valstspiederīgie projektā „Esam rīdzinieki!” iepazīst latviešu kultūru un tradīcijas

2015.gada 11.jūnijs

Trešo valstu valstspiederīgie projekta „Esam rīdzinieki!” ietvaros apgūst latviešu valodu, apmeklē informatīvos seminārus, uzzinot par pašvaldības institūciju sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī iepazīst latviešu kultūru un tradīcijas, dodoties ekskursijās pa Rīgu un Latvijas lielākajām pilsētām, apmeklējot muzejus, ievērojamas vietas un teātra izrādes.

 

No 2015. gada janvāra līdz jūnijam Rīgā pašvaldība rīko bezmaksas latviešu valodas un kultūras kursus trešo valstu valstspiederīgo skolēniem un pieaugušajiem, kurus kopskaitā apmeklē 170 iedzīvotāji.

 

Līdztekus valodas kursiem projekta dalībnieki devušies ekskursijā uz Ventspili, Daugavpili un pošas noslēguma ekskursijai uz Liepāju, tādējādi iepazīstot Latvijas pilsētas, tajās notiekošos kultūras pasākumus un esošos jaunatnes, nacionālo biedrību un kultūras centrus. Trešo valstu valstspiederīgie viesojušies arī maizes ceptuvē „Lāči”, Rīgas Porcelāna muzejā, Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā, iesaistoties radošajās darbnīcās un iepazīstot Latvijas vēsturi, kultūras mantojumu, tradīcijas. Projekta dalībniekiem dota iespēja piedalīties mācību ekskursijā „Ievērojamākās vietas Rīgā”, kā arī apmeklēt teātra izrādes – bērnu auditorijai izrādi „Pīters Pens”, pieaugušajiem – „Skroderdienas Silmačos”.

 

Projekta laikā bez valodas kursiem un ekskursijām, dalībnieki varēja apmeklēt informatīvās tikšanās, lai uzzinātu par valsts un Rīgas pašvaldības institūciju sniegtajiem pakalpojumiem pilsētas attīstības jomā, saistībā ar iesaistīšanos apkaimju biedrībās,  par labklājības un veselības aprūpes pakalpojumu, izglītības un brīvā laika pavadīšanas piedāvājumu, par iesaistīšanos kultūras un sporta pasākumos, kā arī līdzdalības iespējām amatierkolektīvos un nevalstiskajās organizācijās.

 

Projektu „Esam rīdzinieki!” īsteno Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments sadarbībā ar Rīgas Izglītības un informatīvi metodisko centru ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda (75%) un valsts budžeta līdzekļu (25%) finansējumu.

 

Informāciju sagatavoja: Indra Vilde – Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta sabiedrisko attiecību vadītāja, tālr. 67026838, mob. 26708034.

Noslēdzas projekts trešo valstu valstspiederīgajiem ”Esam rīdzinieki!”
 
2015. gada 30. jūnijs
 
 
Ar apgūtu latviešu valodu, iepazītu Latvijas kultūru, vairākām ekskursijām un informatīviem semināriem, noslēdzas vairāk nekā pusgadu ilgušais projekts "Esam rīdzinieki!", kurā iesaistījās ap 174 trešo valstu valstspiederīgie, tajā skaitā 45 bērni.
 
No 2015. gada janvāra līdz jūnijam Rīgā pašvaldība rīkoja bezmaksas latviešu valodas un kultūras kursus trešo valstu valstspiederīgo skolēniem un pieaugušajiem projektā „Esam rīdzinieki!”. 120 stundu kursu nodarbības notika divas reizes nedēļā. Projekta laikā kursu dalībnieki apmeklēja arī muzejus, teātri un iesaistījās radošajās darbnīcās. Kursu noslēgumā 50 pieaugušie kārtoja valsts pārbaudes eksāmenu Valsts izglītības satura centrā, lai iegūtu dokumentu, kas apliecina latviešu valodas prasmes līmeni.
 
Līdztekus valodas kursiem projekta dalībnieki devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Ventspili un Daugavpili, kā arī ekskursijā uz Liepāju, viesojās arī maizes ceptuvē „Lāči”, Rīgas Porcelāna muzejā, Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā, iesaistoties radošajās darbnīcās un iepazīstot Latvijas vēsturi, kultūras mantojumu un tradīcijas. Projekta dalībniekiem bija iespēja piedalīties mācību ekskursijā „Ievērojamākās vietas Rīgā”, kā arī apmeklēt teātra izrādes.
 
Projekta laikā tapa arī informatīvais materiāls - Rīgas pašvaldības sniegto pakalpojumu rokasgrāmata (ceļvedis) ārzemniekiem, kas drukātā veidā būs pieejams Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros, kā arī elektroniski projekta īstenotāju interneta vietnē www.iksd.riga.lv sadaļā „Aktuāli”.
 
Projekta „Esam rīdzinieki!” mērķis bija attīstīt kvalitatīvas, brīvi pieejamas trešo valstu valsts piederīgo adaptācijas programmas un integrācijas pasākumus, nodrošinot pilnvērtīgu piekļuvi pakalpojumiem, kā arī veicināt un atbalstīt trešo valstu valstspiederīgo ar dažādu kultūras, reliģijas, valodas un etnisko izcelsmi integrāciju Latvijas sabiedrībā savstarpēja dialoga ceļā un nodrošināt viņiem sniegto pakalpojumu kvalitāti. 
 
Projektu „Esam rīdzinieki!” īstenoja Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments sadarbībā ar Rīgas Izglītības un informatīvi metodisko centru ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda (75%) un valsts budžeta līdzekļu (25%) finansējumu.

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs

Kaņiera iela 15, Rīga
LV–1063, Latvija

Uzzināt vairāk

Šīs tīmekļa vietnes pārzinis ir Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments, elektroniskā pasta adrese: iksd@riga.lv.

Informējam, ka šajā vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Sīkdatne uzkrāj datus par vietnes apmeklējumu. Uzkrātās sīkdatnes var būt pieejamas arī mūsu pārbaudītiem un uzticamiem sadarbības partneriem (trešajām pusēm). Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes, taču Jums jāņem vērā, ka, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Papildus informācija šeit